Procesowe prawo pracy

Czyli jak HR powinien reprezentować pracodawcę w sądzie pracy 2020 - Praktyczne warsztaty po zmianie KPC

Szkolenia - hr, kadry, płace onlineotwartezamkniete
Praktyczne warsztaty po zmianie KPC
Szkolenie porusza najbardziej zapalne obszary w obrębie prawa pracy, które mogą poróżnić pracownika z pracodawcą i zakończyć się postępowaniem sądowym. Uwzględnia najnowsze zmiany wprowadzone wielką reformą kodeksu postępowania cywilnego z 4 lipca 2019r.

INFORMACJE O SZKOLENIU

Szkolenie online

 • Korzystamy z większości dostępnych technologii transmisji video (Microsoft Teams, Google Meet, Webex, Zoom, Skype for Business, Clickmeeting) jak również narzędzi uatrakcyjniających spotkanie (Mural, Mentimeter, Kahoot, Miro, Videoask, Quizlet etc.)
 • Mamy wyjątkowe doświadczenie wśród firm szkoleniowych w organizacji szkoleń online i webinarów. Prowadziliśmy je długo przed pandemią.
 • Jeśli pojawiają się problemy z użytkowaniem programów nasz asystent online jest dostępny i służy pomocą.
 • Dostarczamy narzędzia wspierające rozwój w postaci zadań przedszkoleniowych, poszkoleniowych oraz pigułek wiedzy (video, tekst, podcast).
 • Cena obejmuje: udział w szkoleniu online, materiały w wersji elektronicznej, certyfikat PDF.

Szkolenie otwarte
Szkolenia są organizowane w bardzo dobrych centrach edukacyjno szkoleniowych np. Golden Floor Tower w Warszawie. Centra są dobrze skomunikowane i nowoczesne. Mieszczą się w budynkach najwyższej klasy. W trakcie szkolenia zapewniamy catering i przerwy kawowe.

Uwaga! Sale spełniają wytyczne związane z organizacją szkoleń w trakcie epidemii w celu minimalizacji ryzyka zakażenia.

W razie zaostrzenia sytuacji epidemicznej szkolenie przeprowadzimy online

Dodatkową wartością szkolenia otwartego jest wymiana doświadczeń i wiedzy między uczestnikami i trenerem.

Szkolenie zamknięte
Poniższy program jest punktem wyjścia do rozmowy na temat potrzeb i oczekiwań wobec szkolenia z tego obszaru. Część szkoleń zamkniętych realizujemy jako jednorazowe wydarzenia, inne stają się elementem szerszego procesu rozwojowego, na który składają się narzędzia wspierające – pre-worki, follow-up’y pigułki wiedzy w formie video, tekstowej bądź podcastu. Często w rezultacie rozmów początkowy program jest znacząco modyfikowany i dostosowany pod kątem kontekstu organizacyjnego, celów przełożonych i działu HR oraz poziomu kompetencji uczestników.

Realizujemy szkolenia zamknięte zarówno w wersji stacjonarnej jak również online.

IDEA SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

Poznanie praktyki sądów pracy oraz przepisów postępowania procesowego pozwoli być przygotowanym na ewentualne spory i zminimalizować ryzyko przegranej.

Korzyści ze szkolenia:

 • uczestnicy pozyskają praktyczną wiedzę na temat regulacji prawa pracy;
 • zapoznają się z najnowszym orzecznictwem sądowym;
 • poznają od praktycznej strony działanie sądów pracy;
 • pozyskają wiedzę o najbardziej spornych zagadnieniach prawa pracy;
 • dowiedzą się jak przygotować się do postępowania sądowego i jak zminimalizować ryzyko porażki w sporze.

ONLINE TO UDZIAŁ W SZKOLENIU NA ŻYWO, Z MOŻLIWOŚCIĄ ZADAWANIA PYTAŃ TRENEROWI NA CZACIE. oraz bezpośrednio.

