Akademia People Analytics

Budowa pozycji i efektywności HR poprzez liczby

Szkolenia HR onlineotwartezamkniete

W projektowanych warsztatach stosujemy podejście oparte na połączeniu wiedzy teoretycznej przekazywanej w mini dawkach wykładowczych przekładanych następnie na praktyczne ćwiczenia.

INFORMACJE O SZKOLENIU

Szkolenie online

 • Korzystamy z większości dostępnych technologii transmisji video (Microsoft Teams, Google Meet, Webex, Zoom, Skype for Business, Clickmeeting) jak również narzędzi uatrakcyjniających spotkanie (Mural, Mentimeter, Kahoot, Miro, Videoask, Quizlet etc.)
 • Mamy wyjątkowe doświadczenie wśród firm szkoleniowych w organizacji szkoleń online i webinarów. Prowadziliśmy je długo przed pandemią.
 • Jeśli pojawiają się problemy z użytkowaniem programów nasz asystent online jest dostępny i służy pomocą.
 • Dostarczamy narzędzia wspierające rozwój w postaci zadań przedszkoleniowych, poszkoleniowych oraz pigułek wiedzy (video, tekst, podcast).
 • Cena obejmuje: udział w szkoleniu online, materiały w wersji elektronicznej, certyfikat PDF.

Szkolenie otwarte
Szkolenia są organizowane w bardzo dobrych centrach edukacyjno szkoleniowych np. Golden Floor Tower w Warszawie. Centra są dobrze skomunikowane i nowoczesne. Mieszczą się w budynkach najwyższej klasy. W trakcie szkolenia zapewniamy catering i przerwy kawowe.

Uwaga! Sale spełniają wytyczne związane z organizacją szkoleń w trakcie epidemii w celu minimalizacji ryzyka zakażenia.

W razie zaostrzenia sytuacji epidemicznej szkolenie przeprowadzimy online

Dodatkową wartością szkolenia otwartego jest wymiana doświadczeń i wiedzy między uczestnikami i trenerem.

Szkolenie zamknięte
Poniższy program jest punktem wyjścia do rozmowy na temat potrzeb i oczekiwań wobec szkolenia z tego obszaru. Część szkoleń zamkniętych realizujemy jako jednorazowe wydarzenia, inne stają się elementem szerszego procesu rozwojowego, na który składają się narzędzia wspierające – pre-worki, follow-up’y pigułki wiedzy w formie video, tekstowej bądź podcastu. Często w rezultacie rozmów początkowy program jest znacząco modyfikowany i dostosowany pod kątem kontekstu organizacyjnego, celów przełożonych i działu HR oraz poziomu kompetencji uczestników.

Realizujemy szkolenia zamknięte zarówno w wersji stacjonarnej jak również online.

IDEA SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

Akademia składa się z 4 modułów, które odbędą się w następujących terminach:

 • Moduł 1
  23 lutego 2023
  24 lutego 2023
 • Moduł 2
  3 marca 2023
 • Moduł 3
  21 marca 2023
 • Moduł 4
  4 kwietnia 2023

HR jest generatorem kosztów, w dobie zbliżającego się kryzysu nie ma miejsca na inwestowanie w well – being, bo trzeba ciąć koszty, jak i kiedy przeliczycie zwrot z zainwestowania takiej kwoty w szkolenia?

Jeżeli znacie te i podobne argumenty, to sami wiecie, jak postrzegana jest rola HR w organizacji, i z jakimi wyzwaniami się mierzymy. Mimo tego, że rola HR ewoluuje, zmienia się z roli typowo administracyjnej na łączącą interesy biznesu i pracowników – funkcję będącą wsparciem dla biznesu. Właśnie teraz – w dobie świata VUCA – w biznesie zaopatrzonym w narzędzia automatyzujące procesy i pracę, w środowisku zarządzania danymi cyfrowymi; właśnie teraz przyszedł czas na kolejną transformację roli HR.

