Rozliczanie nadgodzin dla zaawansowanych

Szkolenia - hr, kadry, płace onlineotwartezamkniete

Szkolenie w formie warsztatów, podczas którego rozwiążą Państwo szereg zadań dotyczących rozliczania nadgodzin.

INFORMACJE O SZKOLENIU

Szkolenie online

 • Korzystamy z większości dostępnych technologii transmisji video (Microsoft Teams, Google Meet, Webex, Zoom, Skype for Business, Clickmeeting) jak również narzędzi uatrakcyjniających spotkanie (Mural, Mentimeter, Kahoot, Miro, Videoask, Quizlet etc.)
 • Mamy wyjątkowe doświadczenie wśród firm szkoleniowych w organizacji szkoleń online i webinarów. Prowadziliśmy je długo przed pandemią.
 • Jeśli pojawiają się problemy z użytkowaniem programów nasz asystent online jest dostępny i służy pomocą.
 • Dostarczamy narzędzia wspierające rozwój w postaci zadań przedszkoleniowych, poszkoleniowych oraz pigułek wiedzy (video, tekst, podcast).
 • Cena obejmuje: udział w szkoleniu online, materiały w wersji elektronicznej, certyfikat PDF.

Szkolenie otwarte
Szkolenia są organizowane w bardzo dobrych centrach edukacyjno szkoleniowych np. Golden Floor Tower w Warszawie. Centra są dobrze skomunikowane i nowoczesne. Mieszczą się w budynkach najwyższej klasy. W trakcie szkolenia zapewniamy catering i przerwy kawowe.

Uwaga! Sale spełniają wytyczne związane z organizacją szkoleń w trakcie epidemii w celu minimalizacji ryzyka zakażenia.

W razie zaostrzenia sytuacji epidemicznej szkolenie przeprowadzimy online

Dodatkową wartością szkolenia otwartego jest wymiana doświadczeń i wiedzy między uczestnikami i trenerem.

Szkolenie zamknięte
Poniższy program jest punktem wyjścia do rozmowy na temat potrzeb i oczekiwań wobec szkolenia z tego obszaru. Część szkoleń zamkniętych realizujemy jako jednorazowe wydarzenia, inne stają się elementem szerszego procesu rozwojowego, na który składają się narzędzia wspierające – pre-worki, follow-up’y pigułki wiedzy w formie video, tekstowej bądź podcastu. Często w rezultacie rozmów początkowy program jest znacząco modyfikowany i dostosowany pod kątem kontekstu organizacyjnego, celów przełożonych i działu HR oraz poziomu kompetencji uczestników.

Realizujemy szkolenia zamknięte zarówno w wersji stacjonarnej jak również online.

IDEA SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

Zapraszamy na warsztaty z zakresu czasu pracy „Rozliczanie nadgodzin dla zaawansowanych” Szkolenie w formie warsztatów, podczas którego rozwiążą Państwo szereg zadań dotyczących rozliczania nadgodzin.

Szkolenie odbędzie się na platformie Clickmeeting. Wystarczy aktualna przeglądarka Chrome lub Edge.

W trakcie szkolenia zadają Państwo pytania trenerowi bezpośrednio jak i na czacie.

Po szkoleniu każdy uczestnik otrzymuje materiały oraz certyfikat.

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:

 • KOMPUTER
 • STAŁE ŁĄCZE INTERNETOWE
 • Aktualna przeglądarka Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge, lub Opera
 • System operacyjny taki jak Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, Chrome OS.

Webinar/szkolenie online to nowoczesny format szkoleniowy wykorzystujący transmisję audio-wideo w czasie rzeczywistym. Technologia typu „Streaming” umożliwia przesyłanie takich danych jak fonia, wizja i tekst „na żywo” dzięki czemu uczestnik otrzymuje pełnowartościowe szkolenie nie wstając zza swojego biurka.

