Zamiast popychać ludzi, lepiej ich pociągać

Szkolenia otwarte: Menedżerskie

Przeszkoliliśmy ponad 40 tys. osób na stanowiskach menedżerskich. Szkolenia dla menedżerów prowadzą trenerzy z dużym doświadczeniem zawodowym i trenerskim. Zapraszamy na szkolenia menedżerskie, w tym szkolenia z przywództwa, szkolenia z motywowania i zaangażowania, szkolenia z delegowania zadań i odpowiedzialności.

Jest wiele dróg budowania efektywności firmy poprzez rozwój kadry menedżerskiej. Wybór skutecznego podejścia wymaga uwzględnienia kultury organizacyjnej, dojrzałości kadry oraz stawianych przed nią wyzwań. Wierzymy, że odpowiednie sprofilowanie szkoleń i stworzenie procesu rozwoju wychodzącego poza ramy samego szkolenia (portfolio narzędzii pre work, follow up) pozwoli dokonać realnej, oczekiwanej zmiany.

Poniżej prezentujemy punkt wyjścia – przykładowe szkolenia dla menedżerów, które odpowiadają na najczęściej pojawiające się oczekiwania szkoleniowe.

SZYBKA LISTA SZKOLEŃ:

Temat
Pokaż Terminy
5 grudnia 2019 - 6 grudnia 2019
Warszawa
9 grudnia 2019 - 10 grudnia 2019
Warszawa
12 grudnia 2019 - 13 grudnia 2019
Warszawa
16 grudnia 2019 - 17 grudnia 2019
Warszawa
18 grudnia 2019 - 19 grudnia 2019
Warszawa
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Wczoraj kolega, dziś przełożony - budowanie autorytetu nowego menadżera
2019-11-25
25 listopada 2019 -26 listopada 2019
2019-11-26
Wrocław Wrocław
9 grudnia 2019 -10 grudnia 2019
Warszawa
Wczoraj kolega, dziś przełożony - budowanie autorytetu nowego menadżera
Modele przywództwa zakładają, że  podstawową metod wpływu lidera na zespół jest osobisty przykład. To w jaki sposób jest postrzegany przez  podwładnych wpływa na postawy pracownicze, zaangażowanie, lojalność – czyli te czynniki, które odróżniają tradycyjne zarządzanie od leadershipu. Zapraszamy na szkolenie Budowanie autorytetu menedżera / lidera.
Zarządzanie talentami wg Gallupa - jak wydobyć talenty pracowników i zbudować na nich mocne strony organizacji?
2019-11-26
26 listopada 2019 -27 listopada 2019
2019-11-27
Warszawa Warszawa
Zarządzanie talentami wg Gallupa - jak wydobyć talenty pracowników i zbudować na nich mocne strony organizacji?
Badanie Gallupa wskazało, że każdy z nas ma 5 kluczowych talentów ze zbioru 34. Poznaj własne talenty i zacznij zarządzać, organizować pracę, komunikować się eksploatując swoje mocne strony. Zapraszamy na szkolenie zarządzanie talentami wg Gallupa.
Wolontariat pracowniczy i CSR – narzędzie rozwoju pracowników i firmy
2019-11-28
28 listopada 2019 -29 listopada 2019
2019-11-29
Warszawa Warszawa
Wolontariat pracowniczy i CSR – narzędzie rozwoju pracowników i firmy
Celem szkolenia jest wskazanie najskuteczniejszych rozwiązań, które są możliwe do zaimplementowania w konkretnej firmie. Szkolenie będzie miało w dużej mierze charakter praktyczny, każdy z modułów zawiera ćwiczenia warsztatowe.
Excellent Manager- sztuka delegowania i motywowania zespołu
2019-12- 5
5 grudnia 2019 - 6 grudnia 2019
2019-12- 6
Warszawa Warszawa
Excellent Manager- sztuka delegowania i motywowania zespołu
Delegowanie sprawia, że menedżer ma więcej czasu na zarządzanie, a pracownicy zwiększają zakres odpowiedzialności co daje im satysfakcję. Motywowanie, zaangażowanie pracowników daje poczucie sensu i lepsze wykorzystanie ich talentów. Szkolenie zarządzanie zespołem to pozycja obowiązkowa w rozwoju menedżerskim.
Leadership według Jacka Rozenka
2019-12- 9
9 grudnia 2019 -10 grudnia 2019
2019-12-10
Warszawa Warszawa
Leadership według Jacka Rozenka
Czy przywództwa można się uczyć? Czy istnieją sposoby, aby stawać się coraz lepszym i skuteczniejszym liderem? Tak, pod warunkiem, że posiada się dostęp do unikalnej, fachowej wiedzy na ten temat, którą zapewnia leadership szkolenie. Inwestując swój czas i pieniądze w warsztaty biznesowe z Jackiem Rozenkiem spodziewaj się zysku z inwestycji i maksymalizacji satysfakcji.
Zarządzanie i praca w zespole rozproszonym
2019-12-12
12 grudnia 2019 -13 grudnia 2019
