Webinar - Koronawirus - prawa oraz obowiązki pracodawcy i pracownika

Umowy między przedsiębiorcami, siła wyższa i inne problemy prawne podmiotów gospodarczych

Szkolenia - hr, kadry, płace onlineotwartezamkniete

Dynamicznie rozwijająca się sytuacja epidemiologiczna związana z koronawirusem czyli COVID – 19 zmusza polskich przedsiębiorców i pracodawców do niestandardowych działań.

INFORMACJE O SZKOLENIU

Szkolenie online

 • Korzystamy z większości dostępnych technologii transmisji video (Microsoft Teams, Google Meet, Webex, Zoom, Skype for Business, Clickmeeting) jak również narzędzi uatrakcyjniających spotkanie (Mural, Mentimeter, Kahoot, Miro, Videoask, Quizlet etc.)
 • Mamy wyjątkowe doświadczenie wśród firm szkoleniowych w organizacji szkoleń online i webinarów. Prowadziliśmy je długo przed pandemią.
 • Jeśli pojawiają się problemy z użytkowaniem programów nasz asystent online jest dostępny i służy pomocą.
 • Dostarczamy narzędzia wspierające rozwój w postaci zadań przedszkoleniowych, poszkoleniowych oraz pigułek wiedzy (video, tekst, podcast).
 • Cena obejmuje: udział w szkoleniu online, materiały w wersji elektronicznej, certyfikat PDF.

Szkolenie otwarte
Szkolenia są organizowane w bardzo dobrych centrach edukacyjno szkoleniowych np. Golden Floor Tower w Warszawie. Centra są dobrze skomunikowane i nowoczesne. Mieszczą się w budynkach najwyższej klasy. W trakcie szkolenia zapewniamy catering i przerwy kawowe.

Uwaga! Sale spełniają wytyczne związane z organizacją szkoleń w trakcie epidemii w celu minimalizacji ryzyka zakażenia.

W razie zaostrzenia sytuacji epidemicznej szkolenie przeprowadzimy online

Dodatkową wartością szkolenia otwartego jest wymiana doświadczeń i wiedzy między uczestnikami i trenerem.

Szkolenie zamknięte
Poniższy program jest punktem wyjścia do rozmowy na temat potrzeb i oczekiwań wobec szkolenia z tego obszaru. Część szkoleń zamkniętych realizujemy jako jednorazowe wydarzenia, inne stają się elementem szerszego procesu rozwojowego, na który składają się narzędzia wspierające – pre-worki, follow-up’y pigułki wiedzy w formie video, tekstowej bądź podcastu. Często w rezultacie rozmów początkowy program jest znacząco modyfikowany i dostosowany pod kątem kontekstu organizacyjnego, celów przełożonych i działu HR oraz poziomu kompetencji uczestników.

Realizujemy szkolenia zamknięte zarówno w wersji stacjonarnej jak również online.

IDEA SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

Zapraszamy na interaktywne szkolenie interaktywne szkolenie online.

Ochrona zatrudnienia i zachowanie płynności finansowej w firmach to główne cele pakietu projektów ustaw, które składają się na tarczę antykryzysową. Zapisy ustaw antykryzysowych wzbudziły dużo kontrowersji wśród pracodawców i pracowników. W trakcie szkolenia omawiamy założenia tarczy i jej wpływ na przepisy dotyczące prawa pracy.

Szkolenie online w w godzinach – 10.00-14.45

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:

 • KOMPUTER
 • STAŁE ŁĄCZE INTERNETOWE
 • Aktualna przeglądarka Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, lub Opera
 • System operacyjny taki jak Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, Chrome OS.
 • MAKSYMALNA GRUPA UCZESTNIKÓW: 25 OSÓB
  (Decyduje kolejność zgłoszeń)

Webinar/szkolenie online to nowoczesny format szkoleniowy wykorzystujący transmisję audio-wideo w czasie rzeczywistym.

Technologia typu „Streaming” umożliwia przesyłanie takich danych jak fonia, wizja i tekst „na żywo” dzięki czemu uczestnik otrzymuje pełnowartościowe szkolenie nie wstając zza swojego biurka.

Jak należy zarządzając firmą albo działem HR w obecnej sytuacji i jednocześnie działać zgodnie z prawem i nowymi przepisami specustawy dot. działań antywirusowych.

Jak należy zarządzając firmą albo działem HR w obecnej sytuacji i jednocześnie działać zgodnie z prawem i nowymi przepisami specustawy dot. działań antywirusowych.