To po stronie HR jest ruch w kierunku wykreowania nowej roli – roli partnera strategicznego, roli inicjatora zmian, roli mentora, roli partnera Zarządu. I mamy do tego idealne narzędzia, wystarczy bowiem oswoić się z liczbami, z analityką, zaprzyjaźnić się bardziej z systemami zarządzania danymi i wejść w buty biznesu, managementu, zarządu, aby lepiej zrozumieć, jak dalej osiągać nasze cele, ale innymi metodami, innym językiem – językiem liczb.

W projektowanych warsztatach stosujemy podejście oparte na połączeniu wiedzy teoretycznej przekazywanej w mini dawkach wykładowczych przekładanych następnie na praktyczne ćwiczenia. Oznacza to, że bardzo duży nacisk kładziony jest na praktykę i realne możliwości wykorzystania narzędzi w codziennej pracy.

Dodatkową wartością ze szkolenia będzie wypracowanie listy wskaźników dopasowanych do potrzeb uczestników, i ich organizacji, w postaci nie tylko samych mierników, jak i dashboardów – praktycznych tablic, pulpitów prezentujących wybrane mierniki w przyjaznej, graficznej formie.

W celu zaangażowania uczestników, wzmocnienia i przyspieszenia procesu uczenia, podczas warsztatów stosowane są różnorodne metody warsztatowe:

 • ćwiczenia i symulacje praktyczne
 • grupowe dyskusje moderowane, burze mózgów
 • prace w małych grupach,
 • interesujące prezentacje multimedialne obrazujące omawiane zagadnienie
 • studia przypadków (z praktyki biznesowej), mini wykłady, feedback trenera
 • opracowywanie praktycznych wizualizacji dopasowanych do potrzeb uczestników
 • omówienia trenerskie i wyciąganie praktycznych wniosków.

Cele szkolenia:

 • Poznanie specyfiki zagadnień z zakresu controllingu personalnego, HR analytics, people analytics
 • Omówienie korzyści wynikających z wdrożenia HR analytics w organizacji
 • Poznanie praktyki stosowania liczb w HR
 • Poznanie głównych wskaźników – strategicznych i operacyjnych
 • Opanowanie metod liczenia i interpretacji wskaźników
 • Dopasowanie wskaźników do potrzeb organizacji
 • Zaprojektowanie własnych wskaźników
 • Pogłębienie umiejętności prezentowania obszaru HR przed zarządem i managementem

Korzyści płynące z udziału w szkoleniu:

 • Poznasz kluczowe cechy i korzyści wykorzystania controllingu personalnego, HR i people analytics
 • Dowiesz się, jakie wskaźniki prezentować przed zarządem, aby wykazać skuteczność działań HR

Szkolenie przeznaczone jest dla:

 • Menadżerów HR
 • HR BP, Specjalistów HR, administracji personalnej i płac
 • Osób pracujących w obszarze controllingu finansowego chcących poznać specyfikę liczenia wskaźników HR

Akademia składa się z 4 modułów, które odbędą się w następujących terminach:

 • Moduł 1
  23 lutego 2023
  24 lutego 2023
 • Moduł 2
  3 marca 2023
 • Moduł 3
  21 marca 2023
 • Moduł 4
  4 kwietnia 2023

HR jest generatorem kosztów, w dobie zbliżającego się kryzysu nie ma miejsca na inwestowanie w well – being, bo trzeba ciąć koszty, jak i kiedy przeliczycie zwrot z zainwestowania takiej kwoty w szkolenia?

Jeżeli znacie te i podobne argumenty, to sami wiecie, jak postrzegana jest rola HR w organizacji, i z jakimi wyzwaniami się mierzymy. Mimo tego, że rola HR ewoluuje, zmienia się z roli typowo administracyjnej na łączącą interesy biznesu i pracowników – funkcję będącą wsparciem dla biznesu. Właśnie teraz – w dobie świata VUCA – w biznesie zaopatrzonym w narzędzia automatyzujące procesy i pracę, w środowisku zarządzania danymi cyfrowymi; właśnie teraz przyszedł czas na kolejną transformację roli HR.