2019-12-13
Warszawa Warszawa
Zarządzanie i praca w zespole rozproszonym
Zespoły rozproszone to codzienność wielu firm. Mimo coraz doskonalszych narzędzi do komunikacji i zarządzania projektem wirtualna współpraca i kierowanie zespołem rozproszonym to wciąż wyzwanie. Szkolenie uczy jak pracować w zespole rozproszonym, by skorzystać z wszystkich benefitów pracy zdalnej.
Coaching menadżerski i zarządzanie rozwojem
2019-12-16
16 grudnia 2019 -17 grudnia 2019
2019-12-17
Warszawa Warszawa
Coaching menadżerski i zarządzanie rozwojem
Wyzwalanie potencjału pracowników to jedno z największych wyzwań menedżerskich, przywódczych. Szkolenie coaching menedżerski i zarządzanie rozwojem dostarcza paletę narzędzi rozpoznających poziom kompetencji pracowników i wspierający go.
Komunikacja międzykulturowa i różnice kulturowe
2019-12-18
18 grudnia 2019 -19 grudnia 2019
2019-12-19
Warszawa Warszawa
Komunikacja międzykulturowa i różnice kulturowe
Kontakt z odmienną kulturą stał się dziś codziennością, ale zagraniczny partner czy międzynarodowy zespół to wciąż wyzwanie dla wielu organizacji. Kompetencja międzykulturowa ułatwia nawiązywanie i podtrzymywanie relacji biznesowych, jednak wymaga zarówno wiedzy i doświadczenia, jak i specjalnego treningu.
Zarządzanie pokoleniami
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Zarządzanie pokoleniami
Różnorodność pokoleniowa w zespole olbrzymi potencjał, ale też wyzwanie. Szkolenie zarządzanie pokoleniami wskazuje, które techniki menedżerskie i w jaki sposób należy stosować. Zwraca również uwagę na mentalną stronę zagadnienia - różnice wartości oraz postawę otwartości wobec różnic pokoleniowych.
Agile – zwinne zarządzanie projektami
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Agile – zwinne zarządzanie projektami
Zarządzanie projektami wg metodyki Agile jest dziś szeroko stosowane w praktyce zarządczej we wszystkich branżach. Zwinne zarządzanie projektami jest skuteczne dzięki koncentracji na odbiorcy usługi i szybkim reagowaniu na zmieniające się otoczenie projektu. Zapraszamy na szkolenie agile project management!
Project manager - zarządzanie projektami wg PMI
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Project manager - zarządzanie projektami wg PMI
Zarządzanie projektami wg PMI w naszym wykonaniu ma charakter praktyczny. Pracujemy na realnych studiach przypadku. Zalecenia, narzędzia, dobre praktyki mają bezpośrednie odniesienia do projektów firmowych i uwzględniają realia organizacyjne. Zapraszamy na szkolenie z zarządzania projektami PMI.
Moc autorytetu – najsolidniejszy fundament zarządzania
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Moc autorytetu – najsolidniejszy fundament zarządzania
Modele przywództwa zakładają, że podstawową metodą wpływu lidera na zespół jest osobisty przykład. To, w jaki sposób jest postrzegany przez podwładnych wpływa na postawy pracownicze, zaangażowanie, lojalność – czyli te czynniki, które odróżniają tradycyjne zarządzanie od leadershipu. Zapraszamy na szkolenie Budowanie autorytetu lidera grupy.
Mentoring - jak skutecznie przekazać swoje doświadczenie?
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Mentoring - jak skutecznie przekazać swoje doświadczenie?
Wzrastające potrzeby rozwojowe pracowników nie idą w parze z adekwatnym wzrostem budżetów szkoleniowych. Często jednak wiedza, która  jest dostępna wewnątrz firmy nie jest w pełni wykorzystywana. Szkolenie mentoring traktuje jako narzędzie wykorzystujące wiedzę tkwiącą w organizacji.
Różnice międzykulturowe w biznesie
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Różnice międzykulturowe w biznesie
Warsztat przeznaczony jest dla wszystkich kontaktujących się i współpracujących na co dzień z przedstawicielami innych kultur.
Efektywnie przez wyzwania w zespole.  Action learning w codziennej pracy menedżera.
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Efektywnie przez wyzwania w zespole.  Action learning w codziennej pracy menedżera.
