ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW w 2023 r.

Aktualny stan prawny i planowane zmiany

Szkolenia - hr, kadry, płace onlineotwartezamkniete

Szkolenie ukierunkowane jest na przedstawienie najaktualniejszych zmian związanych z procesem zatrudniania i pobytu cudzoziemców w Polsce. Koncentruje się na projekcie nowej ustawy – ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców, specustawie wydanej w związku z wojną w Ukrainie i jej zmianach (oraz relacji do przepisów wydanych w związku z COVID-19, które mają zostać uchylone z dniem 24.08.2023).

INFORMACJE O SZKOLENIU

Szkolenie online

 • Korzystamy z większości dostępnych technologii transmisji video (Microsoft Teams, Google Meet, Webex, Zoom, Skype for Business, Clickmeeting) jak również narzędzi uatrakcyjniających spotkanie (Mural, Mentimeter, Kahoot, Miro, Videoask, Quizlet etc.)
 • Mamy wyjątkowe doświadczenie wśród firm szkoleniowych w organizacji szkoleń online i webinarów. Prowadziliśmy je długo przed pandemią.
 • Jeśli pojawiają się problemy z użytkowaniem programów nasz asystent online jest dostępny i służy pomocą.
 • Dostarczamy narzędzia wspierające rozwój w postaci zadań przedszkoleniowych, poszkoleniowych oraz pigułek wiedzy (video, tekst, podcast).
 • Cena obejmuje: udział w szkoleniu online, materiały w wersji elektronicznej, certyfikat PDF.
16.03.2023
10.00 - 15.00
Szkolenie online
690 zł netto/os.

Szkolenie otwarte
Szkolenia są organizowane w bardzo dobrych centrach edukacyjno szkoleniowych np. Golden Floor Tower w Warszawie. Centra są dobrze skomunikowane i nowoczesne. Mieszczą się w budynkach najwyższej klasy. W trakcie szkolenia zapewniamy catering i przerwy kawowe.

Uwaga! Sale spełniają wytyczne związane z organizacją szkoleń w trakcie epidemii w celu minimalizacji ryzyka zakażenia.

W razie zaostrzenia sytuacji epidemicznej szkolenie przeprowadzimy online

Dodatkową wartością szkolenia otwartego jest wymiana doświadczeń i wiedzy między uczestnikami i trenerem.

Szkolenie zamknięte
Poniższy program jest punktem wyjścia do rozmowy na temat potrzeb i oczekiwań wobec szkolenia z tego obszaru. Część szkoleń zamkniętych realizujemy jako jednorazowe wydarzenia, inne stają się elementem szerszego procesu rozwojowego, na który składają się narzędzia wspierające – pre-worki, follow-up’y pigułki wiedzy w formie video, tekstowej bądź podcastu. Często w rezultacie rozmów początkowy program jest znacząco modyfikowany i dostosowany pod kątem kontekstu organizacyjnego, celów przełożonych i działu HR oraz poziomu kompetencji uczestników.

Realizujemy szkolenia zamknięte zarówno w wersji stacjonarnej jak również online.

IDEA SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

Zmiany specustawy w sposób istotny wpływają na sytuację pobytową obywateli Ukrainy, która z kolei powiązana jest z ich zatrudnianiem. Szczegółowo omawiana będzie procedura wynikająca z przepisów przejściowych do zmian z 29.01.2022 (procedura TURBO/EXTRA) i jej relacja z przepisami specustawy wydanej w związku z wojną w Ukrainie.

Podczas szkolenia omówione zostaną możliwości legalizacji pobytu przez osoby objęte ochroną czasową, wprowadzone w ramach nowelizacji przepisów ze stycznia 2023 roku. Szkolenie dedykowane jest osobom, które posiadają podstawową wiedzę odnoszącą się do legalizacji pracy i pobytu cudzoziemców. Stanowi ono rozszerzenie wiedzy zdobytej na szkoleniu z wiedzy podstawowej.

Zmiany specustawy w sposób istotny wpływają na sytuację pobytową obywateli Ukrainy, która z kolei powiązana jest z ich zatrudnianiem. Szczegółowo omawiana będzie procedura wynikająca z przepisów przejściowych do zmian z 29.01.2022 (procedura TURBO/EXTRA) i jej relacja z przepisami specustawy wydanej w związku z wojną w Ukrainie.

Podczas szkolenia omówione zostaną możliwości legalizacji pobytu przez osoby objęte ochroną czasową, wprowadzone w ramach nowelizacji przepisów ze stycznia 2023 roku. Szkolenie dedykowane jest osobom, które posiadają podstawową wiedzę odnoszącą się do legalizacji pracy i pobytu cudzoziemców. Stanowi ono rozszerzenie wiedzy zdobytej na szkoleniu z wiedzy podstawowej.

