MINISTERSTWO GOSPODARKI

Lista Referencyjna – Administracja Publiczna
Firma szkoleniowa GAMMA sp. j. przeprowadziła 12 szkoleń z zakresu komunikacji interpersonalnej, w których łącznie uczestniczyło 226 pracowników Ministerstwa Gospodarki. Szkolenia zostały przygotowane i zrealizowane profesjonalnie, na wysokim poziomie merytorycznym i organizacyjnym. Uczestnicy szkoleń szczególnie wysoko ocenili warsztatowy charakter zajęć.
zdjęcie - MINISTERSTWO GOSPODARKI

Potwierdzam wykonanie szkolenia z zakresu protokołu dyplomatycznego.

Zgodnie z umową wykonano następujące prace:

  • przeprowadzono w dniach 11, 14 i 18 marca jednodniowe szkolenia z zakresu przeprowadzania rozmów oceniających dla łącznej grupy 35 osób, w sali zagwarantowanej przez Wykonawcę,
  • przeprowadzono analizę potrzeb wybranych uczestników szkoleń (wywiady) oraz przygotowano w porozumieniu z Zamawiającym ostateczny programu szkolenia, dostosowany do potrzeb uczestników,
  • przygotowano niezbędne materiały szkoleniowe dla uczestników szkolenia oraz 1 egz. Materiałów dla zamawiającego do dokumentacji,
  • przygotowano raport z ewaluacji szkolenia m.in. w oparciu o arkusze indywidualnej oceny szkolenia, zgodne ze wzorem przekazanym przez Zamawiającego,
  • przeprowadzono szkolenia przez trenerów zapewniających właściwe wykonanie szkolenia, legitymujących się wiedzą i doświadczeniem w zakresie szkoleń z ww. tematyki,
  • prowadzono listy obecności z każdego dnia szkolenia,
  • wystawiono zaświadczenia ukończenia szkolenia i przekazano je Zamawiającemu Wraz z listą obecności podpisaną przez uczestników (oryginały zaświadczeń są wręczane uczestnikom, kopia zaświadczeń -Zamawiającemu),
  • zapewniono odpowiednie wyposażenia techniczne pomieszczeń, w który szkolenia były prowadzone oraz zapewniono w czasie trwania szkoleń warunki odpowiadające przepisom bhp i p.poż,
  • zapewniono uczestnikom szkolenia wyżywienie w dniach, w których szkolenie było prowadzone,
  • przygotowano raport ewaluacyjny po zakończeniu szkolenia i przekazano go Zamawiającemu.

Dzień i miejsce odbioru Zadania: 24 marca 2011 r.
Bez Zastrzeżeń.

Wybierz nasze szkolenia.

Dowiesz się m.in. jak budować zespół, jak wzmocnić motywację w sobie i organizacji, jak utrzymać najlepszych pracowników w firmie, jak skutecznie zarządzać projektami wg PMI.

Gamma - newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z nowymi treściami wikiGammy. Zapisz się do naszego newslettera.

Zobacz nasze

referencje i case studies

Referencje

Projekty komercyjne

Referencje

Administracja publiczna

Referencje

Pełna lista referencyjna

Case studies

Zestawienie case studies

Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

Telefon
Zadzwoń do nas:

tel.:505 273 550,

Miejsce

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Mapa
Znajdź nas na mapie

Zobacz mapę

lub użyj formularza
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.