Według badań przeprowadzonych przez MIT i Carnegie Mellon zespoły, w których ludzie wypowiadają się w mniej więcej takim samym stopniu, mogą poszczycić się lepszymi wynikami niż te, w których dominują jedna bądź dwie osoby. Zapraszamy na szkolenie budowanie zespołu poprzez Action Learning!
Menedżer architektem zaangażowania. Recognition i motywowanie 3.0
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Menedżer architektem zaangażowania. Recognition i motywowanie 3.0
Podnoszenie zaangażowania pracowników to kluczowa funkcja menedżerska. Zaangażowany pracownik w pełni korzysta ze swoich talentów, jest efektywny czerpiąc satysfakcję z pracy. Szkolenie recognition z motywowania i angażowania korzysta ze współczesnych narzędzi dostosowanych do dzisiejszych oczekiwań pracowników.
Marka menadżera – budowanie zaufania i reputacji marki
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Marka menadżera – budowanie zaufania i reputacji marki
Dzisiaj w dynamicznym i wymagającym biznesie, gdzie decyzje podejmuje się bardzo szybko dobra marka jest koniecznością. Skutkuje wiarygodnością, lojalnością i poleceniami ze strony klientów, firmie zapewniając rozwój, zaufanie w miejscu pracy i egzystencję.
Triber - kierownik projektu 2.0
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Triber - kierownik projektu 2.0
Nigdy jeszcze zmiany nie następowały tak szybko – i gospodarcze, społeczne, kulturowe. Naturalne jest, że w ślad za zmianami pojawiają się nowe profesje, funkcje zawodowe.  Jednym z nich jest – wyodrębniony przez futurologa Joe Tankersleya - triber. Zapraszamy na szkolenie, które przedstawi nowoczesne metody zarządzania projektami!
Charyzmatyczny lider - trening zarządzania i kreowania własnego autorytetu
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Charyzmatyczny lider - trening zarządzania i kreowania własnego autorytetu
Autorskie warsztaty Tomasza Piotra Sidewicza podnoszące skuteczność w osiąganiu celów biznesowych. Uczestnicy szkolenia dla liderów poznają metody komunikacji, wywierania wpływu i kreowania własnego autorytetu.
Retencja – jak zatrzymać najlepszych pracowników w firmie?
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Retencja – jak zatrzymać najlepszych pracowników w firmie?
Koszty finansowe retencji pracowników można policzyć. Zwykle są wysokie. Koszty pozafinansowe w postaci obniżenia motywacji i zaangażowania są trudne do oszacowania, choć odczuwane. Szkolenie z zarzadzania retencją uczy nas - wykorzystując do tego współczesne narzędzia menedżerskie - m.in. jak zatrzymać pracownika i jak odejście kluczowego pracownika wpływa na funkcjonowanie firmy.
Turkusowe przywództwo
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Turkusowe przywództwo
Turkus wyzwala pełnię talentów i potencjału pracowników, obszary niczyje zastępuje postawą współodpowiedzialności, wprowadza zarządzanie zaufaniem, łączy cele strategiczne z pracowniczymi nadając pracy sens. Zapraszamy na szkolenie turkusowe przywództwo. Turkus nie musi oznaczać rewolucji w firmie tylko ewolucję w Twoim dziale.
Rozmowy oceniające i podsumowujące
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Rozmowy oceniające i podsumowujące
Otrzymywanie informacji zwrotnej zawsze zajmuje wysokie miejsca w zestawieniach oczekiwań pracowników. Wraz ze zmianami pokoleniowymi te oczekiwania się intensyfikują. Szkolenie rozmowy podsumowujące i oceny okresowe pracuje na postawach i dostarcza współczesnych rozwiązań menedżerskich.
Zarządzanie zmianą w wymagającej rzeczywistości VUCA
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Zarządzanie zmianą w wymagającej rzeczywistości VUCA
Współczesne otoczenie biznesowe, określane jest jako "świat VUCA". VUCA to akronim wprowadzony przez amerykańskich wojskowych strategów na określenie sytuacji, jaka powstała po zakończeniu Zimnej Wojny: Volatility (zmienność, ulotność), Uncertainty (niepewność), Complexity (złożoność) i Ambiguity (niejednoznaczność). Obecnie nazwa vuca nawiązuje do chaotycznej specyfiki rzeczywistości, z którą mierzą się menadżerowie, zarządzający w „dekadzie piekła”, jak nazywa współczesność biznesową Time Magazin.
