Sztuka wystąpień i prezentacji on-line

Szkolenia - efektywność osobista onlineotwartezamkniete
Do dwugodzinnej przemowy potrzebuję 5 minut przygotowania, do 5 minutowej – dwóch godzin
Niezależnie od tego jak „ładna” jest prezentacja ludzie niewiele z niej zapamiętują. Nie mogą więc przekazać tych informacji innym. Odbiorcy prezentacji rzadko są jedynymi decydentami, użytkownikami. Warto by stali się ambasadorami tego, do czego przekonujemy. Nasze szkolenie z technik prezentacji tego uczy.

INFORMACJE O SZKOLENIU

Szkolenie online

 • Dostarczamy narzędzia wspierające rozwój w postaci zadań przedszkoleniowych, poszkoleniowych oraz pigułek wiedzy (video, tekst, podcast).
 • Jeśli pojawiają się problemy z użytkowaniem programów nasz asystent online jest dostępny i służy pomocą.
 • Cena obejmuje: udział w szkoleniu online, materiały w wersji elektronicznej, certyfikat PDF.

Szkolenie otwarte
Szkolenia są organizowane w bardzo dobrych centrach edukacyjno szkoleniowych np. Golden Floor Tower w Warszawie. Centra są dobrze skomunikowane i nowoczesne. Mieszczą się w budynkach najwyższej klasy. W trakcie szkolenia zapewniamy catering i przerwy kawowe.

Dodatkową wartością szkolenia otwartego jest wymiana doświadczeń i wiedzy między uczestnikami i trenerem.

Szkolenie zamknięte

Program jest propozycją wstępną. Może zostać zmodyfikowany, aby odpowiedzieć na oczekiwania wynikające ze specyficznego kontekstu, dodatkowych potrzeb czy profilu grupy docelowej.

Zawartość może być realizowana w wersji warsztatowej, webinarowej, część materiału może być przedstawiona w formie pigułek wiedzy – video, podcast, infografiki. Może być również elementem większej akademii szkoleniowej.

IDEA SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

Skuteczność przekazu podnosimy poprzez zmianę formy i jego treści. W Online jedno i drugie nie jest tak intuicyjne jak w świecie spotkań bezpośrednich. Warto wiec zdobyć nową wiedzę i umiejętności – nauczyć się od nowa skuteczności przekazu w komunikacji zdalnej.

Wszyscy wiemy, że na wartość produktu i ważność idei wpływa „opakowanie” – czyli to w jaki sposób przekaz jest podany. W wystąpieniach i prezentacjach online tym sposobem podania jest ewentualna prezentacja i tzw. awatar – wirtualny obraz prawdziwego człowieka.

Od tego jak będzie postrzegany zależy wiarygodność przekazu, zaspokojenie potrzeb bezpieczeństwa, prestiżu i jak szybko powstanie fundament zaufania, który jest niezbędny do tego aby odbiorcy uczciwie odpowiadali na pytania i w pełni angażowali się w narrację prezentującego.

Zbudowanie awatara to dobór odpowiednich środków technicznych (tło, perspektywa, światło, kadr) oraz komunikacja niewerbalna, która wymaga innych wzorców niż ta tradycyjna podczas spotkać face-to-face.

Skuteczna prezentacja osiąga efekty na 3 poziomach:

Efekt na poziomie emocjonalnym – prezentujący zyskał moje zaufanie  / sympatię / zbudował autorytet.  Lubię go lub/i wierzę mu.  W online tu rolę ogrywa sposób prezentowania treści, stworzenie awatara  (awatar, prezentacja, tło, perspektywa, światło, kadr)

Efekt na poziom informacyjnym – zapamiętałem najważniejsze informacje. Jeśli będę musiał przekonać innych bądź obronić swoje zdanie, będę miał odpowiednie argumenty. Efekt uzyskujemy techniki chunkingu – więcej o tym poniżej.

Efekt na poziomie motywacyjnym – chcę aktywnie zainteresować/przekonać innych. Staję się ambasadorem idei / produktu / rozwiązania. Efekt uzyskujemy poprzez taktyki motywacyjne.

