Międzypokoleniowa komunikacja interpersonalna

Szkolenia - efektywność osobista onlineotwartezamkniete
Komunikacja pracuje dla tych, którzy nad nią pracują
Od dobrej komunikacji zależy jakość naszej współpracy. Zarówno w roli specjalisty, project managera czy sprzedawcy naszą podstawową kompetencją jest umiejętność jasnego i zrozumiałego komunikowania się. Im bardziej jesteśmy podobni, tym łatwiej nam się porozumieć, bo łączy nas wspólnota przekonań i doświadczeń. Kiedy się różnimy – zwłaszcza pokoleniowo – porozumienie bywa trudniejsze.

INFORMACJE O SZKOLENIU

Szkolenie online

 • Dostarczamy narzędzia wspierające rozwój w postaci zadań przedszkoleniowych, poszkoleniowych oraz pigułek wiedzy (video, tekst, podcast).
 • Jeśli pojawiają się problemy z użytkowaniem programów nasz asystent online jest dostępny i służy pomocą.
 • Cena obejmuje: udział w szkoleniu online, materiały w wersji elektronicznej, certyfikat PDF.
07.08.2024 - 08.08.2024
10.00 - 14.00
Szkolenie online
1300 zł netto/os.

Szkolenie otwarte
Szkolenia są organizowane w bardzo dobrych centrach edukacyjno szkoleniowych np. Golden Floor Tower w Warszawie. Centra są dobrze skomunikowane i nowoczesne. Mieszczą się w budynkach najwyższej klasy. W trakcie szkolenia zapewniamy catering i przerwy kawowe.

Dodatkową wartością szkolenia otwartego jest wymiana doświadczeń i wiedzy między uczestnikami i trenerem.

Szkolenie zamknięte

Program jest propozycją wstępną. Może zostać zmodyfikowany, aby odpowiedzieć na oczekiwania wynikające ze specyficznego kontekstu, dodatkowych potrzeb czy profilu grupy docelowej.

Zawartość może być realizowana w wersji warsztatowej, webinarowej, część materiału może być przedstawiona w formie pigułek wiedzy – video, podcast, infografiki. Może być również elementem większej akademii szkoleniowej.

IDEA SZKOLENIA Z KOMUNIKACJI INTERPERSONALNEJ (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

Dodatkowym utrudnieniem jest współcześnie złożoność komunikacji, zwłaszcza gdy wiele kanałów łączy się z różnymi preferencjami komunikacyjnymi i oczekiwaniami każdego pokolenia pracowników.

Jedną z podstawowych różnic pomiędzy pracownikami z pokolenia Z (i zbliżającego się do pełnoletniości pokolenia Alfa) a generacjami X i Y jest właśnie sposób komunikacji. Wirtualny, globalny świat sprawił, że pokolenia rozmawiają nieco innymi językami, bo ich przedstawiciele wkroczyli do tej rzeczywistości w innym momencie i znaleźli sobie w niej zupełnie inne nisze. W świecie realnym te światy i języki przenikały się znacznie bardziej, dlatego nigdy wcześniej tak wiele nie mówiło się o trudnościach we współpracy i komunikacji.

Pokolenie wychowane w Internecie, w świecie projektowania zorientowanego na użytkownika (UX) i dających natychmiastowy feedback gier komputerowych ma zupełnie inne nawyki komunikacyjne, które bywają mylnie interpretowane, co generuje nieporozumienia i utrudnia współpracę. W efekcie:

 • 83% pracowników z pokolenia Z woli kontaktować się z menedżerami osobiście, jednak 82% menadżerów zakłada, że ich pracownicy z pokolenia Z wolą komunikatory.
 • 57% przedstawicieli pokolenia Z chciałoby otrzymywać informacje zwrotne kilka razy w tygodniu, ale tylko 50% ich menedżerów przekazuje im je tak często (część nadal robi to dwa razy w roku).

Szkolenie z międzypokoleniowej komunikacji interpersonalnej pozwala uzyskać pokoleniową świadomość, wolną od stereotypów i pozwalającą na budowanie relacji, porozumienia i współpracę.

Dostarcza narzędzi pozwalających na skuteczne:

 • komunikowanie się z osobami o różnych perspektywach, wartościach i doświadczeniach pokoleniowych
 • dobieranie narzędzi i sposobów komunikacji do realizacji celu
 • przekonywanie i argumentowanie dla zrealizowania komunikacyjnej intencji
 • udzielanie wsparcia i instrukcji
 • udzielanie feedbacku zarówno face to face, jak i przy wsparciu technologii
 • przyjmowanie feedbacku od pracowników z pokoleń X, Y i Z
 • docenianie adekwatne do potrzeb
 • niwelowanie barier komunikacyjnych

Szkolenie jest oparte na naukowych badaniach, popartych praktyką i doświadczeniem zdobytym podczas pracy z menadżerami, multigeneracyjnymi zespołami z różnych branż.