PROGRAM SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

Wyjścia prywatne i ich odpracowania

 • Czy pracownik niepełnosprawny z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności może odpracować wyjście prywatne?
 • Czy nieodpracowanie wyjścia prywatnego przez pracownika niepełnosprawnego uzasadnia zmniejszenie mu wynagrodzenia z tego tytułu?
 • Czy pracownik niepełnosprawny, który ma zgodę lekarza na pracę w godzinach nadliczbowych może odpracować wyjście prywatne w dowolnych terminach?
 • Czy kobieta w ciąży może odpracować wyjście prywatne w innym dniu niż miało ono miejsce?
 • Czy pracownik będący rodzicem dziecka do lat 4 może odpracować wyjście prywatne w innym dniu niż miało ono miejsce?

Zasady ustalania godzin nadliczbowych

 • Czy praca powyżej 8 godzin przypadająca w tzw. przestrzeni międzydobowej (czarnej dziurze) jest w całości rozliczana jako nadgodziny średniotygodniowe?
 • Czy godziny nadliczbowe mogą wystąpić w dobie, w której pracownik wykorzystywał urlop wypoczynkowy?
 • Jak rozliczyć nadliczbową pracę w pierwszym dniu po urlopie wypoczynkowym przypadającą przed dobą pracowniczą?
 • Czy w dniu, w którym pracownik korzystał z 2 godzin opieki nad dzieckiem do lat 14 i pracował faktycznie 6 godzin dojdzie do nadgodzin dobowych, jeśli pracownik zostanie w pracy o 2 godziny dłużej?
 • Czy oddanie dnia wolnego za pracę w sobotę trwającą 8 godzin w dniu, kiedy w harmonogramie czasu pracy pracownik ma zaplanowane 6 godzin pracy stanowi wystarczającą rekompensatę pracy w sobotę?
 • Czy kierownik wyodrębnionej komórki organizacyjnej ma prawo do wynagrodzenia za nadgodziny, jeśli wykonuje pracę na równi ze swoimi podwładnymi?

Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe

 • Jak zmiana stawki wynagrodzenia w trakcie miesiąca kalendarzowego wpływa na rozliczenie wynagrodzenia za nadgodziny dobowe?
 • Czy można wypłacać stały – miesięczny ryczałt za nadgodziny pracownikowi, który wypracowuje je tylko przez część roku w trakcie sezonu np. produkcyjnego, czy turystycznego?
 • Czy stale, czyli co miesiąc wypłacane nagrody powinny być uwzględnione przy obliczaniu wynagrodzenia za nadgodziny?
 • Jak sąd pracy wyliczy wynagrodzenie za nadgodziny, gdy pracownik ma dodatkową umowę zlecenia z pracodawcą w celu obejścia przepisów o nadgodzinach?
 • Czy w przypadku zaplanowania pracownikowi zatrudnionemu w 3- miesięcznym okresie rozliczeniowym w harmonogramie większej ilości godzin pracy niż wynikałoby z danego miesiąca i zwolnienia pracownika z pracy z końcem takiego miesiąca należy mu wypłacić wynagrodzenie za nadgodziny, jeśli pracownik przez cały ten okres nie przepracował ani 1 godziny korzystając ze zwolnienia lekarskiego?
 • Czy szkoda wyrządzona przez pracownika produkcyjnego może zostać odpracowana w wolną sobotę, za którą pracownik nie otrzyma wynagrodzenia zgodnie z ugodą pozasądową zawartą z pracodawcą?
 • Kiedy możliwe jest miarkowanie wynagrodzenia za nadgodziny przez sąd pracy?

Czas wolny za godziny nadliczbowe

 • Czy pracodawca musi oddać dzień wolny w innym terminie, gdy w dniu kiedy był zaplanowany dzień wolny w zamian za pracę w sobotę/niedzielę pracownik korzystał ze zwolnienia lekarskiego?
 • Czy choroba w dniu wolnym wyznaczonym w zamian za święto przypadając w sobotę uprawnia pracownika do żądania udzielenia dnia wolnego w innym terminie?
 • Czy podpisany wniosek pracownika o odbiór nadgodzin w postaci czasu wolnego i uwzględnienie tej informacji w ewidencji czasu pracy jest równoznaczne z jego wykorzystaniem w przypadku, gdy pracownik zachoruje w dniu, kiedy taki czas wolny był zaplanowany?
 • Czy możliwe jest oddanie czasu wolnego za godziny ponadwymiarowe wypracowane przez pracownika zatrudnionego na część etatu?

