Prawo pracy dla menedżera w orzecznictwie

35 najważniejszych orzeczeń sądów pracy dla menedżerów – case study 2021

Szkolenia - hr, kadry, płace onlineotwartezamkniete

Szkolenie ma formułę warsztatową, opartą o analizę stanów faktycznych które doprowadziły do omawianych rozstrzygnięć wraz z omówieniem innych możliwych rozwiązań.

INFORMACJE O SZKOLENIU

Szkolenie online

 • Korzystamy z większości dostępnych technologii transmisji video (Microsoft Teams, Google Meet, Webex, Zoom, Skype for Business, Clickmeeting) jak również narzędzi uatrakcyjniających spotkanie (Mural, Mentimeter, Kahoot, Miro, Videoask, Quizlet etc.)
 • Mamy wyjątkowe doświadczenie wśród firm szkoleniowych w organizacji szkoleń online i webinarów. Prowadziliśmy je długo przed pandemią.
 • Jeśli pojawiają się problemy z użytkowaniem programów nasz asystent online jest dostępny i służy pomocą.
 • Dostarczamy narzędzia wspierające rozwój w postaci zadań przedszkoleniowych, poszkoleniowych oraz pigułek wiedzy (video, tekst, podcast).
 • Cena obejmuje: udział w szkoleniu online, materiały w wersji elektronicznej, certyfikat PDF.

Szkolenie otwarte
Szkolenia są organizowane w bardzo dobrych centrach edukacyjno szkoleniowych np. Golden Floor Tower w Warszawie. Centra są dobrze skomunikowane i nowoczesne. Mieszczą się w budynkach najwyższej klasy. W trakcie szkolenia zapewniamy catering i przerwy kawowe.

Uwaga! Sale spełniają wytyczne związane z organizacją szkoleń w trakcie epidemii w celu minimalizacji ryzyka zakażenia.

W razie zaostrzenia sytuacji epidemicznej szkolenie przeprowadzimy online

Dodatkową wartością szkolenia otwartego jest wymiana doświadczeń i wiedzy między uczestnikami i trenerem.

Szkolenie zamknięte
Poniższy program jest punktem wyjścia do rozmowy na temat potrzeb i oczekiwań wobec szkolenia z tego obszaru. Część szkoleń zamkniętych realizujemy jako jednorazowe wydarzenia, inne stają się elementem szerszego procesu rozwojowego, na który składają się narzędzia wspierające – pre-worki, follow-up’y pigułki wiedzy w formie video, tekstowej bądź podcastu. Często w rezultacie rozmów początkowy program jest znacząco modyfikowany i dostosowany pod kątem kontekstu organizacyjnego, celów przełożonych i działu HR oraz poziomu kompetencji uczestników.

Realizujemy szkolenia zamknięte zarówno w wersji stacjonarnej jak również online.

IDEA SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników, przedstawicieli kadry menedżerskiej, z najbardziej aktualnym orzecznictwem sądów powszechnych oraz stanowiskami administracji publicznej dotyczących najczęściej spotykanych kwestii, które nie zostały wystarczająco precyzyjnie uregulowane w przepisach prawa, tak aby rozwiać wątpliwości uczestników co do prawidłowego postępowania w różnych sytuacjach spotykanych w praktyce.

Szkolenie ma formułę warsztatową, opartą o analizę stanów faktycznych które doprowadziły do omawianych rozstrzygnięć wraz z omówieniem innych możliwych rozwiązań.

Szkolenie online podczas którego uczestnicy rozmawiają z trenerem bezpośrednio oraz przy pomocy czatu.

Niezbędne jest stałe łącze internetowe, mikrofon, opcjonalnie kamera.

Szkolenie odbywa się na platformie clickmeeting.