Dodatkowym utrudnieniem jest współcześnie złożoność komunikacji, zwłaszcza gdy wiele kanałów łączy się z różnymi preferencjami komunikacyjnymi i oczekiwaniami każdego pokolenia pracowników.

Jedną z podstawowych różnic pomiędzy pracownikami z pokolenia Z (i zbliżającego się do pełnoletniości pokolenia Alfa) a generacjami X i Y jest właśnie sposób komunikacji. Wirtualny, globalny świat sprawił, że pokolenia rozmawiają nieco innymi językami, bo ich przedstawiciele wkroczyli do tej rzeczywistości w innym momencie i znaleźli sobie w niej zupełnie inne nisze. W świecie realnym te światy i języki przenikały się znacznie bardziej, dlatego nigdy wcześniej tak wiele nie mówiło się o trudnościach we współpracy i komunikacji.

Pokolenie wychowane w Internecie, w świecie projektowania zorientowanego na użytkownika (UX) i dających natychmiastowy feedback gier komputerowych ma zupełnie inne nawyki komunikacyjne, które bywają mylnie interpretowane, co generuje nieporozumienia i utrudnia współpracę. W efekcie:

 • 83% pracowników z pokolenia Z woli kontaktować się z menedżerami osobiście, jednak 82% menadżerów zakłada, że ich pracownicy z pokolenia Z wolą komunikatory.
 • 57% przedstawicieli pokolenia Z chciałoby otrzymywać informacje zwrotne kilka razy w tygodniu, ale tylko 50% ich menedżerów przekazuje im je tak często (część nadal robi to dwa razy w roku).

Szkolenie z międzypokoleniowej komunikacji interpersonalnej pozwala uzyskać pokoleniową świadomość, wolną od stereotypów i pozwalającą na budowanie relacji, porozumienia i współpracę.

Dostarcza narzędzi pozwalających na skuteczne:

 • komunikowanie się z osobami o różnych perspektywach, wartościach i doświadczeniach pokoleniowych
 • dobieranie narzędzi i sposobów komunikacji do realizacji celu
 • przekonywanie i argumentowanie dla zrealizowania komunikacyjnej intencji
 • udzielanie wsparcia i instrukcji
 • udzielanie feedbacku zarówno face to face, jak i przy wsparciu technologii
 • przyjmowanie feedbacku od pracowników z pokoleń X, Y i Z
 • docenianie adekwatne do potrzeb
 • niwelowanie barier komunikacyjnych

Szkolenie jest oparte na naukowych badaniach, popartych praktyką i doświadczeniem zdobytym podczas pracy z menadżerami, multigeneracyjnymi zespołami z różnych branż.

PROGRAM SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

SZKOLENIE ROZWIJA NASTĘPUJĄCE UMIEJĘTNOŚCI/KOMPETENCJE:

 • Rozwinięcie „świadomości pokoleniowej” dla lepszego zrozumienia różnic i kontekstu komunikacyjnego
 • Komunikacji interpersonalnej dostosowanej do poszczególnych grup wiekowych pracowników
 • Sprawdzanie stopnia zrozumienia innych i odwrotnie
 • Kontrolowanie sprawnego przepływu informacji
 • Umiejętność przyjmowania i udzielania informacji zwrotnej w zależności od grupy, z którą się komunikujemy
 • Asertywna reakcja na krytykę i oddzielanie faktów od opinii
 • Budowanie umiejętności tworzenia pozytywnych relacji w pracy
 • Dobierania skutecznych kanałów komunikacyjnych

 Skuteczna komunikacja z współpracownikami

 • Co jest komunikacją?
 • Schemat 5K i jego wykorzystanie w zarządzaniu.
 • Pomyślane – powiedziane – usłyszane – zrozumiane – wykonane – jak do tego doprowadzić?
 • Pokoleniowe bariery komunikacji we współczesnych zespołach

Zanim powiesz – posłuchaj

 • Techniki kontrolowania przebiegu rozmowy
 • Aktywne słuchanie i aktywne mówienie
 • Parafraza
 • Klaryfikacja
 • Podsumowania
 • Odzwierciedlanie

Poziom umiejętności – narzędzia komunikacyjne

 • Narzędzia do komunikacji online – jak interpretować pokoleniowe style komunikacji
 • Narzędzia do komunikacji online – jak je dostosowywać do potrzeb i doświadczenia pracowników
 • Wirtualnie to także interpersonalnie – dostosowanie komunikatu do kanału komunikacyjnego oraz jego odbiorców
 • Jak udzielać instrukcji i sprawdzać ich zrozumienie
 • Jak zadbać o sprawny przepływ informacji w zespole / organizacji
 • Komunikowanie w sytuacji konfliktu
 • Słowa budujące mury vs słowa budujące porozumienie
 • Język inkluzywny – mikroagresje i jak ich unikać?