Metodyka Chunking – Mniej znaczy więcej!
Skuteczna prezentacja Online musi być krótsza. Postulat Jobsa – Less is More dziś tylko zyskuje na aktualności!

Każdy człowiek posiada pewne możliwości zapamiętywania informacji. Z psychologii poznawczej wiemy, że jest to 7+/-2  chunk’ów wiedzy. Chunk – z angielskiego kęs. Jeżeli podczas prezentacji  przekażemy 20 dawek informacji, to odbiorca zapamięta 5-7 – niekoniecznie tych dla nas najważniejszych. Dlatego ważne jest, aby przygotowując i prowadząc prezentację pamiętać o informacjach najważniejszych dla sukcesu wystąpienia i stosować techniki, które sprawią, że odbiorca zapamięta dokładnie to na czym nam najbardziej zależy.

Ambasador tego co prezentujemy
Ambasador to osoba, która aktywnie przekonuje innych do naszego rozwiązania / idei / produktu czy usługi. Będzie on skuteczny jeżeli będzie miał właściwe informacje (efekty na poziomie informacyjnym – odpowiednie chunki wiedzy) oraz pozytywną motywację (z neutralnej na aktywną).

Szkolenie na następujących założeniach:

 • Odbiorca prezentacji nie jest jedynym decydentem – często funkcjonuje w tzw. kręgu decyzyjnym, musi przekonać innych bądź obronić swoją decyzję w relacji z innymi.
 • Długie prezentacje nie działają  – ludzie mają ograniczone możliwości przyswajania informacji, gdy dostaną ich za dużo, „wyłączają się” i tracimy ich uwagę.
 • Dobre wrażenie to za mało – odpowiednia mowa ciała realizuje tylko jeden z 3 celów skutecznej prezentacji. Pozwala zyskać sympatię bądź zaufanie – to ważny krok, ale jedynie pierwszy na drodze to skutecznej prezentacji

Skuteczna prezentacja osiąga efekty na 3 poziomach:

 • Efekt na poziomie emocjonalnym – prezentujący zyskał moje zaufanie  / sympatię / zbudował autorytet.  Lubię go lub/i wierzę mu.  Efekt uzyskujemy przez zarządzanie wizerunkiem oraz mowę ciała.
 • Efekt na poziom informacyjnym – zapamiętałem najważniejsze informacje. Jeśli będę musiał przekonać innych bądź obronić swoją decyzję, będę miał odpowiednie argumenty. Efekt uzyskujemy techniki chunkingu – więcej o tym poniżej.
 • Efekt na poziomie motywacyjnym – chcę aktywnie przekonywać innych. Staję się ambasadorem idei / produktu / rozwiązania. Efekt uzyskujemy poprzez taktyki motywacyjne.

Metodyka Chunking – Mniej znaczy więcej!
Każdy człowiek posiada pewne możliwości zapamiętywania informacji. Z psychologii poznawczej wiemy, że jest to 7+/-2  chunk’ów wiedzy. Chunk – z angielskiego kęs. Jeżeli podczas prezentacji  przekażemy 20 dawek informacji, to odbiorca zapamięta 5-7 – niekoniecznie tych dla nas najważniejszych.

Dlatego ważne jest, aby przygotowując i prowadząc efektywną prezentację pamiętać o informacjach najważniejszych dla sukcesu wystąpienia i stosować techniki, które sprawią, że odbiorca zapamięta dokładnie to na czym nam zależy.

Ambasador tego co prezentujemy
Ambasador to osoba, która aktywnie przekonuje innych do naszego rozwiązania / idei / produktu czy usługi. Będzie on skuteczny jeżeli będzie miał właściwe informacje (efekty na poziomie informacyjnym – odpowiednie chunk’i wiedzy) oraz pozytywną motywację (z neutralnej na aktywną).

