Pracownicze plany kapitałowe

Emerytalna rewolucja, procedury, wdrożenie, obowiązki pracodawcy

Szkolenia - hr, kadry, płace onlineotwartezamkniete
Szkolenie PPK – Regulacje dotyczące PPK wprowadzają szereg rozwiązań nieznanych do tej pory systemowi dodatkowego emerytalnego oszczędzania.
Już od drugiej połowy 2019 r. każda firma zatrudniająca 250 i więcej pracowników będzie zobowiązana do zaoferowania PPK. Nowe regulacje wprowadzają szereg rozwiązań nieznanych dotychczas pracodawcom. Wymagane jest wprowadzenie procedur i rozwiązań, które mogą wywołać pytania i wątpliwości po stronie pracodawcy, ale również i pracownika.

INFORMACJE O SZKOLENIU

Szkolenie online

 • Korzystamy z większości dostępnych technologii transmisji video (Microsoft Teams, Google Meet, Webex, Zoom, Skype for Business, Clickmeeting) jak również narzędzi uatrakcyjniających spotkanie (Mural, Mentimeter, Kahoot, Miro, Videoask, Quizlet etc.)
 • Mamy wyjątkowe doświadczenie wśród firm szkoleniowych w organizacji szkoleń online i webinarów. Prowadziliśmy je długo przed pandemią.
 • Jeśli pojawiają się problemy z użytkowaniem programów nasz asystent online jest dostępny i służy pomocą.
 • Dostarczamy narzędzia wspierające rozwój w postaci zadań przedszkoleniowych, poszkoleniowych oraz pigułek wiedzy (video, tekst, podcast).
 • Cena obejmuje: udział w szkoleniu online, materiały w wersji elektronicznej, certyfikat PDF.

Szkolenie otwarte
Szkolenia są organizowane w bardzo dobrych centrach edukacyjno szkoleniowych np. Golden Floor Tower w Warszawie. Centra są dobrze skomunikowane i nowoczesne. Mieszczą się w budynkach najwyższej klasy. W trakcie szkolenia zapewniamy catering i przerwy kawowe.

Uwaga! Sale spełniają wytyczne związane z organizacją szkoleń w trakcie epidemii w celu minimalizacji ryzyka zakażenia.

W razie zaostrzenia sytuacji epidemicznej szkolenie przeprowadzimy online

Dodatkową wartością szkolenia otwartego jest wymiana doświadczeń i wiedzy między uczestnikami i trenerem.

Szkolenie zamknięte
Poniższy program jest punktem wyjścia do rozmowy na temat potrzeb i oczekiwań wobec szkolenia z tego obszaru. Część szkoleń zamkniętych realizujemy jako jednorazowe wydarzenia, inne stają się elementem szerszego procesu rozwojowego, na który składają się narzędzia wspierające – pre-worki, follow-up’y pigułki wiedzy w formie video, tekstowej bądź podcastu. Często w rezultacie rozmów początkowy program jest znacząco modyfikowany i dostosowany pod kątem kontekstu organizacyjnego, celów przełożonych i działu HR oraz poziomu kompetencji uczestników.

Realizujemy szkolenia zamknięte zarówno w wersji stacjonarnej jak również online.

IDEA SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

Regulacje dotyczące PPK wprowadzają szereg rozwiązań nieznanych do tej pory systemowi dodatkowego emerytalnego oszczędzania. Według projektu Ustawy środki w ramach PPK będą obowiązkowo współfinansowane przez podmioty zatrudniające – przy czym nie są to wyłącznie pracodawcy – oraz osoby zatrudnione.

Szkolenie  PPK ma na celu zaprezentowanie w zrozumiały i atrakcyjny sposób zarządom i pracownikom przedsiębiorstw zasad tworzenia i oszczędzania w ramach PPK. Chcemy ułatwić Państwu sprawne przygotowanie się do nowych ustawowych wymogów i wyzwań w zakresie PPK.

Na szkoleniu:

 • dowiesz się jak w praktyce powinieneś przygotować się do zmian?
 • jakie są obowiązki i procedury po stronie pracodawcy i jak wdrożyć PPK w Twojej firmie?
 • jakie są możliwe rozwiązania alternatywne?

