Warsztat zespołowy Lumina Team

Szkolenia menedżerskie onlineotwartezamkniete

Rozwijanie swojej i zespołowej efektywności. Warsztat koncentruje się na rozwijaniu świadomości siebie i innych, komunikacji oraz optymalizacji wydajności i pracy zespołowej.

INFORMACJE O SZKOLENIU

Szkolenie online

 • Korzystamy z większości dostępnych technologii transmisji video (Microsoft Teams, Google Meet, Webex, Zoom, Skype for Business, Clickmeeting) jak również narzędzi uatrakcyjniających spotkanie (Mural, Mentimeter, Kahoot, Miro, Videoask, Quizlet etc.)
 • Mamy wyjątkowe doświadczenie wśród firm szkoleniowych w organizacji szkoleń online i webinarów. Prowadziliśmy je długo przed pandemią.
 • Jeśli pojawiają się problemy z użytkowaniem programów nasz asystent online jest dostępny i służy pomocą.
 • Dostarczamy narzędzia wspierające rozwój w postaci zadań przedszkoleniowych, poszkoleniowych oraz pigułek wiedzy (video, tekst, podcast).
 • Cena obejmuje: udział w szkoleniu online, materiały w wersji elektronicznej, certyfikat PDF.

Szkolenie otwarte
Szkolenia są organizowane w bardzo dobrych centrach edukacyjno szkoleniowych np. Golden Floor Tower w Warszawie. Centra są dobrze skomunikowane i nowoczesne. Mieszczą się w budynkach najwyższej klasy. W trakcie szkolenia zapewniamy catering i przerwy kawowe.

Uwaga! Sale spełniają wytyczne związane z organizacją szkoleń w trakcie epidemii w celu minimalizacji ryzyka zakażenia.

W razie zaostrzenia sytuacji epidemicznej szkolenie przeprowadzimy online

Dodatkową wartością szkolenia otwartego jest wymiana doświadczeń i wiedzy między uczestnikami i trenerem.

Szkolenie zamknięte
Poniższy program jest punktem wyjścia do rozmowy na temat potrzeb i oczekiwań wobec szkolenia z tego obszaru. Część szkoleń zamkniętych realizujemy jako jednorazowe wydarzenia, inne stają się elementem szerszego procesu rozwojowego, na który składają się narzędzia wspierające – pre-worki, follow-up’y pigułki wiedzy w formie video, tekstowej bądź podcastu. Często w rezultacie rozmów początkowy program jest znacząco modyfikowany i dostosowany pod kątem kontekstu organizacyjnego, celów przełożonych i działu HR oraz poziomu kompetencji uczestników.

Realizujemy szkolenia zamknięte zarówno w wersji stacjonarnej jak również online.

IDEA SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

Przychodzimy do pracy z najlepszymi intencjami, ale często terminy i presja pracy z różnymi osobami mogą stanowić dla nas wyzwanie. Różne sposoby funkcjonowania powodują nieprzewidziane problemy. Zwłaszcza w dzisiejszych czasach pracy zdalnej i braku interakcji w biurze. Ludzie mogą poczuć się sfrustrowani lub czuć się niekomfortowo.

Warsztat ma na celu lepsze poznanie i zrozumienie siebie i członków zespołu, poprawę komunikacji i relacji. Ułatwia zrozumienie i przyjęcie różnych punktów widzenia ludzi. Pomoże zbliżyć ludzi, zmniejszając bariery między nimi i umożliwiając bardziej autentyczne relacje.

Na warsztacie wykorzystamy maty, karty do gry, zeszyty ćwiczeń, aplikację mobilną Lumina Splash i Lumina Team Viewer oraz spersonalizowane portrety Lumina Spark.

Portret Lumina Spark pokazuje ludzi takimi jakimi naprawdę są. Bez etykietowania, szufladkowania, typologizowania. Daje wgląd we wszystkie 24 cechy wpływające na osobowość i w dynamikę osobowości. Pozwala zobaczyć jakie mamy preferencje, jak zmieniamy się, gdy wchodzimy w rolę i jak reagujemy na stres. Dzięki temu uczestnicy poznają swoje silne strony, swój potencjał i możliwości rozwojowe.

To 40 kolorowych stron spersonalizowanych informacji i wskazówek. Wyniki portretu można wczytać do aplikacji Lumina Splash i porównywać się z innymi.

