Warsztat zespołowy Lumina Team

Szkolenia menadżerskie onlineotwartezamkniete

Rozwijanie swojej i zespołowej efektywności. Warsztat koncentruje się na rozwijaniu świadomości siebie i innych, komunikacji oraz optymalizacji wydajności i pracy zespołowej.

INFORMACJE O SZKOLENIU

Szkolenie online

 • Dostarczamy narzędzia wspierające rozwój w postaci zadań przedszkoleniowych, poszkoleniowych oraz pigułek wiedzy (video, tekst, podcast).
 • Jeśli pojawiają się problemy z użytkowaniem programów nasz asystent online jest dostępny i służy pomocą.
 • Cena obejmuje: udział w szkoleniu online, materiały w wersji elektronicznej, certyfikat PDF.

Szkolenie otwarte
Szkolenia są organizowane w bardzo dobrych centrach edukacyjno szkoleniowych np. Golden Floor Tower w Warszawie. Centra są dobrze skomunikowane i nowoczesne. Mieszczą się w budynkach najwyższej klasy. W trakcie szkolenia zapewniamy catering i przerwy kawowe.

Dodatkową wartością szkolenia otwartego jest wymiana doświadczeń i wiedzy między uczestnikami i trenerem.

Szkolenie zamknięte

Program jest propozycją wstępną. Może zostać zmodyfikowany, aby odpowiedzieć na oczekiwania wynikające ze specyficznego kontekstu, dodatkowych potrzeb czy profilu grupy docelowej.

Zawartość może być realizowana w wersji warsztatowej, webinarowej, część materiału może być przedstawiona w formie pigułek wiedzy – video, podcast, infografiki. Może być również elementem większej akademii szkoleniowej.

IDEA SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

Przychodzimy do pracy z najlepszymi intencjami, ale często terminy i presja pracy z różnymi osobami mogą stanowić dla nas wyzwanie. Różne sposoby funkcjonowania powodują nieprzewidziane problemy. Zwłaszcza w dzisiejszych czasach pracy zdalnej i braku interakcji w biurze. Ludzie mogą poczuć się sfrustrowani lub czuć się niekomfortowo.

Warsztat ma na celu lepsze poznanie i zrozumienie siebie i członków zespołu, poprawę komunikacji i relacji. Ułatwia zrozumienie i przyjęcie różnych punktów widzenia ludzi. Pomoże zbliżyć ludzi, zmniejszając bariery między nimi i umożliwiając bardziej autentyczne relacje.

Na warsztacie wykorzystamy maty, karty do gry, zeszyty ćwiczeń, aplikację mobilną Lumina Splash i Lumina Team Viewer oraz spersonalizowane portrety Lumina Spark.

Portret Lumina Spark pokazuje ludzi takimi jakimi naprawdę są. Bez etykietowania, szufladkowania, typologizowania. Daje wgląd we wszystkie 24 cechy wpływające na osobowość i w dynamikę osobowości. Pozwala zobaczyć jakie mamy preferencje, jak zmieniamy się, gdy wchodzimy w rolę i jak reagujemy na stres. Dzięki temu uczestnicy poznają swoje silne strony, swój potencjał i możliwości rozwojowe.

To 40 kolorowych stron spersonalizowanych informacji i wskazówek. Wyniki portretu można wczytać do aplikacji Lumina Splash i porównywać się z innymi.

Rdzeniem warsztatu jest model Lumina Spark. Dane z kwestionariusza pozwalają nam tworzyć portrety Lumina Spark dla osób indywidualnych, a Lumina Team Viewer umożliwia nam pokazanie tych danych na poziomie całego zespołu i wgląd w jego dynamikę. To z kolei pomoże uczestnikom lepiej rozumieć zespół i doceniać unikalny wkład każdego członka.

Lumina Team Viewer zapewni wizualną reprezentację osobowości członków zespołu, ich kompetencji i ich wzajemnego wpływu. Uczestnicy rozwiną umiejętności budowania relacji i szybkiego czytania innych, co pozwoli im lepiej się rozumieć, komunikować i współpracować. Przy większej spójności zespołu konflikt staje się okazją do twórczego i konstruktywnego dialogu. W rezultacie zespół będzie bardziej odpowiedzialny i wspierający, doceniając wzajemne różnice i wspólnie tworząc sukces.