 Lider Transformacyjny- przywództwo przyszłości
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
 Lider Transformacyjny- przywództwo przyszłości
Zamiast popychać ludzi do pracy, trzeba umieć ich pociągać. Szkolenie z przywództwa transformacyjnego uczy menedżerów jak stać się pociągającymi przywódcami.  W tym modelu menedżerowie mają większą satysfakcję pracy z zespołem, pracownicy większe zaangażowanie a organizacja wyższą efektywność. Zapraszamy na szkolenie przywództwo przyszłości!
Trudne sytuacje- trudne decyzje
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Trudne sytuacje- trudne decyzje
Każda decyzja menedżerska ma swoje konsekwencje. Podejmując i komunikując je warto ustalić - jakie cele chcę zrealizować? Oraz czego chcę uniknąć? Jak wygląda motywacja po porażce? Szkolenie menedżerskie trudne sytuacje - trudne decyzje prowadzony jest przez Tomasza Sidewicza, uznanego trenera zarządzania.
Zarządzanie Energią Osobistą Managera – wyzwanie nowoczesnych Liderów – z wykorzystaniem Calligraphy Health System
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Zarządzanie Energią Osobistą Managera – wyzwanie nowoczesnych Liderów – z wykorzystaniem Calligraphy Health System
W naszej biznesowej rzeczywistości XXI wieku życie liderów sprowadza się często do wytężonej pracy psychicznej i fizycznej, do multitaskingu, życia w ciągłej zmianie na wysokich obrotach. W tym miejscu na myśl przychodzi najbardziej istotne wyzwanie, które dotyczy wszystkich nowoczesnych liderów czyli zarządzanie energią osobistą, swoim własnym dobrostanem. Zapraszamy na szkolenie zarządzanie energią!
Zarządzanie w oparciu o metodologię MBTI
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Zarządzanie w oparciu o metodologię MBTI
Jest wiele sposóbów skutecznego zarządzania i przywództwa. Szkolenie menedżerskie bazujące na MBTI daje wiedzę na temat predyspozycji menedżerskich i rekomendacje jak je wykorzystywać. Uczy jak dopasowywać sposób zarządzania, wpływania do różnych typów pracowników. Zapraszamy na szkolenie Zarządzanie zespołem wg MBTI dla managerów.
Budowanie zaangażowania
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Budowanie zaangażowania
Zbudujmy to wspólnie! Zbudujmy zaangażowanie! Motywacja do działania, współpraca, chęć pracowników jest jednym z kluczowych elementów wpływających na komfort i efektywność ich pracy. Udział w szkoleniu opartym na modelu transformacyjnym i recognition bezpośrednio przekłada się na lepsze wyniki zespołu. Zapraszamy na szkolenie motywowanie pracowników!
Design Thinking - warsztat dla Moderatorów
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Design Thinking - warsztat dla Moderatorów
Szkolenie Design Thinking dla moderatorów daje możliwość poznania metodyki projektowania, prowadzenia sesji i wdrażania innowacyjnych rozwiązań. Podczas warsztatu uczestnicy korzystając z DT zaprojektują proces będący odpowiedzią na jedno z wyzwań organizacyjnych bądź z perspektywy klienta (retencja, cusomer expirience, szybkie reagowanie na zmiany etc.).
Siła i Odporność Menedżera - Trening Siły i Odporności Psychicznej
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Siła i Odporność Menedżera - Trening Siły i Odporności Psychicznej
Odporność i wytrwałość, otwartość na zmiany, umiejętność kontroli emocji i skuteczne zarządzanie stresem to umiejętności niezbędne w dzisiejszym świecie biznesowym. Dla menedżerów chcących poznać sztukę wytrwałości i kontroli emocji szkolenie to będzie idealnym rozwiązaniem.
Flow - jak przejść od apatii do pasji w miejscu pracy?
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Flow - jak przejść od apatii do pasji w miejscu pracy?
