Efektywne zarzadzanie przy wykorzystaniu Thomas International®

Szkolenia menadżerskie onlineotwartezamkniete

Thomas International to również narzędzie zarządzania różnorodnością. Znając swoich pracowników, ich preferencje, możliwości i ograniczenia może przydzielać zadania tym, którzy najchętniej je przyjmą, ich wykonanie będzie najszybsze i na wysokim poziomie oraz przyniesie im satysfakcję.

INFORMACJE O SZKOLENIU

Szkolenie online

 • Korzystamy z większości dostępnych technologii transmisji video (Microsoft Teams, Google Meet, Webex, Zoom, Skype for Business, Clickmeeting) jak również narzędzi uatrakcyjniających spotkanie (Mural, Mentimeter, Kahoot, Miro, Videoask, Quizlet etc.)
 • Mamy wyjątkowe doświadczenie wśród firm szkoleniowych w organizacji szkoleń online i webinarów. Prowadziliśmy je długo przed pandemią.
 • Jeśli pojawiają się problemy z użytkowaniem programów nasz asystent online jest dostępny i służy pomocą.
 • Dostarczamy narzędzia wspierające rozwój w postaci zadań przedszkoleniowych, poszkoleniowych oraz pigułek wiedzy (video, tekst, podcast).
 • Cena obejmuje: udział w szkoleniu online, materiały w wersji elektronicznej, certyfikat PDF.

Szkolenie otwarte
Szkolenia są organizowane w bardzo dobrych centrach edukacyjno szkoleniowych np. Golden Floor Tower w Warszawie. Centra są dobrze skomunikowane i nowoczesne. Mieszczą się w budynkach najwyższej klasy. W trakcie szkolenia zapewniamy catering i przerwy kawowe.

Dodatkową wartością szkolenia otwartego jest wymiana doświadczeń i wiedzy między uczestnikami i trenerem.

Szkolenie zamknięte
Poniższy program jest punktem wyjścia do rozmowy na temat potrzeb i oczekiwań wobec szkolenia z tego obszaru. Część szkoleń zamkniętych realizujemy jako jednorazowe wydarzenia, inne stają się elementem szerszego procesu rozwojowego, na który składają się narzędzia wspierające – pre-worki, follow-up’y pigułki wiedzy w formie video, tekstowej bądź podcastu. Często w rezultacie rozmów początkowy program jest znacząco modyfikowany i dostosowany pod kątem kontekstu organizacyjnego, celów przełożonych i działu HR oraz poziomu kompetencji uczestników.

Realizujemy szkolenia zamknięte zarówno w wersji stacjonarnej jak również online.

IDEA SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

Profil osobowości Thomas International® pozwala poznać:

 • Predyspozycje osobowościowe pracownika
 • Motywatory skutecznie wpływające na pracownika
 • Preferowany styl pracy
 • Potencjał pracownika i wskazówki jak go wykorzystać
 • Zakres obowiązków, które pracownik będzie wykonywał najbardziej efektywnie

Nie ma wątpliwości, że powyższa wiedza pozwoli menedżerowi zarządzać  pracownikiem skuteczniej – tak, aby ten efektywniej wykonywał pracę, wykorzystywał pełnię swojego potencjału i odczuwał większą satysfakcję z pracy.

Z drugiej strony menedżer otrzymując taką samą wiedzę na własny temat może świadomie zarządzać swoim potencjałem, mocnymi i słabymi stronami. Badania Gallupa jasno wskazują, że nie ma jednej obiektywnie dobrej drogi do wyższej efektywności – najskuteczniejsza jest ta, która korzysta z mocnych stron i jednocześnie unika eksploatowania tych obszarów, w których człowiek ma największe deficyty.

Thomas International to również narzędzie zarządzania różnorodnością. Znając swoich pracowników, ich preferencje, możliwości i ograniczenia może przydzielać zadania tym, którzy najchętniej je przyjmą, ich wykonanie będzie najszybsze i na wysokim poziomie oraz przyniesie im satysfakcję.

