Nowy wymiar prawny i praktyczny prowadzenia inwestycji liniowych przez cudze grunty

Stan prawny 2024 i najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego

Szkolenia - energetyka, inwestycje onlineotwartezamkniete
Szkolenie poprowadzi Sędzia Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, ekspert w zakresie szeroko rozumianego prawa energetycznego
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu, które poprowadzi uznany ekspert, znany z aktywnego prowadzenia wykładów, ceniony za wysoki poziom przekazywanej wiedzy, zaangażowanie i umiejętność skupienia uwagi słuchaczy na istotnych dla nich zagadnieniach.

INFORMACJE O SZKOLENIU

Szkolenie online

 • Dostarczamy narzędzia wspierające rozwój w postaci zadań przedszkoleniowych, poszkoleniowych oraz pigułek wiedzy (video, tekst, podcast).
 • Jeśli pojawiają się problemy z użytkowaniem programów nasz asystent online jest dostępny i służy pomocą.
 • Cena obejmuje: udział w szkoleniu online, materiały w wersji elektronicznej, certyfikat PDF.

Szkolenie otwarte
Szkolenia są organizowane w bardzo dobrych centrach edukacyjno szkoleniowych np. Golden Floor Tower w Warszawie. Centra są dobrze skomunikowane i nowoczesne. Mieszczą się w budynkach najwyższej klasy. W trakcie szkolenia zapewniamy catering i przerwy kawowe.

Dodatkową wartością szkolenia otwartego jest wymiana doświadczeń i wiedzy między uczestnikami i trenerem.

Szkolenie zamknięte

Program jest propozycją wstępną. Może zostać zmodyfikowany, aby odpowiedzieć na oczekiwania wynikające ze specyficznego kontekstu, dodatkowych potrzeb czy profilu grupy docelowej.

Zawartość może być realizowana w wersji warsztatowej, webinarowej, część materiału może być przedstawiona w formie pigułek wiedzy – video, podcast, infografiki. Może być również elementem większej akademii szkoleniowej.

IDEA SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu, które poprowadzi uznany ekspert Pan Dariusz Rystał, znany z aktywnego prowadzenia wykładów, ceniony za wysoki poziom przekazywanej wiedzy, zaangażowanie i umiejętność skupienia uwagi słuchaczy na istotnych dla nich zagadnieniach.

Dariusz Rystał – Sędzia Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, od wielu lat związany z branżą energetyczną, ekspert w zakresie szeroko rozumianego prawa energetycznego. Cywilista. Pan Sędzia posiada kilkunastoletnie doświadczenie zarówno w zakresie obowiązujących regulacji prawnych jak i ich praktycznego zastosowania. Prowadzi swoje zajęcia zawsze dostosowując stopień ich trudności do stopnia zaawansowania słuchaczy, inaczej prowadzi zajęcia dla osób z przygotowaniem prawniczym i bez takiego przygotowania, stara się być jak najbardziej elastyczny w stosunku do oczekiwań i potrzeb konkretnych grup swoich słuchaczy.

Warsztatowa forma szkolenia pozwoli na analizę rzeczywistych przykładów, wspólne rozwiązanie wątpliwości oraz wymianę doświadczeń. Otwarta forma szkolenia to również możliwość wymiany doświadczeń z przedstawicielami firm/ instytucji realizujących podobne projekty.

Do udziału w warsztatach zapraszamy pracowników działów: pracowników firm występujących w procesie budowlanym zarówno po stronie wykonawcy, podwykonawcy jak i inwestora, firm deweloperskich, budowlanych i projektowych, pracowników organów administracji architektoniczno- budowlanej, powiatowego i wojewódzkiego nadzoru budowlanego, wydziałów inwestycji w urzędach gmin, powiatów i urzędach marszałkowskich.

Wszelkie prawa autorskie do poniższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora Dariusza Rystała; jakiekolwiek korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie, w tym przy tworzeniu planów szkoleń, przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu, które poprowadzi uznany ekspert Pan Dariusz Rystał, znany z aktywnego prowadzenia wykładów, ceniony za wysoki poziom przekazywanej wiedzy, zaangażowanie i umiejętność skupienia uwagi słuchaczy na istotnych dla nich zagadnieniach.

