PŁACE OD PODSTAW - KURS

Szkolenia - hr, kadry, płace onlineotwartezamkniete

Celem kursu jest wskazanie praktycznych rozliczeń listy płac z zastosowaniem obowiązujących przepisów składkowo – podatkowych. Na kursie omawiane są zasady rozliczania wynagrodzeń z uwzględnieniem obowiązujących przepisów.

INFORMACJE O SZKOLENIU

Szkolenie online

 • Korzystamy z większości dostępnych technologii transmisji video (Microsoft Teams, Google Meet, Webex, Zoom, Skype for Business, Clickmeeting) jak również narzędzi uatrakcyjniających spotkanie (Mural, Mentimeter, Kahoot, Miro, Videoask, Quizlet etc.)
 • Mamy wyjątkowe doświadczenie wśród firm szkoleniowych w organizacji szkoleń online i webinarów. Prowadziliśmy je długo przed pandemią.
 • Jeśli pojawiają się problemy z użytkowaniem programów nasz asystent online jest dostępny i służy pomocą.
 • Dostarczamy narzędzia wspierające rozwój w postaci zadań przedszkoleniowych, poszkoleniowych oraz pigułek wiedzy (video, tekst, podcast).
 • Cena obejmuje: udział w szkoleniu online, materiały w wersji elektronicznej, certyfikat PDF.
22.03.2023 - 29.03.2023
10.00 - 14.30
Szkolenie online
1950 zł netto/os.

Szkolenie otwarte
Szkolenia są organizowane w bardzo dobrych centrach edukacyjno szkoleniowych np. Golden Floor Tower w Warszawie. Centra są dobrze skomunikowane i nowoczesne. Mieszczą się w budynkach najwyższej klasy. W trakcie szkolenia zapewniamy catering i przerwy kawowe.

Uwaga! Sale spełniają wytyczne związane z organizacją szkoleń w trakcie epidemii w celu minimalizacji ryzyka zakażenia.

W razie zaostrzenia sytuacji epidemicznej szkolenie przeprowadzimy online

Dodatkową wartością szkolenia otwartego jest wymiana doświadczeń i wiedzy między uczestnikami i trenerem.

Szkolenie zamknięte
Poniższy program jest punktem wyjścia do rozmowy na temat potrzeb i oczekiwań wobec szkolenia z tego obszaru. Część szkoleń zamkniętych realizujemy jako jednorazowe wydarzenia, inne stają się elementem szerszego procesu rozwojowego, na który składają się narzędzia wspierające – pre-worki, follow-up’y pigułki wiedzy w formie video, tekstowej bądź podcastu. Często w rezultacie rozmów początkowy program jest znacząco modyfikowany i dostosowany pod kątem kontekstu organizacyjnego, celów przełożonych i działu HR oraz poziomu kompetencji uczestników.

Realizujemy szkolenia zamknięte zarówno w wersji stacjonarnej jak również online.

IDEA SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

Zapraszamy na kurs PŁACE OD PODSTAW, który odbędzie się w czterech sesjach online (22, 24, 27, 29.03.2023).

Uczestnik kursu ma możliwość poznania zasad prawidłowego rozliczania wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców, które pomogą w uniknięciu sankcji karnych za nieprawidłowe rozliczenia.

Po kursie uczestnik:

 • będzie wiedział jak prawidłowo naliczyć listę płac dla pracownika z uwzględnieniem obowiązujących przepisów,
 • otrzyma praktyczne wskazówki i przykłady do prawidłowego naliczania wynagrodzeń

Kurs prowadzony jest przez praktyka, który w łatwy i prosty sposób potrafi przekazać praktyczną i
przydatną w codziennej pracy wiedzę.

Kurs odbędzie się na platformie Clickmeeting. Aby uczestniczyć w spotkaniu wystarczy aktualna przeglądarka Chrome lub Edge, oraz aktywny mikrofon.

W trakcie mogą Państwo zadawać pytania bezpośrednio jak i na czacie.

Szkolenie ma charakter interaktywny

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA

Zapraszamy na kurs PŁACE OD PODSTAW, który odbędzie się w czterech sesjach online (22, 24, 27, 29.03.2023).

Uczestnik kursu ma możliwość poznania zasad prawidłowego rozliczania wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców, które pomogą w uniknięciu sankcji karnych za nieprawidłowe rozliczenia.

