Nowe Prawo Restrukturyzacyjne

Szkolenia - prawo onlineotwartezamkniete

Nowe Prawo restrukturyzacyjne to nowe możliwości w zakresie ochrony swoich interesów zarówno po stronie dłużnika jak i wierzyciela. Są to narzędzia wspierające i pozwalające na przeprowadzenie skutecznego procesu restrukturyzacji (postępowanie o zatwierdzenie układu, przyspieszone postępowanie układowe, postępowanie układowe) a często umożliwiające w ogóle rozpoczęcie tego procesu (postępowanie sanacyjne).

INFORMACJE O SZKOLENIU

Szkolenie online

 • Korzystamy z większości dostępnych technologii transmisji video (Microsoft Teams, Google Meet, Webex, Zoom, Skype for Business, Clickmeeting) jak również narzędzi uatrakcyjniających spotkanie (Mural, Mentimeter, Kahoot, Miro, Videoask, Quizlet etc.)
 • Mamy wyjątkowe doświadczenie wśród firm szkoleniowych w organizacji szkoleń online i webinarów. Prowadziliśmy je długo przed pandemią.
 • Jeśli pojawiają się problemy z użytkowaniem programów nasz asystent online jest dostępny i służy pomocą.
 • Dostarczamy narzędzia wspierające rozwój w postaci zadań przedszkoleniowych, poszkoleniowych oraz pigułek wiedzy (video, tekst, podcast).
 • Cena obejmuje: udział w szkoleniu online, materiały w wersji elektronicznej, certyfikat PDF.

Szkolenie otwarte
Szkolenia są organizowane w bardzo dobrych centrach edukacyjno szkoleniowych np. Golden Floor Tower w Warszawie. Centra są dobrze skomunikowane i nowoczesne. Mieszczą się w budynkach najwyższej klasy. W trakcie szkolenia zapewniamy catering i przerwy kawowe.

Uwaga! Sale spełniają wytyczne związane z organizacją szkoleń w trakcie epidemii w celu minimalizacji ryzyka zakażenia.

W razie zaostrzenia sytuacji epidemicznej szkolenie przeprowadzimy online

Dodatkową wartością szkolenia otwartego jest wymiana doświadczeń i wiedzy między uczestnikami i trenerem.

Szkolenie zamknięte
Poniższy program jest punktem wyjścia do rozmowy na temat potrzeb i oczekiwań wobec szkolenia z tego obszaru. Część szkoleń zamkniętych realizujemy jako jednorazowe wydarzenia, inne stają się elementem szerszego procesu rozwojowego, na który składają się narzędzia wspierające – pre-worki, follow-up’y pigułki wiedzy w formie video, tekstowej bądź podcastu. Często w rezultacie rozmów początkowy program jest znacząco modyfikowany i dostosowany pod kątem kontekstu organizacyjnego, celów przełożonych i działu HR oraz poziomu kompetencji uczestników.

Realizujemy szkolenia zamknięte zarówno w wersji stacjonarnej jak również online.

IDEA SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

Postępowanie restrukturyzacyjne – korzyści

 • Przeprowadzając postępowanie restrukturyzacyjne spójrzmy na korzyści, które dotyczą zadłużonego przedsiębiorcy:
 • umożliwienie dalszego prowadzenia przedsiębiorstwa
 • wprowadzenie ochrony dla dłużnika przed komornikami – co w praktyce oznacza zawieszenie i
 • umorzenie postępowania egzekucyjnych,
 • wznowienie przyjaznych relacji biznesowych umożliwiających zawieranie nowych umów
 • odzyskania zaufania wierzyciela, spłacając ich należności
 • częściowa redukcja zobowiązań powstałych przed dniem otwarcia przyspieszonego postępowania układowego
 • rozłożenie płatności na realne do spłaty raty, w tym np. umorzenie części należności, z tyt. odsetek lub kosztów dochodzenia należności
 • zmniejszenie globalnego zadłużenia przedsiębiorcy

Dla właścicieli (przedsiębiorców) i kadry zarządzającej w spółkach:
Nowe Prawo restrukturyzacyjne to nowe możliwości w zakresie ochrony swoich interesów zarówno po
stronie dłużnika jak i wierzyciela. Są to narzędzia wspierające i pozwalające na przeprowadzenie skutecznego procesu restrukturyzacji (postępowanie o zatwierdzenie układu, przyspieszone postępowanie układowe, postępowanie układowe) a często umożliwiające w ogóle rozpoczęcie tego procesu (postępowanie sanacyjne). Podczas szkolenia zaprezentujemy jak dobierać, wykorzystywać i w praktyce stosować te narzędzia. Przedstawiamy, jak wygląda cały proces restrukturyzacji przed sądem w praktyce.

Wdrożenie tych narzędzi może być również istotne przy ewentualnych zarzutach wobec zarządu wynikających z obowiązku nie złożenia wniosku o upadłość w odpowiednim terminie. Dla instytucji finansowych: Prowadzimy szkolenia dedykowane pracownikom, którzy zajmują się restrukturyzacją zadłużenia Klientów.