Dariusz Rystał – Sędzia Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, od wielu lat związany z branżą energetyczną, ekspert w zakresie szeroko rozumianego prawa energetycznego. Cywilista. Pan Sędzia posiada kilkunastoletnie doświadczenie zarówno w zakresie obowiązujących regulacji prawnych jak i ich praktycznego zastosowania. Prowadzi swoje zajęcia zawsze dostosowując stopień ich trudności do stopnia zaawansowania słuchaczy, inaczej prowadzi zajęcia dla osób z przygotowaniem prawniczym i bez takiego przygotowania, stara się być jak najbardziej elastyczny w stosunku do oczekiwań i potrzeb konkretnych grup swoich słuchaczy.

Warsztatowa forma szkolenia pozwoli na analizę rzeczywistych przykładów, wspólne rozwiązanie wątpliwości oraz wymianę doświadczeń. Otwarta forma szkolenia to również możliwość wymiany doświadczeń z przedstawicielami firm/ instytucji realizujących podobne projekty.

Do udziału w warsztatach zapraszamy pracowników działów: pracowników firm występujących w procesie budowlanym zarówno po stronie wykonawcy, podwykonawcy jak i inwestora, firm deweloperskich, budowlanych i projektowych, pracowników organów administracji architektoniczno- budowlanej, powiatowego i wojewódzkiego nadzoru budowlanego, wydziałów inwestycji w urzędach gmin, powiatów i urzędach marszałkowskich.

Wszelkie prawa autorskie do poniższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora Dariusza Rystała; jakiekolwiek korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie, w tym przy tworzeniu planów szkoleń, przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu, które poprowadzi uznany ekspert Pan Dariusz Rystał, znany z aktywnego prowadzenia wykładów, ceniony za wysoki poziom przekazywanej wiedzy, zaangażowanie i umiejętność skupienia uwagi słuchaczy na istotnych dla nich zagadnieniach.

Dariusz Rystał – Sędzia Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, od wielu lat związany z branżą energetyczną, ekspert w zakresie szeroko rozumianego prawa energetycznego. Cywilista. Pan Sędzia posiada kilkunastoletnie doświadczenie zarówno w zakresie obowiązujących regulacji prawnych jak i ich praktycznego zastosowania. Prowadzi swoje zajęcia zawsze dostosowując stopień ich trudności do stopnia zaawansowania słuchaczy, inaczej prowadzi zajęcia dla osób z przygotowaniem prawniczym i bez takiego przygotowania, stara się być jak najbardziej elastyczny w stosunku do oczekiwań i potrzeb konkretnych grup swoich słuchaczy.

Warsztatowa forma szkolenia pozwoli na analizę rzeczywistych przykładów, wspólne rozwiązanie wątpliwości oraz wymianę doświadczeń. Otwarta forma szkolenia to również możliwość wymiany doświadczeń z przedstawicielami firm/ instytucji realizujących podobne projekty.

Do udziału w warsztatach zapraszamy pracowników działów: pracowników firm występujących w procesie budowlanym zarówno po stronie wykonawcy, podwykonawcy jak i inwestora, firm deweloperskich, budowlanych i projektowych, pracowników organów administracji architektoniczno- budowlanej, powiatowego i wojewódzkiego nadzoru budowlanego, wydziałów inwestycji w urzędach gmin, powiatów i urzędach marszałkowskich.

Wszelkie prawa autorskie do poniższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora Dariusza Rystała; jakiekolwiek korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie, w tym przy tworzeniu planów szkoleń, przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora.