Szkolenie skierowane jest do:

Dyrektorów Personalnych, Dyrektorów/Kierowników działów kadr i płac, specjalistów ds. kadr i płac, menagerów nadzorujących działy HR;

SZKOLENIE ONLINE:

 • MAKSYMALNA GRUPA UCZESTNIKÓW: 25 OSÓB
  (decyduje kolejność zgłoszeń)

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:

 • KOMPUTER
 • STAŁE ŁĄCZE INTERNETOWE
 • Aktualna przeglądarka Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, lub Opera
 • System operacyjny taki jak Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, Chrome OS.

Webinar/szkolenie online to nowoczesny format szkoleniowy wykorzystujący transmisję audio-wideo w czasie rzeczywistym. Technologia typu „Streaming” umożliwia przesyłanie takich danych jak fonia, wizja i tekst „na żywo” dzięki czemu uczestnik otrzymuje pełnowartościowe szkolenie nie wstając zza swojego biurka.

Poznanie praktyki sądów pracy oraz przepisów postępowania procesowego pozwoli być przygotowanym na ewentualne spory i zminimalizować ryzyko przegranej.

Korzyści ze szkolenia:

 • uczestnicy pozyskają praktyczną wiedzę na temat regulacji prawa pracy;
 • zapoznają się z najnowszym orzecznictwem sądowym;
 • poznają od praktycznej strony działanie sądów pracy;
 • pozyskają wiedzę o najbardziej spornych zagadnieniach prawa pracy;
 • dowiedzą się jak przygotować się do postępowania sądowego i jak zminimalizować ryzyko porażki w sporze.

Szkolenie skierowane jest do:

Dyrektorów Personalnych, Dyrektorów/Kierowników działów kadr i płac, specjalistów ds. kadr i płac, menagerów nadzorujących działy HR;

Poznanie praktyki sądów pracy oraz przepisów postępowania procesowego pozwoli być przygotowanym na ewentualne spory i zminimalizować ryzyko przegranej.

Korzyści ze szkolenia:

 • uczestnicy pozyskają praktyczną wiedzę na temat regulacji prawa pracy;
 • zapoznają się z najnowszym orzecznictwem sądowym;
 • poznają od praktycznej strony działanie sądów pracy;
 • pozyskają wiedzę o najbardziej spornych zagadnieniach prawa pracy;
 • dowiedzą się jak przygotować się do postępowania sądowego i jak zminimalizować ryzyko porażki w sporze.

Szkolenie skierowane jest do:

Dyrektorów Personalnych, Dyrektorów/Kierowników działów kadr i płac, specjalistów ds. kadr i płac, menagerów nadzorujących działy HR;

PROGRAM SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

ZMIANY W PROCESOWYM PRAWIE PRACY W ZWIĄZKU Z WIELKĄ NOWELIZACJĄ KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

Zmiany w części ogólnej:

 • jak zmieni się doręczenie?
 • czym jest posiedzenie przygotowawcze?
 • czy nowe przepisy przyspieszą postępowanie sądowe?

Zmiany w części szczególnej:

 • jak zmieni się właściwość Sądu?
 • jak zmieni się wykonalność wyroków w obrębie prawa pracy?

PRACODAWCA W SPORZE SĄDOWYM

Reprezentacja pracodawcy przed sądem:

 • kto może reprezentować pracodawcę w sporze sądowym?
 • kiedy pracodawca musi stawić się przed sądem osobiście?

Podstawowe zasady procesu sądowego:

 • zasada prawdy;
 • zasada równości stron;
 • zasada kontradyktoryjności.

Podstawowe działania w postępowaniu sądowym:

 • pisma procesowe:
  • kiedy można je składać?
  • co powinny zawierać?
 • Czynności dokonywane na rozprawie;

Co może być dowodem w sądzie?

