ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW W POLSCE 2024 r.

Aktualny stan prawny, planowane zmiany, KPO i pakt migracyjny UE

Szkolenia - hr, kadry, płace onlineotwartezamkniete

Rok 2023 pod względem prawa imigracyjnego jest kontynuacją poprzedniego. Po długim przestoju widać intensywną aktywność legislacyjną – uchwalane są kolejne reformy prawa imigracyjnego, zarówno drobne doraźne zmiany, jak i planowe przebudowy na poziomie strategicznym.

INFORMACJE O SZKOLENIU

Szkolenie online

 • Dostarczamy narzędzia wspierające rozwój w postaci zadań przedszkoleniowych, poszkoleniowych oraz pigułek wiedzy (video, tekst, podcast).
 • Jeśli pojawiają się problemy z użytkowaniem programów nasz asystent online jest dostępny i służy pomocą.
 • Cena obejmuje: udział w szkoleniu online, materiały w wersji elektronicznej, certyfikat PDF.

Szkolenie otwarte
Szkolenia są organizowane w bardzo dobrych centrach edukacyjno szkoleniowych np. Golden Floor Tower w Warszawie. Centra są dobrze skomunikowane i nowoczesne. Mieszczą się w budynkach najwyższej klasy. W trakcie szkolenia zapewniamy catering i przerwy kawowe.

Dodatkową wartością szkolenia otwartego jest wymiana doświadczeń i wiedzy między uczestnikami i trenerem.

Szkolenie zamknięte

Program jest propozycją wstępną. Może zostać zmodyfikowany, aby odpowiedzieć na oczekiwania wynikające ze specyficznego kontekstu, dodatkowych potrzeb czy profilu grupy docelowej.

Zawartość może być realizowana w wersji warsztatowej, webinarowej, część materiału może być przedstawiona w formie pigułek wiedzy – video, podcast, infografiki. Może być również elementem większej akademii szkoleniowej.

IDEA SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

Rok 2024 pod względem prawa imigracyjnego będzie nieco nietypowy. Zmiana rządu w Polsce doprowadziła do czasowego przestoju w zmianach prawa imigracyjnego, jako tematu uznawanego jako drugorzędny względem aktualnych problemów politycznych. Nie zmienia to jednak faktu, że zmiany w prawie będą musiały się pojawić m. in. w wyniku zrewidowanego Krajowego Planu

Odbudowy (KPO), który zawiera poważną reformę w zakresie legalizacji zatrudniania cudzoziemców, a także głośnego unijnego paktu migracyjnego (Pakt o azylu i migracji), który poza kwestiami związanymi z azylem i ochroną międzynarodową obejmuje również pewne zmiany w zakresie zezwoleń na pobyt czasowy i pracę, a także zezwoleń na pobyt rezydenta długoterminowego UE.

To wszystko oznacza, że Polska prędzej czy później będzie musiała realizować uzgodnione reguły i tym samym odpowiednio zmienić przepisy dotyczące legalizacji pracy i pobytu. Nacisk położony jest na analizę poszczególnych elementów systemu prawa imigracyjnego w taki sposób, aby po odbyciu szkolenia uczestnicy dysponowali narzędziami pozwalającymi im prawidłowo oceniać możliwość legalnego zatrudnienia cudzoziemców w różnych sytuacjach spotykanych w praktyce.

Szkolenie prowadzone w sposób interaktywny z wykorzystaniem przykładów z praktyki doradczej trenera.

Rok 2024 pod względem prawa imigracyjnego będzie nieco nietypowy. Zmiana rządu w Polsce doprowadziła do czasowego przestoju w zmianach prawa imigracyjnego, jako tematu uznawanego jako drugorzędny względem aktualnych problemów politycznych. Nie zmienia to jednak faktu, że zmiany w prawie będą musiały się pojawić m. in. w wyniku zrewidowanego Krajowego Planu

Odbudowy (KPO), który zawiera poważną reformę w zakresie legalizacji zatrudniania cudzoziemców, a także głośnego unijnego paktu migracyjnego (Pakt o azylu i migracji), który poza kwestiami związanymi z azylem i ochroną międzynarodową obejmuje również pewne zmiany w zakresie zezwoleń na pobyt czasowy i pracę, a także zezwoleń na pobyt rezydenta długoterminowego UE.