PROGRAM SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

1. Możliwości prawne pozyskiwania tytułów prawnych na gruncie obowiązujących przepisów prawnych:

 • prawa cywilnego ( prawo własności, ograniczone prawa rzeczowe, obligacyjne tytuły prawne)
 • znowelizowanej ustawy dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
 • prawa administracyjnego,
 • charakterystyka postępowań przymusowych ( ścieżka postępowania cywilnego i administracyjnego)

2. Możliwe tytuły prawne do cudzej nieruchomości:

 • tytuły rzeczowe, obligacyjne, administracyjne
 • różnice w prowadzeniu inwestycji przez grunty będące własnością lub użytkowaniem wieczystym
 • charakterystyka poszczególnych tytułów, ze wskazaniem ich mocnych i słabych punktów
 • wpływ poszczególnych tytułów na czas realizacji inwestycji liniowej

3. Właściwe techniki ustalania stanu prawnego danych nieruchomości

 • metody działania w sytuacji nieuregulowanego prawa własności nieruchomości, przez które ma przechodzić inwestycja liniowa

4. Opracowanie przez dane przedsiębiorstwo sieciowe własnego modelu prowadzenia inwestycji, w maksymalny sposób uwzględniający jego potrzeby i możliwości

5. Problematyka przeprowadzania inwestycji liniowych przez grunty będące:

 • we współwłasności ułamkowej albo ustawowej małżeńskiej
 • własnością wspólnoty mieszkaniowej, spółdzielni mieszkaniowej
 • będących w zarządzie Lasów Państwowych

6. Możliwe warianty ustanawiania służebności przesyłu- dla jakich inwestycji sieciowych służebność przesyłu jest optymalnym rozwiązaniem

 • plusy i minusy służebności przesyłu w maksymalnie praktycznym ujęciu

7. Szczegółowa analiza poszczególnych zapisów występujących w umowach o ustanowienie służebności przesyłu

 • zapisy, na które przede wszystkim należy zwrócić swoją uważność i świadomość ich konsekwencji

8. Umiejętność właściwego przeprowadzenia inwestycji sieciowych przez cudze nieruchomości, w sytuacji:

 • pełnej i świadomej współpracy właściciela gruntu z przedsiębiorstwem sieciowym
 • wycofanie się właściciela, albo przedsiębiorstwa sieciowego z poczynionych już wspólnie negocjacji i merytorycznych ustaleń
 • totalnego braku współpracy pomiędzy stronami,
 • zdecydowanej odmowy udzielenia przez właściciela zgody na wejście w jego nieruchomość i posadowienie urządzeń sieciowych

9. Najistotniejsze elementy uzgodnienia wysokości wynagrodzenie za ustanowienie służebności – prawne i praktyczne aspekty

 • czy możliwym jest ustanowienie służebności przesyłu bez wynagrodzenia
 • czynniki wpływające na wzrost/ zmniejszenie wysokości należnego wynagrodzenia
 • analiza najnowszych regulacji prawnych i wykorzystywanie jej w interesie każdej ze strony

10. Właściwe zrozumienie istoty opracowywanych operatów szacunkowych przez rzeczoznawców majątkowych

 • podstawy prawne i faktyczne operatów
 • możliwość kwestionowania i podważania poszczególnych zapisów operatów
 • najsłabsze punkty dokonywanych operatów i umiejętność ich dostrzeżenia oraz właściwego skorygowania

11. Maksymalnie praktyczne aspekty wiedzy w zakresie ustalania wysokości odpowiedniego wynagrodzenia

 • ustalenie wysokości wynagrodzenia w drodze negocjacji pomiędzy stronami
 • orzeczenie przez Sąd o należnym wynagrodzeniu
 • zagadnienia związane z ustalaniem wysokości wynagrodzenia przez rzeczoznawców majątkowych , z uwzględnieniem najnowszych regulacji prawnych (nowelizacjami poszczególnych aktów prawnych )
 • umiejętność właściwego rozróżnienie pomiędzy wynagrodzeniem, a odszkodowaniem związanym z wejściem na cudzy grunt i posadowieniem urządzeń sieciowych

12. Znowelizowany art. 124 ustawy o gospodarce nieruchomościami -umiejętność właściwego zrozumienia i wykorzystania ograniczenia, w drodze decyzji administracyjnej , sposobu korzystania przez właściciela z nieruchomości przez udzielenie zezwolenia na zakładanie i przeprowadzenie na nieruchomości urządzeń sieciowych