Po kursie uczestnik:

 • będzie wiedział jak prawidłowo naliczyć listę płac dla pracownika z uwzględnieniem obowiązujących przepisów,
 • otrzyma praktyczne wskazówki i przykłady do prawidłowego naliczania wynagrodzeń

Kurs prowadzony jest przez praktyka, który w łatwy i prosty sposób potrafi przekazać praktyczną i
przydatną w codziennej pracy wiedzę.

Kurs odbędzie się na platformie Clickmeeting. Aby uczestniczyć w spotkaniu wystarczy aktualna przeglądarka Chrome lub Edge, oraz aktywny mikrofon.

W trakcie mogą Państwo zadawać pytania bezpośrednio jak i na czacie.

Szkolenie ma charakter interaktywny

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA

Zapraszamy na kurs PŁACE OD PODSTAW, który odbędzie się w czterech sesjach online (22, 24, 27, 29.03.2023).

Uczestnik kursu ma możliwość poznania zasad prawidłowego rozliczania wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców, które pomogą w uniknięciu sankcji karnych za nieprawidłowe rozliczenia.

Po kursie uczestnik:

 • będzie wiedział jak prawidłowo naliczyć listę płac dla pracownika z uwzględnieniem obowiązujących przepisów,
 • otrzyma praktyczne wskazówki i przykłady do prawidłowego naliczania wynagrodzeń

Kurs prowadzony jest przez praktyka, który w łatwy i prosty sposób potrafi przekazać praktyczną i
przydatną w codziennej pracy wiedzę.

Kurs odbędzie się na platformie Clickmeeting. Aby uczestniczyć w spotkaniu wystarczy aktualna przeglądarka Chrome lub Edge, oraz aktywny mikrofon.

W trakcie mogą Państwo zadawać pytania bezpośrednio jak i na czacie.

Szkolenie ma charakter interaktywny

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA

PROGRAM SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

22 marca 2023

Moduł 1.
Ustalanie składników wynagrodzeń na listach płac. Rozliczanie zleceniobiorców. Ustalanie wynagrodzenia od „brutto” do „netto”

 • Jakie są zasady tworzenia listy płac?
 • Jakie składniki wynagrodzeń może otrzymać pracownik?
 • Jakie składki na ubezpieczenia nalicza się na liście płac?
 • Jak ustalić podstawę do naliczenia składek?
 • Jak ustalić podstawę do naliczenia zaliczki na podatek dochodowy?
 • Jak stosować koszty uzyskania przychodu?
 • Jak stosować kwotę zmniejszającą podatek?
 • Jak naliczyć zaliczkę na podatek dochodowy?
 • Jakie składki od wynagrodzenia pracownika płaci pracodawca?
 • Jak obliczyć listę płac dla osób korzystających z ulg podatkowych?
 • Jak naliczyć listę płac dla osób, które przystąpiły do PPK?
 • Jak ustalić dodatek za pracę w porze nocnej?
 • Jak rozliczać wynagrodzenia dla zleceniobiorcy?
 • Sesja pytań i odpowiedzi

24 marca 2023

Moduł 2.
Praktyczne rozliczanie składników wynagrodzeń na listach płac

 • Jak dokonać zmiany warunków wynagradzania w przepisach wewnątrzzakładowych?
 • Co oznacza wynagrodzenie brutto i wynagrodzenie netto?
 • Jak ustalać wysokość wynagrodzenia minimalnego przy umowie o pracę i umowach zlecenia?
 • Jak obliczyć wynagrodzenie za czas przepracowany przy różnych rodzajach nieobecności w jednym miesiącu?
 • Jak obliczyć wynagrodzenie za czas przepracowany, gdy pracownik korzysta ze świadczeń chorobowych tylko w dni pracujące lub tylko w dni wolne od pracy?
 • Jak obliczyć wynagrodzenie w przypadku, gdy pracownik przez część miesiąca chorował a pozostałą część był na urlopie wypoczynkowym?
 • Jak obliczyć wynagrodzenie pracownika w przypadku zmiany etatu i wynagrodzenia w trakcie miesiąca?
 • Jak system wynagradzania wpływa na sposób naliczenia składników na liście płac?
 • Czym różni się premia od nagrody – jaki wpływ na naliczanie wynagrodzeń ma premia i nagroda?
 • Jak ustalić wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy?
 • Jak ustalić ekwiwalent za urlop wypoczynkowy i inne świadczenia liczone na zasadach ekwiwalentu?
 • Jak ustalić wynagrodzenie za czas nieobecności usprawiedliwionej (urlop okolicznościowy, dni opieki nad dzieckiem, itp.)?
 • Jak ustalić wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych?
 • Jak obliczyć wynagrodzenie w przypadku udzielenia czasu wolnego w celu załatwienia prywatnych spraw?
 • Sesja pytań i odpowiedzi