To wszystko oznacza, że Polska prędzej czy później będzie musiała realizować uzgodnione reguły i tym samym odpowiednio zmienić przepisy dotyczące legalizacji pracy i pobytu. Nacisk położony jest na analizę poszczególnych elementów systemu prawa imigracyjnego w taki sposób, aby po odbyciu szkolenia uczestnicy dysponowali narzędziami pozwalającymi im prawidłowo oceniać możliwość legalnego zatrudnienia cudzoziemców w różnych sytuacjach spotykanych w praktyce.

Szkolenie prowadzone w sposób interaktywny z wykorzystaniem przykładów z praktyki doradczej trenera.

PROGRAM SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

[NOWOŚCI 2024] KPO i pakt migracyjny UE, a sprawa polska – jakie zmiany przyniesie 2024 rok?

 • Nowy rząd polski, a prawo imigracyjne – czy zmiana władzy oznacza zmianę polityki migracyjnej?
 • KPO a prawo imigracyjne – czy prace nad projekt ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców muszą się zakończyć wraz z odejściem poprzedniego rządu?
 • Pakt migracyjny UE – czy dotyczy tylko azylu i nielegalnej imigracji, czy może wpłynąć również na legalną imigracje do Polski?

Dalsze stosowanie przedłużeń wojennych dla obywateli Ukrainy korzystających z przedłużeń covidowych

Pobyt do 4.03.2024 – kogo dotyczy

Specustawa wojenna i pobyt po 4.03.2024

Blokada outsourcingu we wszczynanych postępowaniach – jak sobie z nią poradzić

Rządowy projekt nowej ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców – kolejna próba zastąpienia ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

 • Rewolucja czy ewolucja zasad zatrudniania cudzoziemców? Jak projektowane przepisy mają się do aktualnych?
 • Likwidacja przesłanki testu rynku pracy – zezwolenia na pracę bez informacji starosty.
 • Zaostrzenie kryteriów uzyskiwania zezwoleń na pracę.
 • Zmiany w zakresie umów zawieranych z cudzoziemcami.
 • Doprecyzowanie reguł zatrudniania cudzoziemców oraz wymierzania kar pracodawcom.
 • Pełna digitalizacja postępowań administracyjnych związanych z legalizacją pracy i usprawnienie przekazywania danych organom kontrolnym.

Legalizacja pobytu cudzoziemców wykonujących pracę w Polsce

 • Jakie rodzaje wiz pozwalają na pracę w Polsce i jak je uzyskać?
 • Jak korzystać z ruchu bezwizowego?
 • Korzystanie z ruchu bezwizowego po pobycie na podstawie wizy krajowej, zezwoleń na pobyt
 • Zezwolenia na pobyt czasowy – najpopularniejsze karty pobytu
 • Czy adnotacja „dostęp do rynku pracy” na karcie pobytu pozwala na legalne zatrudnienie cudzoziemca?’
 • Kłopotliwy „stempel” – czy cudzoziemiec oczekujący na decyzję w sprawie zezwolenia na pobyt ma zawsze gwarantowaną legalność zatrudnienia?

Uproszczona legalizacja pracy obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy – oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi

 • Czy oświadczenia mogą być wykorzystane przy delegowaniu do Polski z zagranicy?
 • Na czym polegają ułatwienia względem legalizacji pracy obywateli innych państw?
 • Kontynuowanie legalnego zatrudnienia po końcu ważności oświadczenia – co po oświadczeniu?
 • Zwolnienie z konieczności rejestrowania nowego oświadczenia

Wybrane przypadki nie wymagające dodatkowej legalizacji pracy

 • Obywatele UE, EOG i innych Państw korzystający ze swobody przepływu osób
 • Zwolnienia wynikające z rozporządzenia w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę
 • Studenci studiujący w Polsce – czy każdy student jest zwolniony?

