Bezpieczeństwo Firm i Instytucji w praktyce

Zabezpieczenia dokumentów i plików, ludzi, budynków

Szkolenia - prawo onlineotwartezamkniete

Sytuacja na rynku bezpieczeństwa uległa w ostatnim okresie dynamicznej zmianie. Obecnie, jak nigdy w ostatnich trzech dekadach, zagrożone jest bezpieczeństwo dokumentów, plików, ludzi, działań, usług i ciągłości zadań firmy.

INFORMACJE O SZKOLENIU

Szkolenie online

 • Dostarczamy narzędzia wspierające rozwój w postaci zadań przedszkoleniowych, poszkoleniowych oraz pigułek wiedzy (video, tekst, podcast).
 • Jeśli pojawiają się problemy z użytkowaniem programów nasz asystent online jest dostępny i służy pomocą.
 • Cena obejmuje: udział w szkoleniu online, materiały w wersji elektronicznej, certyfikat PDF.

Szkolenie otwarte
Szkolenia są organizowane w bardzo dobrych centrach edukacyjno szkoleniowych np. Golden Floor Tower w Warszawie. Centra są dobrze skomunikowane i nowoczesne. Mieszczą się w budynkach najwyższej klasy. W trakcie szkolenia zapewniamy catering i przerwy kawowe.

Dodatkową wartością szkolenia otwartego jest wymiana doświadczeń i wiedzy między uczestnikami i trenerem.

Szkolenie zamknięte

Program jest propozycją wstępną. Może zostać zmodyfikowany, aby odpowiedzieć na oczekiwania wynikające ze specyficznego kontekstu, dodatkowych potrzeb czy profilu grupy docelowej.

Zawartość może być realizowana w wersji warsztatowej, webinarowej, część materiału może być przedstawiona w formie pigułek wiedzy – video, podcast, infografiki. Może być również elementem większej akademii szkoleniowej.

IDEA SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

Sytuacja w Ukrainie, w Unii Europejskiej, na Białorusi i w Rosji eskaluje, a obawy po polskiej stronie granicy odnośnie dalszego rozwoju wojny rosną.

W tym kontekście geopolityczno-militarnym niezbędne staje się przygotowanie firmy i jej pracowników na wypadek trwania sytuacji jeszcze przez dłuższy czas, a także na wypadek dalszego zaostrzenia sytuacji za polską wschodnią granicą.

Oprócz zagrożeń sensu largo firmie zagrażają także wciąż zagrożenia naturalne oraz zagrożenia związane z przestępczością pospolitą (kradzieże) oraz działalnością osób zaburzonych psychicznie, szczególnie w odniesieniu do niestabilności społecznej i geopolitycznej, która może doprowadzić do eskalacji poczucia zagrożenia u osób podatnych psychicznie.

Po zakończeniu szkolenia uczestnik będzie znał:

 • Zagrożenia dla bezpieczeństwa firmy i osób z w niej pracujących – zagrożenia naturalne, zagrożenia militarne, zagrożenie przestępczością pospolitą itd.
 • Aktualną sytuację zagrożenia militarnego i cywilnego związanego z sytuacją w Ukrainie
 • Przepisy prawa odnoszące się do obrony, samoobrony, ewakuacji, zajęcia mienia
 • Zasady ochrony i ewakuacji ludzi, sprzętu i dokumentów na wypadek wzrostu zagrożenia
 • Zasady ubiegania się o pomoc na wypadek wzrostu zagrożenia
 • Zasady cyberbezpieczeństwa
 • Prowadzenie analizy SWOT własnego i firmowego bezpieczeństwa

Po zakończeniu szkolenia uczestnik będzie potrafił:

 • Ewakuować z niebezpiecznego obszaru siebie, swoją rodzinę i współpracowników (na tyle na ile to będzie możliwe w danej sytuacji)
 • Przeprowadzić akcję przechowania, ukrycia lub zniszczenia dokumentów zgodnie z sytuacją
 • Przeprowadzić pierwszą samopomoc medyczną
 • Właściwie zareagować w czasie ataku

Sytuacja w Ukrainie, w Unii Europejskiej, na Białorusi i w Rosji eskaluje, a obawy po polskiej stronie granicy odnośnie dalszego rozwoju wojny rosną.

W tym kontekście geopolityczno-militarnym niezbędne staje się przygotowanie firmy i jej pracowników na wypadek trwania sytuacji jeszcze przez dłuższy czas, a także na wypadek dalszego zaostrzenia sytuacji za polską wschodnią granicą.

