Cywilnoprawne aspekty funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych i budynków objętych współwłasnością „zwykłą”

Szkolenia - energetyka, inwestycje onlineotwartezamkniete

Celem szkolenia jest zaznajomienie podmiotów zawierających umowy ze wspólnotami mieszkaniowymi, podmiotów (min. gmin) wydających decyzje administracyjne na rzecz wspólnot mieszkaniowych, a także będących członkami wspólnot mieszkaniowych z zasadami ich: funkcjonowania, reprezentacji (podpisywania dokumentów), wystawiania pełnomocnictw, podejmowania decyzji, uchwał.

INFORMACJE O SZKOLENIU

Szkolenie online

 • Korzystamy z większości dostępnych technologii transmisji video (Microsoft Teams, Google Meet, Webex, Zoom, Skype for Business, Clickmeeting) jak również narzędzi uatrakcyjniających spotkanie (Mural, Mentimeter, Kahoot, Miro, Videoask, Quizlet etc.)
 • Mamy wyjątkowe doświadczenie wśród firm szkoleniowych w organizacji szkoleń online i webinarów. Prowadziliśmy je długo przed pandemią.
 • Jeśli pojawiają się problemy z użytkowaniem programów nasz asystent online jest dostępny i służy pomocą.
 • Dostarczamy narzędzia wspierające rozwój w postaci zadań przedszkoleniowych, poszkoleniowych oraz pigułek wiedzy (video, tekst, podcast).
 • Cena obejmuje: udział w szkoleniu online, materiały w wersji elektronicznej, certyfikat PDF.

Szkolenie otwarte
Szkolenia są organizowane w bardzo dobrych centrach edukacyjno szkoleniowych np. Golden Floor Tower w Warszawie. Centra są dobrze skomunikowane i nowoczesne. Mieszczą się w budynkach najwyższej klasy. W trakcie szkolenia zapewniamy catering i przerwy kawowe.

Uwaga! Sale spełniają wytyczne związane z organizacją szkoleń w trakcie epidemii w celu minimalizacji ryzyka zakażenia.

W razie zaostrzenia sytuacji epidemicznej szkolenie przeprowadzimy online

Dodatkową wartością szkolenia otwartego jest wymiana doświadczeń i wiedzy między uczestnikami i trenerem.

Szkolenie zamknięte
Poniższy program jest punktem wyjścia do rozmowy na temat potrzeb i oczekiwań wobec szkolenia z tego obszaru. Część szkoleń zamkniętych realizujemy jako jednorazowe wydarzenia, inne stają się elementem szerszego procesu rozwojowego, na który składają się narzędzia wspierające – pre-worki, follow-up’y pigułki wiedzy w formie video, tekstowej bądź podcastu. Często w rezultacie rozmów początkowy program jest znacząco modyfikowany i dostosowany pod kątem kontekstu organizacyjnego, celów przełożonych i działu HR oraz poziomu kompetencji uczestników.

Realizujemy szkolenia zamknięte zarówno w wersji stacjonarnej jak również online.

IDEA SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

Podczas szkolenia analogiczne zagadnienia zostaną omówione w odniesieniu do budynków wielolokalowych nie objętych wspólnotami mieszkaniowymi (tzw. zwykła współwłasność).

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą:

 • potrafili odróżnić dużą i małą wspólnotę mieszkaniową, •wiedzieć, kiedy do budynków wielolokalowych stosuje się Ustawę o własności lokali, a kiedy przepisy Kodeksu cywilnego,
 • znać zasady reprezentacji (podpisywania dokumentów) przez każdą ze wspólnot,
 • wiedzieć, kiedy wspólnotę reprezentuje zarząd, zarządca, współwłaściciele, zarządca sądowy,
 • znać zasady podejmowania uchwał,
 • umieć oceniać treść pełnomocnictw wystawianych przez wspólnoty mieszkaniowe, znać najczęściej występujące błędy związane z ich wystawianiem,
 • potrafili czytać odpisy z ksiąg wieczystych w kontekście działalności wspólnot mieszkaniowych, zasad reprezentacji, obliczania wielkości udziałów na potrzeby podejmowania uchwał (szkolenie przewiduje pracę z dokumentem – czytanie odpisów z ksiąg wieczystych),
 • analogiczna wiedza zostanie pozyskana w odniesieniu do budynków wielolokalowych nie objętych wspólnotami mieszkaniowymi (tzw. zwykła współwłasność).

Szkolenie dedykowane:

 • zarządom budynków komunalnych w gminach,
 • członkom wspólnot mieszkaniowych,
 • współwłaścicielom budynków wielolokalowych,
 • wydziałom odpowiedzialnym za udzielanie koncesji na alkohol,
 • wydziałom odpowiedzialnym za udzielanie zezwoleń na reklamę.

