Wellbeing dla HR

Szkolenia HR onlineotwartezamkniete
Za chwilę bez dobrostanu nie będzie zaangażowania
Według ekspertów zajmujących się współczesnymi organizacjami za dziesięć lat aż 80% pracowników będzie kierowało się tym, czy dana firma ma zbudowaną strategię wellbeingową. Nie podejmą pracy w środowisku organizacyjnym, które nie dba o zadowolenie i potrzeby pracownika

INFORMACJE O SZKOLENIU

Szkolenie online

 • Dostarczamy narzędzia wspierające rozwój w postaci zadań przedszkoleniowych, poszkoleniowych oraz pigułek wiedzy (video, tekst, podcast).
 • Jeśli pojawiają się problemy z użytkowaniem programów nasz asystent online jest dostępny i służy pomocą.
 • Cena obejmuje: udział w szkoleniu online, materiały w wersji elektronicznej, certyfikat PDF.
11.09.2024
10:00 - 14:00
Szkolenie online
750 zł netto/os.

Szkolenie otwarte
Szkolenia są organizowane w bardzo dobrych centrach edukacyjno szkoleniowych np. Golden Floor Tower w Warszawie. Centra są dobrze skomunikowane i nowoczesne. Mieszczą się w budynkach najwyższej klasy. W trakcie szkolenia zapewniamy catering i przerwy kawowe.

Dodatkową wartością szkolenia otwartego jest wymiana doświadczeń i wiedzy między uczestnikami i trenerem.

Szkolenie zamknięte

Program jest propozycją wstępną. Może zostać zmodyfikowany, aby odpowiedzieć na oczekiwania wynikające ze specyficznego kontekstu, dodatkowych potrzeb czy profilu grupy docelowej.

Zawartość może być realizowana w wersji warsztatowej, webinarowej, część materiału może być przedstawiona w formie pigułek wiedzy – video, podcast, infografiki. Może być również elementem większej akademii szkoleniowej.

IDEA SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

Tradycyjne podejście rozwojowe oparte o szkolenia zawodowe oraz kompetencyjne już nam nie
wystarczy i dostrzega to coraz więcej firm. Potrzebujemy podejścia holistycznego, wellbeingowego skupionego na dobrostanie pracownika, by reperować to, co nastąpiło w wyniku ogromnego przyspieszenia, zwiększających się wymagań oraz przeładowania maksymalizacją
zysków i optymalizacją procesów.

Ostatnia dekada, a już zdecydowanie ostatnie dwa lata pokazały, że większość firm nie ma
wypracowanych metod radzenia sobie z niepewnością, obniżeniem funkcjonowania emocjonalno-poznawczego i zadbaniem o dobrostan pracowników.

Wellbeing jest odpowiedzią na wciąż pogłębiające się trudności związane z naszym zdrowiem i odpornością psychiczną, które są coraz bardziej dostrzegalne w środowisku biznesowym. Poszukiwanie witalności, równowagi i spełnienia, szczególnie w ostatnich latach tak mocno nam towarzyszące, prowadzi nas w nowe kierunki potrzebnego rozwoju firm.

Instytut Gallupa ujawnia wyniki badań wykazujące, że prawidłowo wdrożona i przemyślana
polityka dobrostanu obniża rotację (26%- 61%), zaś pracownicy są bardziej lojalni i zaangażowani
w swoje zadania (15%).

Tradycyjne podejście rozwojowe oparte o szkolenia zawodowe oraz kompetencyjne już nam nie
wystarczy i dostrzega to coraz więcej firm. Potrzebujemy podejścia holistycznego, wellbeingowego skupionego na dobrostanie pracownika, by reperować to, co nastąpiło w wyniku ogromnego przyspieszenia, zwiększających się wymagań oraz przeładowania maksymalizacją
zysków i optymalizacją procesów.

Ostatnia dekada, a już zdecydowanie ostatnie dwa lata pokazały, że większość firm nie ma wypracowanych metod radzenia sobie z niepewnością, obniżeniem funkcjonowania emocjonalno-poznawczego i zadbaniem o dobrostan pracowników.

