Ograniczone prawa rzeczowe do nieruchomości, ze szczególnym uwzględnieniem służebności, w tym służebności przesyłu

Szkolenia - energetyka, inwestycje onlineotwartezamkniete
Interaktywne szkolenie Online!
Prowadzący szkolenie:mgr inż. geodezji i kartografii, geodeta uprawniony, obecnie pełni funkcję geodety powiatowego w Starostwie Powiatowym. Posiada wieloletnią praktykę w dziedzinie geodezji i kartografii. Również w ramach własnej działalności gospodarczej. Czynny zawodowo od początku lat dziewięćdziesiątych ub. wieku. Od 2004r. związany zawodowo z administracją publiczną. W latach 2004 –2010 kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w jednym z urzędów miejskich, wcześniej praktyka zdobyta w dużej firmie projektowej.

INFORMACJE O SZKOLENIU

Szkolenie online

 • Korzystamy z większości dostępnych technologii transmisji video (Microsoft Teams, Google Meet, Webex, Zoom, Skype for Business, Clickmeeting) jak również narzędzi uatrakcyjniających spotkanie (Mural, Mentimeter, Kahoot, Miro, Videoask, Quizlet etc.)
 • Mamy wyjątkowe doświadczenie wśród firm szkoleniowych w organizacji szkoleń online i webinarów. Prowadziliśmy je długo przed pandemią.
 • Jeśli pojawiają się problemy z użytkowaniem programów nasz asystent online jest dostępny i służy pomocą.
 • Dostarczamy narzędzia wspierające rozwój w postaci zadań przedszkoleniowych, poszkoleniowych oraz pigułek wiedzy (video, tekst, podcast).
 • Cena obejmuje: udział w szkoleniu online, materiały w wersji elektronicznej, certyfikat PDF.

Szkolenie otwarte
Szkolenia są organizowane w bardzo dobrych centrach edukacyjno szkoleniowych np. Golden Floor Tower w Warszawie. Centra są dobrze skomunikowane i nowoczesne. Mieszczą się w budynkach najwyższej klasy. W trakcie szkolenia zapewniamy catering i przerwy kawowe.

Uwaga! Sale spełniają wytyczne związane z organizacją szkoleń w trakcie epidemii w celu minimalizacji ryzyka zakażenia.

W razie zaostrzenia sytuacji epidemicznej szkolenie przeprowadzimy online

Dodatkową wartością szkolenia otwartego jest wymiana doświadczeń i wiedzy między uczestnikami i trenerem.

Szkolenie zamknięte
Poniższy program jest punktem wyjścia do rozmowy na temat potrzeb i oczekiwań wobec szkolenia z tego obszaru. Część szkoleń zamkniętych realizujemy jako jednorazowe wydarzenia, inne stają się elementem szerszego procesu rozwojowego, na który składają się narzędzia wspierające – pre-worki, follow-up’y pigułki wiedzy w formie video, tekstowej bądź podcastu. Często w rezultacie rozmów początkowy program jest znacząco modyfikowany i dostosowany pod kątem kontekstu organizacyjnego, celów przełożonych i działu HR oraz poziomu kompetencji uczestników.

Realizujemy szkolenia zamknięte zarówno w wersji stacjonarnej jak również online.

IDEA SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

Prowadzący szkolenie: Igor Amrozik

 • mgr inż. geodezji i kartografii, geodeta uprawniony, obecnie pełni funkcję geodety powiatowego w Starostwie Powiatowym.
 • Posiada wieloletnią praktykę w dziedzinie geodezji i kartografii. Również w ramach własnej działalności gospodarczej. Czynny zawodowo od początku lat dziewięćdziesiątych ub. wieku. Od 2004r. związany zawodowo z administracją publiczną. W latach 2004 –2010 kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w jednym z urzędów miejskich, wcześniej praktyka zdobyta w dużej firmie projektowej.
 • Doświadczony trener, przygotowuje i prowadzi szkolenia dla jednostek samorządu terytorialnego w tematyce gospodarowania nieruchomościami, geodezji i kartografii oraz tematów pokrewnych.
 • Ma na swoim koncie szereg przeprowadzonych podziałów i rozgraniczeń nieruchomości, opracowań do celów prawnych oraz innych prac geodezyjnych.
 • Audytor systemów jakości ISO 9001 i 14001. Posiada potwierdzone umiejętności w zakresie negocjacji metodami NLP (Neurolingwistyczne Programowanie).