 • umiejętność właściwego wyboru przez przedsiębiorstwo pomiędzy służebnością przesyłu a decyzją administracyjną
 • świadomość właściciela gruntu możliwości przeprowadzenia inwestycji przez jego nieruchomość, przy braku jego zgody ( w sposób przymusowy)
 • nowe zasady przeprowadzania rokowań z właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości o uzyskanie zgody na wykonanie prac sieciowych
 • czasowe możliwości zastosowania regulacji w odniesieniu do poszczególnych etapów inwestycji
 • czy decyzja może / musi mieć określenie czasy realizacji inwestycji na cudzym gruncie
 • ćwiczenia w sporządzaniu wymaganej przez Starostę dokumentacji z przeprowadzonych rokowań, przy całkowitym braku możliwości współdziałania z właścicielem gruntu, a nawet przy jego wrogości bądź niechęci
 • umiejętność skutecznego wykazywania w postępowaniu przed Starostą zasadności złożonego wniosku i załączonych do niego dokumentów z przeprowadzonych rokowań, najczęstsze błędy popełniane w tym zakresie przez wnioskodawcę
 • wzajemne zależności pomiędzy ustanowieniem służebności a decyzją administracyjną z art.124 ustawy o gospodarce nieruchomościami , w szczególności analiza tego, czy się wzajemnie wykluczają oraz czy wybór i uzyskanie jednego z nich zamyka drogę do uzyskania drugiego tytułu prawnego

13. Proponowane techniki postępowania w sytuacji:

 • braku możliwości ustalenia aktualnego właściciela nieruchomości
 • występujących w tym zakresie trudności i komplikacji

14. Praktyczne korzyści z umów cywilnych będących tytułem prawnym do wejścia w cudzy grunt, posadowienia urządzeń oraz ich eksploatacji

 • analiza poszczególnych tytułów obligacyjnych ( umownych, zobowiązaniowych )
 • wskazówki skutecznej ochrony bezpieczeństwa inwestycji sieciowej w sytuacji niemożności uzyskania decyzji administracyjnej z art.124, służebności przesyłu,
 • ochrona zbliżona do służebności – bez konieczności stosowania formy aktu notarialnego
 • przedstawienie plusów i minusów najbardziej efektywnych obligacyjnych tytułów prawnych
 • analiza poszczególnych umownych rozwiązań w ich praktycznym aspekcie

15. Zagrożenia dla przedsiębiorstwa sieciowego ze strony właściciela gruntu niewywiązującego się z zawartej umowy, będącej podstawą wejścia w teren

 • sprzedaż nieruchomości przez właściciela przed realizacją inwestycji, w jej trakcie, po zakończeniu
 • przymusowa sprzedaż nieruchomości przez komornika lub syndyka na różnych etapach inwestycji.

16. Analiza najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów powszechnych pod kątem inwestycji sieciowych przez cudze grunty

1. Możliwości prawne pozyskiwania tytułów prawnych na gruncie obowiązujących przepisów prawnych:

 • prawa cywilnego ( prawo własności, ograniczone prawa rzeczowe, obligacyjne tytuły prawne)
 • znowelizowanej ustawy dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
 • prawa administracyjnego,
 • charakterystyka postępowań przymusowych ( ścieżka postępowania cywilnego i administracyjnego)

2. Możliwe tytuły prawne do cudzej nieruchomości:

 • tytuły rzeczowe, obligacyjne, administracyjne
 • różnice w prowadzeniu inwestycji przez grunty będące własnością lub użytkowaniem wieczystym
 • charakterystyka poszczególnych tytułów, ze wskazaniem ich mocnych i słabych punktów
 • wpływ poszczególnych tytułów na czas realizacji inwestycji liniowej

3. Właściwe techniki ustalania stanu prawnego danych nieruchomości

 • metody działania w sytuacji nieuregulowanego prawa własności nieruchomości, przez które ma przechodzić inwestycja liniowa

4. Opracowanie przez dane przedsiębiorstwo sieciowe własnego modelu prowadzenia inwestycji, w maksymalny sposób uwzględniający jego potrzeby i możliwości

