Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w praktyce

Szkolenia - hr, kadry, płace onlineotwartezamkniete

Szkolenie ZFŚS przeznaczone jest dla osób, które chcą zapoznać się lub odświeżyć wiedzę dotyczącą stosowania przepisów o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

INFORMACJE O SZKOLENIU

Szkolenie online

 • Korzystamy z większości dostępnych technologii transmisji video (Microsoft Teams, Google Meet, Webex, Zoom, Skype for Business, Clickmeeting) jak również narzędzi uatrakcyjniających spotkanie (Mural, Mentimeter, Kahoot, Miro, Videoask, Quizlet etc.)
 • Mamy wyjątkowe doświadczenie wśród firm szkoleniowych w organizacji szkoleń online i webinarów. Prowadziliśmy je długo przed pandemią.
 • Jeśli pojawiają się problemy z użytkowaniem programów nasz asystent online jest dostępny i służy pomocą.
 • Dostarczamy narzędzia wspierające rozwój w postaci zadań przedszkoleniowych, poszkoleniowych oraz pigułek wiedzy (video, tekst, podcast).
 • Cena obejmuje: udział w szkoleniu online, materiały w wersji elektronicznej, certyfikat PDF.
12.03.2024
10.00 -14.30
Szkolenie online
790 zł netto/os.

Szkolenie otwarte
Szkolenia są organizowane w bardzo dobrych centrach edukacyjno szkoleniowych np. Golden Floor Tower w Warszawie. Centra są dobrze skomunikowane i nowoczesne. Mieszczą się w budynkach najwyższej klasy. W trakcie szkolenia zapewniamy catering i przerwy kawowe.

Uwaga! Sale spełniają wytyczne związane z organizacją szkoleń w trakcie epidemii w celu minimalizacji ryzyka zakażenia.

W razie zaostrzenia sytuacji epidemicznej szkolenie przeprowadzimy online

Dodatkową wartością szkolenia otwartego jest wymiana doświadczeń i wiedzy między uczestnikami i trenerem.

Szkolenie zamknięte
Poniższy program jest punktem wyjścia do rozmowy na temat potrzeb i oczekiwań wobec szkolenia z tego obszaru. Część szkoleń zamkniętych realizujemy jako jednorazowe wydarzenia, inne stają się elementem szerszego procesu rozwojowego, na który składają się narzędzia wspierające – pre-worki, follow-up’y pigułki wiedzy w formie video, tekstowej bądź podcastu. Często w rezultacie rozmów początkowy program jest znacząco modyfikowany i dostosowany pod kątem kontekstu organizacyjnego, celów przełożonych i działu HR oraz poziomu kompetencji uczestników.

Realizujemy szkolenia zamknięte zarówno w wersji stacjonarnej jak również online.

IDEA SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych jest przejawem działalności socjalnej pracodawcy na rzecz pracowników i ich rodzin. Można finansować z niego wiele aktywności, które mogą wpłynąć na motywację pracowników. Stosowanie przepisów o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych może wywoływać wiele wątpliwości.

Szkolenie ZFŚS przeznaczone jest dla osób, które chcą zapoznać się lub odświeżyć wiedzę dotyczącą stosowania przepisów o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych..

Szkolenie ma charakter interaktywny, jest możliwość zadawania pytań trenerowi bezpośrednio oraz na chacie.

Szkolenie odbywa się na platformie Clickmeeting. Nie ma potrzeby niczego dodatkowo instalować. Wystarczy aktualna przeglądarka Chrome lub Edge.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych jest przejawem działalności socjalnej pracodawcy na rzecz pracowników i ich rodzin. Można finansować z niego wiele aktywności, które mogą wpłynąć na motywację pracowników. Stosowanie przepisów o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych może wywoływać wiele wątpliwości.

Szkolenie ZFŚS przeznaczone jest dla osób, które chcą zapoznać się lub odświeżyć wiedzę dotyczącą stosowania przepisów o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych..

Szkolenie ma charakter interaktywny, jest możliwość zadawania pytań trenerowi bezpośrednio oraz na chacie.

PROGRAM SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

Podstawy prawne funkcjonowania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
Gdzie szukać podstaw prawnych i interpretacyjnych
Przedmiot działalności socjalnej (najchętniej na podstawie regulaminu
zfśs)

 • dopłata do różnych form wypoczynku,
 • aktywność kulturalno-oświatowa oraz sportowo-rekreacyjna
 • dopłata do opieki nad dziećmi w żłobkach, przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego
 • pomoc materialna – rzeczowa i finansowa
 • pożyczki na cele mieszkaniowe
 • inne (możliwe) świadczenia

Charakterystyka pojęć stosowanych w działalności socjalnej i jak je interpretować?