Zapraszamy:

 • Pracowników działów HR, kadr, płac
 • Pracowników działów księgowości

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:

 • KOMPUTER
 • STAŁE ŁĄCZE INTERNETOWE
 • Aktualna przeglądarka Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, lub Opera
 • System operacyjny taki jak Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, Chrome OS.
 • MAKSYMALNA GRUPA UCZESTNIKÓW: 25 OSÓB
  (decyduje kolejność zgłoszeń)

Webinar/szkolenie online to nowoczesny format szkoleniowy wykorzystujący transmisję audio-wideo w czasie rzeczywistym. Technologia typu „Streaming” umożliwia przesyłanie takich danych jak fonia, wizja i tekst „na żywo” dzięki czemu uczestnik otrzymuje pełnowartościowe szkolenie nie wstając zza swojego biurka.

Już od drugiej połowy 2019 r. każda firma zatrudniająca 250 i więcej pracowników będzie zobowiązana do zaoferowania PPK. Nowe regulacje wprowadzają szereg rozwiązań nieznanych dotychczas pracodawcom. Wymagane jest wprowadzenie procedur i rozwiązań, które mogą wywołać pytania i wątpliwości po stronie pracodawcy, ale również i pracownika.

Regulacje dotyczące PPK wprowadzają szereg rozwiązań nieznanych do tej pory systemowi dodatkowego emerytalnego oszczędzania. Według projektu Ustawy środki w ramach PPK będą obowiązkowo współfinansowane przez podmioty zatrudniające – przy czym nie są to wyłącznie pracodawcy – oraz osoby zatrudnione.

Szkolenie PPK ma na celu zaprezentowanie w zrozumiały i atrakcyjny sposób zarządom i pracownikom przedsiębiorstw zasad tworzenia i oszczędzania w ramach PPK. Chcemy ułatwić Państwu sprawne przygotowanie się do nowych ustawowych wymogów i wyzwań w zakresie PPK.

Na szkoleniu:

 • dowiesz się jak w praktyce powinieneś przygotować się do zmian?
 • jakie są obowiązki i procedury po stronie pracodawcy i jak wdrożyć PPK w Twojej firmie?
 • jakie są możliwe rozwiązania alternatywne?

Zapraszamy:

 • Pracowników działów HR, kadr, płac
 • Pracowników działów księgowości

Już od drugiej połowy 2019 r. każda firma zatrudniająca 250 i więcej pracowników będzie zobowiązana do zaoferowania PPK. Nowe regulacje wprowadzają szereg rozwiązań nieznanych dotychczas pracodawcom. Wymagane jest wprowadzenie procedur i rozwiązań, które mogą wywołać pytania i wątpliwości po stronie pracodawcy, ale również i pracownika.

Regulacje dotyczące PPK wprowadzają szereg rozwiązań nieznanych do tej pory systemowi dodatkowego emerytalnego oszczędzania. Według projektu Ustawy środki w ramach PPK będą obowiązkowo współfinansowane przez podmioty zatrudniające – przy czym nie są to wyłącznie pracodawcy – oraz osoby zatrudnione.

Szkolenie PPK ma na celu zaprezentowanie w zrozumiały i atrakcyjny sposób zarządom i pracownikom przedsiębiorstw zasad tworzenia i oszczędzania w ramach PPK. Chcemy ułatwić Państwu sprawne przygotowanie się do nowych ustawowych wymogów i wyzwań w zakresie PPK.

Na szkoleniu:

 • dowiesz się jak w praktyce powinieneś przygotować się do zmian?
 • jakie są obowiązki i procedury po stronie pracodawcy i jak wdrożyć PPK w Twojej firmie?
 • jakie są możliwe rozwiązania alternatywne?

