Prowadzenie dokumentacji pracowniczej z uwzględnieniem nadchodzących zmian

Szkolenia - hr, kadry, płace onlineotwartezamkniete

Celem szkolenia jest przedstawienie zagadnień związanych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej, w tym również nadchodzących zmian w tym zakresie.

INFORMACJE O SZKOLENIU

Szkolenie online

 • Korzystamy z większości dostępnych technologii transmisji video (Microsoft Teams, Google Meet, Webex, Zoom, Skype for Business, Clickmeeting) jak również narzędzi uatrakcyjniających spotkanie (Mural, Mentimeter, Kahoot, Miro, Videoask, Quizlet etc.)
 • Mamy wyjątkowe doświadczenie wśród firm szkoleniowych w organizacji szkoleń online i webinarów. Prowadziliśmy je długo przed pandemią.
 • Jeśli pojawiają się problemy z użytkowaniem programów nasz asystent online jest dostępny i służy pomocą.
 • Dostarczamy narzędzia wspierające rozwój w postaci zadań przedszkoleniowych, poszkoleniowych oraz pigułek wiedzy (video, tekst, podcast).
 • Cena obejmuje: udział w szkoleniu online, materiały w wersji elektronicznej, certyfikat PDF.

Szkolenie otwarte
Szkolenia są organizowane w bardzo dobrych centrach edukacyjno szkoleniowych np. Golden Floor Tower w Warszawie. Centra są dobrze skomunikowane i nowoczesne. Mieszczą się w budynkach najwyższej klasy. W trakcie szkolenia zapewniamy catering i przerwy kawowe.

Uwaga! Sale spełniają wytyczne związane z organizacją szkoleń w trakcie epidemii w celu minimalizacji ryzyka zakażenia.

W razie zaostrzenia sytuacji epidemicznej szkolenie przeprowadzimy online

Dodatkową wartością szkolenia otwartego jest wymiana doświadczeń i wiedzy między uczestnikami i trenerem.

Szkolenie zamknięte
Poniższy program jest punktem wyjścia do rozmowy na temat potrzeb i oczekiwań wobec szkolenia z tego obszaru. Część szkoleń zamkniętych realizujemy jako jednorazowe wydarzenia, inne stają się elementem szerszego procesu rozwojowego, na który składają się narzędzia wspierające – pre-worki, follow-up’y pigułki wiedzy w formie video, tekstowej bądź podcastu. Często w rezultacie rozmów początkowy program jest znacząco modyfikowany i dostosowany pod kątem kontekstu organizacyjnego, celów przełożonych i działu HR oraz poziomu kompetencji uczestników.

Realizujemy szkolenia zamknięte zarówno w wersji stacjonarnej jak również online.

IDEA SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

W programie m.in.:

 • Jakie są zasady gromadzenia w nowej część E akt osobowych dokumentów związanych z kontrolą trzeźwości?
 • Jaki nowy wniosek będzie przechowywało w części B akt osobowych w związku ze zmianą warunków zatrudnienia?
 • Jakie dokumenty należy pobierać od pracowników w związku z wprowadzeniem pracy zdalnej do Kodeksu pracy?
 • Czy nadchodzące zmiany będą sprzyjać ewentualnej elektronizacji dokumentacji pracowniczej?

Szkolenie odbędzie się na platformie Clickmeeting. Wystarczy aktualna przeglądarka Chrome lub Edge oraz mikrofon. Podczas szkolenia widzą i słyszą Państwo trenera, zadają mu pytania bezpośrednio jak i na czacie.

Po szkoleniu każdy uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe oraz certyfikat w wersji pdf.

W programie m.in.:

 • Jakie są zasady gromadzenia w nowej część E akt osobowych dokumentów związanych z kontrolą trzeźwości?
 • Jaki nowy wniosek będzie przechowywało w części B akt osobowych w związku ze zmianą warunków zatrudnienia?
 • Jakie dokumenty należy pobierać od pracowników w związku z wprowadzeniem pracy zdalnej do Kodeksu pracy?
 • Czy nadchodzące zmiany będą sprzyjać ewentualnej elektronizacji dokumentacji pracowniczej?