 • Kryterium socjalne
 • Kryterium dochodowe
 • Sytuacja życiowa, materialna, bytowa, i inne.

Mechanizm ustalania wysokości corocznego odpisu podstawowego, w tym zwiększenia odpisu na osoby, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, wysokość odpisu uznaniowego na emerytów i rencistów.

 • Wysokość odpisów.
 • Terminy przekazywania środków na wyodrębniony rachunek bankowy.
 • Czy funduszowi może zabraknąć środków?
 • Sposób ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych

Osoby uprawnione do korzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

 • Tworzenie regulaminu – treść, terminy, wejście w życie, zmiany
  Obowiązkowe i fakultatywne postanowienia regulaminu
 • Najczęstsze pułapki w regulaminach.
 • Obowiązki informacyjne pracodawcy
 • Dlaczego regulamin jest ważny?

Preliminarz zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, czyli planowanie i
wykonanie działalności socjalnej w danym roku budżetowym

 • Jak tworzyć?
 • Kiedy powinien być przyjęty?
 • Czy trzeba wykonać plan określony w preliminarzu?
 • Jak planować wydatki?

Współpraca z organizacjami związków zawodowych, przedstawicielem załogi oraz
komisją socjalną – nawiązanie poprawnych relacji, negocjacje, poszukiwanie
korzystnych rozwiązań, osiąganie porozumienia, uprawnienia organizacji związkowej lub przedstawiciela załogi.

 • Formy współpracy z przedstawicielstwem pracowników
 • Podstawowe zasady zarządzania pracą grupy
 • Konflikt w grupie
 • Kwalifikacje osób uczestniczących w działalności socjalnej
 • Odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie funduszu
 • Potencjalne ryzyka w prowadzeniu czy uczestniczeniu w działalności socjalnej
 • Możliwe konsekwencje zarządcze i prawne nieprawidłowego prowadzenia działalności socjalnej

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych a ochrona danych osobowych

 • Zakres przetwarzania danych osobowych i jego konsekwencje
 • Klauzula informacyjna
 • Możliwość naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych
 • Anonimizacja i pseudonimizacja spraw
 • Archiwizacja
 • Przegląd danych niezbędnych do archiwizacji
 • Konsekwencje złożenia niezgodnych z prawdą oświadczeń
 • Zobowiązanie do zachowania tajemnicy członków organów prowadzących działalność socjalną.

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w przepisach podatkowych

 • Świadczenia zbiorowe a indywidualne
 • Limity opodatkowania wsparcia socjalnego
 • Kiedy powstaje obowiązek podatkowy dla pracownika?
 • Czy pracodawca ma obowiązek pracownika o obowiązkach podatkowych?
 • Opodatkowanie świadczeń przyznanych emerytom i rencistom
 • Działalność socjalna a VAT

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych a ustawa o zamówieniach publicznych
Egzekucja z przyznanych świadczeń i usług

Podstawy prawne funkcjonowania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
Gdzie szukać podstaw prawnych i interpretacyjnych
Przedmiot działalności socjalnej (najchętniej na podstawie regulaminu
zfśs)

 • dopłata do różnych form wypoczynku,
 • aktywność kulturalno-oświatowa oraz sportowo-rekreacyjna
 • dopłata do opieki nad dziećmi w żłobkach, przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego
 • pomoc materialna – rzeczowa i finansowa
 • pożyczki na cele mieszkaniowe
 • inne (możliwe) świadczenia

Charakterystyka pojęć stosowanych w działalności socjalnej i jak je interpretować?

 • Kryterium socjalne
 • Kryterium dochodowe
 • Sytuacja życiowa, materialna, bytowa, i inne.

Mechanizm ustalania wysokości corocznego odpisu podstawowego, w tym zwiększenia odpisu na osoby, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, wysokość odpisu uznaniowego na emerytów i rencistów.

 • Wysokość odpisów.
 • Terminy przekazywania środków na wyodrębniony rachunek bankowy.
 • Czy funduszowi może zabraknąć środków?
 • Sposób ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych

Osoby uprawnione do korzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

 • Tworzenie regulaminu – treść, terminy, wejście w życie, zmiany
  Obowiązkowe i fakultatywne postanowienia regulaminu
 • Najczęstsze pułapki w regulaminach.
 • Obowiązki informacyjne pracodawcy
 • Dlaczego regulamin jest ważny?