Wellbeing jest odpowiedzią na wciąż pogłębiające się trudności związane z naszym zdrowiem i odpornością psychiczną, które są coraz bardziej dostrzegalne w środowisku biznesowym. Poszukiwanie witalności, równowagi i spełnienia, szczególnie w ostatnich latach tak mocno nam towarzyszące, prowadzi nas w nowe kierunki potrzebnego rozwoju firm.

Instytut Gallupa ujawnia wyniki badań wykazujące, że prawidłowo wdrożona i przemyślana
polityka dobrostanu obniża rotację (26%- 61%), zaś pracownicy są bardziej lojalni i zaangażowani
w swoje zadania (15%).

Tradycyjne podejście rozwojowe oparte o szkolenia zawodowe oraz kompetencyjne już nam nie
wystarczy i dostrzega to coraz więcej firm. Potrzebujemy podejścia holistycznego, wellbeingowego skupionego na dobrostanie pracownika, by reperować to, co nastąpiło w wyniku ogromnego przyspieszenia, zwiększających się wymagań oraz przeładowania maksymalizacją
zysków i optymalizacją procesów.

Ostatnia dekada, a już zdecydowanie ostatnie dwa lata pokazały, że większość firm nie ma wypracowanych metod radzenia sobie z niepewnością, obniżeniem funkcjonowania emocjonalno-poznawczego i zadbaniem o dobrostan pracowników.

Wellbeing jest odpowiedzią na wciąż pogłębiające się trudności związane z naszym zdrowiem i odpornością psychiczną, które są coraz bardziej dostrzegalne w środowisku biznesowym. Poszukiwanie witalności, równowagi i spełnienia, szczególnie w ostatnich latach tak mocno nam towarzyszące, prowadzi nas w nowe kierunki potrzebnego rozwoju firm.

Instytut Gallupa ujawnia wyniki badań wykazujące, że prawidłowo wdrożona i przemyślana
polityka dobrostanu obniża rotację (26%- 61%), zaś pracownicy są bardziej lojalni i zaangażowani
w swoje zadania (15%).

PROGRAM SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

I moduł
Rola Wellbeingu w obecnych czasach

 • Definicja i przegląd badań.
 • Obecna sytuacja braku dobrostanu – skąd wynika i do czego nas prowadzi.
 • Perspektywa indywidualna vs perspektywa organizacji – jak zrozumieć, że gramy do jednej
  bramki.

II moduł
Modele Wellbeingu

 • Przegląd obecnie stosowanych modeli.
 • Wellbeing jako dynamiczny, współzależny proces.
 • Błedy w podejściu do dobrostanu (działania sos, brak procesowości, odporność jako cecha,
  pomijanie systemowości)

III moduł
Obszary Wellbeingu

 • Systemowe podejście, fundamenty i zależności procesu dobrostanu.
 • 5 obszarów budowania dobrostanu: fizyczny, psychologiczny, społeczny, kulturowoorganizacyjny, obszar makro.
 • Własna analiza porównawcza.

IV moduł
Wdrażanie Wellbeingu

 • Jak wprowadzać wellbeing do przestrzeni pracy i współpracy? ( rola HR, leadership, kultura
  organizacyjna, wartości ) – Wellbeing jako kompleksowy projekt, jednorazowe wydarzenie, S.O.S.
 • Narzędzia i ambasadorzy programów.
 • Korzyści posiadania strategii wellbeingowej.

V moduł
Przykłady programów

 • Programy wellbeingowe w firmach.
 • Anty-case programu dobrostanu.

Metody pracy
Prezentacja zagadnień z elementami dyskusji, Q&A, praca indywidualna, analiza
porównawcza.

