Warsztat z podejścia talentowego w zespole z użyciem testów talentów Gallupa (Clifton Strengths)

Szkolenia - efektywność osobista onlineotwartezamkniete
Poznaj swoje talenty, zrozum swoje działanie i zbuduj Twój system produktywności
Szkolenie ma za zadanie przeprowadzić przez proces poznania talentów, zrozumienia ich działania, zaplanowania ich rozwoju. Uczestnicy wyposażeni w tę wiedzę będą mogli zaprojektować swój własny sposób na skuteczność – będą mogli połączyć wiedzę o swoich talentach oraz wiedzę o najlepszych technikach produktywności.

INFORMACJE O SZKOLENIU

Szkolenie online

 • Dostarczamy narzędzia wspierające rozwój w postaci zadań przedszkoleniowych, poszkoleniowych oraz pigułek wiedzy (video, tekst, podcast).
 • Jeśli pojawiają się problemy z użytkowaniem programów nasz asystent online jest dostępny i służy pomocą.
 • Cena obejmuje: udział w szkoleniu online, materiały w wersji elektronicznej, certyfikat PDF.

Szkolenie otwarte
Szkolenia są organizowane w bardzo dobrych centrach edukacyjno szkoleniowych np. Golden Floor Tower w Warszawie. Centra są dobrze skomunikowane i nowoczesne. Mieszczą się w budynkach najwyższej klasy. W trakcie szkolenia zapewniamy catering i przerwy kawowe.

Dodatkową wartością szkolenia otwartego jest wymiana doświadczeń i wiedzy między uczestnikami i trenerem.

Szkolenie zamknięte

Program jest propozycją wstępną. Może zostać zmodyfikowany, aby odpowiedzieć na oczekiwania wynikające ze specyficznego kontekstu, dodatkowych potrzeb czy profilu grupy docelowej.

Zawartość może być realizowana w wersji warsztatowej, webinarowej, część materiału może być przedstawiona w formie pigułek wiedzy – video, podcast, infografiki. Może być również elementem większej akademii szkoleniowej.

IDEA SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

Najlepsze efekty osiągamy pracując wykorzystując nasze naturalne sposoby działania i myślenia. Najlepsze w wielu wymiarach – efektywności, przychodu, zadowolenia z pracy. Poznanie swoich talentów, tego jak wpływają na nasze działanie, zrozumienie ich dojrzałych stron pozwala podnieść swoją skuteczność.

Kiedy do tego doda się najlepsze praktyki produktywności i zrozumie jak można je wdrażać w zgodzie z naszymi talentami, to efekty są zdumiewające. Każdy z nas może być produktywny na własny sposób.

Talenty Gallupa szkolenie ma za zadanie przeprowadzić przez proces poznania talentów, zrozumienia ich działania, zaplanowania ich rozwoju. Uczestnicy wyposażeni w tę wiedzę będą mogli zaprojektować swój własny sposób na skuteczność – będą mogli połączyć wiedzę o swoich talentach oraz wiedzę o najlepszych technikach produktywności.

Instytut Gallupa, w którym powstała metoda Clifton Strengths, na podstawie swoich badań, mówi wprost, że osoby, które korzystają ze swoich talentów na co dzień są o około 7-8% bardziej produktywne. Produktywność jest wręcz zakodowana w metodykę CliftonStrengths. Nawet w definicji talentu jest wspomniane, że to naturalny, powtarzalny sposób działania, myślenia, odczuwania, który może być produktywnie wykorzystany.

Po warsztatach będziesz znać swoje talenty, zrozumiesz jak budować z nich mocne strony, będziesz wiedzieć jak talenty wpływają na Twoje działanie.

Poznasz podstawowe zasady produktywności i połączysz je ze swoimi talentami. Dzięki temu będziesz mieć konkretny plan jak korzystać ze swoich talentów do osiągania Twoich celów.

Najlepsze efekty osiągamy pracując wykorzystując nasze naturalne sposoby działania i myślenia. Najlepsze w wielu wymiarach – efektywności, przychodu, zadowolenia z pracy. Poznanie swoich talentów, tego jak wpływają na nasze działanie, zrozumienie ich dojrzałych stron pozwala podnieść swoją skuteczność.

Kiedy do tego doda się najlepsze praktyki produktywności i zrozumie jak można je wdrażać w zgodzie z naszymi talentami, to efekty są zdumiewające. Każdy z nas może być produktywny na własny sposób.