27 marca 2023

Moduł 3.
Praktyczne ustalanie i rozliczanie świadczeń związanych z chorobą i macierzyństwem pracowników i zleceniobiorców

 • Jak ustalić wynagrodzenie za czas choroby finansowane przez pracodawcę?
 • Jak ustalić prawo do świadczeń chorobowych na przełomie roku?
 • Jakie obowiązują okresy wyczekiwania na prawo do świadczeń chorobowych przy ubezpieczeniu obowiązkowym i dobrowolnym?
 • Kogo nie dotyczy okres wyczekiwania?
 • Jak ustalić okres zasiłkowy?
 • Jaka jest metodyka obliczania świadczeń chorobowych?
 • Jakie składniki wynagrodzenia uwzględnia się w podstawie zasiłku chorobowego?
 • Jak uwzględnić w podstawie zasiłku chorobowego składniki okresowe?
 • Jak uwzględnić w podstawie zasiłku chorobowego składniki roczne i kwartalne?
 • Jakie obowiązują stawki procentowe świadczeń chorobowych?
 • Jaki procent świadczenia przysługuje po zmianie za czas pobytu w szpitalu?
 • Jak uzyskać prawo do zasiłku opiekuńczego?
 • Jaka obowiązuje najniższa podstawa świadczeń chorobowych?
 • Kiedy należy ustalić nową podstawę zasiłku chorobowego?
 • Na jakich zasadach ustalić wysokość świadczenia rehabilitacyjnego?
 • Jak rozliczać świadczenia chorobowe z tytułu umowy zlecenia?
 • Sesja pytań i odpowiedzi

29 marca 2023

Moduł 4.
Praktyczne rozliczanie potrąceń z wynagrodzeń, zasiłków finansowanych z ZUS i umów cywilnoprawnych

 • Jakie są tryby dokonywania potrąceń?
 • Jakie są obowiązki pracodawcy w stosunku do organów egzekucyjnych?
 • Jak należy postąpić w przypadku zwolnienia pracownika z zajęciem komorniczym?
 • Jakie informacje dotyczące zajęcia zamieścić w świadectwie pracy?
 • Jaki jest obowiązek przy zatrudnianiu pracownika ze świadectwem z zajęciem komorniczym?
 • Jak postępować w przypadku zbiegu egzekucji sądowej?
 • Jak postępować w przypadku zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej?
 • Czy przekazywać potrącenia w depozyt?
 • Jakie składniki wynagrodzeń zaliczać do wynagrodzenia?
 • Czy świadczenia z ZFŚS podlegają egzekucji?
 • Co można potrącić z wynagrodzenia za pracę?
 • W jakiej formie dokonywać zgody na potrącenia dobrowolne?
 • Jaka jest kwota wolna od potrąceń przy wynagrodzeniu za pracę?
 • Jak ustalić kwotę wolną od potrąceń przy niepełnym wymiarze czasu pracy?
 • Jaka kwota wolna od potrąceń obowiązuje w przypadku przepracowania przez pracownika części miesiąca?
 • Jakie są sankcje za utrudnianie egzekucji?
 • Jak dokonywać potrącenia z umów cywilnoprawnych?
 • Jak dokonywać potrącenia z zasiłków finansowanych ze środków ZUS?
 • Jakie są dopuszczalne kwoty potrąceń z zasiłków?
 • Jakie są kwoty wolne od potrąceń przy zasiłkach?
 • Jak dokonywać dobrowolnych potrąceń przy zasiłkach?
 • Jaka jest procedura dokonywania potrąceń?
 • Jak dokonać potrącenia w przypadku egzekucji z wynagrodzenia chorobowego i zasiłku?
 • Jak dokonywać potrąceń w przypadku dwukrotnej wypłaty wynagrodzenia w miesiącu?
 • Czy należy dokonywać potrącenia z diet z tytułu podróży służbowej?
 • Czy należy dokonywać egzekucji ze świadczeń wypłacanych po zmarłym pracowniku?
 • Sesja pytań i odpowiedzi