Zapraszamy:

 • Pracowników działów HR, kadr, płac
 • Pracowników działów księgowości

PROGRAM SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

Cel wprowadzenia i ogólne zasady działania PPK

 • PPK jako kolejny pomysł na zwiększenie emerytur pracowników
 • Dobrowolność uczestnictwa w PPK versus obligatoryjne zapisanie do PPK
 • Rola portalu PPK
 • Inwestowanie w fundusze zdefiniowanej daty

Kogo dotyczy i od kiedy obejmie obowiązek PPK

 • Definicja osoby zatrudnionej – czyli osoby uprawnionej do korzystania z PPK
 • Czy osoby na macierzyńskim i wychowawczym należy zapisać do PPK
 • Zasady uczestnictwa pracowników w zależności od wieku – limity 55/70 lat – na który dzień liczyć przekroczenie wieku
 • Którzy pracownicy nie podlegają PPK, a którzy mogą się zapisać do PPK
 • Możliwość rezygnacji z PPK
 • Ponowna rezygnacja z PPK
 • Kto i kiedy musi wprowadzić PPK – czyli stopniowe wejście w życie PPK

Obowiązki pracodawcy w związku z wdrożeniem PPK

 • Umowa o zarządzanie PPK – warunki i terminy jej zawarcia
 • Umowa o prowadzenie PPK – warunki i terminy zawarcia
 • Kogo dotyczą przesunięte terminy wprowadzenia PPK w związku z COVID-19
 • Jakie dane są wymagane przy zawieraniu umowy o prowadzenie PPK – PPK a RODO
 • Udział przedstawicieli pracowników w zawieraniu umów związanych z PPK
 • Obowiązki informacyjne w stosunku do pracowników
 • Obowiązki względem instytucji finansowej prowadzącej PPK
 • Wypłata transferowa środków z PPK przy zmianie pracodawcy

Zasady finansowania PPK

 • Wpłaty podstawowe płacone przez pracodawcę i pracownika
 • Wpłata powitalna i dopłata roczna
 • Zasady ustalania wpłat dodatkowych
 • Podstawa wymiaru wpłat na PPK
 • Przekroczenie 30-krotności limitu składek a PPK
 • Obniżona podstawa wymiaru wpłat przy wynagrodzeniu niższym niż 1,2 krotność minimalnego wynagrodzenia
 • Termin pierwszych naliczeń wpłat na PPK
 • Wpłaty na PPK a lista płac – przykłady liczbowe
 • Limit 50.000 USD w PPK
 • Ile lat trzeba przechowywać dokumenty dotyczące PPK

Gospodarowanie środkami zgromadzonymi w PPK

 • Wypłata po ukończeniu 60 roku życia
 • Wypłata w związku z ciężką chorobą
 • Finansowanie wkładu mieszkaniowego

Środki w ramach PPK a śmierć pracownika

 • Wspólność majątkowa zmarłego pracownika a podział środków z PPK
 • Osoba uprawniona po śmierci pracownika
 • Środki PPK a masa spadkowa

PPK a zamówienia publiczne

 • Czy wybór instytucji finansowej należy realizować w procedurze zamówień publicznych

Sankcje związane z nieprawidłową realizacją ustawy o PPK

 • Uprawnienia PIP związane z PPK
 • Dostęp PIP do ewidencji umów o zarządzanie PPK
 • Kary w wysokości 1,5% funduszu wynagrodzeń z poprzedniego roku obrotowego

Cele i założenia Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK)

 • z czego się składa emerytura w Polsce i co zmieni PPK?
 • inne formy oszczędzenia na emeryturę
 • czym PPK różni się od PPE i od OFE
 • dlaczego PPK to nie OFE 2.0?
 • podstawowe pojęcia PPK: podmiot zatrudniający, instytucja finansowa, osoba zatrudniona, uczestnik PPK

Pracodawca mierzy się z PPK

 • kiedy i dla kogo obowiązek utworzenia
  • ustawowe terminy: praktyczne ćwiczenia dla wszystkich grup pracodawców
  • możliwości zwolnienia
 • liczymy stan zatrudnienia na potrzeby utworzenia PPK
 • dwa rodzaje umów tworzące łącznie PPK w firmie
 • niezbędne kroki do utworzenia PPK
 • portal PPK – mojeppk.pl – źródło informacji o instytucjach finansowych
 • czym kierować się wybierając usługodawcę PPK
 • rola reprezentacji pracowników w tworzeniu PPK. Jak zaangażować pracowników w wybór instytucji finansowej?
 • skutki braku wyboru oferty na umowę o zarządzanie PPK
 • obowiązki informacyjne i administracyjne pracodawcy
 • dwa rodzaje wpłat wnoszone przez zatrudniającego do PPK
 • jak wykorzystać wpłatę dobrowolną jako narzędzie motywacyjne?
 • opodatkowanie wpłat do PPK i zwolnienia dla pracownika i pracodawcy