Flow to stan, w którym upływ czasu przyśpiesza, a człowiek w pełni wykorzystuje swoje talenty i zasoby. To punkt, w którym praca daje satysfakcję, a organizacja otrzymuje w pełni zaangażowanego i efektywnego pracownika. Trening Flow pozwala wyzwalać energię i entuzjazm pracowników.
Ownership mindset – Menedżer architektem odpowiedzialności
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Ownership mindset – Menedżer architektem odpowiedzialności
Współodpowiedzialność bierze się z poczucia współwłasności, a to z poczucia wpływu, współdecydowania i powiązania celów własnych z celami firmowymi. Zapraszamy na szkolenie ownership mindset - Menedżer architektem współodpowiedzialności.
Różnice międzykulturowe i komunikacja międzynarodowa – warsztat w języku angielskim / polskim
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Różnice międzykulturowe i komunikacja międzynarodowa – warsztat w języku angielskim / polskim
Różnice kulturowe w biznesie i komunikacji - wszyscy są świadomi ich istnienia. Uwzględnianie ich w sprzedaży, zarządzaniu i obsłudze klienta pozwala na lepsze zrozumienie oraz wyższą efektywność decyzji i ich wdrożenia. Szkolenie różnice międzykulturowe jest profilowane pod kątem krajów, których ma dotyczyć.
Akademia Assessment Center i Development Center - czyli jak najskuteczniej  zbadać kompetencje kandydata do pracy/pracownika?
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Akademia Assessment Center i Development Center - czyli jak najskuteczniej  zbadać kompetencje kandydata do pracy/pracownika?
AC/DC to trafna metoda oceny kandydata do pracy oraz skuteczny sposób określania potencjału pracowników. Wiele organizacji chce poznać i zastosować tę metodę w procesie doboru kadr oraz w programach rozwojowych. Szkolenie assessment center i development center dla HR pozwala projektować, planować i realizować sesje oceny.
Turkusowa organizacja  – inspiracyjny warsztat dla HR
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Turkusowa organizacja  – inspiracyjny warsztat dla HR
Turkus wyzwala pełnię talentów i potencjału pracowników, obszary niczyje zastępuje postawą współodpowiedzialności, łączy cele strategiczne z pracowniczymi nadając pracy sens. HR jest naturalnym ambasadorem idei turskusowej organizacji. Zapraszamy na szkolenie Turkusowa organizacja dla HR.
Ospały zespół sprzedażowy – jak obudzić zespół i zamienić farmerów w hunterów
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Ospały zespół sprzedażowy – jak obudzić zespół i zamienić farmerów w hunterów
Najważniejszym zasobem handlowca jest czas. Powinien go inwestować w tych klientów, u których zwrot w postaci zleceń będzie najwyższy. Szkolenie z zarządzania zespołem sprzedaży prowadzi Dawid Didiuk - ekspert, którego autorska metodyka budzenia ospałych zespołów sprzedaży wdrażana jest w wiodących firmach w Polsce.
Wczoraj kolega, dziś skuteczny menedżer
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Wczoraj kolega, dziś skuteczny menedżer
Drogi uczestniku. Mam nadzieję, że jesteś po pierwszej części warsztatu „Wczoraj kolega, dziś przełożony” i od naszego poprzedniego spotkania intensywnie wdrażasz wszystkie poznane techniki. Szkolenie skuteczny menedżer jest uzupełnieniem wiedzy z zakresu zarządzania zespołem.
Zarządzanie różnorodnością
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Zarządzanie różnorodnością
Różnorodne zespoły są bardziej efektywne i innowacyjne niż homogeniczne. Płeć, wiek, wykształcenie, wiedza, umiejętności i kompetencje, system wartości, kultura - organizacja skorzysta na różnorodności pracowników, kiedy da im szansę na wykorzystanie potencjału, wymianę i dzielenie się wiedzą. Kluczowe jest zrozumienie różnic i efektywne zarządzanie różnorodnością.
Trudne, wyzwaniowe rozmowy menedżerskie
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Trudne, wyzwaniowe rozmowy menedżerskie
Program szkolenia „Trudne rozmowy menedżerskie” jest odpowiedzią na zmienność i nieprzewidywalność wielu sytuacji, a w związku z tym malejącą skuteczność gotowych recept i procedur postępowania.