5. Problematyka przeprowadzania inwestycji liniowych przez grunty będące:

 • we współwłasności ułamkowej albo ustawowej małżeńskiej
 • własnością wspólnoty mieszkaniowej, spółdzielni mieszkaniowej
 • będących w zarządzie Lasów Państwowych

6. Możliwe warianty ustanawiania służebności przesyłu- dla jakich inwestycji sieciowych służebność przesyłu jest optymalnym rozwiązaniem

 • plusy i minusy służebności przesyłu w maksymalnie praktycznym ujęciu

7. Szczegółowa analiza poszczególnych zapisów występujących w umowach o ustanowienie służebności przesyłu

 • zapisy, na które przede wszystkim należy zwrócić swoją uważność i świadomość ich konsekwencji

8. Umiejętność właściwego przeprowadzenia inwestycji sieciowych przez cudze nieruchomości, w sytuacji:

 • pełnej i świadomej współpracy właściciela gruntu z przedsiębiorstwem sieciowym
 • wycofanie się właściciela, albo przedsiębiorstwa sieciowego z poczynionych już wspólnie negocjacji i merytorycznych ustaleń
 • totalnego braku współpracy pomiędzy stronami,
 • zdecydowanej odmowy udzielenia przez właściciela zgody na wejście w jego nieruchomość i posadowienie urządzeń sieciowych

9. Najistotniejsze elementy uzgodnienia wysokości wynagrodzenie za ustanowienie służebności – prawne i praktyczne aspekty

 • czy możliwym jest ustanowienie służebności przesyłu bez wynagrodzenia
 • czynniki wpływające na wzrost/ zmniejszenie wysokości należnego wynagrodzenia
 • analiza najnowszych regulacji prawnych i wykorzystywanie jej w interesie każdej ze strony

10. Właściwe zrozumienie istoty opracowywanych operatów szacunkowych przez rzeczoznawców majątkowych

 • podstawy prawne i faktyczne operatów
 • możliwość kwestionowania i podważania poszczególnych zapisów operatów
 • najsłabsze punkty dokonywanych operatów i umiejętność ich dostrzeżenia oraz właściwego skorygowania

11. Maksymalnie praktyczne aspekty wiedzy w zakresie ustalania wysokości odpowiedniego wynagrodzenia

 • ustalenie wysokości wynagrodzenia w drodze negocjacji pomiędzy stronami
 • orzeczenie przez Sąd o należnym wynagrodzeniu
 • zagadnienia związane z ustalaniem wysokości wynagrodzenia przez rzeczoznawców majątkowych , z uwzględnieniem najnowszych regulacji prawnych (nowelizacjami poszczególnych aktów prawnych )
 • umiejętność właściwego rozróżnienie pomiędzy wynagrodzeniem, a odszkodowaniem związanym z wejściem na cudzy grunt i posadowieniem urządzeń sieciowych

12. Znowelizowany art. 124 ustawy o gospodarce nieruchomościami -umiejętność właściwego zrozumienia i wykorzystania ograniczenia, w drodze decyzji administracyjnej , sposobu korzystania przez właściciela z nieruchomości przez udzielenie zezwolenia na zakładanie i przeprowadzenie na nieruchomości urządzeń sieciowych

 • umiejętność właściwego wyboru przez przedsiębiorstwo pomiędzy służebnością przesyłu a decyzją administracyjną
 • świadomość właściciela gruntu możliwości przeprowadzenia inwestycji przez jego nieruchomość, przy braku jego zgody ( w sposób przymusowy)
 • nowe zasady przeprowadzania rokowań z właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości o uzyskanie zgody na wykonanie prac sieciowych
 • czasowe możliwości zastosowania regulacji w odniesieniu do poszczególnych etapów inwestycji
 • czy decyzja może / musi mieć określenie czasy realizacji inwestycji na cudzym gruncie
 • ćwiczenia w sporządzaniu wymaganej przez Starostę dokumentacji z przeprowadzonych rokowań, przy całkowitym braku możliwości współdziałania z właścicielem gruntu, a nawet przy jego wrogości bądź niechęci
 • umiejętność skutecznego wykazywania w postępowaniu przed Starostą zasadności złożonego wniosku i załączonych do niego dokumentów z przeprowadzonych rokowań, najczęstsze błędy popełniane w tym zakresie przez wnioskodawcę
 • wzajemne zależności pomiędzy ustanowieniem służebności a decyzją administracyjną z art.124 ustawy o gospodarce nieruchomościami , w szczególności analiza tego, czy się wzajemnie wykluczają oraz czy wybór i uzyskanie jednego z nich zamyka drogę do uzyskania drugiego tytułu prawnego