Talenty Gallupa szkolenie ma za zadanie przeprowadzić przez proces poznania talentów, zrozumienia ich działania, zaplanowania ich rozwoju. Uczestnicy wyposażeni w tę wiedzę będą mogli zaprojektować swój własny sposób na skuteczność – będą mogli połączyć wiedzę o swoich talentach oraz wiedzę o najlepszych technikach produktywności.

Instytut Gallupa, w którym powstała metoda Clifton Strengths, na podstawie swoich badań, mówi wprost, że osoby, które korzystają ze swoich talentów na co dzień są o około 7-8% bardziej produktywne. Produktywność jest wręcz zakodowana w metodykę CliftonStrengths. Nawet w definicji talentu jest wspomniane, że to naturalny, powtarzalny sposób działania, myślenia, odczuwania, który może być produktywnie wykorzystany.

Po warsztatach będziesz znać swoje talenty, zrozumiesz jak budować z nich mocne strony, będziesz wiedzieć jak talenty wpływają na Twoje działanie.

Poznasz podstawowe zasady produktywności i połączysz je ze swoimi talentami. Dzięki temu będziesz mieć konkretny plan jak korzystać ze swoich talentów do osiągania Twoich celów.

Najlepsze efekty osiągamy pracując wykorzystując nasze naturalne sposoby działania i myślenia. Najlepsze w wielu wymiarach – efektywności, przychodu, zadowolenia z pracy. Poznanie swoich talentów, tego jak wpływają na nasze działanie, zrozumienie ich dojrzałych stron pozwala podnieść swoją skuteczność.

Kiedy do tego doda się najlepsze praktyki produktywności i zrozumie jak można je wdrażać w zgodzie z naszymi talentami, to efekty są zdumiewające. Każdy z nas może być produktywny na własny sposób.

Talenty Gallupa szkolenie ma za zadanie przeprowadzić przez proces poznania talentów, zrozumienia ich działania, zaplanowania ich rozwoju. Uczestnicy wyposażeni w tę wiedzę będą mogli zaprojektować swój własny sposób na skuteczność – będą mogli połączyć wiedzę o swoich talentach oraz wiedzę o najlepszych technikach produktywności.

Instytut Gallupa, w którym powstała metoda Clifton Strengths, na podstawie swoich badań, mówi wprost, że osoby, które korzystają ze swoich talentów na co dzień są o około 7-8% bardziej produktywne. Produktywność jest wręcz zakodowana w metodykę CliftonStrengths. Nawet w definicji talentu jest wspomniane, że to naturalny, powtarzalny sposób działania, myślenia, odczuwania, który może być produktywnie wykorzystany.

Po warsztatach będziesz znać swoje talenty, zrozumiesz jak budować z nich mocne strony, będziesz wiedzieć jak talenty wpływają na Twoje działanie.

Poznasz podstawowe zasady produktywności i połączysz je ze swoimi talentami. Dzięki temu będziesz mieć konkretny plan jak korzystać ze swoich talentów do osiągania Twoich celów.

PROGRAM SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

MODUŁ I
Filozofia podejścia do rozwoju w oparciu o mocne strony

 • Filozofia Instytutu Gallupa.
 • Przedstawienie metodologii Instytutu Gallupa.
 • Główne wnioski płynące z ponad 40 lat badań Instytutu Gallupa
 • Czym jest talent?
 • Dlaczego talenty są trwałe, niezmienne i wyjątkowe?
 • Rola talentów w procesie myślenia, działania i odczuwania w organizacji.
 • Anatomia talentu i mocnej strony.
 • Dlaczego warto rozwijać swoje talenty? – Ścieżka Gallupa.
 • Dlaczego nie można być najlepszym we wszystkim ?
 • Czym jest mocna strona?
 • Jak budować mocne strony znając swoje talenty?

MODUŁ II
Ja i moje talenty

 • Wprowadzenie modelu „Name It, Claim It, Aim It”.
 • Wprowadzenie modelu pracy z silnymi stronami Ćwiczenia indywidualne (z dzieleniem się wynikami z grupą).
 • Praca z indywidualnymi wynikami raportów – 5 dominujących cech
 • Moje talenty w praktyce.
 • Wprowadzenie pojęć – Talent, Silna strona, dojrzałość i nie dojrzałość talentu. Praca indywidualna każdego z uczestników
 • Kompetencje najefektywniejszych Liderów.