22 marca 2023

Moduł 1.
Ustalanie składników wynagrodzeń na listach płac. Rozliczanie zleceniobiorców. Ustalanie wynagrodzenia od „brutto” do „netto”

 • Jakie są zasady tworzenia listy płac?
 • Jakie składniki wynagrodzeń może otrzymać pracownik?
 • Jakie składki na ubezpieczenia nalicza się na liście płac?
 • Jak ustalić podstawę do naliczenia składek?
 • Jak ustalić podstawę do naliczenia zaliczki na podatek dochodowy?
 • Jak stosować koszty uzyskania przychodu?
 • Jak stosować kwotę zmniejszającą podatek?
 • Jak naliczyć zaliczkę na podatek dochodowy?
 • Jakie składki od wynagrodzenia pracownika płaci pracodawca?
 • Jak obliczyć listę płac dla osób korzystających z ulg podatkowych?
 • Jak naliczyć listę płac dla osób, które przystąpiły do PPK?
 • Jak ustalić dodatek za pracę w porze nocnej?
 • Jak rozliczać wynagrodzenia dla zleceniobiorcy?
 • Sesja pytań i odpowiedzi

24 marca 2023

Moduł 2.
Praktyczne rozliczanie składników wynagrodzeń na listach płac

 • Jak dokonać zmiany warunków wynagradzania w przepisach wewnątrzzakładowych?
 • Co oznacza wynagrodzenie brutto i wynagrodzenie netto?
 • Jak ustalać wysokość wynagrodzenia minimalnego przy umowie o pracę i umowach zlecenia?
 • Jak obliczyć wynagrodzenie za czas przepracowany przy różnych rodzajach nieobecności w jednym miesiącu?
 • Jak obliczyć wynagrodzenie za czas przepracowany, gdy pracownik korzysta ze świadczeń chorobowych tylko w dni pracujące lub tylko w dni wolne od pracy?
 • Jak obliczyć wynagrodzenie w przypadku, gdy pracownik przez część miesiąca chorował a pozostałą część był na urlopie wypoczynkowym?
 • Jak obliczyć wynagrodzenie pracownika w przypadku zmiany etatu i wynagrodzenia w trakcie miesiąca?
 • Jak system wynagradzania wpływa na sposób naliczenia składników na liście płac?
 • Czym różni się premia od nagrody – jaki wpływ na naliczanie wynagrodzeń ma premia i nagroda?
 • Jak ustalić wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy?
 • Jak ustalić ekwiwalent za urlop wypoczynkowy i inne świadczenia liczone na zasadach ekwiwalentu?
 • Jak ustalić wynagrodzenie za czas nieobecności usprawiedliwionej (urlop okolicznościowy, dni opieki nad dzieckiem, itp.)?
 • Jak ustalić wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych?
 • Jak obliczyć wynagrodzenie w przypadku udzielenia czasu wolnego w celu załatwienia prywatnych spraw?
 • Sesja pytań i odpowiedzi

27 marca 2023

Moduł 3.
Praktyczne ustalanie i rozliczanie świadczeń związanych z chorobą i macierzyństwem pracowników i zleceniobiorców

 • Jak ustalić wynagrodzenie za czas choroby finansowane przez pracodawcę?
 • Jak ustalić prawo do świadczeń chorobowych na przełomie roku?
 • Jakie obowiązują okresy wyczekiwania na prawo do świadczeń chorobowych przy ubezpieczeniu obowiązkowym i dobrowolnym?
 • Kogo nie dotyczy okres wyczekiwania?
 • Jak ustalić okres zasiłkowy?
 • Jaka jest metodyka obliczania świadczeń chorobowych?
 • Jakie składniki wynagrodzenia uwzględnia się w podstawie zasiłku chorobowego?
 • Jak uwzględnić w podstawie zasiłku chorobowego składniki okresowe?
 • Jak uwzględnić w podstawie zasiłku chorobowego składniki roczne i kwartalne?
 • Jakie obowiązują stawki procentowe świadczeń chorobowych?
 • Jaki procent świadczenia przysługuje po zmianie za czas pobytu w szpitalu?
 • Jak uzyskać prawo do zasiłku opiekuńczego?
 • Jaka obowiązuje najniższa podstawa świadczeń chorobowych?
 • Kiedy należy ustalić nową podstawę zasiłku chorobowego?
 • Na jakich zasadach ustalić wysokość świadczenia rehabilitacyjnego?
 • Jak rozliczać świadczenia chorobowe z tytułu umowy zlecenia?
 • Sesja pytań i odpowiedzi

