Power BI Desktop

Warsztaty online od podstaw

Szkolenia - hr, kadry, płace onlineotwartezamkniete

Celem szkolenia jest poznanie aplikacji Power BI Desktop.

INFORMACJE O SZKOLENIU

Szkolenie online

 • Korzystamy z większości dostępnych technologii transmisji video (Microsoft Teams, Google Meet, Webex, Zoom, Skype for Business, Clickmeeting) jak również narzędzi uatrakcyjniających spotkanie (Mural, Mentimeter, Kahoot, Miro, Videoask, Quizlet etc.)
 • Mamy wyjątkowe doświadczenie wśród firm szkoleniowych w organizacji szkoleń online i webinarów. Prowadziliśmy je długo przed pandemią.
 • Jeśli pojawiają się problemy z użytkowaniem programów nasz asystent online jest dostępny i służy pomocą.
 • Dostarczamy narzędzia wspierające rozwój w postaci zadań przedszkoleniowych, poszkoleniowych oraz pigułek wiedzy (video, tekst, podcast).
 • Cena obejmuje: udział w szkoleniu online, materiały w wersji elektronicznej, certyfikat PDF.

Szkolenie otwarte
Szkolenia są organizowane w bardzo dobrych centrach edukacyjno szkoleniowych np. Golden Floor Tower w Warszawie. Centra są dobrze skomunikowane i nowoczesne. Mieszczą się w budynkach najwyższej klasy. W trakcie szkolenia zapewniamy catering i przerwy kawowe.

Uwaga! Sale spełniają wytyczne związane z organizacją szkoleń w trakcie epidemii w celu minimalizacji ryzyka zakażenia.

W razie zaostrzenia sytuacji epidemicznej szkolenie przeprowadzimy online

Dodatkową wartością szkolenia otwartego jest wymiana doświadczeń i wiedzy między uczestnikami i trenerem.

Szkolenie zamknięte
Poniższy program jest punktem wyjścia do rozmowy na temat potrzeb i oczekiwań wobec szkolenia z tego obszaru. Część szkoleń zamkniętych realizujemy jako jednorazowe wydarzenia, inne stają się elementem szerszego procesu rozwojowego, na który składają się narzędzia wspierające – pre-worki, follow-up’y pigułki wiedzy w formie video, tekstowej bądź podcastu. Często w rezultacie rozmów początkowy program jest znacząco modyfikowany i dostosowany pod kątem kontekstu organizacyjnego, celów przełożonych i działu HR oraz poziomu kompetencji uczestników.

Realizujemy szkolenia zamknięte zarówno w wersji stacjonarnej jak również online.

IDEA SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

Na szkoleniu od podstaw zostanie pokazane jak importować dane do BI Desktop oraz jak je wstępnie przygotować przy pomocy Power Query. Będzie to wprowadzenie do programu Power Query. Następnie zostanie ukazane w jaki sposób w modelu danych łączyć dane przy pomocy relacji. W tym miejscu zostanie omówiony temat związany z tabelą faktów oraz wymiarami. W kolejnym kroku przejdziemy do tworzenia zestawień za pomocą funkcji DAX related. Następnie zostanie pokazane jeszcze kilka innych funkcji DAX Na koniec przejdziemy do prezentacji danych na pulpicie menadżerskim.

Na szkoleniu nauczysz się prezentować dane jako tabele i wykresy różnych typów:

 • Zostaną omówione najważniejsze narzędzia z interfejsu użytkownika (UI).
 • Omówiona będzie kilka funkcji DAX
 • Zapoznasz się z interfejsem graficznym Power Query i Power BI Desktop.
 • Dowiesz się co oznaczają narzędzia ETL.
 • Zapoznasz się z wieloma praktycznymi przykładami obróbki danych.
 • Dowiesz się jak łączyć dane za pomocą relacji
 • Zobaczysz w jaki sposób prezentować dane na pulpicie menadżerskim

Po szkoleniu uczestnik będzie w stanie korzystać z Power BI Desktop tworząc proste analizy danych.

Szkolenie odbywa się na platformie Clickmeeting.

Na szkoleniu od podstaw zostanie pokazane jak importować dane do BI Desktop oraz jak je wstępnie przygotować przy pomocy Power Query. Będzie to wprowadzenie do programu Power Query. Następnie zostanie ukazane w jaki sposób w modelu danych łączyć dane przy pomocy relacji. W tym miejscu zostanie omówiony temat związany z tabelą faktów oraz wymiarami. W kolejnym kroku przejdziemy do tworzenia zestawień za pomocą funkcji DAX related. Następnie zostanie pokazane jeszcze kilka innych funkcji DAX Na koniec przejdziemy do prezentacji danych na pulpicie menadżerskim.