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:

 • KOMPUTER
 • STAŁE ŁĄCZE INTERNETOWE
 • Aktualna przeglądarka Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, lub Opera
 • System operacyjny taki jak Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, Chrome OS

PROGRAM SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)


ODPOWIEDZIALNOŚĆ KADRY KIEROWNICZEJ ZA STOSOWANIE PRZEPISÓW DOT.
CZASU PRACY:

 

1. Jakie skutki grożą pracodawcy w razie nieudzielenia pracownikowi odpoczynku dobowego?

 • Czy każde 11 godzin odpoczynku zapewnia odpoczynek dobowy?

2. Jakie skutki grożą pracodawcy w razie nieudzielenia pracownikowi odpoczynku tygodniowego?

 • Jakie są ograniczenia w stosowaniu skróconego 24-godzinnego odpoczynku tygodniowego?

3. Czy dopuszczalne jest stosowanie różnych definicji niedziel i pory nocnej dla różnych grup pracowników?

4. Czy można cofnąć zgodę na łączenie przerw na karmienie?

5. Jak należy traktować przestoje w pracy?

6. Czy czas wolny za nadgodziny może być wliczany do odpoczynku tygodniowego?

7. Co jeżeli ewidencja czasu pracy nie jest prowadzona lub jest prowadzona niedokładnie?

8. Spory o ustalanie liczby przepracowanych godzin w zadaniowym systemie czasu pracy

9. Prawidłowe stosowanie zadaniowego systemu czasu pracy

10. Kiedy jest możliwe wynagrodzenie za nadgodziny kadry kierowniczej?

11. Czy czas dyżuru „pod telefonem” może być uznany za czas pracy?

12. Kiedy występują godziny nadliczbowe pracownika mobilnego?

13. Co prócz diety przysługuje pracownikowi w podróży krajowej?

14. Jakie są zasady zliczania czasu pracy w podróży służbowej?

15. Jakie dodatki przysługują pracownikowi za nadgodziny w niedzielę i po 24 godzinnej zmianie?

16. Czy praca poza normalnymi godzinami pracy to zawsze będą godziny nadliczbowe?

17. W jaki sposób wyznaczać pracę w nadgodzinach?

18. Jak należy obliczać nadgodziny, gdy dobowa norma czasu pracy jest inna niż 8 godzin?

19. Jak ustalić kiedy pracownicy zatrudnieni w niepełnym wymiarze mają godziny nadliczbowe

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KADRY KIEROWNICZEJ ZA STOSOWANIE PRZEPISÓW DOT. URLOPÓW WYPOCZYNKOWYCH ORAZ INNYCH ABSENCJI:

 

1. Od jakiego momentu pracownik przebywa na urlopie wypoczynkowym?

2. Czy istnieje obowiązek udzielenia urlopu na żądanie?

3. Co jeżeli pracodawca nie wyrazi zgody na urlop na żądanie?

4. Kiedy urlop na żądanie jest bezpodstawny?

5. Jak prawidłowo usprawiedliwiać nieobecności?

6. Jak prawidłowo odwoływać pracownika z urlopu?

7. Czy można odwołać pracownika z wolnego za nadgodziny?

 

ROZWIĄZYWANIE UMÓW

 

1. Czy pracownica w ciąży może cofnąć wypowiedzenie złożone przez siebie?

2. Prawidłowe formułowanie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę

3. Rozwiązywanie umowy o pracę za porozumieniem stron – czy zawsze odbywa się bez problemów?

4. Formułowanie dobrej przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę z przyczyn leżących po jego stronie oraz po stronie pracodawcy

5. Zasady prawidłowych doręczeń pism wypowiadających umowę o pracę

6. Uprawnienia pracowników szczególnie chronionych przed rozwiązaniem stosunku pracy (związkowcy, kobiety w ciąży, osoby w wieku przedemerytalnym, członkowie rady pracowników itd.)?

