Służebności publiczne

Szkolenia - energetyka, inwestycje onlineotwartezamkniete
INTERAKTYWNE SZKOLENIE ONLINE

INFORMACJE O SZKOLENIU

Szkolenie online

 • Dostarczamy narzędzia wspierające rozwój w postaci zadań przedszkoleniowych, poszkoleniowych oraz pigułek wiedzy (video, tekst, podcast).
 • Jeśli pojawiają się problemy z użytkowaniem programów nasz asystent online jest dostępny i służy pomocą.
 • Cena obejmuje: udział w szkoleniu online, materiały w wersji elektronicznej, certyfikat PDF.

Szkolenie otwarte
Szkolenia są organizowane w bardzo dobrych centrach edukacyjno szkoleniowych np. Golden Floor Tower w Warszawie. Centra są dobrze skomunikowane i nowoczesne. Mieszczą się w budynkach najwyższej klasy. W trakcie szkolenia zapewniamy catering i przerwy kawowe.

Dodatkową wartością szkolenia otwartego jest wymiana doświadczeń i wiedzy między uczestnikami i trenerem.

Szkolenie zamknięte

Program jest propozycją wstępną. Może zostać zmodyfikowany, aby odpowiedzieć na oczekiwania wynikające ze specyficznego kontekstu, dodatkowych potrzeb czy profilu grupy docelowej.

Zawartość może być realizowana w wersji warsztatowej, webinarowej, część materiału może być przedstawiona w formie pigułek wiedzy – video, podcast, infografiki. Może być również elementem większej akademii szkoleniowej.

IDEA SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

 • mgr inż. geodezji i kartografii, geodeta uprawniony, obecnie pełni funkcję geodety powiatowego w Starostwie Powiatowym.
 • Posiada wieloletnią praktykę w dziedzinie geodezji i kartografii. Również w ramach własnej działalności gospodarczej. Czynny zawodowo od początku lat dziewięćdziesiątych ub. wieku. Od 2004r. związany zawodowo z administracją publiczną. W latach 2004 –2010 kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w jednym z urzędów miejskich, wcześniej praktyka zdobyta w dużej firmie projektowej.
 • Doświadczony trener, przygotowuje i prowadzi szkolenia dla jednostek samorządu terytorialnego w tematyce gospodarowania nieruchomościami, geodezji i kartografii oraz tematów pokrewnych.
 • Ma na swoim koncie szereg przeprowadzonych podziałów i rozgraniczeń nieruchomości, opracowań do celów prawnych oraz innych prac geodezyjnych.
 • Audytor systemów jakości ISO 9001 i 14001. Posiada potwierdzone umiejętności w zakresie negocjacji metodami NLP (Neurolingwistyczne Programowanie).
 • mgr inż. geodezji i kartografii, geodeta uprawniony, obecnie pełni funkcję geodety powiatowego w Starostwie Powiatowym.
 • Posiada wieloletnią praktykę w dziedzinie geodezji i kartografii. Również w ramach własnej działalności gospodarczej. Czynny zawodowo od początku lat dziewięćdziesiątych ub. wieku. Od 2004r. związany zawodowo z administracją publiczną. W latach 2004 –2010 kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w jednym z urzędów miejskich, wcześniej praktyka zdobyta w dużej firmie projektowej.
 • Doświadczony trener, przygotowuje i prowadzi szkolenia dla jednostek samorządu terytorialnego w tematyce gospodarowania nieruchomościami, geodezji i kartografii oraz tematów pokrewnych.
 • Ma na swoim koncie szereg przeprowadzonych podziałów i rozgraniczeń nieruchomości, opracowań do celów prawnych oraz innych prac geodezyjnych.
 • Audytor systemów jakości ISO 9001 i 14001. Posiada potwierdzone umiejętności w zakresie negocjacji metodami NLP (Neurolingwistyczne Programowanie).

