Efektywne zarzadzanie przy wykorzystaniu Thomas International®

Szkolenia menedżerskie onlineotwartezamkniete

Thomas International to również narzędzie zarządzania różnorodnością. Znając swoich pracowników, ich preferencje, możliwości i ograniczenia może przydzielać zadania tym, którzy najchętniej je przyjmą, ich wykonanie będzie najszybsze i na wysokim poziomie oraz przyniesie im satysfakcję.

INFORMACJE O SZKOLENIU

Szkolenie online

 • Korzystamy z większości dostępnych technologii transmisji video (Microsoft Teams, Google Meet, Webex, Zoom, Skype for Business, Clickmeeting) jak również narzędzi uatrakcyjniających spotkanie (Mural, Mentimeter, Kahoot, Miro, Videoask, Quizlet etc.)
 • Mamy wyjątkowe doświadczenie wśród firm szkoleniowych w organizacji szkoleń online i webinarów. Prowadziliśmy je długo przed pandemią.
 • Jeśli pojawiają się problemy z użytkowaniem programów nasz asystent online jest dostępny i służy pomocą.
 • Dostarczamy narzędzia wspierające rozwój w postaci zadań przedszkoleniowych, poszkoleniowych oraz pigułek wiedzy (video, tekst, podcast).
 • Cena obejmuje: udział w szkoleniu online, materiały w wersji elektronicznej, certyfikat PDF.

Szkolenie otwarte
Szkolenia są organizowane w bardzo dobrych centrach edukacyjno szkoleniowych np. Golden Floor Tower w Warszawie. Centra są dobrze skomunikowane i nowoczesne. Mieszczą się w budynkach najwyższej klasy. W trakcie szkolenia zapewniamy catering i przerwy kawowe.

Uwaga! Sale spełniają wytyczne związane z organizacją szkoleń w trakcie epidemii w celu minimalizacji ryzyka zakażenia.

W razie zaostrzenia sytuacji epidemicznej szkolenie przeprowadzimy online

Dodatkową wartością szkolenia otwartego jest wymiana doświadczeń i wiedzy między uczestnikami i trenerem.

Szkolenie zamknięte
Poniższy program jest punktem wyjścia do rozmowy na temat potrzeb i oczekiwań wobec szkolenia z tego obszaru. Część szkoleń zamkniętych realizujemy jako jednorazowe wydarzenia, inne stają się elementem szerszego procesu rozwojowego, na który składają się narzędzia wspierające – pre-worki, follow-up’y pigułki wiedzy w formie video, tekstowej bądź podcastu. Często w rezultacie rozmów początkowy program jest znacząco modyfikowany i dostosowany pod kątem kontekstu organizacyjnego, celów przełożonych i działu HR oraz poziomu kompetencji uczestników.

Realizujemy szkolenia zamknięte zarówno w wersji stacjonarnej jak również online.

IDEA SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

Profil osobowości Thomas International® pozwala poznać:

 • Predyspozycje osobowościowe pracownika
 • Motywatory skutecznie wpływające na pracownika
 • Preferowany styl pracy
 • Potencjał pracownika i wskazówki jak go wykorzystać
 • Zakres obowiązków, które pracownik będzie wykonywał najbardziej efektywnie

Nie ma wątpliwości, że powyższa wiedza pozwoli menedżerowi zarządzać  pracownikiem skuteczniej – tak, aby ten efektywniej wykonywał pracę, wykorzystywał pełnię swojego potencjału i odczuwał większą satysfakcję z pracy.

Z drugiej strony menedżer otrzymując taką samą wiedzę na własny temat może świadomie zarządzać swoim potencjałem, mocnymi i słabymi stronami. Badania Gallupa jasno wskazują, że nie ma jednej obiektywnie dobrej drogi do wyższej efektywności – najskuteczniejsza jest ta, która korzysta z mocnych stron i jednocześnie unika eksploatowania tych obszarów, w których człowiek ma największe deficyty.

Thomas International to również narzędzie zarządzania różnorodnością. Znając swoich pracowników, ich preferencje, możliwości i ograniczenia może przydzielać zadania tym, którzy najchętniej je przyjmą, ich wykonanie będzie najszybsze i na wysokim poziomie oraz przyniesie im satysfakcję.