Rdzeniem warsztatu jest model Lumina Spark. Dane z kwestionariusza pozwalają nam tworzyć portrety Lumina Spark dla osób indywidualnych, a Lumina Team Viewer umożliwia nam pokazanie tych danych na poziomie całego zespołu i wgląd w jego dynamikę. To z kolei pomoże uczestnikom lepiej rozumieć zespół i doceniać unikalny wkład każdego członka.

Lumina Team Viewer zapewni wizualną reprezentację osobowości członków zespołu, ich kompetencji i ich wzajemnego wpływu. Uczestnicy rozwiną umiejętności budowania relacji i szybkiego czytania innych, co pozwoli im lepiej się rozumieć, komunikować i współpracować. Przy większej spójności zespołu konflikt staje się okazją do twórczego i konstruktywnego dialogu. W rezultacie zespół będzie bardziej odpowiedzialny i wspierający, doceniając wzajemne różnice i wspólnie tworząc sukces.

Nauka nie skończy się po zakończeniu warsztatu. Uczestnicy otrzymają dostęp do platformy Spark Coach, w której znajdą swoje portrety i pytania coachingowe, wybiorą sobie cele, przeanalizują wzorce i otrzymają wskazówki rozwojowe.

Warsztat możemy rozbudowywać o dodatkowe, pogłębiające ćwiczenia lub nowe moduły. Może być przeprowadzony face to face lub on-line w podziale na moduły w jako warsztat mieszany (e-learning plus moduły on-line)

Gdzie warsztat może pomóc?

 • Wstępne rozmowy z interesariuszami
  żeby coś zmienić, musimy wiedzieć, gdzie obecnie się znajdujemy?
 • Kontekst zespołowy
  • Tworzenie zespołu, wdrażanie
  • Dołączenie nowego członka zespołu
  • zespół, który chce zwiększyć spójność
  • Dołączenie nowego menedżera liniowego
 • Kontekst przywództwa
  • Popatrzenie na dynamikę zespołu
  • Awans, planowanie sukcesji
  • Tworzenie programów talentów
 • Kontekst oceny
  • Analiza potencjalnego kandydata „pasującego” do istniejącego zespołu
  • Spojrzenie na to „czego potrzebuje zespół” i jaki ma potencjał (być może ukryty)

Jakie typowe wyzwania warsztat może pomóc rozwiązać?

 • Konflikty, rozpad relacji
 • Brak przejrzystości / zaufania
 • Popełnianie tych samych błędów (brak refleksji)
 • Nieradzenie sobie ze stresem / presją
 • Brak spójności, współpracy lub różnorodności zespołu
 • Przecenianie abstrakcyjnych celów, niedocenianie ról i mocnych stron
 • Słaba komunikacja lub konflikty kulturowe między zespołami
 • Słabe wyniki na poziomie indywidualnym lub zespołowym

PROGRAM SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

1. Rozpoczęcie

 • Poznanie się
 • Przedstawienie celów i przebiegu warsztatu

2. Cechy, zachowania, różnorodność

 • Ćwiczenie z kartami z wykorzystaniem mandali Lumina Spark – angażująca aktywność, zwiększająca świadomość, wzmacniająca poczucie własnej wartości; pokazanie swoich mocnych stron za pomocą kart, które wybierasz i otrzymujesz od innych
 • Ćwiczenie wprowadzające ideę szybkiego czytania innych (mój wspaniały dzień w .., moje hobby…może być w parach)
 • Unikanie stronniczości – zrozumienie perspektywy innych (mapy)

3. 4 zasady Luminy Learning

 • Samoświadomość
 • Docenienie różnorodności
 • Budowanie relacji
 • Współtworzenie wyników

4. Rozwijanie samoświadomości z pomocą interaktywnych ćwiczeń, aplikacji i indywidualnych portretów.

 • Łączenie zachowań z 8 aspektami Luminy (ćwiczenie z krokami itd.)
 • Rysowanie wizualizacji swojej osobowości
 • Twoja osobowość w aplikacji Lumina Splash
 • Refleksja w parach
 • Twój portret Lumina Spark / Inner Spark
 • Twoje 24 cechy, 8 aspektów, 4 kolory
 • Identyfikacja mocnych i słabych stron, odkrywanie paradoksów
 • 3 Persony: naturalna, codzienna i przesadzona
 • Dynamika osobowości w aplikacji Lumina Splash – Ja naturalny, Ja w działaniu i Ja pod presją
 • Szczegóły Twoich 24 cech w 3 personach
 • Twoje mocne strony, możliwe słabe punkty, ukryte skarby, świadome wysiłki i paradoksy– rozpoznawanie wzorców 3 Person, refleksja.
 • Droga do odzyskania równowagi – wypracowanie strategii radzenia sobie z przesadzonymi zachowaniami