To po stronie HR jest ruch w kierunku wykreowania nowej roli – roli partnera strategicznego, roli inicjatora zmian, roli mentora, roli partnera Zarządu. I mamy do tego idealne narzędzia, wystarczy bowiem oswoić się z liczbami, z analityką, zaprzyjaźnić się bardziej z systemami zarządzania danymi i wejść w buty biznesu, managementu, zarządu, aby lepiej zrozumieć, jak dalej osiągać nasze cele, ale innymi metodami, innym językiem – językiem liczb.

W projektowanych warsztatach stosujemy podejście oparte na połączeniu wiedzy teoretycznej przekazywanej w mini dawkach wykładowczych przekładanych następnie na praktyczne ćwiczenia. Oznacza to, że bardzo duży nacisk kładziony jest na praktykę i realne możliwości wykorzystania narzędzi w codziennej pracy.

Dodatkową wartością ze szkolenia będzie wypracowanie listy wskaźników dopasowanych do potrzeb uczestników, i ich organizacji, w postaci nie tylko samych mierników, jak i dashboardów – praktycznych tablic, pulpitów prezentujących wybrane mierniki w przyjaznej, graficznej formie.

W celu zaangażowania uczestników, wzmocnienia i przyspieszenia procesu uczenia, podczas warsztatów stosowane są różnorodne metody warsztatowe:

 • ćwiczenia i symulacje praktyczne
 • grupowe dyskusje moderowane, burze mózgów
 • prace w małych grupach,
 • interesujące prezentacje multimedialne obrazujące omawiane zagadnienie
 • studia przypadków (z praktyki biznesowej), mini wykłady, feedback trenera
 • opracowywanie praktycznych wizualizacji dopasowanych do potrzeb uczestników
 • omówienia trenerskie i wyciąganie praktycznych wniosków.

Cele szkolenia:

 • Poznanie specyfiki zagadnień z zakresu controllingu personalnego, HR analytics, people analytics
 • Omówienie korzyści wynikających z wdrożenia HR analytics w organizacji
 • Poznanie praktyki stosowania liczb w HR
 • Poznanie głównych wskaźników – strategicznych i operacyjnych
 • Opanowanie metod liczenia i interpretacji wskaźników
 • Dopasowanie wskaźników do potrzeb organizacji
 • Zaprojektowanie własnych wskaźników
 • Pogłębienie umiejętności prezentowania obszaru HR przed zarządem i managementem

Korzyści płynące z udziału w szkoleniu:

 • Poznasz kluczowe cechy i korzyści wykorzystania controllingu personalnego, HR i people analytics
 • Dowiesz się, jakie wskaźniki prezentować przed zarządem, aby wykazać skuteczność działań HR

Szkolenie przeznaczone jest dla:

 • Menadżerów HR
 • HR BP, Specjalistów HR, administracji personalnej i płac
 • Osób pracujących w obszarze controllingu finansowego chcących poznać specyfikę liczenia wskaźników HR

W projektowanych warsztatach stosujemy podejście oparte na połączeniu wiedzy teoretycznej przekazywanej w mini dawkach wykładowczych przekładanych następnie na praktyczne ćwiczenia. Oznacza to, że bardzo duży nacisk kładziony jest na praktykę i realne możliwości wykorzystania narzędzi w codziennej pracy.

Dodatkową wartością ze szkolenia będzie wypracowanie listy wskaźników dopasowanych do potrzeb uczestników, i ich organizacji, w postaci nie tylko samych mierników, jak i dashboardów – praktycznych tablic, pulpitów prezentujących wybrane mierniki w przyjaznej, graficznej formie.