PROGRAM SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

Moduł 1.
POLSKA POLITYKA MIGRACYJNA – OBOWIĄZUJĄCE STANDARDY I SPODZIEWANE ZMIANY

Moduł 2.
POBYT I PRACA CUDZOZIEMCÓW

Podstawy legalnego pobytu cudzoziemców w Polsce

 • Ruch bezwizowy
 • Wiza krajowa i wiza Schengen
 • Pobyt „na stemplu”
 • Zezwolenie na pobyt czasowy
 • Zezwolenie na pobyt stały
 • Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE
 • Pobyt obywateli UE

Podstawy legalnego wykonywania pracy przez cudzoziemców w Polsce

 • Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi
 • Zezwolenie na pracę

Jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę

 • Zmiana jednolitego zezwolenia
 • Praca „na stemplu”

Zasady i warunki udzielania

Szybkość wydawania decyzji dotyczących zezwoleń

Moduł 3.
INWAZJA ROSJI NA UKRAINĘ –„SPECUSTAWA” Z DNIA 12 MARCA 2022R. O POMOCY OBYWATELOM UKRAINY

Dyrektywa UE i Decyzja wykonawcza – status wysiedleńców

Uciekinierzy wojenni – zakres podmiotowy stosowania przepisów unijnych i krajowych

 • Czy obywatel Wietnamu może być traktowany jak obywatel Ukrainy?
 • Tytuły prawne uprawniające do posiadania odpowiedniego statusu
 • Zakres podmiotowy specustawy
 • Ochrona tymczasowa i czasowa

Okresy legalnego pobytu

 • Do 24.08.2022
 • Do 31.12.2022
 • Przez 18 miesięcy

Wpływ przepisów covidowych na przepisy specustawy (i odwrotnie)

Uchylenie przepisów covidowych dotyczących pobytu

Praca na podstawie specustawy

 • Warunki dokonywania powiadomień
 • Konieczność dokonania powiadomienia
 • Brak konieczności dokonania powiadomienia

Nowy rodzaj zezwolenia na pobyt dla osób korzystających z ochrony czasowej

Zawieszenie terminów w Urzędach Wojewódzkich

PESEL UKR – nabycie, utrata, ponowne nabycie

Moduł 4.
[REWOLUCJA!] ZMIANY W ZATRUDNIANIU CUDZOZIEMCÓW OGŁOSZONE

 • 13.09.2022 W WERSJI Z 6.12.2022. Rządowy projekt nowej ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców – kolejna próba zastąpienia ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
 • Rewolucja czy ewolucja zasad zatrudniania cudzoziemców? Jak projektowane przepisy mają się do aktualnych?
 • Likwidacja przesłanki testu rynku pracy – zezwolenia na pracę bez informacji starosty
 • Zaostrzenie kryteriów uzyskiwania zezwoleń na pracę – kiedy urząd musi wydać decyzję odmowną?
 • Ograniczenia w zatrudnianiu cudzoziemców
 • Zmiany w zakresie umów zawieranych z cudzoziemcami
 • Doprecyzowanie reguł zatrudniania cudzoziemców oraz wymierzania kar pracodawcom
 • Pełna digitalizacja postępowań administracyjnych związanych z legalizacją pracy i usprawnienie przekazywania danych organom kontrolnym.

Moduł 1.
POLSKA POLITYKA MIGRACYJNA – OBOWIĄZUJĄCE STANDARDY I SPODZIEWANE ZMIANY

Moduł 2.
POBYT I PRACA CUDZOZIEMCÓW

Podstawy legalnego pobytu cudzoziemców w Polsce

 • Ruch bezwizowy
 • Wiza krajowa i wiza Schengen
 • Pobyt „na stemplu”
 • Zezwolenie na pobyt czasowy
 • Zezwolenie na pobyt stały
 • Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE
 • Pobyt obywateli UE

Podstawy legalnego wykonywania pracy przez cudzoziemców w Polsce

 • Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi
 • Zezwolenie na pracę

Jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę

 • Zmiana jednolitego zezwolenia
 • Praca „na stemplu”

Zasady i warunki udzielania

Szybkość wydawania decyzji dotyczących zezwoleń

Moduł 3.
INWAZJA ROSJI NA UKRAINĘ –„SPECUSTAWA” Z DNIA 12 MARCA 2022R. O POMOCY OBYWATELOM UKRAINY

Dyrektywa UE i Decyzja wykonawcza – status wysiedleńców

Uciekinierzy wojenni – zakres podmiotowy stosowania przepisów unijnych i krajowych

 • Czy obywatel Wietnamu może być traktowany jak obywatel Ukrainy?
 • Tytuły prawne uprawniające do posiadania odpowiedniego statusu
 • Zakres podmiotowy specustawy
 • Ochrona tymczasowa i czasowa

Okresy legalnego pobytu

 • Do 24.08.2022
 • Do 31.12.2022
 • Przez 18 miesięcy

Wpływ przepisów covidowych na przepisy specustawy (i odwrotnie)