Szkolenia obejmują następujące obszary:

 • ocena planów naprawczych/planów restrukturyzacyjnych;
 • szanse, zagrożenia i obowiązki Banku płynące z wdrożenia sądowego postępowania restrukturyzacyjnego przez Klienta Banku;
 • ocena możliwości odzyskania zabezpieczeń w sądowym postępowaniu restrukturyzacyjnym;
 • komunikacja z firmami w kryzysie i ich doradca;
 • prawidłowe ułożenie relacji z restrukturyzowanymi podmiotami

PROGRAM SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

1. Prawo restrukturyzacyjne – dla kogo?

2. Restrukturyzacja – definicje i cele procesu restrukturyzacji

3. Jakie korzyści dla dłużnika daje restrukturyzacja?

4. Sytuacja uprawniająca do skorzystania z przepisów Prawa Restrukturyzacyjnego

 • Definicja zagrożenia niewypłacalnością,
 • Praktyczne wskazówki dla przedsiębiorcy,
 • Definicja niewypłacalności,
 • Sankcje za niezgłoszenie wniosku o ogłoszeniu upadłości w terminie.

5. Charakterystyka poszczególnych postępowań restrukturyzacyjnych:

 • Postepowanie o zatwierdzeniu układu,
 • Przyspieszone postepowanie układowe,
 • Postepowanie układowe,
 • Postepowanie sanacyjne

6. Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne – dodatkowe postępowanie restrukturyzacyjne wprowadzone przez tarczę 4.0,

7. Kluczowe pojęcia wprowadzone przez Prawo restrukturyzacyjne:

 • Legitymacja restrukturyzacyjna,
 • Pierwszeństwo wniosku restrukturyzacyjnego przed wnioskiem o ogłoszenie upadłości,
 • Propozycje układowe,
 • Zatwierdzenie i skutki zatwierdzenia układu

8. Przykłady postępowań restrukturyzacyjnych.

MIELIŚMY PRZYJEMNOŚĆ PRACOWAĆ ONLINE DLA:

1

Przeszkoliliśmy ponad 40000 dyrektorów, menedżerów, kierowników i naczelników.

2

W Akademiach menedżerskich, w których mierzyliśmy efektywność (47 projektów 286 dni szkol.) poziom kompetencji wzrósł średnio o 16%.

3

Pracujemy na poziomie kompetencji (wiem co i jak mam zrobić), motywacji (wierzę, że warto), postawy (zamierzam to zrobić) , wdrożenia (follow up)

4

Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez amerykańskie centrum Center for American Progress, koszt zastąpienia pracowników wynosi około 16% ich rocznego wynagrodzenia. W przypadku menadżera zwiększa się do 100%.

Szkolenie związane z:
 • Postępowanie sanacyjne
 • Postępowanie restrukturyzacyjne
 • Prawo upadłościowe
 • Prawo restrukturyzacyjne szkolenie
 • Prawo upadłościowe 2020

OPINIE O SZKOLENIACH

Monika Tarczyńska-Nowak

Specjalista ds. szkoleń
tel. kom.: +48 505 273 500
fax: (22) 266 08 51

m.tarczynska-nowak@projektgamma.pl
Monika Tarczyńska-Nowak

Monika Tarczyńska-Nowak

Specjalista ds. szkoleń
tel. kom.: +48 505 273 500
fax: (22) 266 08 51

m.tarczynska-nowak@projektgamma.pl
Monika Tarczyńska-Nowak

Monika Tarczyńska-Nowak

Specjalista ds. szkoleń
tel. kom.: +48 505 273 500
fax: (22) 266 08 51

m.tarczynska-nowak@projektgamma.pl
Monika Tarczyńska-Nowak
Zaznacz liczebność grupy i zostaw dane kontaktowe, a odezwiemy się z wyceną szkolenia.

ZOBACZ NAJBLIŻSZE Szkolenia - prawo

Od 1 sierpnia 2022 r. mają wejść w życie zmiany w Kodeksie pracy wynikające z konieczności wdrożenia 2 dyrektyw unijnych dotyczących warunków pracy oraz rodzicielstwa, zwanej dyrektywą work-life balance. Ich wdrożenie spowoduje konieczność wprowadzenia zmian w treści umów o pracę oraz w innych dokumentach kadrowych, ale ułatwi też elektroniczny obieg dokumentacji pracowniczej. Niestety konieczne będzie podawanie przyczyny wypowiedzenia także w przypadku umów na czas określony.

2022-07-18
18 lipca 2022
2022-07-18
Szkolenie online Szkolenie online
2022-08-25
25 sierpnia 2022
2022-08-25
Szkolenie online Szkolenie online
W związku z wojną w Ukrainie została uchwalona ustawa o obronie Ojczyzny, która przewiduje szczególną ochronę trwałości stosunku pracy dla pracowników powołanych do służby, w tym do terytorialnej służby wojskowej.
2022-07-22
22 lipca 2022
2022-07-22
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Celem szkolenia jest omówienie aktualnych regulacji prawnych w zakresie funkcjonowania rynku odnawialnych źródeł energii a także aktów prawnych związanych z OŹE m.in. Ustawa OZE, Dyrektywa Parlamentu Europejskiego, Prawo energetyczne, Prawo budowlane, Ustawa o inwestycjach w elektrownie wiatrowe i inne ważne rozporządzenia.

2022-07-25
25 lipca 2022
2022-07-25
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Kontakt
biuro@projektgamma.pl
tel.: 505 273 550


ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108


Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.