Szkolenie na następujących założeniach:

 • Odbiorca prezentacji nie jest jedynym decydentem – często funkcjonuje w tzw. kręgu decyzyjnym, musi przekonać innych bądź obronić swoją decyzję w relacji z innymi.
 • Długie prezentacje nie działają – ludzie mają ograniczone możliwości przyswajania informacji, gdy dostaną ich za dużo, „wyłączają się” i tracimy ich uwagę.
 • Dobre wrażenie to za mało – odpowiednia mowa ciała realizuje tylko jeden z 3 celów skutecznej prezentacji. Pozwala zyskać sympatię bądź zaufanie – to ważny krok, ale jedynie pierwszy na drodze to skutecznej prezentacji

Skuteczna prezentacja osiąga efekty na 3 poziomach:

 • Efekt na poziomie emocjonalnym – prezentujący zyskał moje zaufanie / sympatię / zbudował autorytet. Lubię go lub/i wierzę mu. Efekt uzyskujemy przez zarządzanie wizerunkiem oraz mowę ciała.
 • Efekt na poziom informacyjnym – zapamiętałem najważniejsze informacje. Jeśli będę musiał przekonać innych bądź obronić swoją decyzję, będę miał odpowiednie argumenty. Efekt uzyskujemy techniki chunkingu – więcej o tym poniżej.
 • Efekt na poziomie motywacyjnym – chcę aktywnie przekonywać innych. Staję się ambasadorem idei / produktu / rozwiązania. Efekt uzyskujemy poprzez taktyki motywacyjne.

Metodyka Chunking – Mniej znaczy więcej!
Każdy człowiek posiada pewne możliwości zapamiętywania informacji. Z psychologii poznawczej wiemy, że jest to 7+/-2 chunk’ów wiedzy. Chunk – z angielskiego kęs. Jeżeli podczas prezentacji przekażemy 20 dawek informacji, to odbiorca zapamięta 5-7 – niekoniecznie tych dla nas najważniejszych.

Dlatego ważne jest, aby przygotowując i prowadząc efektywną prezentację pamiętać o informacjach najważniejszych dla sukcesu wystąpienia i stosować techniki, które sprawią, że odbiorca zapamięta dokładnie to na czym nam zależy.

Ambasador tego co prezentujemy
Ambasador to osoba, która aktywnie przekonuje innych do naszego rozwiązania / idei / produktu czy usługi. Będzie on skuteczny jeżeli będzie miał właściwe informacje (efekty na poziomie informacyjnym – odpowiednie chunk’i wiedzy) oraz pozytywną motywację (z neutralnej na aktywną).

PROGRAM SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

1. Autoprezentacja w wersji online

 • Dlaczego nawyki prezentacyjne ze „świata stacjonarnego” nie są skuteczne w Online?
 • „Opakowanie” w Online ma większe znaczenie niż stacjonarnie
  • Percepcja ceny i ważności produktów i idei w kontekście autoprezentacji
  • Autoprezentacja jako kluczowy element skuteczności emocjonalnej prezentacji
 • Awatar – cyfrowy obraz rzeczywistego człowieka
  • Tło, perspektywa, światło, kadr
  • Komunikacja niewerbalna
  • Analiza nawyków prezentacyjnych i autoprezentacyjnych. Jak o nie zadbać w prezentacji online?
 • Budowanie wizerunku osoby kompetentnej podczas prezentacji online
  • Deklaracja kompetencji
  • Inscenizacja kompetencji
  • Rekwizyty kompetencji
  • Narzędzia aktywizujące uczestników online
  • Tajniki osób zajmujących się zawodowo pracą z kamerą

2. Techniki chunkingu – „Less is More” w prezentacji i PPT

 • ­    Budowanie struktury przekazu
 • ­    Wykorzystywanie efektów pamięciowych wpływających na zapamiętywanie
  • Efekt pierwszeństwa i świeżości
  • Efekt inności i efekt interferencji
  • Efekt partycypacji i efekt synergii
  • Didaskalia dla odbiorcy – niech nasza mapa prezentacji będzie zrozumiała dla drugiej strony
 • Tworzenie efektywnej prezentacji w PPT
  • Zasady umieszczania grafik i zdjęć w prezentacji.
  • Zasada dwóch czcionek i trzech kolorów.
  • Używanie dźwięku i wideo w prezentacji.
  • Świadome dobieranie wskaźników.
  • Najczęstsze błędy podczas przygotowywania prezentacji.