Szkolenie odbędzie się na platformie Clickmeeting. Wystarczy aktualna przeglądarka Chrome lub Edge oraz mikrofon. Podczas szkolenia widzą i słyszą Państwo trenera, zadają mu pytania bezpośrednio jak i na czacie.

Po szkoleniu każdy uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe oraz certyfikat w wersji pdf.

PROGRAM SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

Czy nadchodzące zmiany będą sprzyjać ewentualnej elektronizacji dokumentacji pracowniczej?

Jakie są zasady podziału dokumentacji pracowniczej na zbiory i podzbiory?

 • W jakiej sytuacji pracownik ma dwa komplety dokumentacji pracowniczej?
 • Jaki jest okres przechowywania dokumentacji pracowniczej w zależności od daty zatrudnienia?

Jakie są zasady układania dokumentów w dokumentacji pracowniczej?

 • Czy akta osobowe muszą mieć wykaz zgromadzonych dokumentów?
 • Kiedy dokumenty można kopiować do akt osobowych?
 • W których zbiorach dokumentacji pracowniczej można tworzyć podczęści?
 • Czy pracownicy mogą mieć różne podczęści?
 • Czy można mieć akta osobowe w dwóch formach – elektronicznej i papierowej?

Jakie dokumenty powinny znaleźć się w części A akt osobowych?

 • Czy dopuszczalne jest przechowywanie CV kandydata do pracy w części A akt osobowych?
 • Czy można kopiować świadectwa pracy, dyplomy ukończenia szkoły oraz dokumenty dotyczące kwalifikacji zawodowych?
 • Jak postępować ze skierowaniami i orzeczeniami lekarskimi dotyczącymi wstępnych badań profilaktycznych?
 • Czy skierowania i orzeczenia o zdolności do pracy od innego pracodawcy trzeba przechowywać jako oryginały?
 • Gdzie będziemy przechowywać potwierdzenie zapoznania się z procedurą zgłoszeń dla sygnalistów?

Jakie dokumenty powinny znaleźć się w części B akt osobowych ?

 • Gdzie przechowywać dokumenty zawierające dane przekazywane do ZUS-u oraz na dane płacowo – podatkowe?
 • Jakie oświadczenie trzeba pobrać na formularzu od osoby zawiadamianej o wypadku?
 • Czy do części B akt osobowych można kopiować dokumenty związane ze służbą wojskową oraz legitymację weterana?
 • Czy do części B akt osobowych można kopiować dokumenty potwierdzające status działacza opozycji antykomunistycznej?
 • Czy można kopiować dokumenty potwierdzające prowadzenie gospodarstwa rolnego?
 • Gdzie jest miejsce przechowywania dokumentów zebranych w związku z potrąceniami komorniczymi i dobrowolnymi potrąceniami z pensji?

Jakie dokumenty dotyczące uprawnień rodzicielskich i opiekuńczych będą się znajdowały w części B akt osobowych po nowelizacji przepisów?

 • Jak będzie dokumentowane prawo do urlopu rodzicielskiego po zmianach?
 • Co się zmieni z wnioskami o wolne z tytułu wychowywania dziecka w wieku do 14 lat?
 • Jakie dokumenty będzie się gromadzić w związku z urlopem opiekuńczym pracownika?
 • Jakie dokumenty będzie się gromadzić w związku z udzieleniem zwolnienia z powodu pilnych spraw rodzinnych (siły wyższej)?
 • Jakie dokumenty będzie się gromadzić w związku z korzystaniem przez pracownika z elastycznej organizacji pracy?

Jaki nowy wniosek będzie przechowywało w części B akt osobowych w związku ze zmianą warunków zatrudnienia?

Jakie dokumenty należy pobierać od pracowników w związku z wprowadzeniem pracy zdalnej do Kodeksu pracy?

