ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW w 2022

Zmiany w prawie z uwzględnieniem specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy

Szkolenia - hr, kadry, płace onlineotwartezamkniete
INTENSYWNE WARSZTATY ONLINE
Rok 2022 niewątpliwie obfituje w zmiany w prawie dotyczące zatrudniania cudzoziemców. Do tej pory, największe zmiany wynikają z reakcji władz Polski na napływ obywateli Ukrainy uciekających stamtąd przed działaniami wojennymi oraz wcześniejszą nowelizacją przepisów z 29 stycznia 2022r.

INFORMACJE O SZKOLENIU

Szkolenie online

 • Korzystamy z większości dostępnych technologii transmisji video (Microsoft Teams, Google Meet, Webex, Zoom, Skype for Business, Clickmeeting) jak również narzędzi uatrakcyjniających spotkanie (Mural, Mentimeter, Kahoot, Miro, Videoask, Quizlet etc.)
 • Mamy wyjątkowe doświadczenie wśród firm szkoleniowych w organizacji szkoleń online i webinarów. Prowadziliśmy je długo przed pandemią.
 • Jeśli pojawiają się problemy z użytkowaniem programów nasz asystent online jest dostępny i służy pomocą.
 • Dostarczamy narzędzia wspierające rozwój w postaci zadań przedszkoleniowych, poszkoleniowych oraz pigułek wiedzy (video, tekst, podcast).
 • Cena obejmuje: udział w szkoleniu online, materiały w wersji elektronicznej, certyfikat PDF.
18.10.2022
10.00 - 14.30
Szkolenie online
650 zł netto/os.

Szkolenie otwarte
Szkolenia są organizowane w bardzo dobrych centrach edukacyjno szkoleniowych np. Golden Floor Tower w Warszawie. Centra są dobrze skomunikowane i nowoczesne. Mieszczą się w budynkach najwyższej klasy. W trakcie szkolenia zapewniamy catering i przerwy kawowe.

Uwaga! Sale spełniają wytyczne związane z organizacją szkoleń w trakcie epidemii w celu minimalizacji ryzyka zakażenia.

W razie zaostrzenia sytuacji epidemicznej szkolenie przeprowadzimy online

Dodatkową wartością szkolenia otwartego jest wymiana doświadczeń i wiedzy między uczestnikami i trenerem.

Szkolenie zamknięte
Poniższy program jest punktem wyjścia do rozmowy na temat potrzeb i oczekiwań wobec szkolenia z tego obszaru. Część szkoleń zamkniętych realizujemy jako jednorazowe wydarzenia, inne stają się elementem szerszego procesu rozwojowego, na który składają się narzędzia wspierające – pre-worki, follow-up’y pigułki wiedzy w formie video, tekstowej bądź podcastu. Często w rezultacie rozmów początkowy program jest znacząco modyfikowany i dostosowany pod kątem kontekstu organizacyjnego, celów przełożonych i działu HR oraz poziomu kompetencji uczestników.

Realizujemy szkolenia zamknięte zarówno w wersji stacjonarnej jak również online.

IDEA SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

Rok 2022 niewątpliwie obfituje w zmiany w prawie dotyczące zatrudniania cudzoziemców. Do tej pory, największe zmiany wynikają z reakcji władz Polski na napływ obywateli Ukrainy uciekających stamtąd przed działaniami wojennymi oraz wcześniejszą nowelizacją przepisów z 29 stycznia 2022r.

Bezprecedensowa sytuacja w której znalazła się cała Europa doprowadziła do zastosowania niespotykanych wcześniej rozwiązań, będących reakcją na szybki napływ dużej liczby mieszkańców Ukrainy. Po raz pierwszy zastosowano procedurę ogólnounijnej ochrony tymczasowej i uchwalono specjalną ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy, która ma doprecyzować
zasady korzystania z ochrony czasowej. M.in. przyznano obywatelom Ukrainy i ich małżonkom prawo do pobytu w Polsce przez 18 miesięcy wraz z prawem do pracy, prawo do różnorakich świadczeń i opieki zdrowotnej. Nowe przepisy, pomimo ogólnego założenia minimalizacji obciążeń administracyjnych, generują jednak kolejne problemy i niejasności, które wymagają interpretacji i doprecyzowania.