W celu zaangażowania uczestników, wzmocnienia i przyspieszenia procesu uczenia, podczas warsztatów stosowane są różnorodne metody warsztatowe:

 • ćwiczenia i symulacje praktyczne
 • grupowe dyskusje moderowane, burze mózgów
 • prace w małych grupach,
 • interesujące prezentacje multimedialne obrazujące omawiane zagadnienie
 • studia przypadków (z praktyki biznesowej), mini wykłady, feedback trenera
 • opracowywanie praktycznych wizualizacji dopasowanych do potrzeb uczestników
 • omówienia trenerskie i wyciąganie praktycznych wniosków.

Cele szkolenia:

 • Poznanie specyfiki zagadnień z zakresu controllingu personalnego, HR analytics, people analytics
 • Omówienie korzyści wynikających z wdrożenia HR analytics w organizacji
 • Poznanie praktyki stosowania liczb w HR
 • Poznanie głównych wskaźników – strategicznych i operacyjnych
 • Opanowanie metod liczenia i interpretacji wskaźników
 • Dopasowanie wskaźników do potrzeb organizacji
 • Zaprojektowanie własnych wskaźników
 • Pogłębienie umiejętności prezentowania obszaru HR przed zarządem i managementem

Korzyści płynące z udziału w szkoleniu:

 • Poznasz kluczowe cechy i korzyści wykorzystania controllingu personalnego, HR i people analytics
 • Dowiesz się, jakie wskaźniki prezentować przed zarządem, aby wykazać skuteczność działań HR

Szkolenie przeznaczone jest dla:

 • Menadżerów HR
 • HR BP, Specjalistów HR, administracji personalnej i płac
 • Osób pracujących w obszarze controllingu finansowego chcących poznać specyfikę liczenia wskaźników HR

PROGRAM SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

Moduł 1

2 – dniowy
Czwartek, 23 lutego 2023
Piątek, 24 lutego 2023

Blok 1
Charakterystyka i znaczenie controllingu personalnego w organizacji

 • Czym jest controlling personalny
 • Obszary zastosowania analityki HR
 • Rola, zadania i kompetencje kontrolera personalnego
 • Trendy w zakresie analityki HR – popularne mierniki efektywności procesów HR

Blok 2
Praktyczny case study z wdrażania analityki HR

 • Case study na bazie rzeczywistego scenariusza
 • Analiza i praktyczne wnioski dotyczące przedstawionego scenariusza

Blok 3
Od czego zacząć wdrażanie liczb w HR, w organizacji

 • Metody budowy systemu controllingu personalnego – dopasowane do wielkości, potrzeb i specyfiki organizacji
 • Pułapki w analityce – skąd wiedzieć, czego nie mierzyć
 • Audyt procesu – jak sprawdzić, jakie dane, raporty, mierniki można wykorzystać z obecnego systemu w organizacji

Blok 4
Znaczenie ROI w biznesie

 • Czym jest ROI, i dlaczego biznes lubi ten wskaźnik
 • Jak można wykorzystać ROI w HR
 • Gdzie łatwo, a gdzie trudniej wyliczyć ROI w HR

Blok 5
Komunikacja HR z Zarządem i managementem

 • Wyzwania w komunikacji z Zarządem
 • Język Zarządu, a HR na bazie reverse brainstormingu – jakie argumenty nie działają, i jak je przełożyć na język korzyści
 • Jak przekonać zarząd do wdrożenia narzędzi opomiarowania efektywności HR
 • Wykorzystanie dostępnych narzędzi w rozmowie z zarządem – wizualizacja danych, dashboard HR

Moduł 2

1 – dniowy
Piątek, 3 marca 2023

Blok 1
Wskaźniki strategiczne, a operacyjne

 • Metody analiz stosowane w controllingu tj. ABC, XYZ
 • Wskaźniki strategiczne, a operacyjne
 • Wskaźniki strategiczne – rodzaje, metody liczenia i zastosowanie