5. Zrozumienie i docenienie różnorodności zespołu – Team Viewer – dynamiczny obraz osobowości członków zespołu

 • Gdzie obecnie się znajdujemy? Jak bardzo różnorodny mamy zespół?
 • Refleksja na temat mocnych stron zespołu, analiza luk w odniesieniu do uzgodnionych kluczowych zachowań zespołu
 • Interpretacja i wnioski z obserwacji zespołu w jego 3 Personach – jak często i w jakim kierunku zespół się zmienia, jak często wpada w tryb przesadzony?

6. Budowanie relacji

 • Ćwiczenie z odgrywaniem ról – jak budować dobre relacje z 8 aspektami
 • Ćwiczenia komunikacji z różnymi osobami, aby sprostać ich potrzebom niezależnie od swoich preferencji
 • Szybkie czytanie z użyciem 24 cech i strategie budowania relacji z różnymi osobami

7. Wykorzystanie dzisiejszych doświadczeń do współtworzenia wyników

 • Porównywanie się w aplikacji Lumina Splash
 • Identyfikacja obszarów podobnych, obszarów, w których możemy doświadczać trudności oraz możliwych działań poprawiających współpracę
 • Identyfikacja swoich mocnych i słabych stron w ramach obszarów priorytetowych dla zespołu, identyfikacja cech, które możemy stonować lub wzmocnić, aby wesprzeć zespół
 • Wyznaczenie sobie celu z pomocą modelu GROWS, zobowiązania wobec zespołu
 • Coaching w parach

8. Kontynuacja nauki w domu na zdalnie dostępnej platformie Spark Coach

 • Identyfikacja kluczowych obszarów rozwojowych
 • Interaktywne poznawanie osobowości – badanie swoich unikalnych wzorców cech
 • Przeglądanie pytań coachingowych
 • Pomoc w wyznaczaniu osobistych celów

OPCJONALNE MODUŁY:

Jeśli mamy więcej czasu na warsztat lub chcemy przeprowadzić krótkie, wzmacniające sesje jakiś czas po warsztacie, aby utrzymać naukę przy życiu:

Strategiczny proces zespołowy – łączenie Luminy ze strategią zespołu

 • Ustalenie Strategicznych celów zespołu
 • Zidentyfikowanie krytycznych zachowań sukcesu (KZS)
 • Dopasowanie KZS do cech Luminy
 • Team Viewer
 • Analiza luk
 • Uzgodnienie priorytetowych obszarów zmian
 • Wybór orędowników
 • Plan projektu

Pogłębione ćwiczenie drogi do odzyskania równowagi

 • Identyfikacja zachowań przesadzonych, ich wyzwalaczy i antidotum
 • Możliwe bodźce nadmiernego rozciągnięcia
 • Twoje przesadzone zachowania – praca z portretem Lumina Spark
 • Sygnały świadczące o tym, że wpadam już w tryb przesadzony
 • Identyfikacja cech i zachowań, które pomogą mi odzyskać spokój
 • Co inni mogą zrobić, aby mi pomóc?

MIELIŚMY PRZYJEMNOŚĆ PRACOWAĆ DLA::

1

Przeszkoliliśmy ponad 40000 dyrektorów, menedżerów, kierowników i naczelników.

2

W Akademiach menedżerskich, w których mierzyliśmy efektywność (47 projektów 286 dni szkol.) poziom kompetencji wzrósł średnio o 16%.

3

Pracujemy na poziomie kompetencji (wiem co i jak mam zrobić), motywacji (wierzę, że warto), postawy (zamierzam to zrobić) , wdrożenia (follow up)

4

Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez amerykańskie centrum Center for American Progress, koszt zastąpienia pracowników wynosi około 16% ich rocznego wynagrodzenia. W przypadku menadżera zwiększa się do 100%.