3. W Online można więcej! – techniki skupiania uwagi i angażowani uczestników

 • Dodatkowe narzędzia i techniki angażowania uczestników
  • Mural, Mentimeter, Kahoot, Miro, Quizlet
  • Generator liczb, kolorów, imion
  • Przerzucanie inicjatywy na grupę poprzez instancję nieformalnego lidera
  • Wirtualny spacer i metafora jako metody zaproszenia uczestników do interakcji.
 • Techniki skupiania uwagi
  • Poczucie humoru
  • Charyzma
  • Głęboka analiza
  • Metafora
  • Storytelling
  • Materiały wideo
 • Radzenie sobie w trudnych sytuacjach w wystąpieniach online.
  • Brak reakcji (wyłączona kamera, mikrofon)
  • Zalew pytań vs. brak pytań vs. pytania tzw. „do czapy 😉 ”
  • Reagowanie na problemy techniczne

4. Techniki pracy ze stresem i budowania pewności przekazu

 • Techniki obniżania stresu doraźnego
 • Kotryzol, norepinerfyna, dopamina i DHEA, czyli koktajl chemiczny wywołujący i hamujący reakcję stresową.
  • Jak działa układ limbiczny
  • Czym jest reakcja stresowa
  • Jakie są skutki stresu na poziomie umysłu
 • Metody błyskawicznego obniżania stresu.
  • Jak w 3 minuty zmniejszyć wydzielanie kortyzolu nawet o 60%
  • Oddechy przeponowe
  • Pozycje mocy
  • Kotwiczenie pozytywnych stanów umysłu
  • Techniki wizualizacji obniżającej stres
  • Przygotowanie do spotkania online

5. Metaprogramy

 • Pięć podstawowych metaprogramów
 • Dopasowanie prezentacji do typu odbiorców
 • Umiejętność budowania więzi z odbiorcami
 • Prezentacja jako pierwszy etap procesu sprzedaży

6. Prezentacje i feedback

 • Prezentacje uczestników.
 • Trójpoziomowa informacja zwrotna

7. Stworzenie skryptu vs. potęga checklisty

 • Uniwersalne zasady, których chcemy przestrzegać podczas wystąpień online

Indywidualne sesje warsztatowe.
W zależności od potrzeb, uzupełnieniem warsztatu mogą być indywidualne sesje warsztatowo-mentoringowe ze wszystkimi bądź z wybranymi uczestnikami. Skupiamy się wówczas na indywidualnych potrzebach uczestników, wzmacniamy mocne strony i szlifujemy obszary wymagające ulepszenia.

1. Rozpoczęcie szkolenia

 • Przedstawienie trenera i celów szkolenia
 • Prezentacja zasad organizacyjnych szkolenia
 • Prezentacja programu szkolenia
 • Prezentacje uczestników

2. Przygotowanie prezentacji

 • Rezultaty prezentacji
  • Co odbiorca ma wiedzieć?
  • Co odbiorca ma czuć?
  • Co Odbiorca ma robić?
 • ­7 kroków przygotowania prezentacji
  • Po co?, Do kogo?, Co?, Kto?, Jak?, Kiedy?, Gdzie?
 • ­Różne cele dla różnych uczestników (pracownicy na spotkaniach wewnętrznych, klienci na spotkaniach sprzedażowych, konferencje etc.)

3. Przygotowanie planu prezentacji

 • Ustalenie planu prezentacji
 • Zdefiniowanie głównych obszarów prezentacji
  • Do jakich wniosków powinno dojść audytorium?
  • Jak do tego doprowadzić?
  • Jak je udokumentować?