Oprócz zagrożeń sensu largo firmie zagrażają także wciąż zagrożenia naturalne oraz zagrożenia związane z przestępczością pospolitą (kradzieże) oraz działalnością osób zaburzonych psychicznie, szczególnie w odniesieniu do niestabilności społecznej i geopolitycznej, która może doprowadzić do eskalacji poczucia zagrożenia u osób podatnych psychicznie.

Po zakończeniu szkolenia uczestnik będzie znał:

 • Zagrożenia dla bezpieczeństwa firmy i osób z w niej pracujących – zagrożenia naturalne, zagrożenia militarne, zagrożenie przestępczością pospolitą itd.
 • Aktualną sytuację zagrożenia militarnego i cywilnego związanego z sytuacją w Ukrainie
 • Przepisy prawa odnoszące się do obrony, samoobrony, ewakuacji, zajęcia mienia
 • Zasady ochrony i ewakuacji ludzi, sprzętu i dokumentów na wypadek wzrostu zagrożenia
 • Zasady ubiegania się o pomoc na wypadek wzrostu zagrożenia
 • Zasady cyberbezpieczeństwa
 • Prowadzenie analizy SWOT własnego i firmowego bezpieczeństwa

Po zakończeniu szkolenia uczestnik będzie potrafił:

 • Ewakuować z niebezpiecznego obszaru siebie, swoją rodzinę i współpracowników (na tyle na ile to będzie możliwe w danej sytuacji)
 • Przeprowadzić akcję przechowania, ukrycia lub zniszczenia dokumentów zgodnie z sytuacją
 • Przeprowadzić pierwszą samopomoc medyczną
 • Właściwie zareagować w czasie ataku

PROGRAM SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

1. Wstęp: zagrożenia dla bezpieczeństwa firmowego

 • Zagrożenia sensu largo,
 • Zagrożenia naturalne,
 • Zagrożenia związane z cyberbezpieczeństwem,
 • Zagrożenia właściwe dla firm
 • Zagrożenia związane z przestępczością (kradzież, wyłudzenie, sprzeniewierzenie) oraz z przestępczością zorganizowaną,
 • Obrót danymi i dokumentami,
 • Zagrożenia zdrowotne, społeczne,
 • Zagrożenia związane ze szpiegostwem przemysłowym itd.

2. Współczesna wojna i terroryzm w ujęciu kontekstowym wojny na Ukrainie

 • Aktualne zagrożenie,
 • Poziom zagrożenia,
 • Wydolność systemu obrony – Polska, NATO, UE,
 • Prawo do samoobrony,
 • Broń i samoobrona cywilna w Polsce,
 • Zagrożenie ze strony Rosji i rosyjski pas destabilizacji
 • Możliwe scenariusze.

3. Bezpieczeństwo materiałów, procesów i osób

 • Środki, procedury i metody zabezpieczenia materiałów, procesów i osób,
 • Zagrożenia dla materiałów i materialnych środków firmy i jej pracowników,
 • Zabezpieczenia stosowane w praktyce antykradzieżowej
 • Słabe punkty systemów zabezpieczających.

4. Przeciwdziałanie zagrożeniu ze strony czynnika ludzkiego

 • Przestępstwa związane z danymi, dokumentami, kradzieżą tajemnicy przedsiębiorstwa, przestępczością zorganizowaną, przestępstwem kryminalnym, współpracą z mediami,
 • Jak rozpoznać zagrożenie: sygnały pozawerbalne wysyłane przez sprawcę,
 • Sylwetka przestępcy,
 • Obiekty i zachowania, które powinny wzbudzić czujność,
 • Zasady bezpieczeństwa w miejscu pracy związane z przestępczością,
 • Kontrola bezpieczeństwa – wskazówki i przeciwwskazania dla firmy i jej pracowników,
 • Dopuszczalne metody i środki przeszukania i zatrzymania obywatelskiego, przeszukania i zatrzymania potencjalnego złodzieja,
 • Jak chronić mienie i osoby pracujące w firmie? – krótki przewodnik po wytycznych bezpieczeństwa,
 • Do czego nie zobowiązuje pracowników ochrony umowa i prawo?