PROGRAM SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

 • Umocowanie prawne starosty w zakresie ograniczania korzystania z nieruchomości.
 • Wyjaśnienie przesłanek ograniczania sposobu korzystania z nieruchomości przez starostę.
 • Praktyczne aspekty stosowania art. 124 Ustawy o gospodarce nieruchomościami:
 • Negocjacje z właścicielami nieruchomości – formy negocjacji, dobre praktyki, unikanie tzw. pozorności negocjacji, dokumentowanie przeprowadzenia negocjacji a skuteczność wniosku do starosty, zakończenie negocjacji, „milczący brak zgody”;
 • Sposoby, metody określania obszaru ograniczonego sposobu korzystania z nieruchomości, wymiary pasów gruntu podlegających ograniczeniu, źródła danych do wyznaczania obszarów ograniczenia, wpływ przepisów branżowych i bhp na wielkość obszaru;
 • Konstrukcja wniosku do starosty i omówienie załączników do niego,
 • Prowadzenie postępowania administracyjnego przez starostę, stosowanie kodeksu postępowania administracyjnego, dowody,
 • Rozprawa administracyjna w toku postępowania,
 • Konstrukcja decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości;
 • Decyzja zezwalająca na niezwłoczne zajęcie nieruchomości, warunki jej wydania, stałość w obrocie prawnym;
 • Rygor natychmiastowej wykonalności decyzji.
 • Ograniczenie korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym – zasady stosowania art. 124a ugn.
 • Wykonanie konserwacji, remontu lub usunięcia awarii – ograniczenie na podstawie art. 124b ugn.
 • Ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości w celu zakładania elementów trakcji, znaków i sygnałów drogowych oraz urządzenia ciągów pieszych – zastosowanie art. 124c ugn.
 • Prowadzenie działalności związanej z wydobyciem kopalin, poszukiwanie kopalin – art. 125 ugn.
 • Koncesje, przedsiębiorcy, złoża
 • Ograniczenie praw do nieruchomości w przypadku siły wyższej i zagrożenia powstaniem szkody – art. 126 ugn.
 • definicja siły wyższej, okres ograniczenia
 • Omówienie orzecznictwa NSA i WSA.
 • Umocowanie prawne starosty w zakresie ograniczania korzystania z nieruchomości.
 • Wyjaśnienie przesłanek ograniczania sposobu korzystania z nieruchomości przez starostę.
 • Praktyczne aspekty stosowania art. 124 Ustawy o gospodarce nieruchomościami:
 • Negocjacje z właścicielami nieruchomości – formy negocjacji, dobre praktyki, unikanie tzw. pozorności negocjacji, dokumentowanie przeprowadzenia negocjacji a skuteczność wniosku do starosty, zakończenie negocjacji, „milczący brak zgody”;
 • Sposoby, metody określania obszaru ograniczonego sposobu korzystania z nieruchomości, wymiary pasów gruntu podlegających ograniczeniu, źródła danych do wyznaczania obszarów ograniczenia, wpływ przepisów branżowych i bhp na wielkość obszaru;
 • Konstrukcja wniosku do starosty i omówienie załączników do niego,
 • Prowadzenie postępowania administracyjnego przez starostę, stosowanie kodeksu postępowania administracyjnego, dowody,
 • Rozprawa administracyjna w toku postępowania,
 • Konstrukcja decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości;
 • Decyzja zezwalająca na niezwłoczne zajęcie nieruchomości, warunki jej wydania, stałość w obrocie prawnym;
 • Rygor natychmiastowej wykonalności decyzji.
 • Ograniczenie korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym – zasady stosowania art. 124a ugn.
 • Wykonanie konserwacji, remontu lub usunięcia awarii – ograniczenie na podstawie art. 124b ugn.
 • Ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości w celu zakładania elementów trakcji, znaków i sygnałów drogowych oraz urządzenia ciągów pieszych – zastosowanie art. 124c ugn.
 • Prowadzenie działalności związanej z wydobyciem kopalin, poszukiwanie kopalin – art. 125 ugn.
 • Koncesje, przedsiębiorcy, złoża
 • Ograniczenie praw do nieruchomości w przypadku siły wyższej i zagrożenia powstaniem szkody – art. 126 ugn.
 • definicja siły wyższej, okres ograniczenia
 • Omówienie orzecznictwa NSA i WSA.

MIELIŚMY PRZYJEMNOŚĆ PRACOWAĆ DLA:

1

Przeszkoliliśmy ponad 40000 dyrektorów, menedżerów, kierowników i naczelników.

2

W Akademiach menedżerskich, w których mierzyliśmy efektywność (47 projektów 286 dni szkol.) poziom kompetencji wzrósł średnio o 16%.

3

Pracujemy na poziomie kompetencji (wiem co i jak mam zrobić), motywacji (wierzę, że warto), postawy (zamierzam to zrobić) , wdrożenia (follow up)

4

Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez amerykańskie centrum Center for American Progress, koszt zastąpienia pracowników wynosi około 16% ich rocznego wynagrodzenia. W przypadku menadżera zwiększa się do 100%.

Szkolenie związane z:
 • Służebność przesyłu
 • Służebność osobista
 • Służebności publiczne
 • Służebność gruntowa

OPINIE O SZKOLENIACH

Monika Tarczyńska-Nowak


Specjalista ds. szkoleń
tel.: 505 273 500
fax: 22 266 08 51
m.tarczynska-nowak@projektgamma.pl
Monika Tarczyńska-Nowak

Monika Tarczyńska-Nowak


Specjalista ds. szkoleń
tel.: 505 273 500
fax: 22 266 08 51
m.tarczynska-nowak@projektgamma.pl
Monika Tarczyńska-Nowak

Monika Tarczyńska-Nowak


Specjalista ds. szkoleń
tel.: 505 273 500
fax: 22 266 08 51
m.tarczynska-nowak@projektgamma.pl
Monika Tarczyńska-Nowak
Zaznacz liczebność grupy i zostaw dane kontaktowe, a odezwiemy się z wyceną szkolenia.

ZOBACZ NAJBLIŻSZE Szkolenia - energetyka, inwestycje

Zmiany w planowaniu przestrzennym, Zmiany w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych, Zmiany w Ustawie o gospodarce nieruchomościami, Reforma użytkowania wieczystego, Zmiany i cyfryzacja procesu budowlanego.

2024-06-24
24 czerwca 2024
2024-06-24
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, podczas którego przedstawione zostaną zagadnienia związane z nowelizacją Prawa budowlanego z 2020 roku, w szczególności zmiany zawarte w ustawie o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa z grudnia 2020r. dotyczące kwestii cyfryzacji procesu inwestycyjno- budowlanego.

2024-06-28
28 czerwca 2024
2024-06-28
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Jak prawidłowo prowadzić elektroniczny dziennik budowy zgodnie ze znowelizowanymi przepisami prawa budowlanego i rozporządzeniem MRiT w sprawie dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy z dnia 22 grudnia 2022 (Dz.U. 2023 poz. 45)

2024-07-04
04 lipca 2024
2024-07-04
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.