Na szkoleniu nauczysz się prezentować dane jako tabele i wykresy różnych typów:

 • Zostaną omówione najważniejsze narzędzia z interfejsu użytkownika (UI).
 • Omówiona będzie kilka funkcji DAX
 • Zapoznasz się z interfejsem graficznym Power Query i Power BI Desktop.
 • Dowiesz się co oznaczają narzędzia ETL.
 • Zapoznasz się z wieloma praktycznymi przykładami obróbki danych.
 • Dowiesz się jak łączyć dane za pomocą relacji
 • Zobaczysz w jaki sposób prezentować dane na pulpicie menadżerskim

Po szkoleniu uczestnik będzie w stanie korzystać z Power BI Desktop tworząc proste analizy danych.

Szkolenie odbywa się na platformie Clickmeeting.

Na szkoleniu od podstaw zostanie pokazane jak importować dane do BI Desktop oraz jak je wstępnie przygotować przy pomocy Power Query. Będzie to wprowadzenie do programu Power Query. Następnie zostanie ukazane w jaki sposób w modelu danych łączyć dane przy pomocy relacji. W tym miejscu zostanie omówiony temat związany z tabelą faktów oraz wymiarami. W kolejnym kroku przejdziemy do tworzenia zestawień za pomocą funkcji DAX related. Następnie zostanie pokazane jeszcze kilka innych funkcji DAX Na koniec przejdziemy do prezentacji danych na pulpicie menadżerskim.

Na szkoleniu nauczysz się prezentować dane jako tabele i wykresy różnych typów:

 • Zostaną omówione najważniejsze narzędzia z interfejsu użytkownika (UI).
 • Omówiona będzie kilka funkcji DAX
 • Zapoznasz się z interfejsem graficznym Power Query i Power BI Desktop.
 • Dowiesz się co oznaczają narzędzia ETL.
 • Zapoznasz się z wieloma praktycznymi przykładami obróbki danych.
 • Dowiesz się jak łączyć dane za pomocą relacji
 • Zobaczysz w jaki sposób prezentować dane na pulpicie menadżerskim

Po szkoleniu uczestnik będzie w stanie korzystać z Power BI Desktop tworząc proste analizy danych.

Szkolenie odbywa się na platformie Clickmeeting.

PROGRAM SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

Moduł 1:
Wprowadzenie do Power Query i Power BI Desktop

 • Nazewnictwo, budowa okna Power Query i Power BI Desktop
 • Wprowadzenie do narzędzi ETL
 • Wprowadzenie do analizy danych

Moduł 2:
Pobieranie danych:

 • z tabeli
 • z zakresu
 • z tekstu CSV, txt,
 • xlsx
 • z SQL SERVER (opcja)
 • z MySQL(opcja)
 • z folderu

Moduł 3:
Zarządzanie zapytaniami

 • Edycja zapytań,
 • Modyfikacja kroków zapytań,
 • Zmiana kolejności kroków zapytań
 • Edycja kodu M

Moduł 4:
Narzędzia Power Query

 • Zarządzanie kolumnami
  • Wybieranie
  •  Usuwanie
  • Usuwanie innych kolumn
 • Zmniejszanie wierszy
  • Zachowywanie, usuwanie pierwszych
  • Zachowywanie, usuwanie ostatnich
  • Zachowywanie, usuwanie niestandardowych
 • Sortowanie danych
 • Podział kolumn
 • Przekształcanie
 • Promowanie nagłówków
 • Zamienianie wartości
 • Zamienienie błędów
 • Zmiana typu danych
 • Wypełnianie w górę i dół

Moduł 5:
Funkcje Power Query

 • Wyodrębnianie
  • Długość
  • Pierwsze
  • Ostatnie
 • Funkcje wbudowane
  • Standardowe
  • Zaokrąglanie
 • Modyfikacja daty i czasu o wiek

Moduł 6:
Tworzenie nowych kolumn, scalanie zapytań

 • Zarządzanie zapytaniami
  • Scalanie zapytań
  • Dołączanie zapytań
 • Kolumna warunkowa

Moduł 7:
Tworzenie relacji w Power BI Desktop

 • Ładowanie danych do modelu danych
 • Łączenie danych przy pomocy relacji
 • Tabele wymiarów
 • Tabele faktów

Moduł 8:
Tworzenie relacji w Power BI Desktop

 • Łączenie danych przy pomocy relacji
 • Tabele wymiarów
 • Tabele faktów
 • Kierunek relacji
 • Rodzaje tabel

Moduł 9:
Kolumny obliczeniowe w Power Pivot

 • Kolumny obliczeniowe w Power Pivot
 • Użycie operatorów logicznych
 • Wykorzystanie funkcji dat
 • Wykorzystanie funkcji tekstowych