 • przesłuchanie świadków:
  • czy można przygotować świadka do przesłuchania i jak to zrobić?
  • kto może być świadkiem na rozprawie?
 • dowody z dokumentów;
 • inne dowody:
  • czy mogę powołać dowód z nagrania?
  • czy mogę zobowiązać kogoś do przedstawienia dokumentu?

Pracodawca i jego reprezentant w sądzie:

 • wygląd sali sądowej;
 • savoir-vivre sali sądowej.

Kiedy warto sięgnąć po pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów?

 • mediacja pozasądowa;
 • mediator sądowy;
 • po arbitraż.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACOWNIKA

Materialna:

 • odpowiedzialność na zasadach ogólnych:
  • szkoda w wyniku niedbalstwa;
  • szkoda umyślna;
 • odpowiedzialność za mienie powierzone:
  • jak prawidłowo sformułować umowę o powierzenie mienia?
  • czy pracownik może zwolnić się z odpowiedzialności i na jakich zasadach?
 • odpowiedzialność porządkowa pracownika:
  • za jakie działania grozi odpowiedzialność dyscyplinarna?
  • jakie sankcje może ponieść pracownik?

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACODAWCY ZA PRZESTRZEGANIE PRAW PRACOWNICZYCH

Wykroczenia przeciwko prawom pracownika:

 • jakie działania mogą stanowić wykroczenia?
 • jak uniknąć odpowiedzialności za wykroczenie?

Przestępstwa przeciwko prawom pracownika:

 • jakie działanie może stanowić przestępstwo przeciwko prawom pracownika?
 • jak uwolnić się od odpowiedzialności za przestępstwo?

NAJCZĘSTSZE SPORY W OBRĘBIE PRAWA PRACY:

Spory dotyczące nadgodzin:

 • rodzaje roszczeń związanych z nadgodzinami:
  • odbiór nadgodzin;
  • wypłata dodatkowego wynagrodzenia;
 • kogo obciąża ciężar udowodnienia występowania nadgodzin lub ich braku?
 • jakie dowody powoływać w procesie dotyczącym nadgodzin?

Spory dotyczące urlopów:

 • urlopu na żądanie:
  • czas zgłoszenia urlopu na żądanie;
  • forma zgłoszenia urlopu na żądanie;
  • czy pracodawca jest bezwzględnie obowiązany do udzielenia urlopu?
 • wezwanie pracownika z urlopu wypoczynkowego:
  • jakie są możliwe przyczyny odwołania pracownika z urlopu wypoczynkowego?;
  • kto pokrywa koszty powrotu pracownika?
  • w jakiej formie musi nastąpić odwołanie pracownika z urlopu?
  • różnice między przerwaniem, a odwołaniem urlopu.

Spory o ustalenie stosunku pracy:

 • jakich ustaleń będzie dokonywał sąd pracy?
 • cechy stosunku pracy;
 • pierwsza linia obrony: dobrze sformułowana umowa;
 • dowód z przesłuchania świadków w procesie o ustalenie stosunku pracy;
 • konsekwencje ustalenia istnienia stosunku pracy.

Sprawy o mobbing:

 • definicje mobbingu;
 • mobbing, a inne roszczenia pracownika;
 • najistotniejsze dowody w postępowaniu o mobbing.

Dyskryminacja przy zatrudnieniu pracownika:

 • prawidłowe ogłoszenie rekrutacyjne jako forma obrony przed roszczeniami;
 • roszczenia przysługujące osobie wobec której naruszono zasadę równego traktowania w zatrudnieniu.

ZMIANY W PROCESOWYM PRAWIE PRACY W ZWIĄZKU Z WIELKĄ NOWELIZACJĄ KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

Zmiany w części ogólnej:

 • jak zmieni się doręczenie?
 • czym jest posiedzenie przygotowawcze?
 • czy nowe przepisy przyspieszą postępowanie sądowe?