Podczas szkolenia omówiona będzie również duża nowelizacja przepisów prawa imigracyjnego, która weszła w życie 29 stycznia 2022 r. Duże zmiany dotknęły procedurę oświadczeniową, uzyskiwania zezwoleń na pobyt czasowy jak również pojawiły się nowe możliwości w zakresie modyfikacji warunków pracy cudzoziemców. Pracodawcy otrzymali możliwość „przejmowania” pracowników posiadających zezwolenia na pobyt i pracę w innych firmach. Ponadto wprowadzona zostanie nowa procedura uzyskiwania zezwoleń na pobyt czasowy – bez wskazywania pracodawcy. W takim przypadku firma zainteresowana zatrudnieniem danej osoby będzie mogła „dopisać” się do takiego zezwolenia później. Na szkoleniu omówimy zarówno treść nowych przepisów jak i konieczne zmiany stosowanych strategii legalizacyjnych w Państwa firmach.

Po jej wejściu w życie w obiegu pojawiły się także nowe typy zezwoleń na pobyt i pracę, wydawane w specjalnie skonstruowanej na potrzeby nowelizacji procedurze – TURBO/IN BLANCO. Zezwolenia takie, wydane częściowo in blanco, będą rządzić się zupełnie innymi procedurami niż znane dotychczas dokumenty. Z uwagi na skalę spraw, do których będą one wydawane, należy się spodziewać, że staną się częścią rzeczywistości związanej z zatrudnianiem cudzoziemców na długie miesiące. Dla pracodawców istotne jest, aby odpowiednio i terminowo sfinalizować możliwość zatrudniania cudzoziemca na podstawie wniosku wydanego w procedurze TURBO/IN BLANCO oraz zgodnie z prawem realizować zatrudnienie na nim oparte. W przeciwnym razie pracodawca narażać się będzie na zarzut powierzenia cudzoziemcowi nielegalnego wykonywania pracy i związane z nim konsekwencje.

Nacisk położony jest na analizę poszczególnych elementów systemu prawa imigracyjnego w taki sposób, aby po odbyciu szkolenia uczestnicy dysponowali narzędziami pozwalającymi im prawidłowo oceniać możliwość legalnego zatrudnienia cudzoziemców w różnych sytuacjach spotykanych w praktyce. Szkolenie prowadzone w sposób interaktywny z wykorzystaniem przykładów z praktyki doradczej

PROGRAM SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

1. [NOWOŚĆ] Inwazja Rosji na Ukrainę –„specustawa” z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy

 • Kto może korzystać z nowych rozwiązań?
 • Czy obejmują one każdego obywatela Ukrainy?
 • Co jeżeli ktoś dostał się do Polski tranzytem przez inne państwo członkowskie UE?
 • [NOWA PROCEDURA] Jak działa legalizacja pracy osób objętych ochroną czasową?
 • Co jeżeli ktoś znalazł się w Polsce bez żadnych dokumentów albo są one niepełne?
 • Nowe zezwolenia na pobyt czasowy.

2. [NOWOŚĆ] Rewolucyjna nowelizacja z dnia 29 stycznia 2022 r.

 • Jakie usprawnienia są rozważane?
 • Czy mają one szansę na realną poprawę sprawności prowadzenia postępowań?
 • Nowe ułatwienia dla cudzoziemców – możliwość zmiany zezwoleń na pobyt i pracę.

3. [NOWOŚĆ] Procedura TURBO/IN BLANCO

 • Kogo obejmuje?
 • Zezwolenie wydawane częściowo in blanco
 • Na jak długo zezwolenie?

4. Cudzoziemcy w Polsce w dobie pandemii koronawirusa SARS-CoV2 – czy specjalne ułatwienia dalej działają?

5. Legalizacja pobytu cudzoziemców wykonujących pracę w Polsce

 • Jakie rodzaje wiz pozwalają na pracę w Polsce i jak je uzyskać?
 • Jak korzystać z ruchu bezwizowego?
 • Korzystanie z ruchu bezwizowego po pobycie na podstawie wizy krajowej, zezwoleń na pobyt
 • Zezwolenia na pobyt czasowy – najpopularniejsze karty pobytu
 • Czy adnotacja „dostęp do rynku pracy” na karcie pobytu pozwala na legalne zatrudnienie cudzoziemca?’
 • Kłopotliwy „stempel” – czy cudzoziemiec oczekujący na decyzję w sprawie zezwolenia na pobyt ma zawsze gwarantowaną legalność zatrudnienia?

6. Uproszczona legalizacja pracy obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy – oświadczenia o powierzeniu pracy
cudzoziemcowi

 • Czy oświadczenia mogą być wykorzystane przy delegowaniu do Polski z zagranicy?
 • Na czym polegają ułatwienia względem legalizacji pracy obywateli innych państw?
 • Kontynuowanie legalnego zatrudnienia po końcu ważności oświadczenia – co po oświadczeniu?
 • Zwolnienie z konieczności rejestrowania nowego oświadczenia

7. Wybrane przypadki nie wymagające dodatkowej legalizacji pracy

 • Obywatele UE, EOG i innych Państw korzystający ze swobody przepływu osób
 • Zwolnienia wynikające z rozporządzenia w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę
 • Studenci studiujący w Polsce – czy każdy student jest zwolniony?