Moduł 10:
Tworzenie miar Power Pivot funkcje DAX

 • Sum
 • Average
 • Distinctcount
 • Related
 • Sumx
 • Calculate
 • Dateadd

Moduł 11:
Prezentacja danych w Power BI Desktop

 • Tabele
 • Wykresy
 • Formatowanie obiektów na pulpicie menadżerskim

Moduł 12:
Publikowanie w usłudze Power BI

 • Zapisywanie danych w usłudze Power BI
 • Wybieranie lokalizacji

Moduł 1:
Wprowadzenie do Power Query i Power BI Desktop

 • Nazewnictwo, budowa okna Power Query i Power BI Desktop
 • Wprowadzenie do narzędzi ETL
 • Wprowadzenie do analizy danych

Moduł 2:
Pobieranie danych:

 • z tabeli
 • z zakresu
 • z tekstu CSV, txt,
 • xlsx
 • z SQL SERVER (opcja)
 • z MySQL(opcja)
 • z folderu

Moduł 3:
Zarządzanie zapytaniami

 • Edycja zapytań,
 • Modyfikacja kroków zapytań,
 • Zmiana kolejności kroków zapytań
 • Edycja kodu M

Moduł 4:
Narzędzia Power Query

 • Zarządzanie kolumnami
  • Wybieranie
  •  Usuwanie
  • Usuwanie innych kolumn
 • Zmniejszanie wierszy
  • Zachowywanie, usuwanie pierwszych
  • Zachowywanie, usuwanie ostatnich
  • Zachowywanie, usuwanie niestandardowych
 • Sortowanie danych
 • Podział kolumn
 • Przekształcanie
 • Promowanie nagłówków
 • Zamienianie wartości
 • Zamienienie błędów
 • Zmiana typu danych
 • Wypełnianie w górę i dół

Moduł 5:
Funkcje Power Query

 • Wyodrębnianie
  • Długość
  • Pierwsze
  • Ostatnie
 • Funkcje wbudowane
  • Standardowe
  • Zaokrąglanie
 • Modyfikacja daty i czasu o wiek

Moduł 6:
Tworzenie nowych kolumn, scalanie zapytań

 • Zarządzanie zapytaniami
  • Scalanie zapytań
  • Dołączanie zapytań
 • Kolumna warunkowa

Moduł 7:
Tworzenie relacji w Power BI Desktop

 • Ładowanie danych do modelu danych
 • Łączenie danych przy pomocy relacji
 • Tabele wymiarów
 • Tabele faktów

Moduł 8:
Tworzenie relacji w Power BI Desktop

 • Łączenie danych przy pomocy relacji
 • Tabele wymiarów
 • Tabele faktów
 • Kierunek relacji
 • Rodzaje tabel

Moduł 9:
Kolumny obliczeniowe w Power Pivot

 • Kolumny obliczeniowe w Power Pivot
 • Użycie operatorów logicznych
 • Wykorzystanie funkcji dat
 • Wykorzystanie funkcji tekstowych

Moduł 10:
Tworzenie miar Power Pivot funkcje DAX

 • Sum
 • Average
 • Distinctcount
 • Related
 • Sumx
 • Calculate
 • Dateadd

Moduł 11:
Prezentacja danych w Power BI Desktop

 • Tabele
 • Wykresy
 • Formatowanie obiektów na pulpicie menadżerskim

Moduł 12:
Publikowanie w usłudze Power BI

 • Zapisywanie danych w usłudze Power BI
 • Wybieranie lokalizacji

Moduł 1:
Wprowadzenie do Power Query i Power BI Desktop

 • Nazewnictwo, budowa okna Power Query i Power BI Desktop
 • Wprowadzenie do narzędzi ETL
 • Wprowadzenie do analizy danych

Moduł 2:
Pobieranie danych:

 • z tabeli
 • z zakresu
 • z tekstu CSV, txt,
 • xlsx
 • z SQL SERVER (opcja)
 • z MySQL(opcja)
 • z folderu

Moduł 3:
Zarządzanie zapytaniami

 • Edycja zapytań,
 • Modyfikacja kroków zapytań,
 • Zmiana kolejności kroków zapytań
 • Edycja kodu M

Moduł 4:
Narzędzia Power Query

 • Zarządzanie kolumnami
  • Wybieranie
  •  Usuwanie
  • Usuwanie innych kolumn
 • Zmniejszanie wierszy
  • Zachowywanie, usuwanie pierwszych
  • Zachowywanie, usuwanie ostatnich
  • Zachowywanie, usuwanie niestandardowych
 • Sortowanie danych
 • Podział kolumn
 • Przekształcanie
 • Promowanie nagłówków
 • Zamienianie wartości
 • Zamienienie błędów
 • Zmiana typu danych
 • Wypełnianie w górę i dół