4. Techniki chunkingu – przekazywanie informacji, tak aby zostały zapamiętane w niezmieniony sposób

 • Budowanie struktury przekazu
 • Wykorzystywanie efektów pamięciowych wpływających na zapamiętywanie
  • Efekt pierwszeństwa i świeżości
  • Efekt inności i efekt interferencji
  • Efekt partycypacji i efekt synergii
  • Didaskalia dla odbiorcy – niech nasza mapa prezentacji będzie zrozumiała dla drugiej strony
  • Trening wykorzystywania efektów pamięciowych

5. Struktura prezentacji

 • Rozpoczęcie prezentacji
  • Co powinien zawierać wstęp?
  • Sposoby rozpoczęcia prezentacji
  • Jakich błędów w początkowej fazie należy unikać
 • Rodzaje wstępów
  • Świadoma prowokacja
  • Nawiązanie do aktualnego wydarzenia
  • Pytania o doświadczenia uczestników
  • Ujawnienie zaskakującego
  • i interesującego faktu
  • Pobudzenie uczestników do myślenia
 • Faza środkowa
  • Wybór energiser’ów prezentacyjnych
  • Wybranie momentów interakcji z odbiorcami prezentacji
  • Podział prezentacji na chunk’sy informacyjne
 • Zakończenie
  • Zasady dobrego podsumowania
  • Jak nie należy kończyć prezentacji
  • Czego nie należy mówić na zakończenie prezentacji

6. Wykorzystaj mocne strony

 • Koncepcja „bądź najlepszą wersją samego siebie”
  • Praca na deficytach vs. praca na mocnych stronach – podejście Gallupa
  • Jak być autentycznym, a jednocześnie zarządzać swoją prezentacją?
 • Jakie są moje mocne strony jako mówcy
  • Co stanowi moją przewagę konkurencyjną?
  • Kiedy czuję się swobodnie?
  • W jakich sytuacjach mam największą pewność siebie?
  • Jakie są głębokie fundamenty mojego poczucia własnej wartości?
 • Techniki skupiania uwagi
  • Poczucie humoru
  • Charyzma
  • Głęboka analiza
  • Metafora
  • Storytelling

7. Budowanie efektywności prezentacji

 • Poziom emocjonalny
 • Poziom informacyjny
 • Poziom motywacyjny

8. Efektywność prezentacji

 • Efekt pierwszego wrażenia
 • Analiza nawyków prezentacyjnych  i autoprezentacyjnych
  • Poziom werbalny
  • Poziom niewerbalny
 • Zarządzanie wizerunkiem – poziom niewerbalny
  • Zarządzanie przestrzenią – dystans psychologiczny
  • Zarządzanie organizacją przestrzeni – układ pomieszczenie/audytorium
  • Mimika
  • Gestykulacja
  • Kontakt wzrokowy
  • Ruch ciała
  • Postawa ciała
  • Ubiór i atrybuty wyglądu zewnętrznego
 • Budowanie wizerunku osoby kompetentnej podczas prezentacji
  • Deklaracja kompetencji
  • Inscenizacja kompetencji
  • Rekwizyty kompetencji

9. Prezentacje, wystąpienia nagrywane na kamerę video

 • Szkoła przetrwania – czyli co zrobić aby trudni uczestnicy i trudne sytuacje nie były „zmorą”, a jedynie ważnym elementem zajęć
 • Jak pokonać stres, radzenie sobie z tremą
 • Radzenie sobie z trudnymi pytaniami i zastrzeżeniami, wątpliwościami
 • Dokonywanie zmian w ostatniej chwili i na bieżąco

10. Podsumowanie w formie praktycznych wniosków

 • Karta ssc
  • Start – jakie zachowania zaczniemy stosować
  • Stop – jakich zachowań pozbywamy się
  • Continue – jakie zachowania kontynuujemy
 • Wnioski
  • Na poziomie osobistym
  • Na poziomie 3 rezultatów wystąpienia

1. Rozpoczęcie szkolenia

 • Przedstawienie trenera i celów szkolenia
 • Prezentacja zasad organizacyjnych szkolenia
 • Prezentacja programu szkolenia
 • Prezentacje uczestników

2. Przygotowanie prezentacji

 • Rezultaty prezentacji
  • Co odbiorca ma wiedzieć?
  • Co odbiorca ma czuć?
  • Co Odbiorca ma robić?
 • ­7 kroków przygotowania prezentacji
  • Po co?, Do kogo?, Co?, Kto?, Jak?, Kiedy?, Gdzie?
 • ­Różne cele dla różnych uczestników (pracownicy na spotkaniach wewnętrznych, klienci na spotkaniach sprzedażowych, konferencje etc.)