PROGRAM SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

1. Efektywne otwarcie

 • Wstęp do szkolenia
 • Kontrakt (cele, cele indywidualne, reguły pracy)
 • Ćwiczenie licencyjne: Po omacku – czym jest dla mnie, uważne słuchanie, zadawanie pytań, panowanie nad swoim ego w czasie komunikacji?

2. Jakie typy przedstawia test Thomasa International®

 • O czym mówi diagnoza Thomasa International®
  • Dominacja – przedsiębiorczość / zdecydowanie / orientacja na wyzwania i władzę
  • Komunikatywność – relacje z innymi / wysoka ekspresja emocji / orientacja na atmosferę
  • Stabilizacja –planowanie / systematyczność / normy / orientacja na bezpieczeństwo
  • Adaptacja- dostosowanie / zasady i przepisy / perfekcjonizm / orientacja na informację
 • Jakie czynniki wpływają na funkcjonowanie pracownika?
 • Jakie są czynniki główne, a jakie są czynniki wspierające?

3. Komunikacja z poszczególnymi typami według Thomas International®

 • Komunikacja z typem Dominacja (wysoka)
 • Komunikacja z typem Dominacja (niska)
 • Komunikacja z typem Komunikatywność (wysoka)
 • Komunikacja z typem Komunikatywność (niska)
 • Komunikacja z typem Stabilizacja (wysoka)
 • Komunikacja z typem Stabilizacja (niska)
 • Komunikacja z typem Adaptacja (wysoka)
 • Komunikacja z typem Adaptacja (niska)
 • Dlaczego tak ważna jest umiejętność dostosowania komunikacji do typów człowieka.
 • Analiza i wypracowanie wniosków na realność zakładową jak typy według Thomasa International wpływają na poprawę współpracy i komunikacji zespołowej i miedzy zespołowej w firmie.

4. Skuteczny menedżer korzystający z Thomas International®

 • Profil menedżera – blaski, cienie, potencjały
  • Dominacja
  • Komunikatywność
  • Stabilizacja
  • Adaptacja
 • Jako zarządzać swoimi preferencjami , mocnymi stronami i słabościami

5. Motywacja, a typ osobowości (profil osobowy Thomas International®)

 • Powiązanie skal profilów osobowości z motywatorami
  • Potrzeby Herzberga
  • Motywatory 3.0 Daniela Pinka
 • Motywatory dla poszczególnych typów na podstawie wykresów jakie występują w Thomasie (praca na wynikach jakie uzyskali uczestnicy)
 • Kotwice kariery zawodowej – jakie powiązania mogą następować pomiędzy poszczególnymi kotwicami, a typem według Thomas International®
 • Jak pracować z poszczególnymi typami w powiazaniu  z kotwicami Sheina i jak tą wiedzę zastosować w praktyce zakładowej
 • Mapa motywacyjna zespołu

6. Planowanie i zlecanie zadań z wykorzystaniem Thomas International®

 • Uwzględnianie predyspozycii osobowościowe pracownika (treść pracy)
 • Uwzględnianie motywatorów (treść i forma zlecania zadań)
 • Preferowany styl pracy (treść pracy)
 • Potencjał pracownika (treść z orientacją na przyszłość)
 • Zakres obowiązków, które pracownik będzie wykonywał najbardziej efektywnie (treść z orientacją na efektywność)

7. Trudne sytuacje we współpracy z różnymi typami osobowości

 • Gra w której wezmą  udział uczestnicy będzie pokazywała jak reagują poszczególne typy według Thomasa na zmieniające się okoliczności pracy
 • Reakcje w sytuacjach trudnych dla poszczególnych typów będzie kluczową wiedza jaką pozyskają uczestnicy
 • Wypracujemy „bank dobrych praktyk” na realność zespołu – jak przechodzić przez trudne sytuacje z poszczególnymi typami

8. Wykonanie mapy zespołu na bazie typów według Thomas International® – zarządzanie różnorodnością

 • Warsztat i omówienie możliwości wykorzystania takiej mapy w praktyce codziennej pracy
 • Ryzyka i błędy w postrzeganiu otoczenia – czyli jak być uważnym na błędne szufladkowanie
 • Ćwiczenia/zadania grupowe

9. Typy według Thomas International ®, a radzenie sobie w sytuacjach trudnych

 • Jak zadbać o to, żeby inna osoba szanowała nasz punkt widzenia
 • Jak radzić sobie z trudnymi emocjami
 • Jak otworzyć zamkniętego rozmówcę?
 • Jak zadbać o komfort innego profilu?