Klasyczne zezwolenia na pracę (typu A, B, C, D, E) – zatrudnianie obywateli wszystkich państw świata – m. in. Ameryka Łacińska, Chiny, Indie, Bangladesz,Filipiny.

Jak legalnie przejąć cudzoziemca od innego pracodawcy? Jakie błędy można
popełnić?

Skutki zatrudnienia cudzoziemców przebywającym na terytorium Polski
nielegalnie

 • Jakie kary grożą w przypadku nielegalnego zatrudniania cudzoziemców?
 • Czy cudzoziemiec ponosi konsekwencje bycia nielegalnie zatrudnionym?
 • Czy ukaranie prezesa spółki za nielegalne zatrudnianie cudzoziemców może skutkować konsekwencjami dla spółki?
 • Kto ma prawo kontrolować legalność zatrudnienia cudzoziemców i jakie ma uprawnienia? Omówienie przykładowych protokołów kontroli.

[NOWOŚCI 2024] KPO i pakt migracyjny UE, a sprawa polska – jakie zmiany przyniesie 2024 rok?

 • Nowy rząd polski, a prawo imigracyjne – czy zmiana władzy oznacza zmianę polityki migracyjnej?
 • KPO a prawo imigracyjne – czy prace nad projekt ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców muszą się zakończyć wraz z odejściem poprzedniego rządu?
 • Pakt migracyjny UE – czy dotyczy tylko azylu i nielegalnej imigracji, czy może wpłynąć również na legalną imigracje do Polski?

Dalsze stosowanie przedłużeń wojennych dla obywateli Ukrainy korzystających z przedłużeń covidowych

Pobyt do 4.03.2024 – kogo dotyczy

Specustawa wojenna i pobyt po 4.03.2024

Blokada outsourcingu we wszczynanych postępowaniach – jak sobie z nią poradzić

Rządowy projekt nowej ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców – kolejna próba zastąpienia ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

 • Rewolucja czy ewolucja zasad zatrudniania cudzoziemców? Jak projektowane przepisy mają się do aktualnych?
 • Likwidacja przesłanki testu rynku pracy – zezwolenia na pracę bez informacji starosty.
 • Zaostrzenie kryteriów uzyskiwania zezwoleń na pracę.
 • Zmiany w zakresie umów zawieranych z cudzoziemcami.
 • Doprecyzowanie reguł zatrudniania cudzoziemców oraz wymierzania kar pracodawcom.
 • Pełna digitalizacja postępowań administracyjnych związanych z legalizacją pracy i usprawnienie przekazywania danych organom kontrolnym.

Legalizacja pobytu cudzoziemców wykonujących pracę w Polsce

 • Jakie rodzaje wiz pozwalają na pracę w Polsce i jak je uzyskać?
 • Jak korzystać z ruchu bezwizowego?
 • Korzystanie z ruchu bezwizowego po pobycie na podstawie wizy krajowej, zezwoleń na pobyt
 • Zezwolenia na pobyt czasowy – najpopularniejsze karty pobytu
 • Czy adnotacja „dostęp do rynku pracy” na karcie pobytu pozwala na legalne zatrudnienie cudzoziemca?’
 • Kłopotliwy „stempel” – czy cudzoziemiec oczekujący na decyzję w sprawie zezwolenia na pobyt ma zawsze gwarantowaną legalność zatrudnienia?

Uproszczona legalizacja pracy obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy – oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi

 • Czy oświadczenia mogą być wykorzystane przy delegowaniu do Polski z zagranicy?
 • Na czym polegają ułatwienia względem legalizacji pracy obywateli innych państw?
 • Kontynuowanie legalnego zatrudnienia po końcu ważności oświadczenia – co po oświadczeniu?
 • Zwolnienie z konieczności rejestrowania nowego oświadczenia

Wybrane przypadki nie wymagające dodatkowej legalizacji pracy

 • Obywatele UE, EOG i innych Państw korzystający ze swobody przepływu osób
 • Zwolnienia wynikające z rozporządzenia w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę
 • Studenci studiujący w Polsce – czy każdy student jest zwolniony?