Uchylenie przepisów covidowych dotyczących pobytu

Praca na podstawie specustawy

 • Warunki dokonywania powiadomień
 • Konieczność dokonania powiadomienia
 • Brak konieczności dokonania powiadomienia

Nowy rodzaj zezwolenia na pobyt dla osób korzystających z ochrony czasowej

Zawieszenie terminów w Urzędach Wojewódzkich

PESEL UKR – nabycie, utrata, ponowne nabycie

Moduł 4.
[REWOLUCJA!] ZMIANY W ZATRUDNIANIU CUDZOZIEMCÓW OGŁOSZONE

 • 13.09.2022 W WERSJI Z 6.12.2022. Rządowy projekt nowej ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców – kolejna próba zastąpienia ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
 • Rewolucja czy ewolucja zasad zatrudniania cudzoziemców? Jak projektowane przepisy mają się do aktualnych?
 • Likwidacja przesłanki testu rynku pracy – zezwolenia na pracę bez informacji starosty
 • Zaostrzenie kryteriów uzyskiwania zezwoleń na pracę – kiedy urząd musi wydać decyzję odmowną?
 • Ograniczenia w zatrudnianiu cudzoziemców
 • Zmiany w zakresie umów zawieranych z cudzoziemcami
 • Doprecyzowanie reguł zatrudniania cudzoziemców oraz wymierzania kar pracodawcom
 • Pełna digitalizacja postępowań administracyjnych związanych z legalizacją pracy i usprawnienie przekazywania danych organom kontrolnym.

MIELIŚMY PRZYJEMNOŚĆ PRACOWAĆ DLA::

1

Przeszkoliliśmy ponad 40000 dyrektorów, menedżerów, kierowników i naczelników.

2

W Akademiach menedżerskich, w których mierzyliśmy efektywność (47 projektów 286 dni szkol.) poziom kompetencji wzrósł średnio o 16%.

3

Pracujemy na poziomie kompetencji (wiem co i jak mam zrobić), motywacji (wierzę, że warto), postawy (zamierzam to zrobić) , wdrożenia (follow up)

4

Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez amerykańskie centrum Center for American Progress, koszt zastąpienia pracowników wynosi około 16% ich rocznego wynagrodzenia. W przypadku menadżera zwiększa się do 100%.

Szkolenie związane z:
 • Prawo pracy
 • Zatrudnianie cudzoziemców
 • Kodeks Pracy
 • Zatrudnianie cudzoziemców 2022
 • Zatrudnianie cudzoziemców szkolenie
 • Zmiany 2023

OPINIE O SZKOLENIACH

Justyna Baryła-Rychert

Project Manager

tel. kom.: +48 505 273 483

fax: (22) 266 08 51

j.baryla@projektgamma.pl
Justyna Baryła-Rychert

Justyna Baryła-Rychert

Project Manager

tel. kom.: +48 505 273 483

fax: (22) 266 08 51

j.baryla@projektgamma.pl
Justyna Baryła-Rychert

Justyna Baryła-Rychert

Project Manager

tel. kom.: +48 505 273 483

fax: (22) 266 08 51

j.baryla@projektgamma.pl
Justyna Baryła-Rychert
Zaznacz liczebność grupy i zostaw dane kontaktowe, a odezwiemy się z wyceną szkolenia.

ZOBACZ NAJBLIŻSZE Szkolenia - hr, kadry, płace

W najbliższym czasie wejdą w życie duże zmiany w Kodeksie pracy związane z pracą zdalną i kontrolą trzeźwości. Ustawa przewiduje zarówno pracę zdalną całkowitą, jak i hybrydową. Ponadto w kodeksie pracy zostanie wprowadzony zakaz dopuszczania do pracy pracownika nietrzeźwego lub będącego pod wpływem tzw. narkotyków. Równolegle toczą się prace wynikające z konieczności wdrożenia 2 dyrektyw unijnych dotyczących warunków pracy oraz rodzicielstwa, zwanej dyrektywą work-life balance.

2023-02-27
27 lutego 2023
2023-02-27
Szkolenie online Szkolenie online

Niezwykle ważne jest aby osoby decyzyjne dysponowały zarówno praktyczna wiedzą z zakresu szeroko pojętej dyscypliny pracy jak i miały świadomość najbardziej aktualnych ram prawnych zarządzania pracownikami.

2023-03-10
10 marca 2023
2023-03-10
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Szkolenie ukierunkowane jest na przedstawienie najaktualniejszych zmian związanych z procesem zatrudniania i pobytu cudzoziemców w Polsce. Koncentruje się na projekcie nowej ustawy – ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców, specustawie wydanej w związku z wojną w Ukrainie i jej zmianach (oraz relacji do przepisów wydanych w związku z COVID-19, które mają zostać uchylone z dniem 24.08.2023).

2023-03-16
16 marca 2023
2023-03-16
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Kontakt
biuro@projektgamma.pl
tel.: 505 273 550


ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108


Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.