 • Gdzie i jakie dokumenty będzie się gromadziło odnośnie pracy zdalnej?
 • Jakie dokumenty będą konieczne w związku z poleceniem wykonywania pracy zdalnej?
 • Jak udokumentować pracę zdalną na wniosek uprawnionego pracownika?
 • Jak udokumentować pracę zdalną okazjonalną?

Jakie dokumenty będą się znajdowały w części C akt osobowych?

 • Jakie dokumenty gromadzi się w związku z rozwiązaniem umowy o pracę?
 • Czy gromadzi się kopię dodatkowej informacji dotyczącej przechowywania i zwrotu dokumentacji pracowniczej?
 • Czy były pracownik musi zwrócić świadectwo pracy, jeżeli wystąpił z wnioskiem o sprostowanie świadectwa?
 • Jak ma postąpić pracodawca z poprzednim egzemplarzem świadectwa pracy jeżeli wyda nowe świadectwo w wyniku sprostowania?
 • Jakie nowe wnioski związane z zakończeniem umów na czas określony będzie się gromadziło w części C akt osobowych?

Jakie są zasady przechowywania w części D akt osobowych dokumentów dotyczących kar porządkowych?

 • W jakiej sytuacji dokumenty w części D akt osobowych muszą być układane w podczęści?
 • Na jakich zasadach usuwa się dokumenty z części D?

Jakie są zasady gromadzenia w nowej część E akt osobowych dokumentów związanych z kontrolą trzeźwości?

 • Na jakich zasadach będzie się gromadziło w części E akt osobowych dokumenty związane z kontrolą trzeźwości i innych środków zabronionych w organizmie pracownika?
 • Ile czasu można je przechowywać?
 • Co trzeba zrobić z dokumentacją kontroli trzeźwości i środków działających podobnie do alkoholu po zakończeniu okresu ich przechowywania?

Jakie dokumenty gromadzi się w poszczególnych zbiorach pozostałej dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy?

Jak realizować obowiązek aktualizacji danych posiadanych przez pracodawcę w dokumentacji pracowniczej?

 • Jakie dokumenty powinny być usuwane?
 • Jak się aktualizuje dane w kwestionariuszach osobowych?

Jakich dokumentów nie należy przechowywać w dokumentacji pracowniczej tylko w innych zbiorach dokumentów?

 • Dokumentacja BHP nie stanowiąca dokumentacji pracowniczej,
 • Dokumentacja zasiłkowa oraz zwolnienia lekarskie (okres ich przechowywania),
 • Zasady pozyskiwania danych i dokumentów na potrzeby ZFŚS ich przechowywania i dokonywania ich audytu.

Jakie są zasady sporządzania kopii dokumentacji pracowniczej?

 • Czy pracownik może żądać kopii dokumentacji pracowniczej w określonej postaci?
 • Komu kopie dokumentacji pracowniczej mogą być wydawane i czy można za ich wydanie pobierać opłaty?

Czy nadchodzące zmiany będą sprzyjać ewentualnej elektronizacji dokumentacji pracowniczej?

Jakie są zasady podziału dokumentacji pracowniczej na zbiory i podzbiory?

 • W jakiej sytuacji pracownik ma dwa komplety dokumentacji pracowniczej?
 • Jaki jest okres przechowywania dokumentacji pracowniczej w zależności od daty zatrudnienia?

Jakie są zasady układania dokumentów w dokumentacji pracowniczej?

 • Czy akta osobowe muszą mieć wykaz zgromadzonych dokumentów?
 • Kiedy dokumenty można kopiować do akt osobowych?
 • W których zbiorach dokumentacji pracowniczej można tworzyć podczęści?
 • Czy pracownicy mogą mieć różne podczęści?
 • Czy można mieć akta osobowe w dwóch formach – elektronicznej i papierowej?

Jakie dokumenty powinny znaleźć się w części A akt osobowych?