5. Przetrwać zagrożenie.

 • Kryzysowe BHP:
  • Ochrona osób i siebie samego/samej w sytuacji kryzysu i ataku,
  • Zasady bezpieczeństwa w miejscach publicznych i w miejscu pracy,
  • Przepisy prawa o samoobronie i sytuacji kryzysu i wojny,
  • Przygotowanie materiałów i środków na wypadek wzrostu poziomu zagrożenia,
  • Selekcja zdolności i umiejętności własnych i pracowników,
  • Przetrwać atak,
 • Ratowanie ludzi,
  • Atak bombowy,
  • Broń palna,
  • Atak chemiczny, jądrowy,
  • Atak na tłum, podczas ewakuacji, imprezy masowej, zgromadzenia,
  • Gdzie się nie chować? schrony i przydatne schowki,
  • Elementy zarządzania kryzysowego dla managerów,
  • Komunikacja zarządcza w czasie kryzysu,
  • Elementy zarządzania ludźmi i zarządzania tłumem na czas kryzysu,
  • Organizacja sprawnej ewakuacji,
  • Jak zaplanować ewakuację i ucieczkę?
  • Oznaczenie planów ewakuacji,
  • Ewakuacja na dalszym dystansie,
  • Pojazdy i transport,
  • Trasy ewakuacji,
  • Jak przetrwać akcję ratunkową i ewakuację?
  • Aktywna samoobrona?
  • Pierwsza samopomoc medyczna,
  • Przygotowanie do użycia siły w samoobronie,
  • Jak zwiększyć szanse przeżycia w czasie zagrożenia? (w zależności od czynnika zagrażającego),
  • Współdziałanie ze służbami ratunkowymi,
 • Ratowanie sprzętu, ruchomości i nieruchomości,
  • Selekcja sprzętu i materiałów,
  • Oznaczenie poziomu zagrożenia,
  • Składowanie i wywóz,
  • Zniszczenie sprzętu,
  • Ratowanie dokumentów,
  • Hard&soft copies,
  • Bezpieczne schowki,
  • Co koniecznie trzeba ocalić?
  • Z czym należy się ewakuować?
  • Niszczenie dokumentów,
  • Wysyłanie dokumentów w chmurę,
  • Ewakuacja dokumentów,
 • Cyberprzestrzeń
  • Praca w chmurze,
  • Atak cybernetyczny,
  • Fake newsy,

6. Podsumowanie

1. Wstęp: zagrożenia dla bezpieczeństwa firmowego

 • Zagrożenia sensu largo,
 • Zagrożenia naturalne,
 • Zagrożenia związane z cyberbezpieczeństwem,
 • Zagrożenia właściwe dla firm
 • Zagrożenia związane z przestępczością (kradzież, wyłudzenie, sprzeniewierzenie) oraz z przestępczością zorganizowaną,
 • Obrót danymi i dokumentami,
 • Zagrożenia zdrowotne, społeczne,
 • Zagrożenia związane ze szpiegostwem przemysłowym itd.

2. Współczesna wojna i terroryzm w ujęciu kontekstowym wojny na Ukrainie

 • Aktualne zagrożenie,
 • Poziom zagrożenia,
 • Wydolność systemu obrony – Polska, NATO, UE,
 • Prawo do samoobrony,
 • Broń i samoobrona cywilna w Polsce,
 • Zagrożenie ze strony Rosji i rosyjski pas destabilizacji
 • Możliwe scenariusze.

3. Bezpieczeństwo materiałów, procesów i osób

 • Środki, procedury i metody zabezpieczenia materiałów, procesów i osób,
 • Zagrożenia dla materiałów i materialnych środków firmy i jej pracowników,
 • Zabezpieczenia stosowane w praktyce antykradzieżowej
 • Słabe punkty systemów zabezpieczających.

4. Przeciwdziałanie zagrożeniu ze strony czynnika ludzkiego

 • Przestępstwa związane z danymi, dokumentami, kradzieżą tajemnicy przedsiębiorstwa, przestępczością zorganizowaną, przestępstwem kryminalnym, współpracą z mediami,
 • Jak rozpoznać zagrożenie: sygnały pozawerbalne wysyłane przez sprawcę,
 • Sylwetka przestępcy,
 • Obiekty i zachowania, które powinny wzbudzić czujność,
 • Zasady bezpieczeństwa w miejscu pracy związane z przestępczością,
 • Kontrola bezpieczeństwa – wskazówki i przeciwwskazania dla firmy i jej pracowników,
 • Dopuszczalne metody i środki przeszukania i zatrzymania obywatelskiego, przeszukania i zatrzymania potencjalnego złodzieja,
 • Jak chronić mienie i osoby pracujące w firmie? – krótki przewodnik po wytycznych bezpieczeństwa,
 • Do czego nie zobowiązuje pracowników ochrony umowa i prawo?