8. Klasyczne zezwolenia na pracę (typu A, B, C, D, E) – zatrudnianie obywateli wszystkich państw świata

 • Czym się różni zatrudnianie pracowników delegowanych z zagranicy do Polski od zatrudniania przez polską firmę?

9. Jak legalnie przejąć cudzoziemca od innego pracodawcy? Jakie błędy można popełnić?

10. Skutki zatrudnienia cudzoziemców przebywającym na terytorium Polski nielegalnie

 • Jakie kary grożą w przypadku nielegalnego zatrudniania cudzoziemców?
 • Czy cudzoziemiec ponosi konsekwencje bycia nielegalnie zatrudnionym?
 • Czy ukaranie prezesa spółki za nielegalne zatrudnianie cudzoziemców może skutkować konsekwencjami dla spółki?
 • Kto ma prawo kontrolować legalność zatrudnienia cudzoziemców i jakie ma uprawnienia? Omówienie przykładowych protokołów kontroli.

11. Case study

MIELIŚMY PRZYJEMNOŚĆ PRACOWAĆ ONLINE DLA:

1

Przeszkoliliśmy ponad 40000 dyrektorów, menedżerów, kierowników i naczelników.

2

W Akademiach menedżerskich, w których mierzyliśmy efektywność (47 projektów 286 dni szkol.) poziom kompetencji wzrósł średnio o 16%.

3

Pracujemy na poziomie kompetencji (wiem co i jak mam zrobić), motywacji (wierzę, że warto), postawy (zamierzam to zrobić) , wdrożenia (follow up)

4

Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez amerykańskie centrum Center for American Progress, koszt zastąpienia pracowników wynosi około 16% ich rocznego wynagrodzenia. W przypadku menadżera zwiększa się do 100%.

Szkolenie związane z:
 • Prawo pracy
 • Zatrudnianie cudzoziemców
 • Kodeks Pracy
 • Zatrudnianie cudzoziemców 2022
 • Zatrudnianie cudzoziemców szkolenie
 • Zmiany 2020/2021

OPINIE O SZKOLENIACH

Justyna Baryła-Rychert

Project Manager
tel. kom.: +48 505 273 483
fax: (22) 266 08 51

j.baryla@projektgamma.pl
Justyna Baryła-Rychert

Justyna Baryła-Rychert

Project Manager
tel. kom.: +48 505 273 483
fax: (22) 266 08 51

j.baryla@projektgamma.pl
Justyna Baryła-Rychert

Justyna Baryła-Rychert

Project Manager
tel. kom.: +48 505 273 483
fax: (22) 266 08 51

j.baryla@projektgamma.pl
Justyna Baryła-Rychert
Zaznacz liczebność grupy i zostaw dane kontaktowe, a odezwiemy się z wyceną szkolenia.

ZOBACZ NAJBLIŻSZE Szkolenia - hr, kadry, płace

W najbliższym czasie mają wejść w życie zmiany w Kodeksie pracy wynikające z konieczności wdrożenia 2 dyrektyw unijnych dotyczących warunków pracy oraz rodzicielstwa, zwanej dyrektywą work-life balance. Ich wdrożenie spowoduje konieczność wprowadzenia zmian w treści umów o pracę oraz w innych dokumentach kadrowych, ale ułatwi też elektroniczny obieg dokumentacji pracowniczej. Niestety konieczne będzie podawanie przyczyny wypowiedzenia także w przypadku umów na czas określony.

2022-08-25
25 sierpnia 2022
2022-08-25
Szkolenie online Szkolenie online
2022-09-26
26 września 2022
2022-09-26
Szkolenie online Szkolenie online

HR BUSINESS PARTNER oprócz wiedzy HR-owej musi się także dobrze poruszać w obszarze przepisów prawa pracy, gdyż w wielu działaniach prowadzonych przez HR BP nie da się od nich uciec. HR BP uczestniczy w procesach podwyżkowych, nakładaniu kar porządkowych, czy działaniach mających na celu przeciwdziałanie dyskryminacji oraz mobbingowi, a tu także nie da się uciec od przepisów prawa pracy.

2022-09-14
14 września 2022 - 15 września 2022
2022-09-15
Szkolenie online Szkolenie online
Podczas kursu omówimy kwestie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, czasu pracy, czy też Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
2022-09-26
26 września 2022 - 07 października 2022
2022-10-07
Szkolenie online Szkolenie online

Kontakt
biuro@projektgamma.pl
tel.: 505 273 550


ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108


Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.