MODUŁ III:
Ja i moje Mocne Strony

 • Czym jest Mocna Strona? Jak określać Mocne Strony?
 • Jaka wiedza i jakie umiejętności budują moje Mocne Strony?
 • Obszary, które mnie wzmacniają i osłabiają? Jak je identyfikować?
 • Co buduje moją siłę i poczucie własnej wartości?
 • Skąd czerpię energię do działania?
 • Jak doskonalić moje umiejętności i kompetencje we współpracy z innymi?

MODUŁ IV
Ja i moje słabe strony

 • Jak warto myśleć o słabych stronach? Jak mówi o nich Gallupa
 • Jak nimi zarządzać?
 • Jakich działań unikam, które mnie osłabiają i chętnie je predestynuje? Co z tego wynika, dla mnie i dla zespołu?
 • Jakie są moje dominujące słabe strony w pracy?
 • Jakie są „ograniczenia, cienia” – moich talentów
 • Jak moje mocne strony i słabe strony wpływają na sposób budowania relacji z innymi.
 • 4 strategie radzenie sobie ze słabymi stronami.

MODUŁ V
Moje mocne strony i komunikacja z innymi

 • Filtry – talenty a mój indywidualny język komunikacji.
 • Jakie są moje wartości osobiste i jak wpływają na komunikację?
 • Co jest moją trudnością w komunikacji?
 • Praktyczne zastosowanie talentów w komunikacji.
 • Rozmowa o potrzebach – językiem talentów
 • Mój dominujący styl komunikowania się.

MODUŁ VI
Plan rozwoju osobistego i zawodowego

 • Projektowanie produktywnych partnerstw w zespole
 • Tworzenie „Kart partnerstwa”
 • Mapa siebie. Określenie krótkoterminowych i długoterminowych celów osobistych.
 • Strategia używana dominujących talentów do realizacji celów
 • Indywidualny plan rozwoju
 • Wnioski – na poziomie osobistym.

MODUŁ I
Filozofia podejścia do rozwoju w oparciu o mocne strony

 • Filozofia Instytutu Gallupa.
 • Przedstawienie metodologii Instytutu Gallupa.
 • Główne wnioski płynące z ponad 40 lat badań Instytutu Gallupa
 • Czym jest talent?
 • Dlaczego talenty są trwałe, niezmienne i wyjątkowe?
 • Rola talentów w procesie myślenia, działania i odczuwania w organizacji.
 • Anatomia talentu i mocnej strony.
 • Dlaczego warto rozwijać swoje talenty? – Ścieżka Gallupa.
 • Dlaczego nie można być najlepszym we wszystkim ?
 • Czym jest mocna strona?
 • Jak budować mocne strony znając swoje talenty?

MODUŁ II
Ja i moje talenty

 • Wprowadzenie modelu „Name It, Claim It, Aim It”.
 • Wprowadzenie modelu pracy z silnymi stronami Ćwiczenia indywidualne (z dzieleniem się wynikami z grupą).  
 • Praca z indywidualnymi wynikami raportów – 5 dominujących cech
 • Moje talenty w praktyce.
 • Wprowadzenie pojęć – Talent, Silna strona, dojrzałość i nie dojrzałość talentu. Praca indywidualna każdego z uczestników
 • Kompetencje najefektywniejszych Liderów.

MODUŁ III:
Ja i moje Mocne Strony

 • Czym jest Mocna Strona? Jak określać Mocne Strony?
 • Jaka wiedza i jakie umiejętności budują moje Mocne Strony?
 • Obszary, które mnie wzmacniają i osłabiają? Jak je identyfikować?
 • Co buduje moją siłę i poczucie własnej wartości?
 • Skąd czerpię energię do działania?
 • Jak doskonalić moje umiejętności i kompetencje we współpracy z innymi?

MODUŁ IV
Ja i moje słabe strony

 • Jak warto myśleć o słabych stronach? Jak mówi o nich Gallupa
 • Jak nimi zarządzać?
 • Jakich działań unikam, które mnie osłabiają i chętnie je predestynuje? Co z tego wynika, dla mnie i dla zespołu?
 • Jakie są moje dominujące słabe strony w pracy?
 • Jakie są  „ograniczenia, cienia” –  moich talentów
 • Jak moje mocne strony i słabe strony wpływają na sposób budowania relacji z innymi.
 • 4 strategie radzenie sobie ze słabymi stronami.