3. Przygotowanie planu prezentacji

 • Ustalenie planu prezentacji
 • Zdefiniowanie głównych obszarów prezentacji
  • Do jakich wniosków powinno dojść audytorium?
  • Jak do tego doprowadzić?
  • Jak je udokumentować?

4. Techniki chunkingu – przekazywanie informacji, tak aby zostały zapamiętane w niezmieniony sposób

 • Budowanie struktury przekazu
 • Wykorzystywanie efektów pamięciowych wpływających na zapamiętywanie
  • Efekt pierwszeństwa i świeżości
  • Efekt inności i efekt interferencji
  • Efekt partycypacji i efekt synergii
  • Didaskalia dla odbiorcy – niech nasza mapa prezentacji będzie zrozumiała dla drugiej strony
  • Trening wykorzystywania efektów pamięciowych

5. Struktura prezentacji

 • Rozpoczęcie prezentacji
  • Co powinien zawierać wstęp?
  • Sposoby rozpoczęcia prezentacji
  • Jakich błędów w początkowej fazie należy unikać
 • Rodzaje wstępów
  • Świadoma prowokacja
  • Nawiązanie do aktualnego wydarzenia
  • Pytania o doświadczenia uczestników
  • Ujawnienie zaskakującego
  • i interesującego faktu
  • Pobudzenie uczestników do myślenia
 • Faza środkowa
  • Wybór energiser’ów prezentacyjnych
  • Wybranie momentów interakcji z odbiorcami prezentacji
  • Podział prezentacji na chunk’sy informacyjne
 • Zakończenie
  • Zasady dobrego podsumowania
  • Jak nie należy kończyć prezentacji
  • Czego nie należy mówić na zakończenie prezentacji

6. Wykorzystaj mocne strony

 • Koncepcja „bądź najlepszą wersją samego siebie”
  • Praca na deficytach vs. praca na mocnych stronach – podejście Gallupa
  • Jak być autentycznym, a jednocześnie zarządzać swoją prezentacją?
 • Jakie są moje mocne strony jako mówcy
  • Co stanowi moją przewagę konkurencyjną?
  • Kiedy czuję się swobodnie?
  • W jakich sytuacjach mam największą pewność siebie?
  • Jakie są głębokie fundamenty mojego poczucia własnej wartości?
 • Techniki skupiania uwagi
  • Poczucie humoru
  • Charyzma
  • Głęboka analiza
  • Metafora
  • Storytelling

7. Budowanie efektywności prezentacji

 • Poziom emocjonalny
 • Poziom informacyjny
 • Poziom motywacyjny

8. Efektywność prezentacji

 • Efekt pierwszego wrażenia
 • Analiza nawyków prezentacyjnych i autoprezentacyjnych
  • Poziom werbalny
  • Poziom niewerbalny
 • Zarządzanie wizerunkiem – poziom niewerbalny
  • Zarządzanie przestrzenią – dystans psychologiczny
  • Zarządzanie organizacją przestrzeni – układ pomieszczenie/audytorium
  • Mimika
  • Gestykulacja
  • Kontakt wzrokowy
  • Ruch ciała
  • Postawa ciała
  • Ubiór i atrybuty wyglądu zewnętrznego
 • Budowanie wizerunku osoby kompetentnej podczas prezentacji
  • Deklaracja kompetencji
  • Inscenizacja kompetencji
  • Rekwizyty kompetencji