Zmiany w części szczególnej:

 • jak zmieni się właściwość Sądu?
 • jak zmieni się wykonalność wyroków w obrębie prawa pracy?

PRACODAWCA W SPORZE SĄDOWYM

Reprezentacja pracodawcy przed sądem:

 • kto może reprezentować pracodawcę w sporze sądowym?
 • kiedy pracodawca musi stawić się przed sądem osobiście?

Podstawowe zasady procesu sądowego:

 • zasada prawdy;
 • zasada równości stron;
 • zasada kontradyktoryjności.

Podstawowe działania w postępowaniu sądowym:

 • pisma procesowe:
  • kiedy można je składać?
  • co powinny zawierać?
 • Czynności dokonywane na rozprawie;

Co może być dowodem w sądzie?

 • przesłuchanie świadków:
  • czy można przygotować świadka do przesłuchania i jak to zrobić?
  • kto może być świadkiem na rozprawie?
 • dowody z dokumentów;
 • inne dowody:
  • czy mogę powołać dowód z nagrania?
  • czy mogę zobowiązać kogoś do przedstawienia dokumentu?

Pracodawca i jego reprezentant w sądzie:

 • wygląd sali sądowej;
 • savoir-vivre sali sądowej.

Kiedy warto sięgnąć po pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów?

 • mediacja pozasądowa;
 • mediator sądowy;
 • po arbitraż.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACOWNIKA

Materialna:

 • odpowiedzialność na zasadach ogólnych:
  • szkoda w wyniku niedbalstwa;
  • szkoda umyślna;
 • odpowiedzialność za mienie powierzone:
  • jak prawidłowo sformułować umowę o powierzenie mienia?
  • czy pracownik może zwolnić się z odpowiedzialności i na jakich zasadach?
 • odpowiedzialność porządkowa pracownika:
  • za jakie działania grozi odpowiedzialność dyscyplinarna?
  • jakie sankcje może ponieść pracownik?

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACODAWCY ZA PRZESTRZEGANIE PRAW PRACOWNICZYCH

Wykroczenia przeciwko prawom pracownika:

 • jakie działania mogą stanowić wykroczenia?
 • jak uniknąć odpowiedzialności za wykroczenie?

Przestępstwa przeciwko prawom pracownika:

 • jakie działanie może stanowić przestępstwo przeciwko prawom pracownika?
 • jak uwolnić się od odpowiedzialności za przestępstwo?

NAJCZĘSTSZE SPORY W OBRĘBIE PRAWA PRACY:

Spory dotyczące nadgodzin:

 • rodzaje roszczeń związanych z nadgodzinami:
  • odbiór nadgodzin;
  • wypłata dodatkowego wynagrodzenia;
 • kogo obciąża ciężar udowodnienia występowania nadgodzin lub ich braku?
 • jakie dowody powoływać w procesie dotyczącym nadgodzin?

Spory dotyczące urlopów:

 • urlopu na żądanie:
  • czas zgłoszenia urlopu na żądanie;
  • forma zgłoszenia urlopu na żądanie;
  • czy pracodawca jest bezwzględnie obowiązany do udzielenia urlopu?
 • wezwanie pracownika z urlopu wypoczynkowego:
  • jakie są możliwe przyczyny odwołania pracownika z urlopu wypoczynkowego?;
  • kto pokrywa koszty powrotu pracownika?
  • w jakiej formie musi nastąpić odwołanie pracownika z urlopu?
  • różnice między przerwaniem, a odwołaniem urlopu.

Spory o ustalenie stosunku pracy:

 • jakich ustaleń będzie dokonywał sąd pracy?
 • cechy stosunku pracy;
 • pierwsza linia obrony: dobrze sformułowana umowa;
 • dowód z przesłuchania świadków w procesie o ustalenie stosunku pracy;
 • konsekwencje ustalenia istnienia stosunku pracy.