7. Zasady rozwiązywania umów w trybie natychmiastowym

8. Termin na dyscyplinarkę – ile pracodawca ma czasu na decyzję?

9. Dopuszczalne przyczyny rozwiązania umowy w trybie dyscyplinarnym

10. Zasady rozwiązywania umów o pracę w trybie natychmiastowym bez winy pracownika

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ Materialna i porządkowa PRACOWNIKÓW

 

1. Zasady odpowiedzialności pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy

2. Odpowiedzialność pracownika w razie umyślnego naruszenia jego obowiązków

3. Odpowiedzialność cywilna organizatora nielegalnego strajku

4. Możliwość zawarcia ugody pozasądowej z pracownikiem który wyrządził szkodę

5. Przedawnienie roszczeń o naprawę szkód wyrządzonych pracodawcy

MIELIŚMY PRZYJEMNOŚĆ PRACOWAĆ DLA::

1

Przeszkoliliśmy ponad 40000 dyrektorów, menedżerów, kierowników i naczelników.

2

W Akademiach menedżerskich, w których mierzyliśmy efektywność (47 projektów 286 dni szkol.) poziom kompetencji wzrósł średnio o 16%.

3

Pracujemy na poziomie kompetencji (wiem co i jak mam zrobić), motywacji (wierzę, że warto), postawy (zamierzam to zrobić) , wdrożenia (follow up)

4

Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez amerykańskie centrum Center for American Progress, koszt zastąpienia pracowników wynosi około 16% ich rocznego wynagrodzenia. W przypadku menadżera zwiększa się do 100%.

Szkolenie związane z:
 • Prawo pracy
 • Prawo pracy 2021
 • Przepisy prawa pracy
 • Nowy Kodeks pracy
 • Szkolenie Prawo pracy 2021

OPINIE O SZKOLENIACH

Justyna Baryła-Rychert

Project Manager

tel. kom.: +48 505 273 483

fax: (22) 266 08 51

j.baryla@projektgamma.pl
Justyna Baryła-Rychert

Justyna Baryła-Rychert

Project Manager

tel. kom.: +48 505 273 483

fax: (22) 266 08 51

j.baryla@projektgamma.pl
Justyna Baryła-Rychert

Justyna Baryła-Rychert

Project Manager

tel. kom.: +48 505 273 483

fax: (22) 266 08 51

j.baryla@projektgamma.pl
Justyna Baryła-Rychert
Zaznacz liczebność grupy i zostaw dane kontaktowe, a odezwiemy się z wyceną szkolenia.

ZOBACZ NAJBLIŻSZE Szkolenia - hr, kadry, płace

W najbliższym czasie wejdą w życie duże zmiany w Kodeksie pracy związane z pracą zdalną i kontrolą trzeźwości. Ustawa przewiduje zarówno pracę zdalną całkowitą, jak i hybrydową. Ponadto w kodeksie pracy zostanie wprowadzony zakaz dopuszczania do pracy pracownika nietrzeźwego lub będącego pod wpływem tzw. narkotyków. Równolegle toczą się prace wynikające z konieczności wdrożenia 2 dyrektyw unijnych dotyczących warunków pracy oraz rodzicielstwa, zwanej dyrektywą work-life balance.

2023-02-27
27 lutego 2023
2023-02-27
Szkolenie online Szkolenie online

Niezwykle ważne jest aby osoby decyzyjne dysponowały zarówno praktyczna wiedzą z zakresu szeroko pojętej dyscypliny pracy jak i miały świadomość najbardziej aktualnych ram prawnych zarządzania pracownikami.

2023-03-10
10 marca 2023
2023-03-10
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

HR BUSINESS PARTNER oprócz wiedzy HR-owej musi się także dobrze poruszać w obszarze przepisów prawa pracy, gdyż w wielu działaniach prowadzonych przez HR BP nie da się od nich uciec. HR BP uczestniczy w procesach podwyżkowych, nakładaniu kar porządkowych, czy działaniach mających na celu przeciwdziałanie dyskryminacji oraz mobbingowi, a tu także nie da się uciec od przepisów prawa pracy.

2023-03-12
12 marca 2023 - 13 marca 2023
2023-03-13
Szkolenie online Szkolenie online

Kontakt
biuro@projektgamma.pl
tel.: 505 273 550


ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108


Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.