MODUŁ V
Moje mocne strony i komunikacja z innymi

 • Filtry – talenty a mój indywidualny język komunikacji.
 • Jakie są moje wartości osobiste i jak wpływają na komunikację?
 • Co jest moją trudnością w komunikacji?
 • Praktyczne zastosowanie talentów w komunikacji.
 • Rozmowa o potrzebach – językiem talentów
 • Mój dominujący styl komunikowania się.

MODUŁ VI
Plan rozwoju osobistego i zawodowego

 • Projektowanie produktywnych partnerstw w zespole
 • Tworzenie „Kart partnerstwa”
 • Mapa siebie. Określenie krótkoterminowych i długoterminowych celów osobistych.
 • Strategia używana dominujących talentów do realizacji celów
 • Indywidualny plan rozwoju
 • Wnioski – na poziomie osobistym.

MODUŁ I
Filozofia podejścia do rozwoju w oparciu o mocne strony

 • Filozofia Instytutu Gallupa.
 • Przedstawienie metodologii Instytutu Gallupa.
 • Główne wnioski płynące z ponad 40 lat badań Instytutu Gallupa
 • Czym jest talent?
 • Dlaczego talenty są trwałe, niezmienne i wyjątkowe?
 • Rola talentów w procesie myślenia, działania i odczuwania w organizacji.
 • Anatomia talentu i mocnej strony.
 • Dlaczego warto rozwijać swoje talenty? – Ścieżka Gallupa.
 • Dlaczego nie można być najlepszym we wszystkim ?
 • Czym jest mocna strona?
 • Jak budować mocne strony znając swoje talenty?

MODUŁ II
Ja i moje talenty

 • Wprowadzenie modelu „Name It, Claim It, Aim It”.
 • Wprowadzenie modelu pracy z silnymi stronami Ćwiczenia indywidualne (z dzieleniem się wynikami z grupą).  
 • Praca z indywidualnymi wynikami raportów – 5 dominujących cech
 • Moje talenty w praktyce.
 • Wprowadzenie pojęć – Talent, Silna strona, dojrzałość i nie dojrzałość talentu. Praca indywidualna każdego z uczestników
 • Kompetencje najefektywniejszych Liderów.

MODUŁ III:
Ja i moje Mocne Strony

 • Czym jest Mocna Strona? Jak określać Mocne Strony?
 • Jaka wiedza i jakie umiejętności budują moje Mocne Strony?
 • Obszary, które mnie wzmacniają i osłabiają? Jak je identyfikować?
 • Co buduje moją siłę i poczucie własnej wartości?
 • Skąd czerpię energię do działania?
 • Jak doskonalić moje umiejętności i kompetencje we współpracy z innymi?

MODUŁ IV
Ja i moje słabe strony

 • Jak warto myśleć o słabych stronach? Jak mówi o nich Gallupa
 • Jak nimi zarządzać?
 • Jakich działań unikam, które mnie osłabiają i chętnie je predestynuje? Co z tego wynika, dla mnie i dla zespołu?
 • Jakie są moje dominujące słabe strony w pracy?
 • Jakie są  „ograniczenia, cienia” –  moich talentów
 • Jak moje mocne strony i słabe strony wpływają na sposób budowania relacji z innymi.
 • 4 strategie radzenie sobie ze słabymi stronami.

MODUŁ V
Moje mocne strony i komunikacja z innymi

 • Filtry – talenty a mój indywidualny język komunikacji.
 • Jakie są moje wartości osobiste i jak wpływają na komunikację?
 • Co jest moją trudnością w komunikacji?
 • Praktyczne zastosowanie talentów w komunikacji.
 • Rozmowa o potrzebach – językiem talentów
 • Mój dominujący styl komunikowania się.

MODUŁ VI
Plan rozwoju osobistego i zawodowego

 • Projektowanie produktywnych partnerstw w zespole
 • Tworzenie „Kart partnerstwa”
 • Mapa siebie. Określenie krótkoterminowych i długoterminowych celów osobistych.
 • Strategia używana dominujących talentów do realizacji celów
 • Indywidualny plan rozwoju
 • Wnioski – na poziomie osobistym.

MIELIŚMY PRZYJEMNOŚĆ PRACOWAĆ DLA:

1

Przeszkoliliśmy ponad 40000 dyrektorów, menedżerów, kierowników i naczelników.