Sprawy o mobbing:

 • definicje mobbingu;
 • mobbing, a inne roszczenia pracownika;
 • najistotniejsze dowody w postępowaniu o mobbing.

Dyskryminacja przy zatrudnieniu pracownika:

 • prawidłowe ogłoszenie rekrutacyjne jako forma obrony przed roszczeniami;
 • roszczenia przysługujące osobie wobec której naruszono zasadę równego traktowania w zatrudnieniu.

ZMIANY W PROCESOWYM PRAWIE PRACY W ZWIĄZKU Z WIELKĄ NOWELIZACJĄ KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

Zmiany w części ogólnej:

 • jak zmieni się doręczenie?
 • czym jest posiedzenie przygotowawcze?
 • czy nowe przepisy przyspieszą postępowanie sądowe?

Zmiany w części szczególnej:

 • jak zmieni się właściwość Sądu?
 • jak zmieni się wykonalność wyroków w obrębie prawa pracy?

PRACODAWCA W SPORZE SĄDOWYM

Reprezentacja pracodawcy przed sądem:

 • kto może reprezentować pracodawcę w sporze sądowym?
 • kiedy pracodawca musi stawić się przed sądem osobiście?

Podstawowe zasady procesu sądowego:

 • zasada prawdy;
 • zasada równości stron;
 • zasada kontradyktoryjności.

Podstawowe działania w postępowaniu sądowym:

 • pisma procesowe:
  • kiedy można je składać?
  • co powinny zawierać?
 • Czynności dokonywane na rozprawie;

Co może być dowodem w sądzie?

 • przesłuchanie świadków:
  • czy można przygotować świadka do przesłuchania i jak to zrobić?
  • kto może być świadkiem na rozprawie?
 • dowody z dokumentów;
 • inne dowody:
  • czy mogę powołać dowód z nagrania?
  • czy mogę zobowiązać kogoś do przedstawienia dokumentu?

Pracodawca i jego reprezentant w sądzie:

 • wygląd sali sądowej;
 • savoir-vivre sali sądowej.

Kiedy warto sięgnąć po pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów?

 • mediacja pozasądowa;
 • mediator sądowy;
 • po arbitraż.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACOWNIKA

Materialna:

 • odpowiedzialność na zasadach ogólnych:
  • szkoda w wyniku niedbalstwa;
  • szkoda umyślna;
 • odpowiedzialność za mienie powierzone:
  • jak prawidłowo sformułować umowę o powierzenie mienia?
  • czy pracownik może zwolnić się z odpowiedzialności i na jakich zasadach?
 • odpowiedzialność porządkowa pracownika:
  • za jakie działania grozi odpowiedzialność dyscyplinarna?
  • jakie sankcje może ponieść pracownik?

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACODAWCY ZA PRZESTRZEGANIE PRAW PRACOWNICZYCH

Wykroczenia przeciwko prawom pracownika:

 • jakie działania mogą stanowić wykroczenia?
 • jak uniknąć odpowiedzialności za wykroczenie?

Przestępstwa przeciwko prawom pracownika:

 • jakie działanie może stanowić przestępstwo przeciwko prawom pracownika?
 • jak uwolnić się od odpowiedzialności za przestępstwo?

NAJCZĘSTSZE SPORY W OBRĘBIE PRAWA PRACY:

Spory dotyczące nadgodzin:

 • rodzaje roszczeń związanych z nadgodzinami:
  • odbiór nadgodzin;
  • wypłata dodatkowego wynagrodzenia;
 • kogo obciąża ciężar udowodnienia występowania nadgodzin lub ich braku?
 • jakie dowody powoływać w procesie dotyczącym nadgodzin?

