Rozwijanie innowacyjności - powered by Lumina Learning

Szkolenia menedżerskie onlineotwartezamkniete

Innowacyjny warsztat Luminy Learning. Głównym celem warsztatu jest pomoc w rozpoznaniu, docenieniu i praktycznym wprowadzeniu innowacji w organizacji. Warsztat koncentruje się na osobowości i kreatywności.

INFORMACJE O SZKOLENIU

Szkolenie online

 • Korzystamy z większości dostępnych technologii transmisji video (Microsoft Teams, Google Meet, Webex, Zoom, Skype for Business, Clickmeeting) jak również narzędzi uatrakcyjniających spotkanie (Mural, Mentimeter, Kahoot, Miro, Videoask, Quizlet etc.)
 • Mamy wyjątkowe doświadczenie wśród firm szkoleniowych w organizacji szkoleń online i webinarów. Prowadziliśmy je długo przed pandemią.
 • Jeśli pojawiają się problemy z użytkowaniem programów nasz asystent online jest dostępny i służy pomocą.
 • Dostarczamy narzędzia wspierające rozwój w postaci zadań przedszkoleniowych, poszkoleniowych oraz pigułek wiedzy (video, tekst, podcast).
 • Cena obejmuje: udział w szkoleniu online, materiały w wersji elektronicznej, certyfikat PDF.

Szkolenie otwarte
Szkolenia są organizowane w bardzo dobrych centrach edukacyjno szkoleniowych np. Golden Floor Tower w Warszawie. Centra są dobrze skomunikowane i nowoczesne. Mieszczą się w budynkach najwyższej klasy. W trakcie szkolenia zapewniamy catering i przerwy kawowe.

Uwaga! Sale spełniają wytyczne związane z organizacją szkoleń w trakcie epidemii w celu minimalizacji ryzyka zakażenia.

W razie zaostrzenia sytuacji epidemicznej szkolenie przeprowadzimy online

Dodatkową wartością szkolenia otwartego jest wymiana doświadczeń i wiedzy między uczestnikami i trenerem.

Szkolenie zamknięte
Poniższy program jest punktem wyjścia do rozmowy na temat potrzeb i oczekiwań wobec szkolenia z tego obszaru. Część szkoleń zamkniętych realizujemy jako jednorazowe wydarzenia, inne stają się elementem szerszego procesu rozwojowego, na który składają się narzędzia wspierające – pre-worki, follow-up’y pigułki wiedzy w formie video, tekstowej bądź podcastu. Często w rezultacie rozmów początkowy program jest znacząco modyfikowany i dostosowany pod kątem kontekstu organizacyjnego, celów przełożonych i działu HR oraz poziomu kompetencji uczestników.

Realizujemy szkolenia zamknięte zarówno w wersji stacjonarnej jak również online.

IDEA SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

Ten trzydniowy warsztat koncentruje się na osobowości i kreatywności. Pomoże Ci lepiej zrozumieć siebie, zarówno jako osobę, jak i innowatora w środowisku pracy.

Kurs wymaga wyjścia poza strefę komfortu. Będzie Cię zachęcać do przyjmowania nowych technik i rozwijania Twojego podejścia do innowacji. Nauczysz się też, jak wspierać otaczające Cię osoby, aby stały się prawdziwymi innowatorami.

Nauka oparta jest na wspólnym zaangażowaniu uczestników i współpracy. Zyskasz zarówno na wiedzy naszych ekspertów wspierających kreatywność jak i na wymianie doświadczeń. Każdy dzień jest wysoce interaktywny, wymaga aktywnego udziału, dzielenia się spostrzeżeniami i prawdziwego zaangażowania się.

Wykorzystamy psychometryczne portrety Lumina Spark, maty, karty do ćwiczeń i skoroszyty ćwiczeń.

Trzy dni warsztatu zorganizowane są kolejno wokół Ciebie, Twojego zespołu i Twojej organizacji. Pierwszego i drugiego dnia zajmiemy się metodami odejścia od rutynowego sposobu myślenia, pobudzania kreatywności i pomysłowości. Trzeciego dnia omówimy proces wspierania innowacji w Twojej organizacji.