13. Proponowane techniki postępowania w sytuacji:

 • braku możliwości ustalenia aktualnego właściciela nieruchomości
 • występujących w tym zakresie trudności i komplikacji

14. Praktyczne korzyści z umów cywilnych będących tytułem prawnym do wejścia w cudzy grunt, posadowienia urządzeń oraz ich eksploatacji

 • analiza poszczególnych tytułów obligacyjnych ( umownych, zobowiązaniowych )
 • wskazówki skutecznej ochrony bezpieczeństwa inwestycji sieciowej w sytuacji niemożności uzyskania decyzji administracyjnej z art.124, służebności przesyłu,
 • ochrona zbliżona do służebności – bez konieczności stosowania formy aktu notarialnego
 • przedstawienie plusów i minusów najbardziej efektywnych obligacyjnych tytułów prawnych
 • analiza poszczególnych umownych rozwiązań w ich praktycznym aspekcie

15. Zagrożenia dla przedsiębiorstwa sieciowego ze strony właściciela gruntu niewywiązującego się z zawartej umowy, będącej podstawą wejścia w teren

 • sprzedaż nieruchomości przez właściciela przed realizacją inwestycji, w jej trakcie, po zakończeniu
 • przymusowa sprzedaż nieruchomości przez komornika lub syndyka na różnych etapach inwestycji.

16. Analiza najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów powszechnych pod kątem inwestycji sieciowych przez cudze grunty

1. Możliwości prawne pozyskiwania tytułów prawnych na gruncie obowiązujących przepisów prawnych:

 • prawa cywilnego ( prawo własności, ograniczone prawa rzeczowe, obligacyjne tytuły prawne)
 • znowelizowanej ustawy dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
 • prawa administracyjnego,
 • charakterystyka postępowań przymusowych ( ścieżka postępowania cywilnego i administracyjnego)

2. Możliwe tytuły prawne do cudzej nieruchomości:

 • tytuły rzeczowe, obligacyjne, administracyjne
 • różnice w prowadzeniu inwestycji przez grunty będące własnością lub użytkowaniem wieczystym
 • charakterystyka poszczególnych tytułów, ze wskazaniem ich mocnych i słabych punktów
 • wpływ poszczególnych tytułów na czas realizacji inwestycji liniowej

3. Właściwe techniki ustalania stanu prawnego danych nieruchomości

 • metody działania w sytuacji nieuregulowanego prawa własności nieruchomości, przez które ma przechodzić inwestycja liniowa

4. Opracowanie przez dane przedsiębiorstwo sieciowe własnego modelu prowadzenia inwestycji, w maksymalny sposób uwzględniający jego potrzeby i możliwości

5. Problematyka przeprowadzania inwestycji liniowych przez grunty będące:

 • we współwłasności ułamkowej albo ustawowej małżeńskiej
 • własnością wspólnoty mieszkaniowej, spółdzielni mieszkaniowej
 • będących w zarządzie Lasów Państwowych

6. Możliwe warianty ustanawiania służebności przesyłu- dla jakich inwestycji sieciowych służebność przesyłu jest optymalnym rozwiązaniem

 • plusy i minusy służebności przesyłu w maksymalnie praktycznym ujęciu

7. Szczegółowa analiza poszczególnych zapisów występujących w umowach o ustanowienie służebności przesyłu

 • zapisy, na które przede wszystkim należy zwrócić swoją uważność i świadomość ich konsekwencji