2

W Akademiach menedżerskich, w których mierzyliśmy efektywność (47 projektów 286 dni szkol.) poziom kompetencji wzrósł średnio o 16%.

3

Pracujemy na poziomie kompetencji (wiem co i jak mam zrobić), motywacji (wierzę, że warto), postawy (zamierzam to zrobić) , wdrożenia (follow up)

4

Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez amerykańskie centrum Center for American Progress, koszt zastąpienia pracowników wynosi około 16% ich rocznego wynagrodzenia. W przypadku menadżera zwiększa się do 100%.

Z przeprowadzonego badania Clinton Global Initiative University wynika, że pokolenie Y i Z jest wyjątkowo sprawne w obsłudze problemów społecznych. W porównaniu z rodzicami, są bardziej kreatywni (81 do 19%), otwarci (81 do 19%), i innowacyjni (79 do 21% ).

Szkolenie związane z:
 • CliftonStrengths
 • Instytut Gallupa
 • Zarzadzanie talentami
 • Szkolenia gallup
 • Szkolenie efektywność osobista

KORZYŚCI DLA ORGANIZACJI:

 • Pracownicy, którzy są zaangażowani, bo mogę korzystać ze swoich talentów na co dzień
 • Lepsza komunikacja wewnętrzna – oparta o zrozumienie wartości wnoszonych z talentami i potrzeb z nich wynikających
 • Świadomi pracownicy, którzy umieją rozmawiać o swojej roli

KORZYŚCI DLA PRACOWNIKA:

 • Poznanie swoich talentów
 • Zrozumienie jak korzysta ze swoich talentów na co dzień, jak te talenty pomagają (dojrzałe) i czasami przeszkadzają (niedojrzałe)
 • Plan rozwijania swoich talentów w mocne strony
 • Świadomość tego co to znaczy działać produktywnie
 • Plan na wprowadzenie systemu produktywności opartego o talenty
 • Większa przyjemność i łatwość pracy – bo w zgodzie ze swoimi naturalnymi sposobami działania

KORZYŚCI WSPÓLNE:

 • Wspólny język do rozmowy o roli, wartościach i potrzebach
 • Wspólny język do rozmowy o efektywności i skuteczności
 • Lepsza wydajność zespołów, która przekłada się na wydajność organizacji
Warsztat z podejścia talentowego w zespole z użyciem testów talentów Gallupa (Clifton Strengths)

TRENERZY SZKOLENIA

OPINIE O SZKOLENIACH

Anna Staniszewska


Front Desk Manager
tel.: 505 273 550
biuro@projektgamma.pl
Anna Staniszewska

Ilona Ziętkowska


Project Manager
tel.: 517 081 300
i.zietkowska@projektgamma.pl
Ilona Ziętkowska

Ilona Ziętkowska


Project Manager
tel.: 517 081 300
i.zietkowska@projektgamma.pl
Ilona Ziętkowska
Zaznacz liczebność grupy i zostaw dane kontaktowe, a odezwiemy się z wyceną szkolenia.

ZOBACZ NAJBLIŻSZE Szkolenia - efektywność osobista

Komunikacja to kompetencja fundamentalna - leży u podstaw większości czynności wykonywanych przez menedżerów, specjalistów i sprzedawców. Szkolenie z komunikacji to zestaw praktycznych, skutecznych narzędzi, które łatwo wdrożyć do swojej pracy. Serdecznie zapraszamy na trening komunikacji interpersonalnej!
2024-07-08
08 lipca 2024 - 09 lipca 2024
2024-07-09
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
Od dobrej komunikacji zależy jakość naszej współpracy. Zarówno w roli specjalisty, project managera czy sprzedawcy naszą podstawową kompetencją jest umiejętność jasnego i zrozumiałego komunikowania się. Im bardziej jesteśmy podobni, tym łatwiej nam się porozumieć, bo łączy nas wspólnota przekonań i doświadczeń. Kiedy się różnimy – zwłaszcza pokoleniowo – porozumienie bywa trudniejsze.
2024-08-07
07 sierpnia 2024 - 08 sierpnia 2024
2024-08-08
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Szkolenie dostarcza narzędzi i metod, które pozwalają wyznaczyć priorytety w kontekście celów projektu oraz lepiej rozplanować i zorganizować własną pracę. Zapraszamy na warsztat: organizacja czasu pracy - multitasking i efektywność osobista.

Termin szkolenia online wkrótce.
Termin szkolenia otwartego wkrótce.
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.