Informacja zwrotna

 • Intencje w informacji zwrotnej
 • Fakty czy oceny i interpretacje
 • Uczucia rzekome a prawdziwe
 • Feedback – jak być skuteczniejszym
 • „Pluszowy feedback” – jak go udzielać pracownikom z pokolenia Z i jak przyjmować od nich feedback.

Tłumacz pokoleniowy – case study

 • Analiza zdarzeń krytycznych w kontekście zdobytej wiedzy + wnioski
 • Omówienie, podsumowanie, action plan

SZKOLENIE ROZWIJA NASTĘPUJĄCE UMIEJĘTNOŚCI/KOMPETENCJE:

 • Rozwinięcie „świadomości pokoleniowej” dla lepszego zrozumienia różnic i kontekstu komunikacyjnego
 • Komunikacji interpersonalnej dostosowanej do poszczególnych grup wiekowych pracowników
 • Sprawdzanie stopnia zrozumienia innych i odwrotnie
 • Kontrolowanie sprawnego przepływu informacji
 • Umiejętność przyjmowania i udzielania informacji zwrotnej w zależności od grupy, z którą się komunikujemy
 • Asertywna reakcja na krytykę i oddzielanie faktów od opinii
 • Budowanie umiejętności tworzenia pozytywnych relacji w pracy
 • Dobierania skutecznych kanałów komunikacyjnych

  Skuteczna komunikacja z współpracownikami z różnorodnym

 • Co jest komunikacją?
 • Schemat 5K i jego wykorzystanie w zarządzaniu.
 • Pomyślane – powiedziane – usłyszane – zrozumiane – wykonane – jak do tego doprowadzić?
 • Pokoleniowe bariery komunikacji we współczesnych zespołach

Zanim powiesz – posłuchaj

 • Techniki kontrolowania przebiegu rozmowy
 • Aktywne słuchanie i aktywne mówienie
 • Parafraza
 • Klaryfikacja
 • Podsumowania
 • Odzwierciedlanie

Poziom umiejętności – narzędzia komunikacyjne

 • Narzędzia do komunikacji online – jak interpretować pokoleniowe style komunikacji
 • Narzędzia do komunikacji online – jak je dostosowywać do potrzeb i doświadczenia pracowników
 • Wirtualnie to także interpersonalnie – dostosowanie komunikatu do kanału komunikacyjnego oraz jego odbiorców
 • Jak udzielać instrukcji i sprawdzać ich zrozumienie
 • Jak zadbać o sprawny przepływ informacji w zespole / organizacji
 • Komunikowanie w sytuacji konfliktu
 • Słowa budujące mury vs słowa budujące porozumienie
 • Język inkluzywny – mikroagresje i jak ich unikać?

Informacja zwrotna

 • Intencje w informacji zwrotnej
 • Fakty czy oceny i interpretacje
 • Uczucia rzekome a prawdziwe
 • Feedback – jak być skuteczniejszym
 • „Pluszowy feedback” – jak go udzielać pracownikom z pokolenia Z i jak przyjmować od nich feedback.

Tłumacz pokoleniowy – case study

 • Analiza zdarzeń krytycznych w kontekście zdobytej wiedzy + wnioski
 • Omówienie, podsumowanie, action plan

MIELIŚMY PRZYJEMNOŚĆ PRACOWAĆ DLA:

1

Przeszkoliliśmy ponad 40000 dyrektorów, menedżerów, kierowników i naczelników.

2

W Akademiach menedżerskich, w których mierzyliśmy efektywność (47 projektów 286 dni szkol.) poziom kompetencji wzrósł średnio o 16%.

3

Pracujemy na poziomie kompetencji (wiem co i jak mam zrobić), motywacji (wierzę, że warto), postawy (zamierzam to zrobić) , wdrożenia (follow up)

4

Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez amerykańskie centrum Center for American Progress, koszt zastąpienia pracowników wynosi około 16% ich rocznego wynagrodzenia. W przypadku menadżera zwiększa się do 100%.