PROGRAM SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

Praca zdalna

 • Zasady polecania i odwoływania pracy zdalnej
 • Wymagania RODO a praca zdalna
 • Czas pracy a praca zdalna
 • Brak zgody na pracę zdalną a naruszenie dóbr osobistych pracownika

Wynagrodzenie za przestój i gotowość do pracy

 • Zamknięcie zakładu praca a prawo pracownika do wynagrodzenia
 • Zasady ustalania wynagrodzenia za czas gotowości do pracy
 • Reguła 60% wynagrodzenia za przestój – kiedy możliwa?

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy

 • Dokumenty niezbędne do rozliczenia dodatkowe zasiłku
 • Możliwość korzystania z zasiłku w weekendy
 • Praca nocna a możliwość skorzystania z zasiłku
 • Zmiany w dodatkowych zasiłkach opiekuńczych wprowadzone przez tarczę antykryzysową
 • Zasady wydłużania okresów dodatkowych zasiłków opiekuńczych

Zasiłek chorobowy w związku z kwarantanną

 • Zasady wypłaty wynagrodzenia i zasiłku chorobowego w związku z kwarantanną
 • Dokumenty niezbędne do wypłaty zasiłku
 • Problemy z rozliczaniem zasiłków dla osób powracających z zagranicy od 15 marca

Zawieszanie przepisów płacowych pracodawcy

 • Możliwość zawieszenia układu zbiorowego pracy
 • Możliwość zawieszenia regulaminów
 • Możliwość zawieszenia indywidualnych warunków umownych

Koronawirus a bhp

 • Badania okresowe w czasie zagrożenia epidemicznego
 • Szkolenia bhp w czasie zagrożenia epidemicznego
 • Wstępne badania lekarskie – konieczność przejmowania badań od poprzednich pracodawców
 • Specjalistyczne badania i szkolenia kierowców
 • Orzeczenia o niepełnosprawności w czasie epidemii
 • Informowanie pracowników o zagrożeniach
 • Obowiązki pracodawcy w razie stwierdzenia koronawirusa u pracownika

Koronawirus a RODO

 • Możliwość badania temperatury pracownikom
 • Możliwość kierowania na badania profilaktyczne
 • Możliwość pytania o cel wyjazdu na urlop

Wpływ koronawirusa na inne przepisy prawa pracy

 • Możliwość przyznania premii pracownikom przychodzącym do pracy
 • Zbiorowe dojazdy do pracy grup pracowników
 • Świadectwa pracy a koronawirus – termin wydawania i treść

Przestój ekonomiczny i obniżenie wymiaru czasu pracy

 • Czy można obniżyć wynagrodzenie pracownikom?
 • Z czym wiąże się przestój w pracy? Czy możliwe jest dofinansowanie w tym okresie?
 • Spadek obrotów – na jakie dofinansowanie może liczyć przedsiębiorca?
 • Jakie są warunki i tryby pracy w związku z przestojem ekonomicznym?
 • Czy w przypadku przestoju należy zastosować wypowiedzenie zmieniające?
 • Jak formalnie się wprowadza przestój ekonomiczny oraz zmniejszenie wymiaru zatrudnienia załogi?

Dofinansowanie wynagrodzeń od starosty

 • Dofinansowanie do kosztów wynagrodzeń pracowników z większym spadkiem obrotów
 • Przesłanki dofinansowania – status mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy
 • Spadek obrotów i powiązane z nim wysokości dofinansowania
 • Zasady zwrotu dofinansowania w przypadku nieutrzymania zatrudnienia

Świadczenia postojowe

 • Świadczenia postojowe dla osób zatrudnianych na umowach cywilnoprawnych
 • Warunki formalne do otrzymania świadczenia postojowego
 • Obowiązki zleceniodawców związane z wypłatą świadczeń postojowych
 • Wysokość świadczenia postojowego w przypadku kilku umów zlecenia
 • Świadczenia postoje w nietypowych sytuacjach – studenci, emeryci, praktyki absolwenckie