Nauka nie skończy się po zakończeniu warsztatu. Uczestnicy otrzymają dostęp do platformy Spark Coach, w której znajdą swoje portrety i pytania coachingowe, wybiorą sobie cele, przeanalizują wzorce i otrzymają wskazówki rozwojowe.

Warsztat możemy rozbudowywać o dodatkowe, pogłębiające ćwiczenia lub nowe moduły. Może być przeprowadzony face to face lub on-line w podziale na moduły w jako warsztat mieszany (e-learning plus moduły on-line)

Gdzie warsztat może pomóc?

 • Wstępne rozmowy z interesariuszami
  żeby coś zmienić, musimy wiedzieć, gdzie obecnie się znajdujemy?
 • Kontekst zespołowy
  • Tworzenie zespołu, wdrażanie
  • Dołączenie nowego członka zespołu
  • zespół, który chce zwiększyć spójność
  • Dołączenie nowego menedżera liniowego
 • Kontekst przywództwa
  • Popatrzenie na dynamikę zespołu
  • Awans, planowanie sukcesji
  • Tworzenie programów talentów
 • Kontekst oceny
  • Analiza potencjalnego kandydata „pasującego” do istniejącego zespołu
  • Spojrzenie na to „czego potrzebuje zespół” i jaki ma potencjał (być może ukryty)

Jakie typowe wyzwania warsztat może pomóc rozwiązać?

 • Konflikty, rozpad relacji
 • Brak przejrzystości / zaufania
 • Popełnianie tych samych błędów (brak refleksji)
 • Nieradzenie sobie ze stresem / presją
 • Brak spójności, współpracy lub różnorodności zespołu
 • Przecenianie abstrakcyjnych celów, niedocenianie ról i mocnych stron
 • Słaba komunikacja lub konflikty kulturowe między zespołami
 • Słabe wyniki na poziomie indywidualnym lub zespołowym

PROGRAM SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

1. Rozpoczęcie

 • Poznanie się
 • Przedstawienie celów i przebiegu warsztatu

2. Cechy, zachowania, różnorodność

 • Ćwiczenie z kartami z wykorzystaniem mandali Lumina Spark – angażująca aktywność, zwiększająca świadomość, wzmacniająca poczucie własnej wartości; pokazanie swoich mocnych stron za pomocą kart, które wybierasz i otrzymujesz od innych
 • Ćwiczenie wprowadzające ideę szybkiego czytania innych (mój wspaniały dzień w .., moje hobby…może być w parach)
 • Unikanie stronniczości – zrozumienie perspektywy innych (mapy)

3. 4 zasady Luminy Learning

 • Samoświadomość
 • Docenienie różnorodności
 • Budowanie relacji
 • Współtworzenie wyników

4. Rozwijanie samoświadomości z pomocą interaktywnych ćwiczeń, aplikacji i indywidualnych portretów.

 • Łączenie zachowań z 8 aspektami Luminy (ćwiczenie z krokami itd.)
 • Rysowanie wizualizacji swojej osobowości
 • Twoja osobowość w aplikacji Lumina Splash
 • Refleksja w parach
 • Twój portret Lumina Spark / Inner Spark
 • Twoje 24 cechy, 8 aspektów, 4 kolory
 • Identyfikacja mocnych i słabych stron, odkrywanie paradoksów
 • 3 Persony: naturalna, codzienna i przesadzona
 • Dynamika osobowości w aplikacji Lumina Splash – Ja naturalny, Ja w działaniu i Ja pod presją
 • Szczegóły Twoich 24 cech w 3 personach
 • Twoje mocne strony, możliwe słabe punkty, ukryte skarby, świadome wysiłki i paradoksy– rozpoznawanie wzorców 3 Person, refleksja.
 • Droga do odzyskania równowagi – wypracowanie strategii radzenia sobie z przesadzonymi zachowaniami

5. Zrozumienie i docenienie różnorodności zespołu – Team Viewer – dynamiczny obraz osobowości członków zespołu

 • Gdzie obecnie się znajdujemy? Jak bardzo różnorodny mamy zespół?
 • Refleksja na temat mocnych stron zespołu, analiza luk w odniesieniu do uzgodnionych kluczowych zachowań zespołu
 • Interpretacja i wnioski z obserwacji zespołu w jego 3 Personach – jak często i w jakim kierunku zespół się zmienia, jak często wpada w tryb przesadzony?

