Wczoraj kolega, dziś przełożony

Budowanie autorytetu nowego menadżera

Szkolenia menadżerskie onlineotwartezamkniete
Awans wewnętrzny to wyzwanie zarówno dla menedżera jak i jego zespołu
Awans ze specjalisty na menedżera nie udaje się w 40% przypadków. Zestaw wyzwań, narzędzi i rekomendacji na taką sytuację jest na szczęście dobrze znany.  Zarządzanie zespołem zdalnym w tej sytuacji dodaje nowych trudności – warto się na nie przygotować.

INFORMACJE O SZKOLENIU

Szkolenie online

 • Dostarczamy narzędzia wspierające rozwój w postaci zadań przedszkoleniowych, poszkoleniowych oraz pigułek wiedzy (video, tekst, podcast).
 • Jeśli pojawiają się problemy z użytkowaniem programów nasz asystent online jest dostępny i służy pomocą.
 • Cena obejmuje: udział w szkoleniu online, materiały w wersji elektronicznej, certyfikat PDF.
28.05.2024 - 29.05.2024
10.00 - 14.00
Szkolenie online
1600 zł netto/os.
27.06.2024 - 28.06.2024
10.00 - 14.00
Szkolenie online
1600 zł netto/os.

Szkolenie otwarte
Szkolenia są organizowane w bardzo dobrych centrach edukacyjno szkoleniowych np. Golden Floor Tower w Warszawie. Centra są dobrze skomunikowane i nowoczesne. Mieszczą się w budynkach najwyższej klasy. W trakcie szkolenia zapewniamy catering i przerwy kawowe.

Dodatkową wartością szkolenia otwartego jest wymiana doświadczeń i wiedzy między uczestnikami i trenerem.

Szkolenie zamknięte

Program jest propozycją wstępną. Może zostać zmodyfikowany, aby odpowiedzieć na oczekiwania wynikające ze specyficznego kontekstu, dodatkowych potrzeb czy profilu grupy docelowej.

Zawartość może być realizowana w wersji warsztatowej, webinarowej, część materiału może być przedstawiona w formie pigułek wiedzy – video, podcast, infografiki. Może być również elementem większej akademii szkoleniowej.

IDEA SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

Około 40% osób nowo mianowanej kadry menedżerskiej, poprzednio nie pracujących na stanowiskach związanych z kierowaniem pracą innych, ponosi niepowodzenie w ciągu pierwszego półtora roku po awansie, a co czwarta z nich dobrowolnie składa rezygnację.

W wielu organizacjach kierownicy samodzielnie budują swój autorytet – metodą prób i błędów – odbywa się to kosztem efektywności pracy zespołu oraz frustracji samych zarządzających. Warto ich wesprzeć odpowiednim szkoleniem  – zwłaszcza teraz kiedy część zespołów pracuje zdalnie bądź w modelu hybrydowym.

W tak funkcjonującym zespole mniej sytuacji na linii menedżer – pracownik, menedżer – zespół może odbywać się intuicyjnie, a więcej trzeba planować i konsekwentnie realizować.

Kto z nas tego nie zna – z doświadczenia lub z obserwacji? Zgrany zespół, jego członkowie są świadomi swoich ról i obowiązków, funkcjonują w określonych konfiguracja oraz wchodzą w znane interakcje, wszystko działa niemal jak w zegarku. Jednym słowem – stabilizacja. W pewnym momencie następuje nagły zwrot akcji – w wyniku splotu różnych okoliczności odchodzi dotychczasowy szef lub pojawia się pomysł postawienia na czele zespołu osoby, która będzie zarządzała. Los (po przeprowadzeniu Assesment Centre lub w inny wyrafinowany sposób) wyłania jako kandydata jednego z pracowników – z racji doświadczenia, zaangażowania, umiejętności, wieku etc – ma miejsce awans w pracy, w zespole. I tak z dnia na dzień (albo w nieco dłuższej perspektywie czasowej) zmienia się nasza dotychczasowa rzeczywistość. Ktoś z kolegi staje się Szefem, koledzy zostają kolegami ale już w innej konfiguracji. Coś się kończy, coś zaczyna.

Jakie zachodzą procesy w transformującej grupie, jak wpływają na jakość pracy zespołu i organizacji? Jak przeprowadzić zespół przez zmianę i nie tracić dobrych relacji z członkami zespołu lub nie zepsuć ich bardziej? Jak przebiega budowanie autorytetu? Jakie są zadania kierownika czy role menedżera? Jakie są odczucia i emocje osób, które będą nam teraz podlegały i czy mamy na nie wpływ – zarządzanie zespołem pracowników nie tylko na poziomie zadań, ale również atmosfery  i emocji? Jak ustalić swoje relacje z członkami innych zespołów? Jak wydawać polecenia, rozliczać, udzielać informacji zwrotnej i chodzić na squash? Poza umiejętnościami uczestnicy otrzymają też rozsądną dawkę wiedzy, dzięki której autorytet szefa i kierowanie ludźmi przestanie być intuicyjne a będzie planowane: jakie są typy liderów,  jakie są zadania menedżera z różnych perspektyw czy też jak style kierowania należy dopasowywać do sytuacji w firmie i w zespole.