PROGRAM SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

1. Rozpoczęcie

 • Przedstawienie celów i przebiegu warsztatu
 • Twoja organizacja i okoliczności w jakich się znajduje w kontekście innowacji
 • Poznanie się

2. Co to jest innowacja?

 • Co faktycznie oznacza innowacja dla ciebie, dla twojego zespołu, dla twojej organizacji
 • Różnica między kreatywnością a innowacją, definicja innowacji
 • Twoje wyzwanie związane z innowacjami

3. Poznanie modelu Lumina Spark

 • Ćwiczenie z kartami zwiększające świadomość siebie i innych; poznanie 24 cech osobowości,
 • Obserwowanie różnic osobowościowych i różnorodności każdego; nikt nie jest jednym typem czy kolorem, każdy ma unikalny zestaw 24 cech osobowości
 • Twoje mocne strony w zakresie innowacji i ich wykorzystanie w życiu
 • Cechy, z którymi przesadzasz, które mogą blokować innowacyjność
 • Skuteczne innowacje; praca w grupach

4. Model Wielobarwnego Myślenia Luminy Learning – rozwijanie kreatywności

 • Znaczenie wielobarwnego myślenia w ideacji, wady i zalety różnych sposobów myślenia (myślenie emocjonalne, krytyczne, kreatywne i oparte na danych)
 • Przedstawienie Modelu Wielobarwnego Myślenia
 • Ćwiczenia zwiększające kreatywność, angażowanie się w różne sposoby myślenia, nie tylko preferowane

5. Ty jako innowator  

 • Twój portret Lumina Spark – poznanie Twoich 8 aspektów i 24 cech osobowości
 • Lumina Splash App – twój portret w aplikacji mobilnej, porównywanie się z innymi
 • Twoje 3 Persony – Ty najbardziej naturalny; Ty, kiedy wchodzisz w rolę i Ty, pod presją
 • Twoje osobiste mocne strony i obszary do rozwoju w zakresie innowacji
 • Identyfikacja cech które mogą blokować Twoja skuteczność w zakresie innowacji
 • Wyznaczenie sobie celu rozwojowego, zwiększającego innowacyjność
 • GROWS Pair Coaching

6. Model projektowania innowacji

 • Współpraca w procesie innowacji;
 • Ćwiczenia w aplikacji Lumina Splash, porównywanie się i wyciąganie wniosków, gdzie możemy się uzupełniać, jakie możemy mieć trudności
 • Znaczenie cykliczności procesu innowacji.

7. Ćwiczenia zwiększające skuteczność kolejnych etapów innowacji,

 • Znaczenie refleksji i empatii dla innowacji, mapa empatii
 • Jasne definiowanie problemu/możliwości, szukanie rozwiązań
 • Poznanie i przećwiczenie technik wspierania kreatywności – dlaczego burza mózgów nie działa?
 • Eksperymentowanie, prototypowanie i testowanie pomysłów w praktyce
 • Planowanie i wdrażanie

8. Rozwijanie innowacyjnych zachowań

 • Zrozumienie czynników kulturowych, które wspierają innowacje
 • Model działań, które Ty, Twój zespół i Twoja organizacja możecie podjąć, aby pomóc wprowadzać innowacje
 • Ocena kultury Twojej organizacji w zakresie wprowadzania innowacji; gdzie Twój zespół lub organizacja mogłyby się najbardziej poprawić?

9. Ty i Twoja organizacja

 • Co powstrzymuje Twoją organizację przed wprowadzaniem innowacji?
 • Jak możesz wykorzystać swoje mocne strony, aby wspierać zmiany w swojej organizacji
 • Sposoby wnoszenia wkładu, możliwe trudności, rzeczy do zrobienia
 • Jak jako lider możesz dbać o potencjał innowacyjny swojej organizacji

10. Stworzenie planu działania, wspierającego Twoją organizację

 • Jak zamierzasz się rozwijać jako innowator?
 • Jakie procesy chcesz wdrożyć w swoim zespole?
 • W jaki sposób Twoja organizacja może zmienić swoją kulturę lub zachowania? Jak zamierzasz to wesprzeć?

MIELIŚMY PRZYJEMNOŚĆ PRACOWAĆ DLA::

1

Przeszkoliliśmy ponad 40000 dyrektorów, menedżerów, kierowników i naczelników.

2

W Akademiach menedżerskich, w których mierzyliśmy efektywność (47 projektów 286 dni szkol.) poziom kompetencji wzrósł średnio o 16%.

