Prawo pracy dla menedżera w orzecznictwie

35 najważniejszych orzeczeń sądów pracy dla menedżerów – case study 2021

Szkolenia - hr, kadry, płace onlineotwartezamkniete

Szkolenie ma formułę warsztatową, opartą o analizę stanów faktycznych które doprowadziły do omawianych rozstrzygnięć wraz z omówieniem innych możliwych rozwiązań.

INFORMACJE O SZKOLENIU

Szkolenie online

 • Dostarczamy narzędzia wspierające rozwój w postaci zadań przedszkoleniowych, poszkoleniowych oraz pigułek wiedzy (video, tekst, podcast).
 • Jeśli pojawiają się problemy z użytkowaniem programów nasz asystent online jest dostępny i służy pomocą.
 • Cena obejmuje: udział w szkoleniu online, materiały w wersji elektronicznej, certyfikat PDF.

Szkolenie otwarte
Szkolenia są organizowane w bardzo dobrych centrach edukacyjno szkoleniowych np. Golden Floor Tower w Warszawie. Centra są dobrze skomunikowane i nowoczesne. Mieszczą się w budynkach najwyższej klasy. W trakcie szkolenia zapewniamy catering i przerwy kawowe.

Dodatkową wartością szkolenia otwartego jest wymiana doświadczeń i wiedzy między uczestnikami i trenerem.

Szkolenie zamknięte

Program jest propozycją wstępną. Może zostać zmodyfikowany, aby odpowiedzieć na oczekiwania wynikające ze specyficznego kontekstu, dodatkowych potrzeb czy profilu grupy docelowej.

Zawartość może być realizowana w wersji warsztatowej, webinarowej, część materiału może być przedstawiona w formie pigułek wiedzy – video, podcast, infografiki. Może być również elementem większej akademii szkoleniowej.

IDEA SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników, przedstawicieli kadry menedżerskiej, z najbardziej aktualnym orzecznictwem sądów powszechnych oraz stanowiskami administracji publicznej dotyczących najczęściej spotykanych kwestii, które nie zostały wystarczająco precyzyjnie uregulowane w przepisach prawa, tak aby rozwiać wątpliwości uczestników co do prawidłowego postępowania w różnych sytuacjach spotykanych w praktyce.

Szkolenie ma formułę warsztatową, opartą o analizę stanów faktycznych które doprowadziły do omawianych rozstrzygnięć wraz z omówieniem innych możliwych rozwiązań.

Szkolenie online podczas którego uczestnicy rozmawiają z trenerem bezpośrednio oraz przy pomocy czatu.

Niezbędne jest stałe łącze internetowe, mikrofon, opcjonalnie kamera.

Szkolenie odbywa się na platformie clickmeeting.

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:

 • KOMPUTER
 • STAŁE ŁĄCZE INTERNETOWE
 • Aktualna przeglądarka Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, lub Opera
 • System operacyjny taki jak Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, Chrome OS

PROGRAM SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)


ODPOWIEDZIALNOŚĆ KADRY KIEROWNICZEJ ZA STOSOWANIE PRZEPISÓW DOT.
CZASU PRACY:

 

1. Jakie skutki grożą pracodawcy w razie nieudzielenia pracownikowi odpoczynku dobowego?

 • Czy każde 11 godzin odpoczynku zapewnia odpoczynek dobowy?

2. Jakie skutki grożą pracodawcy w razie nieudzielenia pracownikowi odpoczynku tygodniowego?

 • Jakie są ograniczenia w stosowaniu skróconego 24-godzinnego odpoczynku tygodniowego?

3. Czy dopuszczalne jest stosowanie różnych definicji niedziel i pory nocnej dla różnych grup pracowników?

4. Czy można cofnąć zgodę na łączenie przerw na karmienie?

5. Jak należy traktować przestoje w pracy?

6. Czy czas wolny za nadgodziny może być wliczany do odpoczynku tygodniowego?

7. Co jeżeli ewidencja czasu pracy nie jest prowadzona lub jest prowadzona niedokładnie?

8. Spory o ustalanie liczby przepracowanych godzin w zadaniowym systemie czasu pracy

9. Prawidłowe stosowanie zadaniowego systemu czasu pracy

10. Kiedy jest możliwe wynagrodzenie za nadgodziny kadry kierowniczej?

11. Czy czas dyżuru „pod telefonem” może być uznany za czas pracy?

12. Kiedy występują godziny nadliczbowe pracownika mobilnego?

13. Co prócz diety przysługuje pracownikowi w podróży krajowej?

14. Jakie są zasady zliczania czasu pracy w podróży służbowej?

15. Jakie dodatki przysługują pracownikowi za nadgodziny w niedzielę i po 24 godzinnej zmianie?

16. Czy praca poza normalnymi godzinami pracy to zawsze będą godziny nadliczbowe?

17. W jaki sposób wyznaczać pracę w nadgodzinach?

18. Jak należy obliczać nadgodziny, gdy dobowa norma czasu pracy jest inna niż 8 godzin?

19. Jak ustalić kiedy pracownicy zatrudnieni w niepełnym wymiarze mają godziny nadliczbowe

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KADRY KIEROWNICZEJ ZA STOSOWANIE PRZEPISÓW DOT. URLOPÓW WYPOCZYNKOWYCH ORAZ INNYCH ABSENCJI:

 

1. Od jakiego momentu pracownik przebywa na urlopie wypoczynkowym?

2. Czy istnieje obowiązek udzielenia urlopu na żądanie?

3. Co jeżeli pracodawca nie wyrazi zgody na urlop na żądanie?

4. Kiedy urlop na żądanie jest bezpodstawny?

5. Jak prawidłowo usprawiedliwiać nieobecności?

6. Jak prawidłowo odwoływać pracownika z urlopu?

7. Czy można odwołać pracownika z wolnego za nadgodziny?

 

ROZWIĄZYWANIE UMÓW

 

1. Czy pracownica w ciąży może cofnąć wypowiedzenie złożone przez siebie?

2. Prawidłowe formułowanie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę

3. Rozwiązywanie umowy o pracę za porozumieniem stron – czy zawsze odbywa się bez problemów?

4. Formułowanie dobrej przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę z przyczyn leżących po jego stronie oraz po stronie pracodawcy

5. Zasady prawidłowych doręczeń pism wypowiadających umowę o pracę

6. Uprawnienia pracowników szczególnie chronionych przed rozwiązaniem stosunku pracy (związkowcy, kobiety w ciąży, osoby w wieku przedemerytalnym, członkowie rady pracowników itd.)?

7. Zasady rozwiązywania umów w trybie natychmiastowym

8. Termin na dyscyplinarkę – ile pracodawca ma czasu na decyzję?

9. Dopuszczalne przyczyny rozwiązania umowy w trybie dyscyplinarnym

10. Zasady rozwiązywania umów o pracę w trybie natychmiastowym bez winy pracownika

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ Materialna i porządkowa PRACOWNIKÓW

 

1. Zasady odpowiedzialności pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy

2. Odpowiedzialność pracownika w razie umyślnego naruszenia jego obowiązków

3. Odpowiedzialność cywilna organizatora nielegalnego strajku

4. Możliwość zawarcia ugody pozasądowej z pracownikiem który wyrządził szkodę

5. Przedawnienie roszczeń o naprawę szkód wyrządzonych pracodawcy

MIELIŚMY PRZYJEMNOŚĆ PRACOWAĆ DLA:

1

Przeszkoliliśmy ponad 40000 dyrektorów, menedżerów, kierowników i naczelników.

2

W Akademiach menedżerskich, w których mierzyliśmy efektywność (47 projektów 286 dni szkol.) poziom kompetencji wzrósł średnio o 16%.

3

Pracujemy na poziomie kompetencji (wiem co i jak mam zrobić), motywacji (wierzę, że warto), postawy (zamierzam to zrobić) , wdrożenia (follow up)

4

Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez amerykańskie centrum Center for American Progress, koszt zastąpienia pracowników wynosi około 16% ich rocznego wynagrodzenia. W przypadku menadżera zwiększa się do 100%.

Szkolenie związane z:
 • Prawo pracy
 • Prawo pracy 2021
 • Przepisy prawa pracy
 • Nowy Kodeks pracy
 • Szkolenie Prawo pracy 2021

OPINIE O SZKOLENIACH

Justyna Baryła-Rychert


Project Manager
tel.: 505 273 483
fax: 22 266 08 51
j.baryla@projektgamma.pl
Justyna Baryła-Rychert

Justyna Baryła-Rychert


Project Manager
tel.: 505 273 483
fax: 22 266 08 51
j.baryla@projektgamma.pl
Justyna Baryła-Rychert

Justyna Baryła-Rychert


Project Manager
tel.: 505 273 483
fax: 22 266 08 51
j.baryla@projektgamma.pl
Justyna Baryła-Rychert
Zaznacz liczebność grupy i zostaw dane kontaktowe, a odezwiemy się z wyceną szkolenia.

ZOBACZ NAJBLIŻSZE Szkolenia - hr, kadry, płace

Podczas szkolenia skoncentrujemy się na obszarze społecznym, w szczególności pracowniczym i jego rozmaitymi aspektami – od budowania zrównoważonej kultury organizacyjnej przez strategię i obowiązki raportowe aż po komunikację.

2024-06-24
24 czerwca 2024
2024-06-24
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Celem szkolenia jest także przedstawienie uczestnikom uwarunkowań prawnych pracy zdalnej, w tym na co zwrócić uwagę przy opracowywaniu Regulaminu pracy zdalnej aby uniknąć niepożądanych dla organizacji zjawisk.

Termin szkolenia online wkrótce.
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Szkolenie czas pracy kierowców - Celem szkolenia jest dostarczenie informacji na temat planowania i rozliczania czasu pracy kierowców transportu drogowego. Omawiane są zasady wykonywania pracy przez kierowców, normy czasu pracy i czasu prowadzenia pojazdów, okresy odpoczynków i przerw

Termin szkolenia online wkrótce.
Termin szkolenia otwartego wkrótce.
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.