Szkolenie skierowane jest do:

 • Menedżerów, Kierowników i Liderów, którzy niedawno awansowali
 • Menedżerów, Kierowników i Liderów, którzy niedługo awansują
 • Menadżerów oraz Kierowników Projektów
 • Osób odpowiedzialnych za nominacje i awanse
 • HR Menedżerów i Specjalistów Rozwoju

Kto z nas tego nie zna – z doświadczenia lub z obserwacji? Zgrany zespół, jego członkowie są świadomi swoich ról i obowiązków, funkcjonują w określonych konfiguracja oraz wchodzą w znane interakcje, wszystko działa niemal jak w zegarku. Jednym słowem – stabilizacja. W pewnym momencie następuje nagły zwrot akcji – w wyniku splotu różnych okoliczności odchodzi dotychczasowy szef lub pojawia się pomysł postawienia na czele zespołu osoby, która będzie zarządzała. Los (po przeprowadzeniu Assesment Centre lub w inny wyrafinowany sposób) wyłania jako kandydata jednego z pracowników – z racji doświadczenia, zaangażowania, umiejętności, wieku etc – ma miejsce awans w pracy, w zespole. I tak z dnia na dzień (albo w nieco dłuższej perspektywie czasowej) zmienia się nasza dotychczasowa rzeczywistość. Ktoś z kolegi staje się Szefem, koledzy zostają kolegami ale już w innej konfiguracji. Coś się kończy, coś zaczyna.

Jakie zachodzą procesy w transformującej grupie, jak wpływają na jakość pracy zespołu i organizacji? Jak przeprowadzić zespół przez zmianę i nie tracić dobrych relacji z członkami zespołu lub nie zepsuć ich bardziej? Jak przebiega budowanie autorytetu? Jakie są zadania kierownika czy role menedżera? Jakie są odczucia i emocje osób, które będą nam teraz podlegały i czy mamy na nie wpływ – zarządzanie zespołem pracowników nie tylko na poziomie zadań, ale również atmosfery  i emocji? Jak ustalić swoje relacje z członkami innych zespołów? Jak wydawać polecenia, rozliczać, udzielać informacji zwrotnej i chodzić na squash? Poza umiejętnościami uczestnicy otrzymają też rozsądną dawkę wiedzy, dzięki której autorytet szefa i kierowanie ludźmi przestanie być intuicyjne a będzie planowane: jakie są typy liderów,  jakie są zadania menedżera z różnych perspektyw czy też jak style kierowania należy dopasowywać do sytuacji w firmie i w zespole.

Szkolenie skierowane jest do:

 • Menedżerów, Kierowników i Liderów, którzy niedawno awansowali
 • Menedżerów, Kierowników i Liderów, którzy niedługo awansują
 • Menadżerów oraz Kierowników Projektów
 • Osób odpowiedzialnych za nominacje i awanse
 • HR Menedżerów i Specjalistów Rozwoju

PROGRAM SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

Jak przygotować się do awansu

 • Nowy szef – nowa rzeczywistość. Wpływ zmiany na pracę zespołu (poznasz Cykl Zmiany)
 • Relacje przed awansem i ich wpływ na dalszą współpracę
 • Godzina „0” – jak przygotować zespół na awans w pracy
 • Właściwa komunikacja dotycząca awansu
 • Świadome budowanie relacji – co wolno, a czego unikać
 • Fazy Rozwoju Zespołu – czego mogę się spodziewać?

Poznasz model ARTE – Model zarządzania zespołem złożonym z dawnych kolegów lub pracowników:

 • Authority (autorytet):
 • Rules – Expose Szefa – (zasady):
 • Team (zespół):
 • Equilibrium (równowaga)

Poznasz podstawy władzy – budowanie autorytetu lidera

 • Formalna
 • Oparta na charyzmie
 • Ekspercka
 • Karania i nagradzania
 • Relacyjna

Dowiesz się, jak postępować w relacji Lider vs Pracownicy

 • Typy liderów
 • Poziomy kompetencji pracowników
 • Delegowanie – jak właściwie przekazywać zadania
 • Rozliczanie zadań – na co zwracać uwagę

Nauczysz się podstaw właściwej komunikacji

 • Zasady komunikacji
 • Bariery w komunikacji – jakich zwrotów unikać w relacjach
 • Przekazywanie trudnych informacji – słownik lidera
 • Fakty vs Hipotezy – wprowadzenie do metody FUKO
 • Feedback – informacja zwrotna jako podstawowe narzędzie wspierania
 • Kwadrat Von Thuna – kanały komunikacji

Poznasz 5 dysfunkcji pracy zespołowej według Lencioniego – dowiesz się, jak je diagnozować i im zapobiegać

 • Brak zaufania
 • Obawa przed konfliktem
 • Brak zaangażowania
 • Unikanie odpowiedzialności
 • Brak dbałości o wyniki

Podsumowanie szkolenia w formie praktycznych wniosków.