Uczestnicy w trakcie szkolenia

 • Będą mieli okazję przyjrzeć się i dokonać analizy porównawczej swojej firmy z idealnym
  modelem dobrostanu.
 • Zdobędą wiedzę o tym czym jest ten proces i jak go wspierać i rozwijać w firmach.
 • Podniosą poziom zrozumienia w zakresie funkcjonowania człowieka w pracy w obecnych
  warunkach.
 • Zapoznają się z kompleksowym i interwencyjnym podejściem do Wellbeingu.
 • Poznają błędy i pułapki mogące się pojawić w trakcie wdrażania strategii i programów
  Wellbeingowych.

I moduł
Rola Wellbeingu w obecnych czasach

 • Definicja i przegląd badań.
 • Obecna sytuacja braku dobrostanu – skąd wynika i do czego nas prowadzi.
 • Perspektywa indywidualna vs perspektywa organizacji – jak zrozumieć, że gramy do jednej
  bramki.

II moduł
Modele Wellbeingu

 • Przegląd obecnie stosowanych modeli.
 • Wellbeing jako dynamiczny, współzależny proces.
 • Błedy w podejściu do dobrostanu (działania sos, brak procesowości, odporność jako cecha,
  pomijanie systemowości)

III moduł
Obszary Wellbeingu

 • Systemowe podejście, fundamenty i zależności procesu dobrostanu.
 • 5 obszarów budowania dobrostanu: fizyczny, psychologiczny, społeczny, kulturowoorganizacyjny, obszar makro.
 • Własna analiza porównawcza.

IV moduł
Wdrażanie Wellbeingu

 • Jak wprowadzać wellbeing do przestrzeni pracy i współpracy? ( rola HR, leadership, kultura
  organizacyjna, wartości ) – Wellbeing jako kompleksowy projekt, jednorazowe wydarzenie, S.O.S.
 • Narzędzia i ambasadorzy programów.
 • Korzyści posiadania strategii wellbeingowej.

V moduł
Przykłady programów

 • Programy wellbeingowe w firmach.
 • Anty-case programu dobrostanu.

Metody pracy
Prezentacja zagadnień z elementami dyskusji, Q&A, praca indywidualna, analiza
porównawcza.

Uczestnicy w trakcie szkolenia

 • Będą mieli okazję przyjrzeć się i dokonać analizy porównawczej swojej firmy z idealnym
  modelem dobrostanu.
 • Zdobędą wiedzę o tym czym jest ten proces i jak go wspierać i rozwijać w firmach.
 • Podniosą poziom zrozumienia w zakresie funkcjonowania człowieka w pracy w obecnych
  warunkach.
 • Zapoznają się z kompleksowym i interwencyjnym podejściem do Wellbeingu.
 • Poznają błędy i pułapki mogące się pojawić w trakcie wdrażania strategii i programów
  Wellbeingowych.

I moduł
Rola Wellbeingu w obecnych czasach

 • Definicja i przegląd badań.
 • Obecna sytuacja braku dobrostanu – skąd wynika i do czego nas prowadzi.
 • Perspektywa indywidualna vs perspektywa organizacji – jak zrozumieć, że gramy do jednej
  bramki.

II moduł
Modele Wellbeingu

 • Przegląd obecnie stosowanych modeli.
 • Wellbeing jako dynamiczny, współzależny proces.
 • Błedy w podejściu do dobrostanu (działania sos, brak procesowości, odporność jako cecha,
  pomijanie systemowości)

III moduł
Obszary Wellbeingu

 • Systemowe podejście, fundamenty i zależności procesu dobrostanu.
 • 5 obszarów budowania dobrostanu: fizyczny, psychologiczny, społeczny, kulturowoorganizacyjny, obszar makro.
 • Własna analiza porównawcza.

IV moduł
Wdrażanie Wellbeingu

 • Jak wprowadzać wellbeing do przestrzeni pracy i współpracy? ( rola HR, leadership, kultura
  organizacyjna, wartości ) – Wellbeing jako kompleksowy projekt, jednorazowe wydarzenie, S.O.S.
 • Narzędzia i ambasadorzy programów.
 • Korzyści posiadania strategii wellbeingowej.

V moduł
Przykłady programów

 • Programy wellbeingowe w firmach.
 • Anty-case programu dobrostanu.