PROGRAM SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

1. Efektywne otwarcie

 • Wstęp do szkolenia
 • Kontrakt (cele, cele indywidualne, reguły pracy)
 • Ćwiczenie licencyjne: Po omacku – czym jest dla mnie, uważne słuchanie, zadawanie pytań, panowanie nad swoim ego w czasie komunikacji?

2. Jakie typy przedstawia test Thomasa International®

 • O czym mówi diagnoza Thomasa International®
  • Dominacja – przedsiębiorczość / zdecydowanie / orientacja na wyzwania i władzę
  • Komunikatywność – relacje z innymi / wysoka ekspresja emocji / orientacja na atmosferę
  • Stabilizacja –planowanie / systematyczność / normy / orientacja na bezpieczeństwo
  • Adaptacja- dostosowanie / zasady i przepisy / perfekcjonizm / orientacja na informację
 • Jakie czynniki wpływają na funkcjonowanie pracownika?
 • Jakie są czynniki główne, a jakie są czynniki wspierające?

3. Komunikacja z poszczególnymi typami według Thomas International®

 • Komunikacja z typem Dominacja (wysoka)
 • Komunikacja z typem Dominacja (niska)
 • Komunikacja z typem Komunikatywność (wysoka)
 • Komunikacja z typem Komunikatywność (niska)
 • Komunikacja z typem Stabilizacja (wysoka)
 • Komunikacja z typem Stabilizacja (niska)
 • Komunikacja z typem Adaptacja (wysoka)
 • Komunikacja z typem Adaptacja (niska)
 • Dlaczego tak ważna jest umiejętność dostosowania komunikacji do typów człowieka.
 • Analiza i wypracowanie wniosków na realność zakładową jak typy według Thomasa International wpływają na poprawę współpracy i komunikacji zespołowej i miedzy zespołowej w firmie.

4. Skuteczny menedżer korzystający z Thomas International®

 • Profil menedżera – blaski, cienie, potencjały
  • Dominacja
  • Komunikatywność
  • Stabilizacja
  • Adaptacja
 • Jako zarządzać swoimi preferencjami , mocnymi stronami i słabościami

5. Motywacja, a typ osobowości (profil osobowy Thomas International®)

 • Powiązanie skal profilów osobowości z motywatorami
  • Potrzeby Herzberga
  • Motywatory 3.0 Daniela Pinka
 • Motywatory dla poszczególnych typów na podstawie wykresów jakie występują w Thomasie (praca na wynikach jakie uzyskali uczestnicy)
 • Kotwice kariery zawodowej – jakie powiązania mogą następować pomiędzy poszczególnymi kotwicami, a typem według Thomas International®
 • Jak pracować z poszczególnymi typami w powiazaniu  z kotwicami Sheina i jak tą wiedzę zastosować w praktyce zakładowej
 • Mapa motywacyjna zespołu

6. Planowanie i zlecanie zadań z wykorzystaniem Thomas International®

 • Uwzględnianie predyspozycii osobowościowe pracownika (treść pracy)
 • Uwzględnianie motywatorów (treść i forma zlecania zadań)
 • Preferowany styl pracy (treść pracy)
 • Potencjał pracownika (treść z orientacją na przyszłość)
 • Zakres obowiązków, które pracownik będzie wykonywał najbardziej efektywnie (treść z orientacją na efektywność)

7. Trudne sytuacje we współpracy z różnymi typami osobowości

 • Gra w której wezmą  udział uczestnicy będzie pokazywała jak reagują poszczególne typy według Thomasa na zmieniające się okoliczności pracy
 • Reakcje w sytuacjach trudnych dla poszczególnych typów będzie kluczową wiedza jaką pozyskają uczestnicy
 • Wypracujemy „bank dobrych praktyk” na realność zespołu – jak przechodzić przez trudne sytuacje z poszczególnymi typami