Klasyczne zezwolenia na pracę (typu A, B, C, D, E) – zatrudnianie obywateli wszystkich państw świata – m. in. Ameryka Łacińska, Chiny, Indie, Bangladesz,Filipiny.

Jak legalnie przejąć cudzoziemca od innego pracodawcy? Jakie błędy można
popełnić?

Skutki zatrudnienia cudzoziemców przebywającym na terytorium Polski
nielegalnie

 • Jakie kary grożą w przypadku nielegalnego zatrudniania cudzoziemców?
 • Czy cudzoziemiec ponosi konsekwencje bycia nielegalnie zatrudnionym?
 • Czy ukaranie prezesa spółki za nielegalne zatrudnianie cudzoziemców może skutkować konsekwencjami dla spółki?
 • Kto ma prawo kontrolować legalność zatrudnienia cudzoziemców i jakie ma uprawnienia? Omówienie przykładowych protokołów kontroli.

MIELIŚMY PRZYJEMNOŚĆ PRACOWAĆ DLA:

1

Przeszkoliliśmy ponad 40000 dyrektorów, menedżerów, kierowników i naczelników.

2

W Akademiach menedżerskich, w których mierzyliśmy efektywność (47 projektów 286 dni szkol.) poziom kompetencji wzrósł średnio o 16%.

3

Pracujemy na poziomie kompetencji (wiem co i jak mam zrobić), motywacji (wierzę, że warto), postawy (zamierzam to zrobić) , wdrożenia (follow up)

4

Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez amerykańskie centrum Center for American Progress, koszt zastąpienia pracowników wynosi około 16% ich rocznego wynagrodzenia. W przypadku menadżera zwiększa się do 100%.

Szkolenie związane z:
 • Prawo pracy
 • Zatrudnianie cudzoziemców
 • Kodeks Pracy
 • Zatrudnianie cudzoziemców 2022
 • Zatrudnianie cudzoziemców szkolenie
 • Zmiany 2023

OPINIE O SZKOLENIACH

Justyna Baryła-Rychert


Project Manager
tel.: 505 273 483
fax: 22 266 08 51
j.baryla@projektgamma.pl
Justyna Baryła-Rychert

Justyna Baryła-Rychert


Project Manager
tel.: 505 273 483
fax: 22 266 08 51
j.baryla@projektgamma.pl
Justyna Baryła-Rychert

Justyna Baryła-Rychert


Project Manager
tel.: 505 273 483
fax: 22 266 08 51
j.baryla@projektgamma.pl
Justyna Baryła-Rychert
Zaznacz liczebność grupy i zostaw dane kontaktowe, a odezwiemy się z wyceną szkolenia.

ZOBACZ NAJBLIŻSZE Szkolenia - hr, kadry, płace

Podczas szkolenia skoncentrujemy się na obszarze społecznym, w szczególności pracowniczym i jego rozmaitymi aspektami – od budowania zrównoważonej kultury organizacyjnej przez strategię i obowiązki raportowe aż po komunikację.

2024-06-24
24 czerwca 2024
2024-06-24
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Celem szkolenia jest także przedstawienie uczestnikom uwarunkowań prawnych pracy zdalnej, w tym na co zwrócić uwagę przy opracowywaniu Regulaminu pracy zdalnej aby uniknąć niepożądanych dla organizacji zjawisk.

Termin szkolenia online wkrótce.
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Szkolenie czas pracy kierowców - Celem szkolenia jest dostarczenie informacji na temat planowania i rozliczania czasu pracy kierowców transportu drogowego. Omawiane są zasady wykonywania pracy przez kierowców, normy czasu pracy i czasu prowadzenia pojazdów, okresy odpoczynków i przerw

Termin szkolenia online wkrótce.
Termin szkolenia otwartego wkrótce.
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.