 • Czy dopuszczalne jest przechowywanie CV kandydata do pracy w części A akt osobowych?
 • Czy można kopiować świadectwa pracy, dyplomy ukończenia szkoły oraz dokumenty dotyczące kwalifikacji zawodowych?
 • Jak postępować ze skierowaniami i orzeczeniami lekarskimi dotyczącymi wstępnych badań profilaktycznych?
 • Czy skierowania i orzeczenia o zdolności do pracy od innego pracodawcy trzeba przechowywać jako oryginały?
 • Gdzie będziemy przechowywać potwierdzenie zapoznania się z procedurą zgłoszeń dla sygnalistów?

Jakie dokumenty powinny znaleźć się w części B akt osobowych ?

 • Gdzie przechowywać dokumenty zawierające dane przekazywane do ZUS-u oraz na dane płacowo – podatkowe?
 • Jakie oświadczenie trzeba pobrać na formularzu od osoby zawiadamianej o wypadku?
 • Czy do części B akt osobowych można kopiować dokumenty związane ze służbą wojskową oraz legitymację weterana?
 • Czy do części B akt osobowych można kopiować dokumenty potwierdzające status działacza opozycji antykomunistycznej?
 • Czy można kopiować dokumenty potwierdzające prowadzenie gospodarstwa rolnego?
 • Gdzie jest miejsce przechowywania dokumentów zebranych w związku z potrąceniami komorniczymi i dobrowolnymi potrąceniami z pensji?

Jakie dokumenty dotyczące uprawnień rodzicielskich i opiekuńczych będą się znajdowały w części B akt osobowych po nowelizacji przepisów?

 • Jak będzie dokumentowane prawo do urlopu rodzicielskiego po zmianach?
 • Co się zmieni z wnioskami o wolne z tytułu wychowywania dziecka w wieku do 14 lat?
 • Jakie dokumenty będzie się gromadzić w związku z urlopem opiekuńczym pracownika?
 • Jakie dokumenty będzie się gromadzić w związku z udzieleniem zwolnienia z powodu pilnych spraw rodzinnych (siły wyższej)?
 • Jakie dokumenty będzie się gromadzić w związku z korzystaniem przez pracownika z elastycznej organizacji pracy?

Jaki nowy wniosek będzie przechowywało w części B akt osobowych w związku ze zmianą warunków zatrudnienia?

Jakie dokumenty należy pobierać od pracowników w związku z wprowadzeniem pracy zdalnej do Kodeksu pracy?

 • Gdzie i jakie dokumenty będzie się gromadziło odnośnie pracy zdalnej?
 • Jakie dokumenty będą konieczne w związku z poleceniem wykonywania pracy zdalnej?
 • Jak udokumentować pracę zdalną na wniosek uprawnionego pracownika?
 • Jak udokumentować pracę zdalną okazjonalną?

Jakie dokumenty będą się znajdowały w części C akt osobowych?

 • Jakie dokumenty gromadzi się w związku z rozwiązaniem umowy o pracę?
 • Czy gromadzi się kopię dodatkowej informacji dotyczącej przechowywania i zwrotu dokumentacji pracowniczej?
 • Czy były pracownik musi zwrócić świadectwo pracy, jeżeli wystąpił z wnioskiem o sprostowanie świadectwa?
 • Jak ma postąpić pracodawca z poprzednim egzemplarzem świadectwa pracy jeżeli wyda nowe świadectwo w wyniku sprostowania?
 • Jakie nowe wnioski związane z zakończeniem umów na czas określony będzie się gromadziło w części C akt osobowych?

Jakie są zasady przechowywania w części D akt osobowych dokumentów dotyczących kar porządkowych?

 • W jakiej sytuacji dokumenty w części D akt osobowych muszą być układane w podczęści?
 • Na jakich zasadach usuwa się dokumenty z części D?

Jakie są zasady gromadzenia w nowej część E akt osobowych dokumentów związanych z kontrolą trzeźwości?

 • Na jakich zasadach będzie się gromadziło w części E akt osobowych dokumenty związane z kontrolą trzeźwości i innych środków zabronionych w organizmie pracownika?
 • Ile czasu można je przechowywać?
 • Co trzeba zrobić z dokumentacją kontroli trzeźwości i środków działających podobnie do alkoholu po zakończeniu okresu ich przechowywania?