8. Wykonanie mapy zespołu na bazie typów według Thomas International® – zarządzanie różnorodnością

 • Warsztat i omówienie możliwości wykorzystania takiej mapy w praktyce codziennej pracy
 • Ryzyka i błędy w postrzeganiu otoczenia – czyli jak być uważnym na błędne szufladkowanie
 • Ćwiczenia/zadania grupowe

9. Typy według Thomas International ®, a radzenie sobie w sytuacjach trudnych

 • Jak zadbać o to, żeby inna osoba szanowała nasz punkt widzenia
 • Jak radzić sobie z trudnymi emocjami
 • Jak otworzyć zamkniętego rozmówcę?
 • Jak zadbać o komfort innego profilu?

10. Faza zamknięcia

 • Podsumowanie korzyści;
 • Przekazanie zadania wdrożeniowego,
 • Trzy wymiary podsumowania:
  • identyfikacji zmiany na poziomie indywidualnym,
  • identyfikacji zmiany na poziomie grupy – z procedurą „Anioła stróża”,
  • Podsumowanie szkolenia z wykorzystaniem metody S-S-C (stop-start-continue).

MIELIŚMY PRZYJEMNOŚĆ PRACOWAĆ DLA:

1

Przeszkoliliśmy ponad 40000 dyrektorów, menedżerów, kierowników i naczelników.

2

W Akademiach menedżerskich, w których mierzyliśmy efektywność (47 projektów 286 dni szkol.) poziom kompetencji wzrósł średnio o 16%.

3

Pracujemy na poziomie kompetencji (wiem co i jak mam zrobić), motywacji (wierzę, że warto), postawy (zamierzam to zrobić) , wdrożenia (follow up)

4

Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez amerykańskie centrum Center for American Progress, koszt zastąpienia pracowników wynosi około 16% ich rocznego wynagrodzenia. W przypadku menadżera zwiększa się do 100%.

Szkolenie związane z:
 • efektywne zarządzanie czasem
 • efektywne zarządzanie zespołem
 • efektywne zarządzanie projektami
 • efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Thomasa International®

TRENERZY SZKOLENIA

OPINIE O SZKOLENIACH

Anna Staniszewska


Front Desk Manager
tel.: 505 273 550
biuro@projektgamma.pl
Anna Staniszewska

Anna Staniszewska


Front Desk Manager
tel.: 505 273 550
biuro@projektgamma.pl
Anna Staniszewska

Anna Staniszewska


Front Desk Manager
tel.: 505 273 550
biuro@projektgamma.pl
Anna Staniszewska
Zaznacz liczebność grupy i zostaw dane kontaktowe, a odezwiemy się z wyceną szkolenia.

ZOBACZ NAJBLIŻSZE Szkolenia menadżerskie

O mobbingu warto jest rozmawiać. Każda jego forma i odmiana ma równie destruktywny wpływ i daleko idące konsekwencje prowadzące do pogorszenia relacji, demotywacji, wypalenia, destabilizacji psychicznej i emocjonalnej, rozpadu zespołowości. A wszystko to ma swój wyraz w jakości i efektywności pracy. W skrajnych przypadkach może prowadzić do sporów sądowych i zniszczenia wizerunku pracodawcy.

2024-03-06
06 marca 2024
2024-03-06
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
Nie trzeba wybierać między przywództwem i zarządzaniem. Szef powinien pracować w obu rolach – menedżerskiej i liderskiej.
2024-03-11
11 marca 2024 - 12 marca 2024
2024-03-12
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Program szkolenia „Trudne rozmowy menedżerskie” jest odpowiedzią na zmienność i nieprzewidywalność wielu sytuacji, a w związku z tym malejącą skuteczność gotowych recept i procedur postępowania.

2024-04-10
10 kwietnia 2024 - 11 kwietnia 2024
2024-04-11
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108


Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.