Jak przygotować się do awansu

 • Nowy szef – nowa rzeczywistość. Wpływ zmiany na pracę zespołu (poznasz Cykl Zmiany)
 • Relacje przed awansem i ich wpływ na dalszą współpracę
 • Godzina „0” – jak przygotować zespół na awans w pracy
 • Właściwa komunikacja dotycząca awansu
 • Świadome budowanie relacji – co wolno, a czego unikać
 • Fazy Rozwoju Zespołu – czego mogę się spodziewać?

Poznasz model ARTE – Model zarządzania zespołem złożonym z dawnych kolegów lub pracowników:

 • Authority (autorytet):
 • Rules – Expose Szefa – (zasady):
 • Team (zespół):
 • Equilibrium (równowaga)

Poznasz podstawy władzy – budowanie autorytetu lidera

 • Formalna
 • Oparta na charyzmie
 • Ekspercka
 • Karania i nagradzania
 • Relacyjna

Dowiesz się, jak postępować w relacji Lider vs Pracownicy

 • Typy liderów
 • Poziomy kompetencji pracowników
 • Delegowanie – jak właściwie przekazywać zadania
 • Rozliczanie zadań – na co zwracać uwagę

Nauczysz się podstaw właściwej komunikacji

 • Zasady komunikacji
 • Bariery w komunikacji – jakich zwrotów unikać w relacjach
 • Przekazywanie trudnych informacji – słownik lidera
 • Fakty vs Hipotezy – wprowadzenie do metody FUKO
 • Feedback – informacja zwrotna jako podstawowe narzędzie wspierania
 • Kwadrat Von Thuna – kanały komunikacji

Poznasz 5 dysfunkcji pracy zespołowej według Lencioniego – dowiesz się, jak je diagnozować i im zapobiegać

 • Brak zaufania
 • Obawa przed konfliktem
 • Brak zaangażowania
 • Unikanie odpowiedzialności
 • Brak dbałości o wyniki

Podsumowanie szkolenia w formie praktycznych wniosków.

Jak przygotować się do awansu

 • Nowy szef – nowa rzeczywistość. Wpływ zmiany na pracę zespołu (poznasz Cykl Zmiany)
 • Relacje przed awansem i ich wpływ na dalszą współpracę
 • Godzina „0” – jak przygotować zespół na awans w pracy
 • Właściwa komunikacja dotycząca awansu
 • Świadome budowanie relacji – co wolno, a czego unikać
 • Fazy Rozwoju Zespołu – czego mogę się spodziewać?

Poznasz model ARTE – Model zarządzania zespołem złożonym z dawnych kolegów lub pracowników:

 • Authority (autorytet):
 • Rules – Expose Szefa – (zasady):
 • Team (zespół):
 • Equilibrium (równowaga)

Poznasz podstawy władzy – budowanie autorytetu lidera

 • Formalna
 • Oparta na charyzmie
 • Ekspercka
 • Karania i nagradzania
 • Relacyjna

Dowiesz się, jak postępować w relacji Lider vs Pracownicy

 • Typy liderów
 • Poziomy kompetencji pracowników
 • Delegowanie – jak właściwie przekazywać zadania
 • Rozliczanie zadań – na co zwracać uwagę

Nauczysz się podstaw właściwej komunikacji

 • Zasady komunikacji
 • Bariery w komunikacji – jakich zwrotów unikać w relacjach
 • Przekazywanie trudnych informacji – słownik lidera
 • Fakty vs Hipotezy – wprowadzenie do metody FUKO
 • Feedback – informacja zwrotna jako podstawowe narzędzie wspierania
 • Kwadrat Von Thuna – kanały komunikacji

Poznasz 5 dysfunkcji pracy zespołowej według Lencioniego – dowiesz się, jak je diagnozować i im zapobiegać

 • Brak zaufania
 • Obawa przed konfliktem
 • Brak zaangażowania
 • Unikanie odpowiedzialności
 • Brak dbałości o wyniki

Podsumowanie szkolenia w formie praktycznych wniosków.