Blok 2
Wskaźniki operacyjne w HR

 • Wskaźniki operacyjne w poszczególnych obszarach funkcjonowania procesów w HR:
  • Rekrutacja
   • Typowe wskaźniki i metody pomiaru
   • Case study – dobór wskaźników do Waszej organizacji, wraz z wyborem wskaźników do HR dashboard
  • Onboarding
   • Typowe wskaźniki i metody pomiaru
   • Case study – dobór wskaźników do Waszej organizacji, wraz z wyborem wskaźników do HR dashboard
  • Zatrudnienie
   • Typowe wskaźniki i metody pomiaru w zakresie planowania i pomiaru stanu zatrudnienia
   • Case study – dobór wskaźników do Waszej organizacji, wraz z wyborem wskaźników do HR dashboard
  • Administracja personalna
   • Typowe wskaźniki i metody pomiaru
   • Case study – dobór wskaźników do Waszej organizacji, wraz z wyborem wskaźników do HR dashboard

Moduł 3

1 – dniowy
Wtorek, 21 marca 2023

Blok 1
Wskaźniki operacyjne HR w praktyce

 • Wasze wskaźniki – przedstawienie wyników, i co na to Zarząd – praktyczna symulacja
 • Wnioski i feedback dotyczący sposobu prezentacji wskaźników

Blok 2
Wskaźniki operacyjne w HR – cd.

 • Wskaźniki operacyjne w poszczególnych obszarach funkcjonowania procesów w HR:
  • Wynagrodzenia
   • Typowe wskaźniki i metody pomiaru
   • Case study – dobór wskaźników do Waszej organizacji, wraz z wyborem wskaźników do HR dashboard
  • Szkolenia i rozwój
   • Typowe wskaźniki i metody pomiaru
   • Case study – dobór wskaźników do Waszej organizacji, wraz z wyborem wskaźników do HR dashboard
  • Satysfakcja i well – being
   • Typowe wskaźniki i metody pomiaru
   • Case study – dobór wskaźników do Waszej organizacji, wraz z wyborem wskaźników do HR dashboard
  • Rotacja
   • Typowe wskaźniki i metody pomiaru
   • Case study – dobór wskaźników do Waszej organizacji, wraz z wyborem wskaźników do HR dashboard

Blok 3
Podsumowanie propozycji wskaźników

 • Omówienie planu wdrożenia wskaźników w Waszych organizacjach
 • Plan działania dopasowany do etapu na jakim obecnie jesteście

Moduł 4

1 -dniowy, follow – up
Wtorek, 4 kwietnia 2023

Blok 1
Prezentacja wskaźników

 • Prezentacja finalnych dashboardów
 • Weryfikacja stworzonych planów działania – co zostało zrealizowane, jakie działania są do zmiany, poprawy, dalszego rozwoju
 • Wasze wyzwania na etapie wdrażania działań

Blok 2
Booster wiedzy szkoleniowej

 • Klaryfikacja poznanych treści, wskaźników, doprecyzowanie niejasności

Moduł 1

2 – dniowy

Blok 1
Charakterystyka i znaczenie controllingu personalnego w organizacji

 • Czym jest controlling personalny
 • Obszary zastosowania analityki HR
 • Rola, zadania i kompetencje kontrolera personalnego
 • Trendy w zakresie analityki HR – popularne mierniki efektywności procesów HR

Blok 2
Praktyczny case study z wdrażania analityki HR

 • Case study na bazie rzeczywistego scenariusza
 • Analiza i praktyczne wnioski dotyczące przedstawionego scenariusza

Blok 3
Od czego zacząć wdrażanie liczb w HR, w organizacji

 • Metody budowy systemu controllingu personalnego – dopasowane do wielkości, potrzeb i specyfiki organizacji
 • Pułapki w analityce – skąd wiedzieć, czego nie mierzyć
 • Audyt procesu – jak sprawdzić, jakie dane, raporty, mierniki można wykorzystać z obecnego systemu w organizacji

Blok 4
Znaczenie ROI w biznesie

 • Czym jest ROI, i dlaczego biznes lubi ten wskaźnik
 • Jak można wykorzystać ROI w HR
 • Gdzie łatwo, a gdzie trudniej wyliczyć ROI w HR