Prowadzący szkolenie: Igor Amrozik

 • mgr inż. geodezji i kartografii, geodeta uprawniony, obecnie pełni funkcję geodety powiatowego w Starostwie Powiatowym.
 • Posiada wieloletnią praktykę w dziedzinie geodezji i kartografii. Również w ramach własnej działalności gospodarczej. Czynny zawodowo od początku lat dziewięćdziesiątych ub. wieku. Od 2004r. związany zawodowo z administracją publiczną. W latach 2004 –2010 kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w jednym z urzędów miejskich, wcześniej praktyka zdobyta w dużej firmie projektowej.
 • Doświadczony trener, przygotowuje i prowadzi szkolenia dla jednostek samorządu terytorialnego w tematyce gospodarowania nieruchomościami, geodezji i kartografii oraz tematów pokrewnych.
 • Ma na swoim koncie szereg przeprowadzonych podziałów i rozgraniczeń nieruchomości, opracowań do celów prawnych oraz innych prac geodezyjnych.
 • Audytor systemów jakości ISO 9001 i 14001. Posiada potwierdzone umiejętności w zakresie negocjacji metodami NLP (Neurolingwistyczne Programowanie).

PROGRAM SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

1. Art. 244 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks cywilny – katalog ograniczonych praw
rzeczowych.

2. Pojęcie ograniczonego prawa rzeczowego w relacji do prawa własności i prawa użytkowania
wieczystego.

3. Ustanawianie, przenoszenie, zrzeczenie i wygaśnięcie, zmiana treści ograniczonego prawa
rzeczowego.

4. Zbieg ograniczonych praw do jednej rzeczy.

5. Użytkowanie.

 • Istota użytkowania rzeczy.
 • Pożytki z używania rzeczy, wykonywanie użytkowania.
 • Ustanawianie i wygaśnięcie użytkowania.
 • Roszczenia, zwroty, obciążenia i nakłady oraz przedawnienia związane z użytkowaniem.

6. Służebność

 • Rodzaje służebności.
 • Służebność gruntowa.
  • Zakres i sposób wykonywania służebności gruntowej
  • Nieruchomość władnąca a nieruchomość obciążona.
  • Zmiana treści, zniesienie i wygaśnięcie służebności gruntowej.
  • Zasiedzenie służebności gruntowej.
  • Służebność drogi koniecznej.
 • Służebność osobista.
  • Zakres i sposób wykonywania.
  • Zamiana i wygaśnięcie
 • Służebność przesyłu.
  • Istota służebności przesyłu.
  • Co było przed służebnością przesyłu? Aspekty wykonywania służebności gruntowej odpowiadającej treści służebności przesyłu.
  • Zawieranie umowy służebności przesyłu.
  • Roszczenie o ustanowienie służebności przesyłu. Jak dokumentować brak woli zawarcia umowy jako podstawy do roszczenia?
  • Przejście na nabywcę i wygaśnięcie tej służebności.
  • Roszczenie o usunięcie urządzeń.
  • Uprawdopodobnienie zamiaru budowy urządzeń przez przedsiębiorcę.
  • Udokumentowanie własności urządzenia.
  • Wykonywanie służebności przesyłu.
  • Pas technologiczny.
  • Wycena służebności przesyłu – standardy.
  • Wzory i praktyka.

7. Zastaw na rzeczy.

 •  Ustanowienie zastawu.
 •  Pierwszeństwo i obowiązki zastawnika.
 •  Pożytki rzeczy obciążonej i nakłady zastawnika.
 •  Roszczenia i wygaśnięcie.

8. Zastaw na prawach.

9. Omówienie spółdzielczego prawa do lokalu na podstawie aktualnych przepisów prawnych.

10.Omówienie zasad ustanawiania i wykreślania hipoteki na podstawie aktualnych przepisów prawnych.

11.Posiadanie samoistne i posiadanie zależne. Zasiedzenie. Ochrona prawa własności nieruchomości należących do samorządu i Skarbu Państwa

1. Art. 244 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks cywilny – katalog ograniczonych praw
rzeczowych.

2. Pojęcie ograniczonego prawa rzeczowego w relacji do prawa własności i prawa użytkowania
wieczystego.

3. Ustanawianie, przenoszenie, zrzeczenie i wygaśnięcie, zmiana treści ograniczonego prawa
rzeczowego.

4. Zbieg ograniczonych praw do jednej rzeczy.

5. Użytkowanie.

 • Istota użytkowania rzeczy.
 • Pożytki z używania rzeczy, wykonywanie użytkowania.
 • Ustanawianie i wygaśnięcie użytkowania.
 • Roszczenia, zwroty, obciążenia i nakłady oraz przedawnienia związane z użytkowaniem.