 Czas pracy w Tarczy antykryzysowej

 • Możliwość wprowadzenia 12-miesięcznego okresu rozliczeniowego
 • Równoważny system pracy – jakie przesłanki należy spełnić?
 • Skracanie odpoczynków dobowych i tygodniowych pracownikom
 • Czas pracy w przedsiębiorstwach infrastruktury krytycznej
 • Obowiązki i uprawnienia pracodawcy w związku z COVID 19
 • Obowiązki i uprawnienia pracownika tymczasowego w związku z COVID 19
 • ZUS a koronawirus – specjalne zasiłki i inne przepisy specjalne
 • Praca zdalna – nowe możliwości utrzymania ciągłości biznesu
 • Umowy między przedsiębiorcami– siła wyższa a kary umowne i odszkodowania
 • Nowe możliwości obowiązującej już specustawy do walki z koronawirusem
 • Wdrażanie procedur antywirusowych w firmach i korporacjach – przepisy polskie i międzynarodowe
 • Sanepid, PIP, BHP, Inspekcja Sanitarna
 • Pytania i odpowiedzi – praktyka a prawo

 

 • Obowiązki i uprawnienia pracodawcy w związku z COVID 19
 • Obowiązki i uprawnienia pracownika tymczasowego w związku z COVID 19
 • ZUS a koronawirus – specjalne zasiłki i inne przepisy specjalne
 • Praca zdalna – nowe możliwości utrzymania ciągłości biznesu
 • Umowy między przedsiębiorcami– siła wyższa a kary umowne i odszkodowania
 • Nowe możliwości obowiązującej już specustawy do walki z koronawirusem
 • Wdrażanie procedur antywirusowych w firmach i korporacjach – przepisy polskie i międzynarodowe
 • Sanepid, PIP, BHP, Inspekcja Sanitarna
 • Pytania i odpowiedzi – praktyka a prawo

MIELIŚMY PRZYJEMNOŚĆ PRACOWAĆ DLA::

1

Przeszkoliliśmy ponad 40000 dyrektorów, menedżerów, kierowników i naczelników.

2

W Akademiach menedżerskich, w których mierzyliśmy efektywność (47 projektów 286 dni szkol.) poziom kompetencji wzrósł średnio o 16%.

3

Pracujemy na poziomie kompetencji (wiem co i jak mam zrobić), motywacji (wierzę, że warto), postawy (zamierzam to zrobić) , wdrożenia (follow up)

4

Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez amerykańskie centrum Center for American Progress, koszt zastąpienia pracowników wynosi około 16% ich rocznego wynagrodzenia. W przypadku menadżera zwiększa się do 100%.

Szkolenie związane z:

OPINIE O SZKOLENIACH

Justyna Baryła-Rychert

Project Manager

tel. kom.: +48 505 273 483

fax: (22) 266 08 51

j.baryla@projektgamma.pl
Justyna Baryła-Rychert

Justyna Baryła-Rychert

Project Manager

tel. kom.: +48 505 273 483

fax: (22) 266 08 51

j.baryla@projektgamma.pl
Justyna Baryła-Rychert

Justyna Baryła-Rychert

Project Manager

tel. kom.: +48 505 273 483

fax: (22) 266 08 51

j.baryla@projektgamma.pl
Justyna Baryła-Rychert
Zaznacz liczebność grupy i zostaw dane kontaktowe, a odezwiemy się z wyceną szkolenia.

ZOBACZ NAJBLIŻSZE Szkolenia - hr, kadry, płace

W najbliższym czasie wejdą w życie duże zmiany w Kodeksie pracy związane z pracą zdalną i kontrolą trzeźwości. Ustawa przewiduje zarówno pracę zdalną całkowitą, jak i hybrydową. Ponadto w kodeksie pracy zostanie wprowadzony zakaz dopuszczania do pracy pracownika nietrzeźwego lub będącego pod wpływem tzw. narkotyków. Równolegle toczą się prace wynikające z konieczności wdrożenia 2 dyrektyw unijnych dotyczących warunków pracy oraz rodzicielstwa, zwanej dyrektywą work-life balance.

2023-02-27
27 lutego 2023
2023-02-27
Szkolenie online Szkolenie online

Niezwykle ważne jest aby osoby decyzyjne dysponowały zarówno praktyczna wiedzą z zakresu szeroko pojętej dyscypliny pracy jak i miały świadomość najbardziej aktualnych ram prawnych zarządzania pracownikami.

2023-03-10
10 marca 2023
2023-03-10
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Szkolenie ukierunkowane jest na przedstawienie najaktualniejszych zmian związanych z procesem zatrudniania i pobytu cudzoziemców w Polsce. Koncentruje się na projekcie nowej ustawy – ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców, specustawie wydanej w związku z wojną w Ukrainie i jej zmianach (oraz relacji do przepisów wydanych w związku z COVID-19, które mają zostać uchylone z dniem 24.08.2023).

2023-03-16
16 marca 2023
2023-03-16
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Kontakt
biuro@projektgamma.pl
tel.: 505 273 550


ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108


Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.