Blok 5
Komunikacja HR z Zarządem i managementem

 • Wyzwania w komunikacji z Zarządem
 • Język Zarządu, a HR na bazie reverse brainstormingu – jakie argumenty nie działają, i jak je przełożyć na język korzyści
 • Jak przekonać zarząd do wdrożenia narzędzi opomiarowania efektywności HR
 • Wykorzystanie dostępnych narzędzi w rozmowie z zarządem – wizualizacja danych, dashboard HR

Moduł 2

1 – dniowy

Blok 1
Wskaźniki strategiczne, a operacyjne

 • Metody analiz stosowane w controllingu tj. ABC, XYZ
 • Wskaźniki strategiczne, a operacyjne
 • Wskaźniki strategiczne – rodzaje, metody liczenia i zastosowanie

Blok 2
Wskaźniki operacyjne w HR

 • Wskaźniki operacyjne w poszczególnych obszarach funkcjonowania procesów w HR:
  • Rekrutacja
   • Typowe wskaźniki i metody pomiaru
   • Case study – dobór wskaźników do Waszej organizacji, wraz z wyborem wskaźników do HR dashboard
  • Onboarding
   • Typowe wskaźniki i metody pomiaru
   • Case study – dobór wskaźników do Waszej organizacji, wraz z wyborem wskaźników do HR dashboard
  • Zatrudnienie
   • Typowe wskaźniki i metody pomiaru w zakresie planowania i pomiaru stanu zatrudnienia
   • Case study – dobór wskaźników do Waszej organizacji, wraz z wyborem wskaźników do HR dashboard
  • Administracja personalna
   • Typowe wskaźniki i metody pomiaru
   • Case study – dobór wskaźników do Waszej organizacji, wraz z wyborem wskaźników do HR dashboard

Moduł 3

1 – dniowy

Blok 1
Wskaźniki operacyjne HR w praktyce

 • Wasze wskaźniki – przedstawienie wyników, i co na to Zarząd – praktyczna symulacja
 • Wnioski i feedback dotyczący sposobu prezentacji wskaźników

Blok 2
Wskaźniki operacyjne w HR – cd.

 • Wskaźniki operacyjne w poszczególnych obszarach funkcjonowania procesów w HR:
  • Wynagrodzenia
   • Typowe wskaźniki i metody pomiaru
   • Case study – dobór wskaźników do Waszej organizacji, wraz z wyborem wskaźników do HR dashboard
  • Szkolenia i rozwój
   • Typowe wskaźniki i metody pomiaru
   • Case study – dobór wskaźników do Waszej organizacji, wraz z wyborem wskaźników do HR dashboard
  • Satysfakcja i well – being
   • Typowe wskaźniki i metody pomiaru
   • Case study – dobór wskaźników do Waszej organizacji, wraz z wyborem wskaźników do HR dashboard
  • Rotacja
   • Typowe wskaźniki i metody pomiaru
   • Case study – dobór wskaźników do Waszej organizacji, wraz z wyborem wskaźników do HR dashboard

Blok 3
Podsumowanie propozycji wskaźników

 • Omówienie planu wdrożenia wskaźników w Waszych organizacjach
 • Plan działania dopasowany do etapu na jakim obecnie jesteście

Moduł 4

1 -dniowy, follow – up

Blok 1
Prezentacja wskaźników

 • Prezentacja finalnych dashboardów
 • Weryfikacja stworzonych planów działania – co zostało zrealizowane, jakie działania są do zmiany, poprawy, dalszego rozwoju
 • Wasze wyzwania na etapie wdrażania działań

Blok 2
Booster wiedzy szkoleniowej

 • Klaryfikacja poznanych treści, wskaźników, doprecyzowanie niejasności

Moduł 1

2 – dniowy

Blok 1
Charakterystyka i znaczenie controllingu personalnego w organizacji

 • Czym jest controlling personalny
 • Obszary zastosowania analityki HR
 • Rola, zadania i kompetencje kontrolera personalnego
 • Trendy w zakresie analityki HR – popularne mierniki efektywności procesów HR