Ewidencja czasu pracy

 • Czy ewidencja czasu pracy może się składać z kilku dokumentów?
 • Czy ewidencja czasu pracy musi być prowadzona na bieżąco, czy może być uzupełniana przed zamknięciem listy płac?
 • Czy w ewidencji czasu pracy muszą być wykazywane przerwy na karmienie dziecka piersią?
 • Czy w przypadku zatrudnionych w systemie zadaniowego czasu pracy trzeba wykazywać wymiar absencji w kartach ewidencji czasu pracy?
 • Czy lista obecności i ewidencja czasu pracy będą przechowywane przez taki sam okres czasu?

MIELIŚMY PRZYJEMNOŚĆ PRACOWAĆ DLA::

1

Przeszkoliliśmy ponad 40000 dyrektorów, menedżerów, kierowników i naczelników.

2

W Akademiach menedżerskich, w których mierzyliśmy efektywność (47 projektów 286 dni szkol.) poziom kompetencji wzrósł średnio o 16%.

3

Pracujemy na poziomie kompetencji (wiem co i jak mam zrobić), motywacji (wierzę, że warto), postawy (zamierzam to zrobić) , wdrożenia (follow up)

4

Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez amerykańskie centrum Center for American Progress, koszt zastąpienia pracowników wynosi około 16% ich rocznego wynagrodzenia. W przypadku menadżera zwiększa się do 100%.

Szkolenie związane z:

OPINIE O SZKOLENIACH

Justyna Baryła-Rychert

Project Manager

tel. kom.: +48 505 273 483

fax: (22) 266 08 51

j.baryla@projektgamma.pl
Justyna Baryła-Rychert

Justyna Baryła-Rychert

Project Manager

tel. kom.: +48 505 273 483

fax: (22) 266 08 51

j.baryla@projektgamma.pl
Justyna Baryła-Rychert

Justyna Baryła-Rychert

Project Manager

tel. kom.: +48 505 273 483

fax: (22) 266 08 51

j.baryla@projektgamma.pl
Justyna Baryła-Rychert
Zaznacz liczebność grupy i zostaw dane kontaktowe, a odezwiemy się z wyceną szkolenia.

ZOBACZ NAJBLIŻSZE Szkolenia - hr, kadry, płace

W najbliższym czasie wejdą w życie duże zmiany w Kodeksie pracy związane z pracą zdalną i kontrolą trzeźwości. Ustawa przewiduje zarówno pracę zdalną całkowitą, jak i hybrydową. Ponadto w kodeksie pracy zostanie wprowadzony zakaz dopuszczania do pracy pracownika nietrzeźwego lub będącego pod wpływem tzw. narkotyków. Równolegle toczą się prace wynikające z konieczności wdrożenia 2 dyrektyw unijnych dotyczących warunków pracy oraz rodzicielstwa, zwanej dyrektywą work-life balance.

2023-02-27
27 lutego 2023
2023-02-27
Szkolenie online Szkolenie online

Niezwykle ważne jest aby osoby decyzyjne dysponowały zarówno praktyczna wiedzą z zakresu szeroko pojętej dyscypliny pracy jak i miały świadomość najbardziej aktualnych ram prawnych zarządzania pracownikami.

2023-03-10
10 marca 2023
2023-03-10
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

HR BUSINESS PARTNER oprócz wiedzy HR-owej musi się także dobrze poruszać w obszarze przepisów prawa pracy, gdyż w wielu działaniach prowadzonych przez HR BP nie da się od nich uciec. HR BP uczestniczy w procesach podwyżkowych, nakładaniu kar porządkowych, czy działaniach mających na celu przeciwdziałanie dyskryminacji oraz mobbingowi, a tu także nie da się uciec od przepisów prawa pracy.

2023-03-12
12 marca 2023 - 13 marca 2023
2023-03-13
Szkolenie online Szkolenie online

Kontakt
biuro@projektgamma.pl
tel.: 505 273 550


ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108


Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.