8. Umiejętność właściwego przeprowadzenia inwestycji sieciowych przez cudze nieruchomości, w sytuacji:

 • pełnej i świadomej współpracy właściciela gruntu z przedsiębiorstwem sieciowym
 • wycofanie się właściciela, albo przedsiębiorstwa sieciowego z poczynionych już wspólnie negocjacji i merytorycznych ustaleń
 • totalnego braku współpracy pomiędzy stronami,
 • zdecydowanej odmowy udzielenia przez właściciela zgody na wejście w jego nieruchomość i posadowienie urządzeń sieciowych

9. Najistotniejsze elementy uzgodnienia wysokości wynagrodzenie za ustanowienie służebności – prawne i praktyczne aspekty

 • czy możliwym jest ustanowienie służebności przesyłu bez wynagrodzenia
 • czynniki wpływające na wzrost/ zmniejszenie wysokości należnego wynagrodzenia
 • analiza najnowszych regulacji prawnych i wykorzystywanie jej w interesie każdej ze strony

10. Właściwe zrozumienie istoty opracowywanych operatów szacunkowych przez rzeczoznawców majątkowych

 • podstawy prawne i faktyczne operatów
 • możliwość kwestionowania i podważania poszczególnych zapisów operatów
 • najsłabsze punkty dokonywanych operatów i umiejętność ich dostrzeżenia oraz właściwego skorygowania

11. Maksymalnie praktyczne aspekty wiedzy w zakresie ustalania wysokości odpowiedniego wynagrodzenia

 • ustalenie wysokości wynagrodzenia w drodze negocjacji pomiędzy stronami
 • orzeczenie przez Sąd o należnym wynagrodzeniu
 • zagadnienia związane z ustalaniem wysokości wynagrodzenia przez rzeczoznawców majątkowych , z uwzględnieniem najnowszych regulacji prawnych (nowelizacjami poszczególnych aktów prawnych )
 • umiejętność właściwego rozróżnienie pomiędzy wynagrodzeniem, a odszkodowaniem związanym z wejściem na cudzy grunt i posadowieniem urządzeń sieciowych

12. Znowelizowany art. 124 ustawy o gospodarce nieruchomościami -umiejętność właściwego zrozumienia i wykorzystania ograniczenia, w drodze decyzji administracyjnej , sposobu korzystania przez właściciela z nieruchomości przez udzielenie zezwolenia na zakładanie i przeprowadzenie na nieruchomości urządzeń sieciowych

 • umiejętność właściwego wyboru przez przedsiębiorstwo pomiędzy służebnością przesyłu a decyzją administracyjną
 • świadomość właściciela gruntu możliwości przeprowadzenia inwestycji przez jego nieruchomość, przy braku jego zgody ( w sposób przymusowy)
 • nowe zasady przeprowadzania rokowań z właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości o uzyskanie zgody na wykonanie prac sieciowych
 • czasowe możliwości zastosowania regulacji w odniesieniu do poszczególnych etapów inwestycji
 • czy decyzja może / musi mieć określenie czasy realizacji inwestycji na cudzym gruncie
 • ćwiczenia w sporządzaniu wymaganej przez Starostę dokumentacji z przeprowadzonych rokowań, przy całkowitym braku możliwości współdziałania z właścicielem gruntu, a nawet przy jego wrogości bądź niechęci
 • umiejętność skutecznego wykazywania w postępowaniu przed Starostą zasadności złożonego wniosku i załączonych do niego dokumentów z przeprowadzonych rokowań, najczęstsze błędy popełniane w tym zakresie przez wnioskodawcę
 • wzajemne zależności pomiędzy ustanowieniem służebności a decyzją administracyjną z art.124 ustawy o gospodarce nieruchomościami , w szczególności analiza tego, czy się wzajemnie wykluczają oraz czy wybór i uzyskanie jednego z nich zamyka drogę do uzyskania drugiego tytułu prawnego

13. Proponowane techniki postępowania w sytuacji:

 • braku możliwości ustalenia aktualnego właściciela nieruchomości
 • występujących w tym zakresie trudności i komplikacji

14. Praktyczne korzyści z umów cywilnych będących tytułem prawnym do wejścia w cudzy grunt, posadowienia urządzeń oraz ich eksploatacji