6. Służebność

 • Rodzaje służebności.
 • Służebność gruntowa.
  • Zakres i sposób wykonywania służebności gruntowej
  • Nieruchomość władnąca a nieruchomość obciążona.
  • Zmiana treści, zniesienie i wygaśnięcie służebności gruntowej.
  • Zasiedzenie służebności gruntowej.
  • Służebność drogi koniecznej.
 • Służebność osobista.
  • Zakres i sposób wykonywania.
  • Zamiana i wygaśnięcie
 • Służebność przesyłu.
  • Istota służebności przesyłu.
  • Co było przed służebnością przesyłu? Aspekty wykonywania służebności gruntowej odpowiadającej treści służebności przesyłu.
  • Zawieranie umowy służebności przesyłu.
  • Roszczenie o ustanowienie służebności przesyłu. Jak dokumentować brak woli zawarcia umowy jako podstawy do roszczenia?
  • Przejście na nabywcę i wygaśnięcie tej służebności.
  • Roszczenie o usunięcie urządzeń.
  • Uprawdopodobnienie zamiaru budowy urządzeń przez przedsiębiorcę.
  • Udokumentowanie własności urządzenia.
  • Wykonywanie służebności przesyłu.
  • Pas technologiczny.
  • Wycena służebności przesyłu – standardy.
  • Wzory i praktyka.

7. Zastaw na rzeczy.

 •  Ustanowienie zastawu.
 •  Pierwszeństwo i obowiązki zastawnika.
 •  Pożytki rzeczy obciążonej i nakłady zastawnika.
 •  Roszczenia i wygaśnięcie.

8. Zastaw na prawach.

9. Omówienie spółdzielczego prawa do lokalu na podstawie aktualnych przepisów prawnych.

10.Omówienie zasad ustanawiania i wykreślania hipoteki na podstawie aktualnych przepisów prawnych.

11.Posiadanie samoistne i posiadanie zależne. Zasiedzenie. Ochrona prawa własności nieruchomości należących do samorządu i Skarbu Państwa

MIELIŚMY PRZYJEMNOŚĆ PRACOWAĆ DLA:

1

Przeszkoliliśmy ponad 40000 dyrektorów, menedżerów, kierowników i naczelników.

2

W Akademiach menedżerskich, w których mierzyliśmy efektywność (47 projektów 286 dni szkol.) poziom kompetencji wzrósł średnio o 16%.

3

Pracujemy na poziomie kompetencji (wiem co i jak mam zrobić), motywacji (wierzę, że warto), postawy (zamierzam to zrobić) , wdrożenia (follow up)

4

Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez amerykańskie centrum Center for American Progress, koszt zastąpienia pracowników wynosi około 16% ich rocznego wynagrodzenia. W przypadku menadżera zwiększa się do 100%.

Szkolenie związane z:

OPINIE O SZKOLENIACH

Monika Tarczyńska-Nowak


Specjalista ds. szkoleń
tel.: 505 273 500
fax: 22 266 08 51
m.tarczynska-nowak@projektgamma.pl
Monika Tarczyńska-Nowak

Monika Tarczyńska-Nowak


Specjalista ds. szkoleń
tel.: 505 273 500
fax: 22 266 08 51
m.tarczynska-nowak@projektgamma.pl
Monika Tarczyńska-Nowak

Monika Tarczyńska-Nowak


Specjalista ds. szkoleń
tel.: 505 273 500
fax: 22 266 08 51
m.tarczynska-nowak@projektgamma.pl
Monika Tarczyńska-NowakZaznacz liczebność grupy i zostaw dane kontaktowe, a odezwiemy się z wyceną szkolenia.

ZOBACZ NAJBLIŻSZE Szkolenia - energetyka, inwestycje

Zapraszamy Państwa na szkolenie, podczas którego przedstawione zostaną zagadnienia związane z nowelizacją Prawa budowlanego z 2020 roku, w szczególności zmiany zawarte w ustawie o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa z grudnia 2020r. dotyczące kwestii cyfryzacji procesu inwestycyjno- budowlanego.

2023-12-14
14 grudnia 2023
2023-12-14
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu w trakcie którego omówione zostaną ostatnie zmiany i najnowsze trendy orzecznicze w Prawie Budowlanym.

Termin szkolenia online wkrótce.

Celem szkolenia jest zaznajomienie podmiotów zawierających umowy ze wspólnotami mieszkaniowymi, podmiotów (min. gmin) wydających decyzje administracyjne na rzecz wspólnot mieszkaniowych, a także będących członkami wspólnot mieszkaniowych z zasadami ich: funkcjonowania, reprezentacji (podpisywania dokumentów), wystawiania pełnomocnictw, podejmowania decyzji, uchwał.

Termin szkolenia online wkrótce.

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108


Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.