Moduł 5:
Funkcje Power Query

 • Wyodrębnianie
  • Długość
  • Pierwsze
  • Ostatnie
 • Funkcje wbudowane
  • Standardowe
  • Zaokrąglanie
 • Modyfikacja daty i czasu o wiek

Moduł 6:
Tworzenie nowych kolumn, scalanie zapytań

 • Zarządzanie zapytaniami
  • Scalanie zapytań
  • Dołączanie zapytań
 • Kolumna warunkowa

Moduł 7:
Tworzenie relacji w Power BI Desktop

 • Ładowanie danych do modelu danych
 • Łączenie danych przy pomocy relacji
 • Tabele wymiarów
 • Tabele faktów

Moduł 8:
Tworzenie relacji w Power BI Desktop

 • Łączenie danych przy pomocy relacji
 • Tabele wymiarów
 • Tabele faktów
 • Kierunek relacji
 • Rodzaje tabel

Moduł 9:
Kolumny obliczeniowe w Power Pivot

 • Kolumny obliczeniowe w Power Pivot
 • Użycie operatorów logicznych
 • Wykorzystanie funkcji dat
 • Wykorzystanie funkcji tekstowych

Moduł 10:
Tworzenie miar Power Pivot funkcje DAX

 • Sum
 • Average
 • Distinctcount
 • Related
 • Sumx
 • Calculate
 • Dateadd

Moduł 11:
Prezentacja danych w Power BI Desktop

 • Tabele
 • Wykresy
 • Formatowanie obiektów na pulpicie menadżerskim

Moduł 12:
Publikowanie w usłudze Power BI

 • Zapisywanie danych w usłudze Power BI
 • Wybieranie lokalizacji

MIELIŚMY PRZYJEMNOŚĆ PRACOWAĆ DLA:

1

Przeszkoliliśmy ponad 40000 dyrektorów, menedżerów, kierowników i naczelników.

2

W Akademiach menedżerskich, w których mierzyliśmy efektywność (47 projektów 286 dni szkol.) poziom kompetencji wzrósł średnio o 16%.

3

Pracujemy na poziomie kompetencji (wiem co i jak mam zrobić), motywacji (wierzę, że warto), postawy (zamierzam to zrobić) , wdrożenia (follow up)

4

Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez amerykańskie centrum Center for American Progress, koszt zastąpienia pracowników wynosi około 16% ich rocznego wynagrodzenia. W przypadku menadżera zwiększa się do 100%.

Szkolenie związane z:

OPINIE O SZKOLENIACH

Justyna Baryła-Rychert


Project Manager
tel.: 505 273 483
fax: 22 266 08 51
j.baryla@projektgamma.pl
Justyna Baryła-Rychert

Justyna Baryła-Rychert


Project Manager
tel.: 505 273 483
fax: 22 266 08 51
j.baryla@projektgamma.pl
Justyna Baryła-Rychert

Justyna Baryła-Rychert


Project Manager
tel.: 505 273 483
fax: 22 266 08 51
j.baryla@projektgamma.pl
Justyna Baryła-RychertZaznacz liczebność grupy i zostaw dane kontaktowe, a odezwiemy się z wyceną szkolenia.

ZOBACZ NAJBLIŻSZE Szkolenia - hr, kadry, płace

Szkolenie jest przygotowane tak aby podczas szkolenia ukazać podstawowe narzędzi dostępne w programie MS Excel oraz umiejętność poruszania się po arkuszu kalkulacyjnym. Na szkoleniu będą omówione najważniejsze funkcję w Excelu.
2023-12-08
08 grudnia 2023
2023-12-08
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

W trakcie zajęć zostaną przeanalizowane stanowiska urzędowe oraz wyroki Sądu Najwyższego z okresu ostatnich kilku lat i w formie warsztatowej uczestnicy nabędą praktyczne umiejętności w zakresie rozliczania czasu pracy w nietypowych sytuacjach.

2024-01-26
26 stycznia 2024
2024-01-26
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Szkolenie ma charakter warsztatowy, w trakcie spotkania rozwiążecie Państwo razem z trenerem 47 zadań związanych z ostatnimi zmianami w prawie pracy. Każde zadanie poparte przepisem, wyjaśnieniem i ewentualnych stanowiskiem organów. Na szkoleniu rozwiejecie Państwo swoje wątpliwości odnośnie stosowania nowych przepisów.

2024-02-16
16 lutego 2024
2024-02-16
Szkolenie online Szkolenie online
2023-12-19
19 grudnia 2023
2023-12-19
Szkolenie online Szkolenie online

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108


Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.