29 marca 2023

Moduł 4.
Praktyczne rozliczanie potrąceń z wynagrodzeń, zasiłków finansowanych z ZUS i umów cywilnoprawnych

 • Jakie są tryby dokonywania potrąceń?
 • Jakie są obowiązki pracodawcy w stosunku do organów egzekucyjnych?
 • Jak należy postąpić w przypadku zwolnienia pracownika z zajęciem komorniczym?
 • Jakie informacje dotyczące zajęcia zamieścić w świadectwie pracy?
 • Jaki jest obowiązek przy zatrudnianiu pracownika ze świadectwem z zajęciem komorniczym?
 • Jak postępować w przypadku zbiegu egzekucji sądowej?
 • Jak postępować w przypadku zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej?
 • Czy przekazywać potrącenia w depozyt?
 • Jakie składniki wynagrodzeń zaliczać do wynagrodzenia?
 • Czy świadczenia z ZFŚS podlegają egzekucji?
 • Co można potrącić z wynagrodzenia za pracę?
 • W jakiej formie dokonywać zgody na potrącenia dobrowolne?
 • Jaka jest kwota wolna od potrąceń przy wynagrodzeniu za pracę?
 • Jak ustalić kwotę wolną od potrąceń przy niepełnym wymiarze czasu pracy?
 • Jaka kwota wolna od potrąceń obowiązuje w przypadku przepracowania przez pracownika części miesiąca?
 • Jakie są sankcje za utrudnianie egzekucji?
 • Jak dokonywać potrącenia z umów cywilnoprawnych?
 • Jak dokonywać potrącenia z zasiłków finansowanych ze środków ZUS?
 • Jakie są dopuszczalne kwoty potrąceń z zasiłków?
 • Jakie są kwoty wolne od potrąceń przy zasiłkach?
 • Jak dokonywać dobrowolnych potrąceń przy zasiłkach?
 • Jaka jest procedura dokonywania potrąceń?
 • Jak dokonać potrącenia w przypadku egzekucji z wynagrodzenia chorobowego i zasiłku?
 • Jak dokonywać potrąceń w przypadku dwukrotnej wypłaty wynagrodzenia w miesiącu?
 • Czy należy dokonywać potrącenia z diet z tytułu podróży służbowej?
 • Czy należy dokonywać egzekucji ze świadczeń wypłacanych po zmarłym pracowniku?
 • Sesja pytań i odpowiedzi

22 marca 2023

Moduł 1.
Ustalanie składników wynagrodzeń na listach płac. Rozliczanie zleceniobiorców. Ustalanie wynagrodzenia od „brutto” do „netto”

 • Jakie są zasady tworzenia listy płac?
 • Jakie składniki wynagrodzeń może otrzymać pracownik?
 • Jakie składki na ubezpieczenia nalicza się na liście płac?
 • Jak ustalić podstawę do naliczenia składek?
 • Jak ustalić podstawę do naliczenia zaliczki na podatek dochodowy?
 • Jak stosować koszty uzyskania przychodu?
 • Jak stosować kwotę zmniejszającą podatek?
 • Jak naliczyć zaliczkę na podatek dochodowy?
 • Jakie składki od wynagrodzenia pracownika płaci pracodawca?
 • Jak obliczyć listę płac dla osób korzystających z ulg podatkowych?
 • Jak naliczyć listę płac dla osób, które przystąpiły do PPK?
 • Jak ustalić dodatek za pracę w porze nocnej?
 • Jak rozliczać wynagrodzenia dla zleceniobiorcy?
 • Sesja pytań i odpowiedzi