5. Przetrwać zagrożenie.

 • Kryzysowe BHP:
  • Ochrona osób i siebie samego/samej w sytuacji kryzysu i ataku,
  • Zasady bezpieczeństwa w miejscach publicznych i w miejscu pracy,
  • Przepisy prawa o samoobronie i sytuacji kryzysu i wojny,
  • Przygotowanie materiałów i środków na wypadek wzrostu poziomu zagrożenia,
  • Selekcja zdolności i umiejętności własnych i pracowników,
  • Przetrwać atak,
 • Ratowanie ludzi,
  • Atak bombowy,
  • Broń palna,
  • Atak chemiczny, jądrowy,
  • Atak na tłum, podczas ewakuacji, imprezy masowej, zgromadzenia,
  • Gdzie się nie chować? schrony i przydatne schowki,
  • Elementy zarządzania kryzysowego dla managerów,
  • Komunikacja zarządcza w czasie kryzysu,
  • Elementy zarządzania ludźmi i zarządzania tłumem na czas kryzysu,
  • Organizacja sprawnej ewakuacji,
  • Jak zaplanować ewakuację i ucieczkę?
  • Oznaczenie planów ewakuacji,
  • Ewakuacja na dalszym dystansie,
  • Pojazdy i transport,
  • Trasy ewakuacji,
  • Jak przetrwać akcję ratunkową i ewakuację?
  • Aktywna samoobrona?
  • Pierwsza samopomoc medyczna,
  • Przygotowanie do użycia siły w samoobronie,
  • Jak zwiększyć szanse przeżycia w czasie zagrożenia? (w zależności od czynnika zagrażającego),
  • Współdziałanie ze służbami ratunkowymi,
 • Ratowanie sprzętu, ruchomości i nieruchomości,
  • Selekcja sprzętu i materiałów,
  • Oznaczenie poziomu zagrożenia,
  • Składowanie i wywóz,
  • Zniszczenie sprzętu,
  • Ratowanie dokumentów,
  • Hard&soft copies,
  • Bezpieczne schowki,
  • Co koniecznie trzeba ocalić?
  • Z czym należy się ewakuować?
  • Niszczenie dokumentów,
  • Wysyłanie dokumentów w chmurę,
  • Ewakuacja dokumentów,
 • Cyberprzestrzeń
  • Praca w chmurze,
  • Atak cybernetyczny,
  • Fake newsy,

6. Podsumowanie

MIELIŚMY PRZYJEMNOŚĆ PRACOWAĆ DLA:

1

Przeszkoliliśmy ponad 40000 dyrektorów, menedżerów, kierowników i naczelników.

2

W Akademiach menedżerskich, w których mierzyliśmy efektywność (47 projektów 286 dni szkol.) poziom kompetencji wzrósł średnio o 16%.

3

Pracujemy na poziomie kompetencji (wiem co i jak mam zrobić), motywacji (wierzę, że warto), postawy (zamierzam to zrobić) , wdrożenia (follow up)

4

Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez amerykańskie centrum Center for American Progress, koszt zastąpienia pracowników wynosi około 16% ich rocznego wynagrodzenia. W przypadku menadżera zwiększa się do 100%.

Szkolenie związane z:

OPINIE O SZKOLENIACH

Justyna Baryła-Rychert


Project Manager
tel.: 505 273 483
fax: 22 266 08 51
j.baryla@projektgamma.pl
Justyna Baryła-Rychert

Justyna Baryła-Rychert


Project Manager
tel.: 505 273 483
fax: 22 266 08 51
j.baryla@projektgamma.pl
Justyna Baryła-Rychert

Justyna Baryła-Rychert


Project Manager
tel.: 505 273 483
fax: 22 266 08 51
j.baryla@projektgamma.pl
Justyna Baryła-Rychert
Zaznacz liczebność grupy i zostaw dane kontaktowe, a odezwiemy się z wyceną szkolenia.

ZOBACZ NAJBLIŻSZE Szkolenia - prawo

Zapraszamy na szkolenie, które stanowi podsumowanie ostatnich zmian z uwzględnieniem nowych rozporządzeń i stanowisk urzędowych w tym zakresie. Dodatkowo podczas szkolenia zostaną poruszone kwestie z planowanym wdrożeniem dyrektywy o sygnalistach.

2024-05-21
21 maja 2024
2024-05-21
Warszawa Warszawa
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Celem szkolenia jest zaznajomienie różnych grup zawodowych z mapami jako dokumentami wykorzystywanymi w wielu procesach inwestycyjnych, administracyjnych, cywilnych. O mapie jako przedstawieniu w sposób subiektywny obrazu rzeczywistości i jego dokumentowaniu.

2024-06-21
21 czerwca 2024
2024-06-21
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, podczas którego przedstawione zostaną zagadnienia związane z nowelizacją Prawa budowlanego z 2020 roku, w szczególności zmiany zawarte w ustawie o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa z grudnia 2020r. dotyczące kwestii cyfryzacji procesu inwestycyjno- budowlanego.

2024-06-28
28 czerwca 2024
2024-06-28
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.