Spory dotyczące urlopów:

 • urlopu na żądanie:
  • czas zgłoszenia urlopu na żądanie;
  • forma zgłoszenia urlopu na żądanie;
  • czy pracodawca jest bezwzględnie obowiązany do udzielenia urlopu?
 • wezwanie pracownika z urlopu wypoczynkowego:
  • jakie są możliwe przyczyny odwołania pracownika z urlopu wypoczynkowego?;
  • kto pokrywa koszty powrotu pracownika?
  • w jakiej formie musi nastąpić odwołanie pracownika z urlopu?
  • różnice między przerwaniem, a odwołaniem urlopu.

Spory o ustalenie stosunku pracy:

 • jakich ustaleń będzie dokonywał sąd pracy?
 • cechy stosunku pracy;
 • pierwsza linia obrony: dobrze sformułowana umowa;
 • dowód z przesłuchania świadków w procesie o ustalenie stosunku pracy;
 • konsekwencje ustalenia istnienia stosunku pracy.

Sprawy o mobbing:

 • definicje mobbingu;
 • mobbing, a inne roszczenia pracownika;
 • najistotniejsze dowody w postępowaniu o mobbing.

Dyskryminacja przy zatrudnieniu pracownika:

 • prawidłowe ogłoszenie rekrutacyjne jako forma obrony przed roszczeniami;
 • roszczenia przysługujące osobie wobec której naruszono zasadę równego traktowania w zatrudnieniu.

MIELIŚMY PRZYJEMNOŚĆ PRACOWAĆ DLA:

1

Przeszkoliliśmy ponad 40000 dyrektorów, menedżerów, kierowników i naczelników.

2

W Akademiach menedżerskich, w których mierzyliśmy efektywność (47 projektów 286 dni szkol.) poziom kompetencji wzrósł średnio o 16%.

3

Pracujemy na poziomie kompetencji (wiem co i jak mam zrobić), motywacji (wierzę, że warto), postawy (zamierzam to zrobić) , wdrożenia (follow up)

4

Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez amerykańskie centrum Center for American Progress, koszt zastąpienia pracowników wynosi około 16% ich rocznego wynagrodzenia. W przypadku menadżera zwiększa się do 100%.

Szkolenie związane z:
 • Kodeks pracy
 • Kodeks pracy 2020
 • Sąd pracy
 • Nowy kodeks pracy 2020
 • Przepisy prawa pracy

OPINIE O SZKOLENIACH

Justyna Baryła-Rychert


Project Manager
tel.: 505 273 483
fax: 22 266 08 51
j.baryla@projektgamma.pl
Justyna Baryła-Rychert

Justyna Baryła-Rychert


Project Manager
tel.: 505 273 483
fax: 22 266 08 51
j.baryla@projektgamma.pl
Justyna Baryła-Rychert

Justyna Baryła-Rychert


Project Manager
tel.: 505 273 483
fax: 22 266 08 51
j.baryla@projektgamma.pl
Justyna Baryła-Rychert
Zaznacz liczebność grupy i zostaw dane kontaktowe, a odezwiemy się z wyceną szkolenia.

ZOBACZ NAJBLIŻSZE Szkolenia - hr, kadry, płace

Zapraszamy na szkolenie podczas którego ekspert omówi orzecznictwo Sądu Najwyższego dotyczące kadr i płac z ostatnich 3 lat.

2024-03-19
19 marca 2024
2024-03-19
Szkolenie online Szkolenie online

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy w zakresie nowych instrumentów, jakie pracodawcy mogą wykorzystać w celu optymalizacji kosztów zatrudnienia. Instrumenty te dotyczą tak redukcji zatrudnienia (zwolnień), jak też obniżenia wysokości wynagrodzeń pracowników.

Termin szkolenia online wkrótce.
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Opowiemy o tym jak wygląda rola IOD w ocenie organów nadzoru, na czym polega konflikt interesów, jak powinny funkcjonować polityki i procedury, a także jak wspierać organizację w ewidencjonowaniu incydentów, ocenie oraz zgłaszaniu naruszeń.

Termin szkolenia online wkrótce.
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108


Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.