Metody pracy
Prezentacja zagadnień z elementami dyskusji, Q&A, praca indywidualna, analiza
porównawcza.

Uczestnicy w trakcie szkolenia

 • Będą mieli okazję przyjrzeć się i dokonać analizy porównawczej swojej firmy z idealnym
  modelem dobrostanu.
 • Zdobędą wiedzę o tym czym jest ten proces i jak go wspierać i rozwijać w firmach.
 • Podniosą poziom zrozumienia w zakresie funkcjonowania człowieka w pracy w obecnych
  warunkach.
 • Zapoznają się z kompleksowym i interwencyjnym podejściem do Wellbeingu.
 • Poznają błędy i pułapki mogące się pojawić w trakcie wdrażania strategii i programów
  Wellbeingowych.

MIELIŚMY PRZYJEMNOŚĆ PRACOWAĆ DLA:

1

Przeszkoliliśmy ponad 40000 dyrektorów, menedżerów, kierowników i naczelników.

2

W Akademiach menedżerskich, w których mierzyliśmy efektywność (47 projektów 286 dni szkol.) poziom kompetencji wzrósł średnio o 16%.

3

Pracujemy na poziomie kompetencji (wiem co i jak mam zrobić), motywacji (wierzę, że warto), postawy (zamierzam to zrobić) , wdrożenia (follow up)

4

Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez amerykańskie centrum Center for American Progress, koszt zastąpienia pracowników wynosi około 16% ich rocznego wynagrodzenia. W przypadku menadżera zwiększa się do 100%.

Według badań Wynhurst Group, w ciągu pierwszych 45 dni zatrudnienia występuje 22 proc. rotacja pracowników.

Szkolenie związane z:

TRENERZY SZKOLENIA

OPINIE O SZKOLENIACH

Anna Staniszewska


Front Desk Manager
tel.: 505 273 550
biuro@projektgamma.pl
Anna Staniszewska

Matylda Foltyn


Specjalistka ds. szkoleń otwartych
tel.: 506 644 921
m.foltyn@projektgamma.pl
Matylda Foltyn

Matylda Foltyn


Specjalistka ds. szkoleń otwartych
tel.: 506 644 921
m.foltyn@projektgamma.pl
Matylda Foltyn
Zaznacz liczebność grupy i zostaw dane kontaktowe, a odezwiemy się z wyceną szkolenia.

ZOBACZ NAJBLIŻSZE Szkolenia HR

Już na początku lat 90. specjaliści ds. HR zdali sobie sprawę, że samo bycie "zadowolonym" nie jest wystarczające, aby pracownicy w pełni wykorzystywali swój potencjał i dawali maksymalną wartość dla firmy.  Zaangażowanie, nie „zadowolenie”, to jeden z tych pozornie nieuchwytnych wskaźników, które mogą mieć ogromny wpływ na wyniki finansowe firmy. Dlatego dla najlepszych organizacji mapowanie podróży pracownika i zarządzanie jego doświadczeniem stało się stałą praktyką.

2024-07-25
25 lipca 2024 - 26 lipca 2024
2024-07-26
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Po raz pierwszy znaleźliśmy się w sytuacji równowagi sił pomiędzy rekruterem a kandydatem. Dotyczy to zarówno  stanowisk wymagających specjalistycznej wiedzy, kompetencji jak i tych, na które doświadczenie nie jest wymagane.

2024-08-27
27 sierpnia 2024 - 28 sierpnia 2024
2024-08-28
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Różnorodne zespoły są bardziej efektywne i innowacyjne niż homogeniczne. Płeć, wiek, wykształcenie, wiedza, umiejętności i kompetencje, system wartości, kultura - organizacja skorzysta na różnorodności pracowników, kiedy da im szansę na wykorzystanie potencjału, wymianę i dzielenie się wiedzą. Kluczowe jest zrozumienie różnic i efektywne zarządzanie różnorodnością.

2024-09-10
10 września 2024 - 11 września 2024
2024-09-11
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.