Szkolenie związane z:

KORZYŚCI DLA ORGANIZACJI:

 • Rozwój potencjału członków zespołu
 • Zrozumienie etapu, na którym znajduje się zespól
 • Ulepszona dynamika zespołu, większa spójność zespołu
 • Dostosowanie kultury zespołowej do wizji, misji i wartości
 • Przyspieszenie wdrażania i tworzenia wydajnych zespołów
 • Umożliwienie jednostkom i zespołom zrozumienie siebie i ich wkładu w cele organizacyjne
 • Poprawa wyników na poziomie indywidualnym i zespołowym
 • Cyfrowe narzędzia do pracy po warsztacie: Spark Coach i Lumina Splash App

KORZYŚCI DLA PRACOWNIKA:

 • Pogłębienie wiedzy o sobie, odkrycie swojego ukrytego potencjału
 • Poznanie sposobów na radzenie sobie ze stresem
 • Lepsze poznanie koleżanek i kolegów z zespołu
 • Przećwiczenie budowania wartościowych relacji, niezależnie od swoich preferencji
 • Docenienie wpływu osobowościowych preferencji i wynikających z nich zachowań na realizację wspólnych celów
 • Świadomość czynników, które wyzwalają negatywne reakcje u poszczególnych członków zespołu
 • Zrozumienie, co pomaga, a co utrudnia mi współpracę
 • Otrzymanie spersonalizowanego portretu Lumina Spark i możliwość kontynuowania rozwoju samodzielnie na platformie Lumina Coach

KORZYŚCI WSPÓLNE:

 • Rozwój świadomości pracowników, docenienie różnorodności zespołu
 • Docenienie wpływu poszczególnych osób na zespół i jego wyniki
 • Lepsze zrozumienie, poprawa zdolności adaptacji
 • Wzmocnienie więzi indywidualnych i zbiorowych
 • Lepsza komunikacja, prawdziwsze relacje, mniej konfliktów
 • Wspólna wizja, lepsza współpraca
 • Poprawienie morale, dobrego samopoczucia i zaangażowania pracowników
 • Narzędzia do pracy po warsztacie: Spark Coach i Lumina Splash App
Warsztat zespołowy Lumina Team

TRENERZY SZKOLENIA

OPINIE O SZKOLENIACH

Patrycja Michałowska

Front Desk Manager

tel. kom.: 505 273 550

biuro@projektgamma.pl
Patrycja Michałowska

Patrycja Michałowska

Front Desk Manager

tel. kom.: 505 273 550

biuro@projektgamma.pl
Patrycja Michałowska

Patrycja Michałowska

Front Desk Manager

tel. kom.: 505 273 550

biuro@projektgamma.pl
Patrycja Michałowska
Zaznacz liczebność grupy i zostaw dane kontaktowe, a odezwiemy się z wyceną szkolenia.

ZOBACZ NAJBLIŻSZE Szkolenia menedżerskie

Zwykle menedżerowie nie mają złych intencji – brakuje im po prostu doświadczeń i technik zarządczych.  Szkolenie jest propozycją dla wszystkich tych, którzy uczestniczyli w szkoleniu (online czy wcześniej stacjonarnym) „Wczoraj kolega dziś przełożony”

2023-03-27
27 marca 2023 - 28 marca 2023
2023-03-28
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Organizacja to ludzie – a ludzie to zbiór unikalnych doświadczeń i kompetencji. Mentoring pozwala na pełne korzystanie z tego skarbu w postaci przekazywania najlepszych doświadczeń i nauk od ekspertów firmowych do tych, którzy tego najbardziej potrzebują. W sytuacji niespotykanych wyzwań są w firmie osoby, które wypracowały optymalne sposoby radzenia sobie z sytuacją warto transferować te know-how właśnie poprzez mentoring.

2023-04-05
05 kwietnia 2023 - 06 kwietnia 2023
2023-04-06
Szkolenie online Szkolenie online
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Współczesne otoczenie biznesowe, określane jest jako "świat VUCA". VUCA to akronim wprowadzony przez amerykańskich wojskowych strategów na określenie sytuacji, jaka powstała po zakończeniu Zimnej Wojny: Volatility (zmienność, ulotność), Uncertainty (niepewność), Complexity (złożoność) i Ambiguity (niejednoznaczność).  Szkolenie dostarcza szeregu dobrych praktyk, narzędzi pozwalających sprawniej funkcjonować zespołowi w kontekście nieustających zmian.

Termin szkolenia online wkrótce.
Termin szkolenia otwartego wkrótce.
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Kontakt
biuro@projektgamma.pl
tel.: 505 273 550


ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108


Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.