24 marca 2023

Moduł 2.
Praktyczne rozliczanie składników wynagrodzeń na listach płac

 • Jak dokonać zmiany warunków wynagradzania w przepisach wewnątrzzakładowych?
 • Co oznacza wynagrodzenie brutto i wynagrodzenie netto?
 • Jak ustalać wysokość wynagrodzenia minimalnego przy umowie o pracę i umowach zlecenia?
 • Jak obliczyć wynagrodzenie za czas przepracowany przy różnych rodzajach nieobecności w jednym miesiącu?
 • Jak obliczyć wynagrodzenie za czas przepracowany, gdy pracownik korzysta ze świadczeń chorobowych tylko w dni pracujące lub tylko w dni wolne od pracy?
 • Jak obliczyć wynagrodzenie w przypadku, gdy pracownik przez część miesiąca chorował a pozostałą część był na urlopie wypoczynkowym?
 • Jak obliczyć wynagrodzenie pracownika w przypadku zmiany etatu i wynagrodzenia w trakcie miesiąca?
 • Jak system wynagradzania wpływa na sposób naliczenia składników na liście płac?
 • Czym różni się premia od nagrody – jaki wpływ na naliczanie wynagrodzeń ma premia i nagroda?
 • Jak ustalić wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy?
 • Jak ustalić ekwiwalent za urlop wypoczynkowy i inne świadczenia liczone na zasadach ekwiwalentu?
 • Jak ustalić wynagrodzenie za czas nieobecności usprawiedliwionej (urlop okolicznościowy, dni opieki nad dzieckiem, itp.)?
 • Jak ustalić wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych?
 • Jak obliczyć wynagrodzenie w przypadku udzielenia czasu wolnego w celu załatwienia prywatnych spraw?
 • Sesja pytań i odpowiedzi

27 marca 2023

Moduł 3.
Praktyczne ustalanie i rozliczanie świadczeń związanych z chorobą i macierzyństwem pracowników i zleceniobiorców

 • Jak ustalić wynagrodzenie za czas choroby finansowane przez pracodawcę?
 • Jak ustalić prawo do świadczeń chorobowych na przełomie roku?
 • Jakie obowiązują okresy wyczekiwania na prawo do świadczeń chorobowych przy ubezpieczeniu obowiązkowym i dobrowolnym?
 • Kogo nie dotyczy okres wyczekiwania?
 • Jak ustalić okres zasiłkowy?
 • Jaka jest metodyka obliczania świadczeń chorobowych?
 • Jakie składniki wynagrodzenia uwzględnia się w podstawie zasiłku chorobowego?
 • Jak uwzględnić w podstawie zasiłku chorobowego składniki okresowe?
 • Jak uwzględnić w podstawie zasiłku chorobowego składniki roczne i kwartalne?
 • Jakie obowiązują stawki procentowe świadczeń chorobowych?
 • Jaki procent świadczenia przysługuje po zmianie za czas pobytu w szpitalu?
 • Jak uzyskać prawo do zasiłku opiekuńczego?
 • Jaka obowiązuje najniższa podstawa świadczeń chorobowych?
 • Kiedy należy ustalić nową podstawę zasiłku chorobowego?
 • Na jakich zasadach ustalić wysokość świadczenia rehabilitacyjnego?
 • Jak rozliczać świadczenia chorobowe z tytułu umowy zlecenia?
 • Sesja pytań i odpowiedzi

29 marca 2023

Moduł 4.
Praktyczne rozliczanie potrąceń z wynagrodzeń, zasiłków finansowanych z ZUS i umów cywilnoprawnych

 • Jakie są tryby dokonywania potrąceń?
 • Jakie są obowiązki pracodawcy w stosunku do organów egzekucyjnych?
 • Jak należy postąpić w przypadku zwolnienia pracownika z zajęciem komorniczym?
 • Jakie informacje dotyczące zajęcia zamieścić w świadectwie pracy?
 • Jaki jest obowiązek przy zatrudnianiu pracownika ze świadectwem z zajęciem komorniczym?
 • Jak postępować w przypadku zbiegu egzekucji sądowej?
 • Jak postępować w przypadku zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej?
 • Czy przekazywać potrącenia w depozyt?
 • Jakie składniki wynagrodzeń zaliczać do wynagrodzenia?
 • Czy świadczenia z ZFŚS podlegają egzekucji?
 • Co można potrącić z wynagrodzenia za pracę?
 • W jakiej formie dokonywać zgody na potrącenia dobrowolne?
 • Jaka jest kwota wolna od potrąceń przy wynagrodzeniu za pracę?
 • Jak ustalić kwotę wolną od potrąceń przy niepełnym wymiarze czasu pracy?
 • Jaka kwota wolna od potrąceń obowiązuje w przypadku przepracowania przez pracownika części miesiąca?
 • Jakie są sankcje za utrudnianie egzekucji?
 • Jak dokonywać potrącenia z umów cywilnoprawnych?
 • Jak dokonywać potrącenia z zasiłków finansowanych ze środków ZUS?
 • Jakie są dopuszczalne kwoty potrąceń z zasiłków?
 • Jakie są kwoty wolne od potrąceń przy zasiłkach?
 • Jak dokonywać dobrowolnych potrąceń przy zasiłkach?
 • Jaka jest procedura dokonywania potrąceń?
 • Jak dokonać potrącenia w przypadku egzekucji z wynagrodzenia chorobowego i zasiłku?
 • Jak dokonywać potrąceń w przypadku dwukrotnej wypłaty wynagrodzenia w miesiącu?
 • Czy należy dokonywać potrącenia z diet z tytułu podróży służbowej?
 • Czy należy dokonywać egzekucji ze świadczeń wypłacanych po zmarłym pracowniku?
 • Sesja pytań i odpowiedzi