Blok 2
Praktyczny case study z wdrażania analityki HR

 • Case study na bazie rzeczywistego scenariusza
 • Analiza i praktyczne wnioski dotyczące przedstawionego scenariusza

Blok 3
Od czego zacząć wdrażanie liczb w HR, w organizacji

 • Metody budowy systemu controllingu personalnego – dopasowane do wielkości, potrzeb i specyfiki organizacji
 • Pułapki w analityce – skąd wiedzieć, czego nie mierzyć
 • Audyt procesu – jak sprawdzić, jakie dane, raporty, mierniki można wykorzystać z obecnego systemu w organizacji

Blok 4
Znaczenie ROI w biznesie

 • Czym jest ROI, i dlaczego biznes lubi ten wskaźnik
 • Jak można wykorzystać ROI w HR
 • Gdzie łatwo, a gdzie trudniej wyliczyć ROI w HR

Blok 5
Komunikacja HR z Zarządem i managementem

 • Wyzwania w komunikacji z Zarządem
 • Język Zarządu, a HR na bazie reverse brainstormingu – jakie argumenty nie działają, i jak je przełożyć na język korzyści
 • Jak przekonać zarząd do wdrożenia narzędzi opomiarowania efektywności HR
 • Wykorzystanie dostępnych narzędzi w rozmowie z zarządem – wizualizacja danych, dashboard HR

Moduł 2

1 – dniowy

Blok 1
Wskaźniki strategiczne, a operacyjne

 • Metody analiz stosowane w controllingu tj. ABC, XYZ
 • Wskaźniki strategiczne, a operacyjne
 • Wskaźniki strategiczne – rodzaje, metody liczenia i zastosowanie

Blok 2
Wskaźniki operacyjne w HR

 • Wskaźniki operacyjne w poszczególnych obszarach funkcjonowania procesów w HR:
  • Rekrutacja
   • Typowe wskaźniki i metody pomiaru
   • Case study – dobór wskaźników do Waszej organizacji, wraz z wyborem wskaźników do HR dashboard
  • Onboarding
   • Typowe wskaźniki i metody pomiaru
   • Case study – dobór wskaźników do Waszej organizacji, wraz z wyborem wskaźników do HR dashboard
  • Zatrudnienie
   • Typowe wskaźniki i metody pomiaru w zakresie planowania i pomiaru stanu zatrudnienia
   • Case study – dobór wskaźników do Waszej organizacji, wraz z wyborem wskaźników do HR dashboard
  • Administracja personalna
   • Typowe wskaźniki i metody pomiaru
   • Case study – dobór wskaźników do Waszej organizacji, wraz z wyborem wskaźników do HR dashboard

Moduł 3

1 – dniowy

Blok 1
Wskaźniki operacyjne HR w praktyce

 • Wasze wskaźniki – przedstawienie wyników, i co na to Zarząd – praktyczna symulacja
 • Wnioski i feedback dotyczący sposobu prezentacji wskaźników

Blok 2
Wskaźniki operacyjne w HR – cd.

 • Wskaźniki operacyjne w poszczególnych obszarach funkcjonowania procesów w HR:
  • Wynagrodzenia
   • Typowe wskaźniki i metody pomiaru
   • Case study – dobór wskaźników do Waszej organizacji, wraz z wyborem wskaźników do HR dashboard
  • Szkolenia i rozwój
   • Typowe wskaźniki i metody pomiaru
   • Case study – dobór wskaźników do Waszej organizacji, wraz z wyborem wskaźników do HR dashboard
  • Satysfakcja i well – being
   • Typowe wskaźniki i metody pomiaru
   • Case study – dobór wskaźników do Waszej organizacji, wraz z wyborem wskaźników do HR dashboard
  • Rotacja
   • Typowe wskaźniki i metody pomiaru
   • Case study – dobór wskaźników do Waszej organizacji, wraz z wyborem wskaźników do HR dashboard