Preliminarz zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, czyli planowanie i
wykonanie działalności socjalnej w danym roku budżetowym

 • Jak tworzyć?
 • Kiedy powinien być przyjęty?
 • Czy trzeba wykonać plan określony w preliminarzu?
 • Jak planować wydatki?

Współpraca z organizacjami związków zawodowych, przedstawicielem załogi oraz
komisją socjalną – nawiązanie poprawnych relacji, negocjacje, poszukiwanie
korzystnych rozwiązań, osiąganie porozumienia, uprawnienia organizacji związkowej lub przedstawiciela załogi.

 • Formy współpracy z przedstawicielstwem pracowników
 • Podstawowe zasady zarządzania pracą grupy
 • Konflikt w grupie
 • Kwalifikacje osób uczestniczących w działalności socjalnej
 • Odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie funduszu
 • Potencjalne ryzyka w prowadzeniu czy uczestniczeniu w działalności socjalnej
 • Możliwe konsekwencje zarządcze i prawne nieprawidłowego prowadzenia działalności socjalnej

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych a ochrona danych osobowych

 • Zakres przetwarzania danych osobowych i jego konsekwencje
 • Klauzula informacyjna
 • Możliwość naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych
 • Anonimizacja i pseudonimizacja spraw
 • Archiwizacja
 • Przegląd danych niezbędnych do archiwizacji
 • Konsekwencje złożenia niezgodnych z prawdą oświadczeń
 • Zobowiązanie do zachowania tajemnicy członków organów prowadzących działalność socjalną.

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w przepisach podatkowych

 • Świadczenia zbiorowe a indywidualne
 • Limity opodatkowania wsparcia socjalnego
 • Kiedy powstaje obowiązek podatkowy dla pracownika?
 • Czy pracodawca ma obowiązek pracownika o obowiązkach podatkowych?
 • Opodatkowanie świadczeń przyznanych emerytom i rencistom
 • Działalność socjalna a VAT

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych a ustawa o zamówieniach publicznych
Egzekucja z przyznanych świadczeń i usług

MIELIŚMY PRZYJEMNOŚĆ PRACOWAĆ DLA:

1

Przeszkoliliśmy ponad 40000 dyrektorów, menedżerów, kierowników i naczelników.

2

W Akademiach menedżerskich, w których mierzyliśmy efektywność (47 projektów 286 dni szkol.) poziom kompetencji wzrósł średnio o 16%.

3

Pracujemy na poziomie kompetencji (wiem co i jak mam zrobić), motywacji (wierzę, że warto), postawy (zamierzam to zrobić) , wdrożenia (follow up)

4

Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez amerykańskie centrum Center for American Progress, koszt zastąpienia pracowników wynosi około 16% ich rocznego wynagrodzenia. W przypadku menadżera zwiększa się do 100%.

Szkolenie związane z:
 • ZFŚS 2024
 • Szkolenie ZFŚS
 • Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
 • Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2023

OPINIE O SZKOLENIACH

Justyna Baryła-Rychert


Project Manager
tel.: 505 273 483
fax: 22 266 08 51
j.baryla@projektgamma.pl
Justyna Baryła-Rychert

Justyna Baryła-Rychert


Project Manager
tel.: 505 273 483
fax: 22 266 08 51
j.baryla@projektgamma.pl
Justyna Baryła-Rychert

Justyna Baryła-Rychert


Project Manager
tel.: 505 273 483
fax: 22 266 08 51
j.baryla@projektgamma.pl
Justyna Baryła-Rychert
Zaznacz liczebność grupy i zostaw dane kontaktowe, a odezwiemy się z wyceną szkolenia.

ZOBACZ NAJBLIŻSZE Szkolenia - hr, kadry, płace

Zapraszamy na szkolenie podczas którego ekspert omówi orzecznictwo Sądu Najwyższego dotyczące kadr i płac z ostatnich 3 lat.

2024-03-19
19 marca 2024
2024-03-19
Szkolenie online Szkolenie online

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy w zakresie nowych instrumentów, jakie pracodawcy mogą wykorzystać w celu optymalizacji kosztów zatrudnienia. Instrumenty te dotyczą tak redukcji zatrudnienia (zwolnień), jak też obniżenia wysokości wynagrodzeń pracowników.

Termin szkolenia online wkrótce.
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Opowiemy o tym jak wygląda rola IOD w ocenie organów nadzoru, na czym polega konflikt interesów, jak powinny funkcjonować polityki i procedury, a także jak wspierać organizację w ewidencjonowaniu incydentów, ocenie oraz zgłaszaniu naruszeń.

Termin szkolenia online wkrótce.
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108


Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.