10. Faza zamknięcia

 • Podsumowanie korzyści;
 • Przekazanie zadania wdrożeniowego,
 • Trzy wymiary podsumowania:
  • identyfikacji zmiany na poziomie indywidualnym,
  • identyfikacji zmiany na poziomie grupy – z procedurą „Anioła stróża”,
  • Podsumowanie szkolenia z wykorzystaniem metody S-S-C (stop-start-continue).

MIELIŚMY PRZYJEMNOŚĆ PRACOWAĆ DLA::

1

Przeszkoliliśmy ponad 40000 dyrektorów, menedżerów, kierowników i naczelników.

2

W Akademiach menedżerskich, w których mierzyliśmy efektywność (47 projektów 286 dni szkol.) poziom kompetencji wzrósł średnio o 16%.

3

Pracujemy na poziomie kompetencji (wiem co i jak mam zrobić), motywacji (wierzę, że warto), postawy (zamierzam to zrobić) , wdrożenia (follow up)

4

Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez amerykańskie centrum Center for American Progress, koszt zastąpienia pracowników wynosi około 16% ich rocznego wynagrodzenia. W przypadku menadżera zwiększa się do 100%.

Szkolenie związane z:
 • efektywne zarządzanie czasem
 • efektywne zarządzanie zespołem
 • efektywne zarządzanie projektami
 • efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Thomasa International®

TRENERZY SZKOLENIA

OPINIE O SZKOLENIACH

Patrycja Michałowska

Front Desk Manager

tel. kom.: 505 273 550

biuro@projektgamma.pl
Patrycja Michałowska

Patrycja Michałowska

Front Desk Manager

tel. kom.: 505 273 550

biuro@projektgamma.pl
Patrycja Michałowska

Patrycja Michałowska

Front Desk Manager

tel. kom.: 505 273 550

biuro@projektgamma.pl
Patrycja Michałowska
Zaznacz liczebność grupy i zostaw dane kontaktowe, a odezwiemy się z wyceną szkolenia.

ZOBACZ NAJBLIŻSZE Szkolenia menedżerskie

Zwykle menedżerowie nie mają złych intencji – brakuje im po prostu doświadczeń i technik zarządczych.  Szkolenie jest propozycją dla wszystkich tych, którzy uczestniczyli w szkoleniu (online czy wcześniej stacjonarnym) „Wczoraj kolega dziś przełożony”

2023-03-27
27 marca 2023 - 28 marca 2023
2023-03-28
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Organizacja to ludzie – a ludzie to zbiór unikalnych doświadczeń i kompetencji. Mentoring pozwala na pełne korzystanie z tego skarbu w postaci przekazywania najlepszych doświadczeń i nauk od ekspertów firmowych do tych, którzy tego najbardziej potrzebują. W sytuacji niespotykanych wyzwań są w firmie osoby, które wypracowały optymalne sposoby radzenia sobie z sytuacją warto transferować te know-how właśnie poprzez mentoring.

2023-04-05
05 kwietnia 2023 - 06 kwietnia 2023
2023-04-06
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Współczesne otoczenie biznesowe, określane jest jako "świat VUCA". VUCA to akronim wprowadzony przez amerykańskich wojskowych strategów na określenie sytuacji, jaka powstała po zakończeniu Zimnej Wojny: Volatility (zmienność, ulotność), Uncertainty (niepewność), Complexity (złożoność) i Ambiguity (niejednoznaczność).  Szkolenie dostarcza szeregu dobrych praktyk, narzędzi pozwalających sprawniej funkcjonować zespołowi w kontekście nieustających zmian.

Termin szkolenia online wkrótce.
Termin szkolenia otwartego wkrótce.
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Kontakt
biuro@projektgamma.pl
tel.: 505 273 550


ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108


Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.