 • analiza poszczególnych tytułów obligacyjnych ( umownych, zobowiązaniowych )
 • wskazówki skutecznej ochrony bezpieczeństwa inwestycji sieciowej w sytuacji niemożności uzyskania decyzji administracyjnej z art.124, służebności przesyłu,
 • ochrona zbliżona do służebności – bez konieczności stosowania formy aktu notarialnego
 • przedstawienie plusów i minusów najbardziej efektywnych obligacyjnych tytułów prawnych
 • analiza poszczególnych umownych rozwiązań w ich praktycznym aspekcie

15. Zagrożenia dla przedsiębiorstwa sieciowego ze strony właściciela gruntu niewywiązującego się z zawartej umowy, będącej podstawą wejścia w teren

 • sprzedaż nieruchomości przez właściciela przed realizacją inwestycji, w jej trakcie, po zakończeniu
 • przymusowa sprzedaż nieruchomości przez komornika lub syndyka na różnych etapach inwestycji.

16. Analiza najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów powszechnych pod kątem inwestycji sieciowych przez cudze grunty

MIELIŚMY PRZYJEMNOŚĆ PRACOWAĆ DLA:

1

Przeszkoliliśmy ponad 40000 dyrektorów, menedżerów, kierowników i naczelników.

2

W Akademiach menedżerskich, w których mierzyliśmy efektywność (47 projektów 286 dni szkol.) poziom kompetencji wzrósł średnio o 16%.

3

Pracujemy na poziomie kompetencji (wiem co i jak mam zrobić), motywacji (wierzę, że warto), postawy (zamierzam to zrobić) , wdrożenia (follow up)

4

Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez amerykańskie centrum Center for American Progress, koszt zastąpienia pracowników wynosi około 16% ich rocznego wynagrodzenia. W przypadku menadżera zwiększa się do 100%.

Szkolenie związane z:
 • służebność gruntowa przez zasiedzenie
 • służebność gruntowa zasiedzenie
 • służebność przesyłu zasiedzenie
 • szkolenie dostęp do urządzeń sieciowych
 • szkolenie zasiedzenie służebności

OPINIE O SZKOLENIACH

Monika Tarczyńska-Nowak


Specjalista ds. szkoleń
tel.: 505 273 500
fax: 22 266 08 51
m.tarczynska-nowak@projektgamma.pl
Monika Tarczyńska-Nowak

Monika Tarczyńska-Nowak


Specjalista ds. szkoleń
tel.: 505 273 500
fax: 22 266 08 51
m.tarczynska-nowak@projektgamma.pl
Monika Tarczyńska-Nowak

Monika Tarczyńska-Nowak


Specjalista ds. szkoleń
tel.: 505 273 500
fax: 22 266 08 51
m.tarczynska-nowak@projektgamma.pl
Monika Tarczyńska-Nowak
Zaznacz liczebność grupy i zostaw dane kontaktowe, a odezwiemy się z wyceną szkolenia.

ZOBACZ NAJBLIŻSZE Szkolenia - energetyka, inwestycje

Szkolenie jest w szczególności dedykowane dla pracowników zarządców dróg publicznych, którzy wnioskują w trybie ZRID, w trybie zgłoszenia prowadzenia robót lub w trybie pozwolenia na budowę o przebudowę geometrii dróg publicznych po zmianach przepisów z dnia 21 września 2022 roku.

2024-05-13
13 maja 2024
2024-05-13
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Cel szkolenia : Wskazanie regulacji prawnych obowiązujących w systemie prawa polskiego dotyczących renty planistycznej i opłat adiacenckich wraz z ich rodzajami oraz procedurą i praktyką stosowania przez organy administracji publicznej.

2024-05-27
27 maja 2024
2024-05-27
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Jak prawidłowo prowadzić elektroniczny dziennik budowy zgodnie ze znowelizowanymi przepisami prawa budowlanego i rozporządzeniem MRiT w sprawie dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy z dnia 22 grudnia 2022 (Dz.U. 2023 poz. 45)

2024-05-28
28 maja 2024
2024-05-28
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.