Jakie dokumenty gromadzi się w poszczególnych zbiorach pozostałej dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy?

Jak realizować obowiązek aktualizacji danych posiadanych przez pracodawcę w dokumentacji pracowniczej?

 • Jakie dokumenty powinny być usuwane?
 • Jak się aktualizuje dane w kwestionariuszach osobowych?

Jakich dokumentów nie należy przechowywać w dokumentacji pracowniczej tylko w innych zbiorach dokumentów?

 • Dokumentacja BHP nie stanowiąca dokumentacji pracowniczej,
 • Dokumentacja zasiłkowa oraz zwolnienia lekarskie (okres ich przechowywania),
 • Zasady pozyskiwania danych i dokumentów na potrzeby ZFŚS ich przechowywania i dokonywania ich audytu.

Jakie są zasady sporządzania kopii dokumentacji pracowniczej?

 • Czy pracownik może żądać kopii dokumentacji pracowniczej w określonej postaci?
 • Komu kopie dokumentacji pracowniczej mogą być wydawane i czy można za ich wydanie pobierać opłaty?

MIELIŚMY PRZYJEMNOŚĆ PRACOWAĆ DLA:

1

Przeszkoliliśmy ponad 40000 dyrektorów, menedżerów, kierowników i naczelników.

2

W Akademiach menedżerskich, w których mierzyliśmy efektywność (47 projektów 286 dni szkol.) poziom kompetencji wzrósł średnio o 16%.

3

Pracujemy na poziomie kompetencji (wiem co i jak mam zrobić), motywacji (wierzę, że warto), postawy (zamierzam to zrobić) , wdrożenia (follow up)

4

Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez amerykańskie centrum Center for American Progress, koszt zastąpienia pracowników wynosi około 16% ich rocznego wynagrodzenia. W przypadku menadżera zwiększa się do 100%.

Szkolenie związane z:

OPINIE O SZKOLENIACH

Justyna Baryła-Rychert


Project Manager
tel.: 505 273 483
fax: 22 266 08 51
j.baryla@projektgamma.pl
Justyna Baryła-Rychert

Justyna Baryła-Rychert


Project Manager
tel.: 505 273 483
fax: 22 266 08 51
j.baryla@projektgamma.pl
Justyna Baryła-Rychert

Justyna Baryła-Rychert


Project Manager
tel.: 505 273 483
fax: 22 266 08 51
j.baryla@projektgamma.pl
Justyna Baryła-Rychert
Zaznacz liczebność grupy i zostaw dane kontaktowe, a odezwiemy się z wyceną szkolenia.

ZOBACZ NAJBLIŻSZE Szkolenia - hr, kadry, płace

Zapraszamy na szkolenie podczas którego ekspert omówi orzecznictwo Sądu Najwyższego dotyczące kadr i płac z ostatnich 3 lat.

2024-03-19
19 marca 2024
2024-03-19
Szkolenie online Szkolenie online

HR BUSINESS PARTNER oprócz wiedzy HR-owej musi się także dobrze poruszać w obszarze przepisów prawa pracy, gdyż w wielu działaniach prowadzonych przez HR BP nie da się od nich uciec. HR BP uczestniczy w procesach podwyżkowych, nakładaniu kar porządkowych, czy działaniach mających na celu przeciwdziałanie dyskryminacji oraz mobbingowi, a tu także nie da się uciec od przepisów prawa pracy.

2024-05-14
14 maja 2024 - 15 maja 2024
2024-05-15
Szkolenie online Szkolenie online

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy w zakresie nowych instrumentów, jakie pracodawcy mogą wykorzystać w celu optymalizacji kosztów zatrudnienia. Instrumenty te dotyczą tak redukcji zatrudnienia (zwolnień), jak też obniżenia wysokości wynagrodzeń pracowników.

Termin szkolenia online wkrótce.
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108


Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.