MIELIŚMY PRZYJEMNOŚĆ PRACOWAĆ DLA::

1

Przeszkoliliśmy ponad 40000 dyrektorów, menedżerów, kierowników i naczelników.

2

W Akademiach menedżerskich, w których mierzyliśmy efektywność (47 projektów 286 dni szkol.) poziom kompetencji wzrósł średnio o 16%.

3

Pracujemy na poziomie kompetencji (wiem co i jak mam zrobić), motywacji (wierzę, że warto), postawy (zamierzam to zrobić) , wdrożenia (follow up)

4

Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez amerykańskie centrum Center for American Progress, koszt zastąpienia pracowników wynosi około 16% ich rocznego wynagrodzenia. W przypadku menadżera zwiększa się do 100%.

Szkolenie związane z:

OPINIE O SZKOLENIACH

Justyna Baryła-Rychert

Project Manager

tel. kom.: +48 505 273 483

fax: (22) 266 08 51

j.baryla@projektgamma.pl
Justyna Baryła-Rychert

Justyna Baryła-Rychert

Project Manager

tel. kom.: +48 505 273 483

fax: (22) 266 08 51

j.baryla@projektgamma.pl
Justyna Baryła-Rychert

Justyna Baryła-Rychert

Project Manager

tel. kom.: +48 505 273 483

fax: (22) 266 08 51

j.baryla@projektgamma.pl
Justyna Baryła-Rychert
Zaznacz liczebność grupy i zostaw dane kontaktowe, a odezwiemy się z wyceną szkolenia.

ZOBACZ NAJBLIŻSZE Szkolenia - hr, kadry, płace

W najbliższym czasie mają wejść w życie zmiany w Kodeksie pracy wynikające z konieczności wdrożenia 2 dyrektyw unijnych dotyczących warunków pracy oraz rodzicielstwa, zwanej dyrektywą work-life balance. Ich wdrożenie spowoduje konieczność wprowadzenia zmian w treści umów o pracę oraz w innych dokumentach kadrowych, ale ułatwi też elektroniczny obieg dokumentacji pracowniczej. Niestety konieczne będzie podawanie przyczyny wypowiedzenia także w przypadku umów na czas określony.

2022-12-12
12 grudnia 2022
2022-12-12
Szkolenie online Szkolenie online
2022-12-13
13 grudnia 2022
2022-12-13
Szkolenie online Szkolenie online
2023-01-19
19 stycznia 2023
2023-01-19
Szkolenie online Szkolenie online

Celem szkolenia jest poznanie aplikacji Power BI Desktop.

2022-12-14
14 grudnia 2022 - 15 grudnia 2022
2022-12-15
Szkolenie online Szkolenie online

HR BUSINESS PARTNER oprócz wiedzy HR-owej musi się także dobrze poruszać w obszarze przepisów prawa pracy, gdyż w wielu działaniach prowadzonych przez HR BP nie da się od nich uciec. HR BP uczestniczy w procesach podwyżkowych, nakładaniu kar porządkowych, czy działaniach mających na celu przeciwdziałanie dyskryminacji oraz mobbingowi, a tu także nie da się uciec od przepisów prawa pracy.

2022-12-15
15 grudnia 2022 - 16 grudnia 2022
2022-12-16
Szkolenie online Szkolenie online

Kontakt
biuro@projektgamma.pl
tel.: 505 273 550


ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108


Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.