6. Budowanie relacji

 • Ćwiczenie z odgrywaniem ról – jak budować dobre relacje z 8 aspektami
 • Ćwiczenia komunikacji z różnymi osobami, aby sprostać ich potrzebom niezależnie od swoich preferencji
 • Szybkie czytanie z użyciem 24 cech i strategie budowania relacji z różnymi osobami

7. Wykorzystanie dzisiejszych doświadczeń do współtworzenia wyników

 • Porównywanie się w aplikacji Lumina Splash
 • Identyfikacja obszarów podobnych, obszarów, w których możemy doświadczać trudności oraz możliwych działań poprawiających współpracę
 • Identyfikacja swoich mocnych i słabych stron w ramach obszarów priorytetowych dla zespołu, identyfikacja cech, które możemy stonować lub wzmocnić, aby wesprzeć zespół
 • Wyznaczenie sobie celu z pomocą modelu GROWS, zobowiązania wobec zespołu
 • Coaching w parach

8. Kontynuacja nauki w domu na zdalnie dostępnej platformie Spark Coach

 • Identyfikacja kluczowych obszarów rozwojowych
 • Interaktywne poznawanie osobowości – badanie swoich unikalnych wzorców cech
 • Przeglądanie pytań coachingowych
 • Pomoc w wyznaczaniu osobistych celów

OPCJONALNE MODUŁY:

Jeśli mamy więcej czasu na warsztat lub chcemy przeprowadzić krótkie, wzmacniające sesje jakiś czas po warsztacie, aby utrzymać naukę przy życiu:

Strategiczny proces zespołowy – łączenie Luminy ze strategią zespołu

 • Ustalenie Strategicznych celów zespołu
 • Zidentyfikowanie krytycznych zachowań sukcesu (KZS)
 • Dopasowanie KZS do cech Luminy
 • Team Viewer
 • Analiza luk
 • Uzgodnienie priorytetowych obszarów zmian
 • Wybór orędowników
 • Plan projektu

Pogłębione ćwiczenie drogi do odzyskania równowagi

 • Identyfikacja zachowań przesadzonych, ich wyzwalaczy i antidotum
 • Możliwe bodźce nadmiernego rozciągnięcia
 • Twoje przesadzone zachowania – praca z portretem Lumina Spark
 • Sygnały świadczące o tym, że wpadam już w tryb przesadzony
 • Identyfikacja cech i zachowań, które pomogą mi odzyskać spokój
 • Co inni mogą zrobić, aby mi pomóc?

MIELIŚMY PRZYJEMNOŚĆ PRACOWAĆ DLA:

1

Przeszkoliliśmy ponad 40000 dyrektorów, menedżerów, kierowników i naczelników.

2

W Akademiach menedżerskich, w których mierzyliśmy efektywność (47 projektów 286 dni szkol.) poziom kompetencji wzrósł średnio o 16%.

3

Pracujemy na poziomie kompetencji (wiem co i jak mam zrobić), motywacji (wierzę, że warto), postawy (zamierzam to zrobić) , wdrożenia (follow up)

4

Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez amerykańskie centrum Center for American Progress, koszt zastąpienia pracowników wynosi około 16% ich rocznego wynagrodzenia. W przypadku menadżera zwiększa się do 100%.