3

Pracujemy na poziomie kompetencji (wiem co i jak mam zrobić), motywacji (wierzę, że warto), postawy (zamierzam to zrobić) , wdrożenia (follow up)

4

Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez amerykańskie centrum Center for American Progress, koszt zastąpienia pracowników wynosi około 16% ich rocznego wynagrodzenia. W przypadku menadżera zwiększa się do 100%.

Szkolenie związane z:

KORZYŚCI DLA ORGANIZACJI:

 • Rozwój potencjału innowacyjnego organizacji
 • Gotowy plan działania wspierający innowacje
 • Zwiększenie ilości innowacyjnych rozwiązań
 • Kultura promująca wspólne uczenie się, inspiracje i innowacje.
 • Uzyskanie przewagi konkurencyjnej

KORZYŚCI DLA PRACOWNIKA:

 • Docenienie wpływu osobowościowych preferencji i wynikających z nich zachowań na wsparcie lub ograniczenie procesu innowacji
 • Zrozumienie, co pomaga, a co utrudnia kreatywność i innowacje
 • Rozwój kreatywności, twórcze rozwiązywanie problemów
 • Angażowanie się w innowacje, zachęcanie innych do innowacji
 • Poznanie metod wspierających rozwijanie umiejętności na drodze do innowacji

KORZYŚCI WSPÓLNE:

 • Rozwój świadomości pracowników, docenianie różnorodności i wpływu poszczególnych osób na innowacje
 • Wdrażanie nowych modeli rozwoju innowacji w zespołach i w organizacji
 • Poznanie strategii usprawniających podejmowanie decyzji
 • Docenienie, że innowacja to coś więcej niż tylko posiadanie pomysłów; procesy wdrożeniowe, które towarzyszą kreatywnym innowacjom są podstawą sukcesu
 • Opracowanie planu działania dla siebie i dla organizacji
Rozwijanie innowacyjności - powered by Lumina Learning

TRENERZY SZKOLENIA

OPINIE O SZKOLENIACH

Patrycja Michałowska

Front Desk Manager

tel. kom.: 505 273 550

biuro@projektgamma.pl
Patrycja Michałowska

Patrycja Michałowska

Front Desk Manager

tel. kom.: 505 273 550

biuro@projektgamma.pl
Patrycja Michałowska

Patrycja Michałowska

Front Desk Manager

tel. kom.: 505 273 550

biuro@projektgamma.pl
Patrycja Michałowska
Zaznacz liczebność grupy i zostaw dane kontaktowe, a odezwiemy się z wyceną szkolenia.

ZOBACZ NAJBLIŻSZE Szkolenia menedżerskie

Zwykle menedżerowie nie mają złych intencji – brakuje im po prostu doświadczeń i technik zarządczych.  Szkolenie jest propozycją dla wszystkich tych, którzy uczestniczyli w szkoleniu (online czy wcześniej stacjonarnym) „Wczoraj kolega dziś przełożony”

2023-03-27
27 marca 2023 - 28 marca 2023
2023-03-28
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Organizacja to ludzie – a ludzie to zbiór unikalnych doświadczeń i kompetencji. Mentoring pozwala na pełne korzystanie z tego skarbu w postaci przekazywania najlepszych doświadczeń i nauk od ekspertów firmowych do tych, którzy tego najbardziej potrzebują. W sytuacji niespotykanych wyzwań są w firmie osoby, które wypracowały optymalne sposoby radzenia sobie z sytuacją warto transferować te know-how właśnie poprzez mentoring.

2023-04-05
05 kwietnia 2023 - 06 kwietnia 2023
2023-04-06
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Współczesne otoczenie biznesowe, określane jest jako "świat VUCA". VUCA to akronim wprowadzony przez amerykańskich wojskowych strategów na określenie sytuacji, jaka powstała po zakończeniu Zimnej Wojny: Volatility (zmienność, ulotność), Uncertainty (niepewność), Complexity (złożoność) i Ambiguity (niejednoznaczność).  Szkolenie dostarcza szeregu dobrych praktyk, narzędzi pozwalających sprawniej funkcjonować zespołowi w kontekście nieustających zmian.

Termin szkolenia online wkrótce.
Termin szkolenia otwartego wkrótce.
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Kontakt
biuro@projektgamma.pl
tel.: 505 273 550


ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108


Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.