Blok 3
Podsumowanie propozycji wskaźników

 • Omówienie planu wdrożenia wskaźników w Waszych organizacjach
 • Plan działania dopasowany do etapu na jakim obecnie jesteście

Moduł 4

1 -dniowy, follow – up

Blok 1
Prezentacja wskaźników

 • Prezentacja finalnych dashboardów
 • Weryfikacja stworzonych planów działania – co zostało zrealizowane, jakie działania są do zmiany, poprawy, dalszego rozwoju
 • Wasze wyzwania na etapie wdrażania działań

Blok 2
Booster wiedzy szkoleniowej

 • Klaryfikacja poznanych treści, wskaźników, doprecyzowanie niejasności

MIELIŚMY PRZYJEMNOŚĆ PRACOWAĆ DLA:

1

Przeszkoliliśmy ponad 40000 dyrektorów, menedżerów, kierowników i naczelników.

2

W Akademiach menedżerskich, w których mierzyliśmy efektywność (47 projektów 286 dni szkol.) poziom kompetencji wzrósł średnio o 16%.

3

Pracujemy na poziomie kompetencji (wiem co i jak mam zrobić), motywacji (wierzę, że warto), postawy (zamierzam to zrobić) , wdrożenia (follow up)

4

Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez amerykańskie centrum Center for American Progress, koszt zastąpienia pracowników wynosi około 16% ich rocznego wynagrodzenia. W przypadku menadżera zwiększa się do 100%.

Szkolenie związane z:

TRENERZY SZKOLENIA

OPINIE O SZKOLENIACH

Patrycja Michałowska


Front Desk Manager
tel.: 505 273 550
biuro@projektgamma.pl
Patrycja Michałowska

Ilona Ziętkowska


Project Manager
tel.: 517 081 300
i.zietkowska@projektgamma.pl
Ilona Ziętkowska

Ilona Ziętkowska


Project Manager
tel.: 517 081 300
i.zietkowska@projektgamma.pl
Ilona ZiętkowskaZaznacz liczebność grupy i zostaw dane kontaktowe, a odezwiemy się z wyceną szkolenia.

ZOBACZ NAJBLIŻSZE Szkolenia HR

Wersja online: Agile – zwinne zarządzanie projektami dla HR – warsztat online

Zwinne podejście do pracy w obecnych czasach VUCA (niepewności, niejednoznaczności, złożoności) święci triumfy. Pozwala szybko reagować na zmiany i wypracowywać najbardziej efektywny sposób osiągania efektów satysfakcjonujących klientów. Z perspektywy HR wszyscy pracownicy to klienci. Dziś mają więcej potrzeb i szybciej zmieniających się niż kiedykolwiek. Warto wprowadzić wybrane metodyki Agile do pracy działu oraz poznając ten sposób pracy zastanowić się, które obszary organizacji potrzebują zwinnego podejścia do pracy – nie tylko do zarządzania projektami.

2023-10-10
10 października 2023 - 11 października 2023
2023-10-11
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
Wersja online: Budowanie autorytetu HR BP

Szkolenie HR Business Partner uczy w jaki sposób budować swoją pozycję w organizacji, w relacji z biznesem, z pracownikami. Warsztat ma formułę mentoringową - uczestnicy otrzymają szereg praktycznych rekomendacji i narzędzi gotowych do wdrożenia. Zapraszamy na szkolenie przygotowujące do roli HR Business Partnera

2023-10-20
20 października 2023
2023-10-20
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Jak wykorzystać siłę opiniotwórczą pracowników i ich środowiska, aby firma wydawała się atrakcyjna jako pracodawca, przyciągała dobrych specjalistów oraz współpracowników, ograniczała kosztowną fluktuację kadr i jednocześnie budowała pożądaną reputację na rynku? Szkolenia employer branding - zapraszamy.

2023-10-20
20 października 2023
2023-10-20
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108


Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.