 

PROGRAM SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

Wspólnoty mieszkaniowe:

 • Co to jest wspólnota mieszkaniowa?
 • Kiedy powstaje wspólnota mieszkaniowa?
 • Czy wspólnota mieszkaniowa musi mieć statut?
 • Czy wspólnota mieszkaniowa podlega rejestracji?
 • Adres wspólnoty mieszkaniowej.
 • Zasady aktualizacji adresu wspólnoty mieszkaniowej.
 • Zdolność prawna wspólnoty mieszkaniowej.
 • Mała i duża wspólnota mieszkaniowa, czym się od siebie różnią?
 • Zasady reprezentacji małych wspólnota mieszkaniowych.
 • Zasady reprezentacji dużych wspólnot mieszkaniowych.
 • Kiedy we wspólnotach mieszkaniowych należy podejmować uchwały?
 • Zarząd w dużej wspólnocie mieszkaniowej.
 • Czy mała wspólnota mieszkaniowa może mieć zarząd?
 • Zarząd a pojęcie czynności zwykłego zarządu i przekraczających zakres zwykłego zarządu w kontekście zasad reprezentacji.
 • Co to jest zarząd powierzony?
 • Zarząd a zarządca.
 • Spółka prawa handlowego jako zarządca. Omówienie zasad reprezentacji spółek prawa handlowego.
 • Analiza odpisu z KRS w kontekście zasad reprezentacji spółek prawa handlowego (praca z dokumentem).
 • Kto to jest zarządca sądowy?
 • Pełnomocnictwo wystawione zarządcy do reprezentowania wspólnoty, jakie elementy powinno zawierać? Błędy popełniane przy wystawianiu pełnomocnictw. (praca z dokumentem).
 • Zasady odwoływania pełnomocnictw.
 • Pełnomocnictwo dla zarządcy a uchwała.
 • Uchwała zarządu a uchwała wspólnoty.
 • Zasady liczenia głosów przy podejmowania uchwał przez wspólnoty.
 • Zasady odpowiedzialności za długi wspólnot mieszkaniowych.
 • Egzekucja w stosunku do majątku wspólnoty mieszkaniowej.

Zasady funkcjonowania budynków wielolokalowych nieobjętych wspólnotami:

 • Kiedy do budynków wielolokalowych stosujemy Ustawę o własności lokali a kiedy Kodeks cywilny?
 • Zasady funkcjonowania budynków wielolokalowych nieobjętych wspólnotami mieszkaniowymi.
 • Zasady podejmowania decyzji w w/w budynkach.
 • Decyzja współwłaścicieli co do określonych spraw, czy też uchwała?
 • Zasady udzielania pełnomocnictw. Najczęściej pojawiające się błędy.
 • Pojęcie czynności zwykłego zarządu i przekraczających zakres zwykłego zarządu w w/w budynkach.
 • Zasady reprezentacji współwłaścicieli w w/w budynkach.
 • Kiedy współwłaścicieli reprezentuje zarządca sądowy?
 • Czy przy „zwykłej” współwłasności budynku może występować zarząd?

Zasady czytania odpisów z ksiąg wieczystych:

 • Zasady czytania odpisów z ksiąg wieczystych w kontekście problematyki wspólnota mieszkaniowych, ustalania ilości współwłaścicieli i mieszkań (praca z dokumentem).
 • Zasady czytania odpisów z ksiąg wieczystych w kontekście funkcjonowania budynków objętych „zwykłą” współwłasnością, ustalania ilości współwłaścicieli i zasad reprezentacji.

MIELIŚMY PRZYJEMNOŚĆ PRACOWAĆ DLA:

1

Przeszkoliliśmy ponad 40000 dyrektorów, menedżerów, kierowników i naczelników.

2

W Akademiach menedżerskich, w których mierzyliśmy efektywność (47 projektów 286 dni szkol.) poziom kompetencji wzrósł średnio o 16%.

3

Pracujemy na poziomie kompetencji (wiem co i jak mam zrobić), motywacji (wierzę, że warto), postawy (zamierzam to zrobić) , wdrożenia (follow up)

4

Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez amerykańskie centrum Center for American Progress, koszt zastąpienia pracowników wynosi około 16% ich rocznego wynagrodzenia. W przypadku menadżera zwiększa się do 100%.

Szkolenie związane z:

OPINIE O SZKOLENIACH

Monika Tarczyńska-Nowak


Specjalista ds. szkoleń
tel.: 505 273 500
fax: 22 266 08 51
m.tarczynska-nowak@projektgamma.pl
Monika Tarczyńska-Nowak

Monika Tarczyńska-Nowak


Specjalista ds. szkoleń
tel.: 505 273 500
fax: 22 266 08 51
m.tarczynska-nowak@projektgamma.pl
Monika Tarczyńska-Nowak

Monika Tarczyńska-Nowak


Specjalista ds. szkoleń
tel.: 505 273 500
fax: 22 266 08 51
m.tarczynska-nowak@projektgamma.pl
Monika Tarczyńska-NowakZaznacz liczebność grupy i zostaw dane kontaktowe, a odezwiemy się z wyceną szkolenia.

ZOBACZ NAJBLIŻSZE Szkolenia - energetyka, inwestycje

Zapraszamy Państwa na szkolenie, podczas którego przedstawione zostaną zagadnienia związane z nowelizacją Prawa budowlanego z 2020 roku, w szczególności zmiany zawarte w ustawie o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa z grudnia 2020r. dotyczące kwestii cyfryzacji procesu inwestycyjno- budowlanego.

2023-12-14
14 grudnia 2023
2023-12-14
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu w trakcie którego omówione zostaną ostatnie zmiany i najnowsze trendy orzecznicze w Prawie Budowlanym.

Termin szkolenia online wkrótce.

Celem szkolenia jest zaznajomienie podmiotów zawierających umowy ze wspólnotami mieszkaniowymi, podmiotów (min. gmin) wydających decyzje administracyjne na rzecz wspólnot mieszkaniowych, a także będących członkami wspólnot mieszkaniowych z zasadami ich: funkcjonowania, reprezentacji (podpisywania dokumentów), wystawiania pełnomocnictw, podejmowania decyzji, uchwał.

Termin szkolenia online wkrótce.

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108


Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.