MIELIŚMY PRZYJEMNOŚĆ PRACOWAĆ DLA:

1

Przeszkoliliśmy ponad 40000 dyrektorów, menedżerów, kierowników i naczelników.

2

W Akademiach menedżerskich, w których mierzyliśmy efektywność (47 projektów 286 dni szkol.) poziom kompetencji wzrósł średnio o 16%.

3

Pracujemy na poziomie kompetencji (wiem co i jak mam zrobić), motywacji (wierzę, że warto), postawy (zamierzam to zrobić) , wdrożenia (follow up)

4

Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez amerykańskie centrum Center for American Progress, koszt zastąpienia pracowników wynosi około 16% ich rocznego wynagrodzenia. W przypadku menadżera zwiększa się do 100%.

Szkolenie związane z:
 • Budowanie autorytetu
 • Autorytet szefa
 • Kierowanie zespołem szkolenie
 • Awans wewnętrzny

KORZYŚCI DLA ORGANIZACJI:

 • Możliwość wywierania pozytywnego wpływu na kreowanie wzorców pracy zespołowej
 • Usprawnienie procesu wdrażania osoby na wyższym stanowisku
 • Stworzenie nowoczesnego i nowatorskiego systemu wdrażania osób na stanowiska wyższe
 • Większe zadowolenie i satysfakcja członków zespołu
 • Minimalizowanie niezadowolenia członków zespołu w związku z wprowadzeniem zmiany
 • Wzmocnienie dobrego wizerunku firmy na rynku jako organizacji nowoczesnej i troskliwej
 • Możliwość bycia prekursorem w kształtowaniu nowej kultury organizacyjnej

KORZYŚCI DLA PRACOWNIKA:

 • Budowanie autorytetu lidera wykorzystując własne talenty, zasoby, autentycznosć
 • Zbudowanie swojego wizerunku jako menadżera
 • Zbudowanie autorytetu bez negatywnego wpływu na dotychczasowe relacje
 • Nabycie umiejętności rozpoznawania mocnych stron współpracowników
 • Osadzenie się w nowej roli i wypracowanie pozytywnych nawyków
 • Nabycie przydatnej wiedzy na temat procesów grupowych
 • Lepsze zarządzanie zespołem i osiąganie lepszych rezultatów
 • Świadome kreowanie swojego wizerunku szefa
 • Wywieranie wpływu na zespół poprzez budowanie autorytetu lidera grupy (nie tylko na fundamencie formalnym)

KORZYŚCI WSPÓLNE:

 • Poprawa jakości pracy w zespołach zarządzanych przez osobę z awansu
 • Zbudowanie wizerunku firmy elastycznej i otwartej
 • Poprawa procesów wewnątrz organizacji
 • Unikanie trudności i zmniejszenia jakości pracy zespołu
Wczoraj kolega, dziś przełożony

TRENERZY SZKOLENIA

VIDEO

OPINIE O SZKOLENIACH

Anna Staniszewska


Front Desk Manager
tel.: 505 273 550
biuro@projektgamma.pl
Anna Staniszewska

Matylda Foltyn


Specjalistka ds. szkoleń otwartych
tel.: 506 644 921
m.foltyn@projektgamma.pl
Matylda Foltyn

Matylda Foltyn


Specjalistka ds. szkoleń otwartych
tel.: 506 644 921
m.foltyn@projektgamma.pl
Matylda Foltyn
Zaznacz liczebność grupy i zostaw dane kontaktowe, a odezwiemy się z wyceną szkolenia.

ZOBACZ NAJBLIŻSZE Szkolenia menadżerskie

W czasie kryzysu niezbędna jest kreatywność, świeże spojrzenie, pomysły na zmiany i ulepszenia – warto wciągnąć w ich poszukiwanie całą załogę!

2024-06-12
12 czerwca 2024 - 13 czerwca 2024
2024-06-13
Szkolenie online Szkolenie online
Wersja online: Siła i Odporność Menedżera - Trening Online

Odporność i wytrwałość, otwartość na zmiany, umiejętność kontroli emocji i skuteczne zarządzanie stresem to umiejętności niezbędne w dzisiejszym świecie. Dla menedżerów chcących poznać sztukę wytrwałości i kontroli emocji szkolenie to będzie idealnym rozwiązaniem. Siła i odporność menedżera buduję siłę i odporność zespołu – a jest to w dzisiejszych czasach więcej niż pożądane.

Termin szkolenia online wkrótce.
Termin szkolenia otwartego wkrótce.
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Program szkolenia „Trudne rozmowy menedżerskie” jest odpowiedzią na zmienność i nieprzewidywalność wielu sytuacji, a w związku z tym malejącą skuteczność gotowych recept i procedur postępowania.

Termin szkolenia online wkrótce.
Termin szkolenia otwartego wkrótce.
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.