Szkolenie związane z:

KORZYŚCI DLA ORGANIZACJI:

 • Rozwój potencjału członków zespołu
 • Zrozumienie etapu, na którym znajduje się zespól
 • Ulepszona dynamika zespołu, większa spójność zespołu
 • Dostosowanie kultury zespołowej do wizji, misji i wartości
 • Przyspieszenie wdrażania i tworzenia wydajnych zespołów
 • Umożliwienie jednostkom i zespołom zrozumienie siebie i ich wkładu w cele organizacyjne
 • Poprawa wyników na poziomie indywidualnym i zespołowym
 • Cyfrowe narzędzia do pracy po warsztacie: Spark Coach i Lumina Splash App

KORZYŚCI DLA PRACOWNIKA:

 • Pogłębienie wiedzy o sobie, odkrycie swojego ukrytego potencjału
 • Poznanie sposobów na radzenie sobie ze stresem
 • Lepsze poznanie koleżanek i kolegów z zespołu
 • Przećwiczenie budowania wartościowych relacji, niezależnie od swoich preferencji
 • Docenienie wpływu osobowościowych preferencji i wynikających z nich zachowań na realizację wspólnych celów
 • Świadomość czynników, które wyzwalają negatywne reakcje u poszczególnych członków zespołu
 • Zrozumienie, co pomaga, a co utrudnia mi współpracę
 • Otrzymanie spersonalizowanego portretu Lumina Spark i możliwość kontynuowania rozwoju samodzielnie na platformie Lumina Coach

KORZYŚCI WSPÓLNE:

 • Rozwój świadomości pracowników, docenienie różnorodności zespołu
 • Docenienie wpływu poszczególnych osób na zespół i jego wyniki
 • Lepsze zrozumienie, poprawa zdolności adaptacji
 • Wzmocnienie więzi indywidualnych i zbiorowych
 • Lepsza komunikacja, prawdziwsze relacje, mniej konfliktów
 • Wspólna wizja, lepsza współpraca
 • Poprawienie morale, dobrego samopoczucia i zaangażowania pracowników
 • Narzędzia do pracy po warsztacie: Spark Coach i Lumina Splash App
Warsztat zespołowy Lumina Team

TRENERZY SZKOLENIA

OPINIE O SZKOLENIACH

Anna Staniszewska


Front Desk Manager
tel.: 505 273 550
biuro@projektgamma.pl
Anna Staniszewska

Anna Staniszewska


Front Desk Manager
tel.: 505 273 550
biuro@projektgamma.pl
Anna Staniszewska

Anna Staniszewska


Front Desk Manager
tel.: 505 273 550
biuro@projektgamma.pl
Anna Staniszewska
Zaznacz liczebność grupy i zostaw dane kontaktowe, a odezwiemy się z wyceną szkolenia.

ZOBACZ NAJBLIŻSZE Szkolenia menadżerskie

Wersja online: Siła i Odporność Menedżera - Trening Online

Odporność i wytrwałość, otwartość na zmiany, umiejętność kontroli emocji i skuteczne zarządzanie stresem to umiejętności niezbędne w dzisiejszym świecie. Dla menedżerów chcących poznać sztukę wytrwałości i kontroli emocji szkolenie to będzie idealnym rozwiązaniem. Siła i odporność menedżera buduję siłę i odporność zespołu – a jest to w dzisiejszych czasach więcej niż pożądane.

Termin szkolenia online wkrótce.
Termin szkolenia otwartego wkrótce.
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Program szkolenia „Trudne rozmowy menedżerskie” jest odpowiedzią na zmienność i nieprzewidywalność wielu sytuacji, a w związku z tym malejącą skuteczność gotowych recept i procedur postępowania.

Termin szkolenia online wkrótce.
Termin szkolenia otwartego wkrótce.
Dostępne jest szkolenie zamknięte.

Efektywne spotkania biznesowe online - szkolenie poświęcone jest efektywności spotkań w modelu online lub hybrydowym (cześć uczestników stacjonarnie, część online). Kiedy coraz więcej pracowników pracuje online, zmieniła się również forma spotkań. Za tym pojawiły się też wyzwania i problemy, które adresują pracownicy: od ogromnej ilości spotkań, której nie sposób sprostać, po ich skrajną nieefektywność.

Termin szkolenia online wkrótce.
Dostępne jest szkolenie zamknięte.
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.