Zatrudniony a PPK

 • obligatoryjne członkostwo na start i co dalej?
 • kto, kiedy i jak musi / może się zapisać?
 • jak skutecznie zrezygnować z PPK?
 • co się dzieje z PPK w przypadku zmiany pracodawcy i równoległego zatrudnienia?
 • sytuacja osobista pracownika a PPK: śmierć, rozwód
 • kiedy i jak można dysponować środkami z PPK
  • przed 60 rokiem życia
  • po przekroczeniu 60 roku życia

Los środków w PPK

 • jakie obciążenia finansowe realnie przyniosą PPK?
 • wpłaty podstawowe i dodatkowe dla uczestnika i zatrudniającego
 • rodzaje wpłat i zasady naliczania
 • kiedy i na jakich zasadach zatrudniający odprowadza wpłaty do PPK
 • wpłaty najmniej zarabiających -szczególne regulacje i jak sobie z nimi radzić
 • zachęty do inwestowania od państwa
 • zasady inwestowania, czyli gdzie trafią środki zgromadzone w PPK? Kto zyska na PPK?
 • czy środki w PPK są bezpieczne?
 • koszty zarządzania PPK – ustawowe limity
 • nadzór nad funkcjonowaniem PPK

Sankcje

 • kontrola wykonania przez podmioty zatrudniające obowiązków związanych z tworzeniem PPK
 • odpowiedzialność za naruszenie obowiązku zawarcia umów i nieprowadzenie dokumentacji związanej z obliczaniem wpłat do PPK
 • odpowiedzialność za niedokonywanie wpłat do PPK w przewidzianym przepisami terminie
 • dlaczego nie warto nakłaniać do rezygnacji z oszczędzania w PPK

Cel wprowadzenia i ogólne zasady działania PPK

 • PPK jako kolejny pomysł na zwiększenie emerytur pracowników
 • Dobrowolność uczestnictwa w PPK versus obligatoryjne zapisanie do PPK
 • Rola portalu PPK
 • Inwestowanie w fundusze zdefiniowanej daty

Kogo dotyczy i od kiedy obejmie obowiązek PPK

 • Definicja osoby zatrudnionej – czyli osoby uprawnionej do korzystania z PPK
 • Czy osoby na macierzyńskim i wychowawczym należy zapisać do PPK
 • Zasady uczestnictwa pracowników w zależności od wieku – limity 55/70 lat – na który dzień liczyć przekroczenie wieku
 • Którzy pracownicy nie podlegają PPK, a którzy mogą się zapisać do PPK
 • Możliwość rezygnacji z PPK
 • Ponowna rezygnacja z PPK
 • Kto i kiedy musi wprowadzić PPK – czyli stopniowe wejście w życie PPK

Obowiązki pracodawcy w związku z wdrożeniem PPK

 • Umowa o zarządzanie PPK – warunki i terminy jej zawarcia
 • Umowa o prowadzenie PPK – warunki i terminy zawarcia
 • Kogo dotyczą przesunięte terminy wprowadzenia PPK w związku z COVID-19
 • Jakie dane są wymagane przy zawieraniu umowy o prowadzenie PPK – PPK a RODO
 • Udział przedstawicieli pracowników w zawieraniu umów związanych z PPK
 • Obowiązki informacyjne w stosunku do pracowników
 • Obowiązki względem instytucji finansowej prowadzącej PPK
 • Wypłata transferowa środków z PPK przy zmianie pracodawcy

Zasady finansowania PPK

 • Wpłaty podstawowe płacone przez pracodawcę i pracownika
 • Wpłata powitalna i dopłata roczna
 • Zasady ustalania wpłat dodatkowych
 • Podstawa wymiaru wpłat na PPK
 • Przekroczenie 30-krotności limitu składek a PPK
 • Obniżona podstawa wymiaru wpłat przy wynagrodzeniu niższym niż 1,2 krotność minimalnego wynagrodzenia
 • Termin pierwszych naliczeń wpłat na PPK
 • Wpłaty na PPK a lista płac – przykłady liczbowe
 • Limit 50.000 USD w PPK
 • Ile lat trzeba przechowywać dokumenty dotyczące PPK