9. Prezentacje, wystąpienia nagrywane na kamerę video

 • Szkoła przetrwania – czyli co zrobić aby trudni uczestnicy i trudne sytuacje nie były „zmorą”, a jedynie ważnym elementem zajęć
 • Jak pokonać stres, radzenie sobie z tremą
 • Radzenie sobie z trudnymi pytaniami i zastrzeżeniami, wątpliwościami
 • Dokonywanie zmian w ostatniej chwili i na bieżąco

10. Podsumowanie w formie praktycznych wniosków

 • Karta ssc
  • Start – jakie zachowania zaczniemy stosować
  • Stop – jakich zachowań pozbywamy się
  • Continue – jakie zachowania kontynuujemy
 • Wnioski
  • Na poziomie osobistym
  • Na poziomie 3 rezultatów wystąpienia

MIELIŚMY PRZYJEMNOŚĆ PRACOWAĆ DLA:

1

Przeszkoliliśmy ponad 40000 dyrektorów, menedżerów, kierowników i naczelników.

2

W Akademiach menedżerskich, w których mierzyliśmy efektywność (47 projektów 286 dni szkol.) poziom kompetencji wzrósł średnio o 16%.

3

Pracujemy na poziomie kompetencji (wiem co i jak mam zrobić), motywacji (wierzę, że warto), postawy (zamierzam to zrobić) , wdrożenia (follow up)

4

Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez amerykańskie centrum Center for American Progress, koszt zastąpienia pracowników wynosi około 16% ich rocznego wynagrodzenia. W przypadku menadżera zwiększa się do 100%.

Według badania, przeprowadzonego przez Uniwersytet Stanforda, aż 86% ludzi przyznaje się do odczuwania tremy przed wystąpieniem publicznym.

Szkolenie związane z:
 • efektywna prezentacja
 • profesjonalne prezentacje szkolenie
 • szkolenie z tworzenia prezentacji

TRENERZY SZKOLENIA

VIDEO

OPINIE O SZKOLENIACH

Marta Siębor


Front Desk Manager
tel.: 505 273 550
biuro@projektgamma.pl
Marta Siębor

Matylda Foltyn


Specjalistka ds. szkoleń otwartych
tel.: 506 644 921
m.foltyn@projektgamma.pl
Matylda Foltyn

Matylda Foltyn


Specjalistka ds. szkoleń otwartych
tel.: 506 644 921
m.foltyn@projektgamma.pl
Matylda Foltyn
Zaznacz liczebność grupy i zostaw dane kontaktowe, a odezwiemy się z wyceną szkolenia.

ZOBACZ NAJBLIŻSZE Szkolenia - efektywność osobista

Od dobrej komunikacji zależy jakość naszej współpracy. Zarówno w roli specjalisty, project managera czy sprzedawcy naszą podstawową kompetencją jest umiejętność jasnego i zrozumiałego komunikowania się. Im bardziej jesteśmy podobni, tym łatwiej nam się porozumieć, bo łączy nas wspólnota przekonań i doświadczeń. Kiedy się różnimy – zwłaszcza pokoleniowo – porozumienie bywa trudniejsze.
2024-08-07
07 sierpnia 2024 - 08 sierpnia 2024
2024-08-08
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
Szkolenie dla asystentów zarządu zapozna uczestników z elementami kształtowania postawy biznesowej i rozwijania umiejętności interpersonalnych. Oparte jest na unikalnym modelu kompetencyjnym wypracowanym przez ekspertów od lat wspierających działanie Biur Zarządów I Rad Nadzorczych. Zapraszamy na szkolenie: Profesjonalny Asystent Biura Zarządu i Rady Nadzorczej
2024-09-03
03 września 2024 - 04 września 2024
2024-09-04
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Obecność błędów językowych w tekście na ogół źle świadczy o ich autorze. Poprawność językowa jest dla wielu ludzi świadectwem kultury, kompetencji i wykształcenia. Jej brak jest postrzegany jako przejaw ignorancji i braku szacunku dla odbiorcy, dlatego tak ważne jest dbanie o prawidłową pisownię. Zapraszamy na kurs z nauki pisania pism urzędowych!

2024-09-20
20 września 2024
2024-09-20
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.