Szkolenie związane z:
 • efektywna komunikacja
 • skuteczna komunikacja
 • szkolenie komunikacja w zespole
 • style społeczne
 • asertywność
 • informacja zwrotna

KORZYŚCI DLA ORGANIZACJI:
(KOMUNIKACJA W ZESPOLE)

 • zwiększenie efektywności przepływu informacji w organizacji
 • mniejsza retencja pracowników (szczególnie z pokolenia Z)
 • wzmacnianie więzi zespołowych i budowanie relacji oraz zaangażowania pracowników
 • wzrost satysfakcji pracowników
 • budowanie kultury zaufania w organizacji
 • budowanie wizerunku organizacji otwartej i przyjaznej młodym pokoleniom pracowników

KORZYŚCI DLA PRACOWNIKA:
(CZŁONEK ZESPOŁU)

 • wiedza i narzędzia niezbędne do rozwoju umiejętności komunikacji z różnorodnymi grupami
 • wyjście poza myślenie homogeniczne (grupowe)
 • rozwój umiejętności komunikacyjnych w komunikacji bezpośredniej oraz wirtualnej
 • identyfikowanie i przełamywanie barier w porozumieniu
 • minimalizowanie i sprawne rozwiązywanie konfliktów
 • rozwijanie umiejętności komunikacji wrażliwej na różnorodność pokoleniową
 • uniknięcie nieporozumień wynikających z różnic perspektyw
 • jasne stawianie granic z szacunkiem dla granic innych
 • umiejętność formułowania informacji zwrotnej
 • wzrost zaangażowania poprzez rozwijanie kompetencji miękkich
 • skuteczne udzielanie instrukcji

KORZYŚCI WSPÓLNE:
(EFEKTYWNOŚĆ)

 • lepszy przepływ informacji
 • sprawny przebieg spotkań i zebrań
 • otwarta komunikacja
 • przepływ wiedzy pomiędzy zespołami zróżnicowanymi wiekowo]
 • integracja zespołów
 • przezwyciężanie barier, minimalizacja konfliktów
Międzypokoleniowa komunikacja interpersonalna

TRENERZY SZKOLENIA (SZKOLENIE KOMUNIKACJA)

OPINIE O SZKOLENIACH

Marta Siębor


Front Desk Manager
tel.: 505 273 550
biuro@projektgamma.pl
Marta Siębor

Matylda Foltyn


Specjalistka ds. szkoleń otwartych
tel.: 506 644 921
m.foltyn@projektgamma.pl
Matylda Foltyn

Matylda Foltyn


Specjalistka ds. szkoleń otwartych
tel.: 506 644 921
m.foltyn@projektgamma.pl
Matylda Foltyn
Zaznacz liczebność grupy i zostaw dane kontaktowe, a odezwiemy się z wyceną szkolenia.

ZOBACZ NAJBLIŻSZE Szkolenia - efektywność osobista

Od dobrej komunikacji zależy jakość naszej współpracy. Zarówno w roli specjalisty, project managera czy sprzedawcy naszą podstawową kompetencją jest umiejętność jasnego i zrozumiałego komunikowania się. Im bardziej jesteśmy podobni, tym łatwiej nam się porozumieć, bo łączy nas wspólnota przekonań i doświadczeń. Kiedy się różnimy – zwłaszcza pokoleniowo – porozumienie bywa trudniejsze.
2024-08-07
07 sierpnia 2024 - 08 sierpnia 2024
2024-08-08
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
Szkolenie dla asystentów zarządu zapozna uczestników z elementami kształtowania postawy biznesowej i rozwijania umiejętności interpersonalnych. Oparte jest na unikalnym modelu kompetencyjnym wypracowanym przez ekspertów od lat wspierających działanie Biur Zarządów I Rad Nadzorczych. Zapraszamy na szkolenie: Profesjonalny Asystent Biura Zarządu i Rady Nadzorczej
2024-09-03
03 września 2024 - 04 września 2024
2024-09-04
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Obecność błędów językowych w tekście na ogół źle świadczy o ich autorze. Poprawność językowa jest dla wielu ludzi świadectwem kultury, kompetencji i wykształcenia. Jej brak jest postrzegany jako przejaw ignorancji i braku szacunku dla odbiorcy, dlatego tak ważne jest dbanie o prawidłową pisownię. Zapraszamy na kurs z nauki pisania pism urzędowych!

2024-09-20
20 września 2024
2024-09-20
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.