Gospodarowanie środkami zgromadzonymi w PPK

 • Wypłata po ukończeniu 60 roku życia
 • Wypłata w związku z ciężką chorobą
 • Finansowanie wkładu mieszkaniowego

Środki w ramach PPK a śmierć pracownika

 • Wspólność majątkowa zmarłego pracownika a podział środków z PPK
 • Osoba uprawniona po śmierci pracownika
 • Środki PPK a masa spadkowa

PPK a zamówienia publiczne

 • Czy wybór instytucji finansowej należy realizować w procedurze zamówień publicznych

Sankcje związane z nieprawidłową realizacją ustawy o PPK

 • Uprawnienia PIP związane z PPK
 • Dostęp PIP do ewidencji umów o zarządzanie PPK
 • Kary w wysokości 1,5% funduszu wynagrodzeń z poprzedniego roku obrotowego

MIELIŚMY PRZYJEMNOŚĆ PRACOWAĆ DLA:

1

Przeszkoliliśmy ponad 40000 dyrektorów, menedżerów, kierowników i naczelników.

2

W Akademiach menedżerskich, w których mierzyliśmy efektywność (47 projektów 286 dni szkol.) poziom kompetencji wzrósł średnio o 16%.

3

Pracujemy na poziomie kompetencji (wiem co i jak mam zrobić), motywacji (wierzę, że warto), postawy (zamierzam to zrobić) , wdrożenia (follow up)

4

Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez amerykańskie centrum Center for American Progress, koszt zastąpienia pracowników wynosi około 16% ich rocznego wynagrodzenia. W przypadku menadżera zwiększa się do 100%.

Szkolenie związane z:
 • Pracownicze plany kapitałowe
 • PPK
 • Szkolenie PPK
 • pracownicze plany kapitałowe od kiedy
 • pracownicze plany kapitałowe ustawa

OPINIE O SZKOLENIACH

Justyna Baryła-Rychert


Project Manager
tel.: 505 273 483
fax: 22 266 08 51
j.baryla@projektgamma.pl
Justyna Baryła-Rychert

Justyna Baryła-Rychert


Project Manager
tel.: 505 273 483
fax: 22 266 08 51
j.baryla@projektgamma.pl
Justyna Baryła-Rychert

Justyna Baryła-Rychert


Project Manager
tel.: 505 273 483
fax: 22 266 08 51
j.baryla@projektgamma.pl
Justyna Baryła-Rychert
Zaznacz liczebność grupy i zostaw dane kontaktowe, a odezwiemy się z wyceną szkolenia.

ZOBACZ NAJBLIŻSZE Szkolenia - hr, kadry, płace

Zapraszamy na szkolenie podczas którego ekspert omówi orzecznictwo Sądu Najwyższego dotyczące kadr i płac z ostatnich 3 lat.

2024-03-19
19 marca 2024
2024-03-19
Szkolenie online Szkolenie online

HR BUSINESS PARTNER oprócz wiedzy HR-owej musi się także dobrze poruszać w obszarze przepisów prawa pracy, gdyż w wielu działaniach prowadzonych przez HR BP nie da się od nich uciec. HR BP uczestniczy w procesach podwyżkowych, nakładaniu kar porządkowych, czy działaniach mających na celu przeciwdziałanie dyskryminacji oraz mobbingowi, a tu także nie da się uciec od przepisów prawa pracy.

2024-05-14
14 maja 2024 - 15 maja 2024
2024-05-15
Szkolenie online Szkolenie online

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy w zakresie nowych instrumentów, jakie pracodawcy mogą wykorzystać w celu optymalizacji kosztów zatrudnienia. Instrumenty te dotyczą tak redukcji zatrudnienia (zwolnień), jak też obniżenia wysokości wynagrodzeń pracowników.

Termin szkolenia online wkrótce.
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108


Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.