Misja naszej firmy brzmi „Bierzemy odpowiedzialność za rezultaty”. W przypadku otwartych szkoleń dla menedżerów cele, które chcemy zrealizować definiujemy posiłkując się metodologią Kirkpatricka:

  • Uczestnik powinien potrafić stosować proponowane na szkoleniu techniki menedżerskie
  • Uczestnik powinien rozumieć sens i mieć motywację do stosowania nowych rozwiązań w praktyce
  • Uczestnik powinien znaleźć przestrzeń w swojej pracy na wykorzystywanie nowych umiejętności menedżerskich

Szkolenia menedżerskie, które najczęściej realizujemy dotyczą dwóch obszarów – szeroko rozumianego wywierania wpływu (od przywództwa po kompetencje komunikacyjne) oraz fundamentalnych kompetencji menedżerskich takich jak delegowanie, motywowanie, angażowanie, rozwiązywanie konfliktów czy zarządzanie rozwojem.

Nasze podsumowanie – „otwarte szkolenia managerskie” za 2016 rok wskazało, że uczestnicy najwyżej cenili  doświadczenie zawodowe trenera, sposób prowadzenia szkolenia oraz praktyczne narzędzia, które chcieli stosować później w swojej praktyce zawodowej.

Zobacz w dziale:

Szkolenia otwarte: Menedżerskie

Zamiast popychać ludzi, lepiej ich pociągać

Przeszkoliliśmy ponad 40 tys. osób na stanowiskach menedżerskich. Szkolenia dla menedżerów prowadzą trenerzy z dużym doświadczeniem zawodowym i trenerskim. Zapraszamy na szkolenia menedżerskie, w tym szkolenia z przywództwa, szkolenia z motywowania i zaangażowania, szkolenia z delegowania zadań i odpowiedzialności.
Szkolenia otwarte: Sprzedażowe

Jeśli będziesz postępował jak wszyscy, będziesz miał wyniki jak wszyscy.

Szkolenia sprzedażowe - dysponujemy szerokim portfolio otwartych szkoleń sprzedażowych (szkolenia dla handlowców): od  podstawowych technik sprzedaży przez challanger sale po autorskie Seek&Sale Training ( szkolenia dla sprzedawców ). Propozycję uzupełniają szkolenia sprzedażowe z negocjacji na kilku poziomach, szkolenie z obsługi klienta oraz zestaw szkoleń z wywierania wpływu, psychologii sprzedaży i psychomanipulacji. Zapraszamy!  
Szkolenia otwarte: Efektywność osobista
Pozwalamy opuścić strefę komfortu w bezpieczny sposób i rozwinąć umiejętności
Szkolenia interpersonalne podnoszą kompetencje przydatne w życiu zawodowym i prywatnym. Szkolenie z zarządzania czasem, szkolenie z wystąpień publicznych, szkolenie z asertywności, szkolenie rozwój osobisty to tylko część naszej oferty. Zapraszamy na nasze szkolenia z efektywności osobistej.  
Szkolenia HR
Aby wygrać na rynku, musisz najpierw wygrać w miejscu pracy
Nasze szkolenia  HR są odpowiedzią na współczesne potrzeby pracowników. Zarządzanie pokoleniami, turkusowy sposób zarządzania, design thinking, wolontariat pracowniczy – to wszystko tematy, które zagospodarowują potrzebę sensu, współuczestnictwa,  rozumienia własnej roli w organizacji. Zapraszamy na szkolenia hr!
Akademia Trainer’s Essential Skills
Akademia Trenerów Biznesu Trainer's Essential Skills to jedyny w Polsce tak intensywny program szkoleniowo-stażowy dla przyszłych trenerów. Łączy on w sobie cechy intensywnego szkolenia oraz praktycznego stażu: nasi absolwenci posiądą nie tylko wiedzę i umiejętności niezbędne do efektywnego prowadzenia szkoleń, ale również będą mogli sprawdzić się w roli trenera pod okiem doświadczonych fachowców.

Materiały i informacje

Szkolenia miękkie
Najnowsza lista szkoleń miękkich.
Szkolenia twarde
Pobierz listę szkoleń twardych.
Folder informacyjny
Dowiedz się o nas więcej.
Gamma w mediach
Zobacz co piszą o nas media.

Opinie o szkoleniach

Stefa wiedzy

WikiGamma
Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy
Gamma Q&A
Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR
Artykuły eksperckie
Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi
Wideo
WikiGamma w formacie video
Recenzje, Stanowiska pracy
Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów
Artykuły, Artykuły cd.
Standardowe informacje z obszaru szkoleń

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Porozmawiajmy o Twoich potrzebach:
tel: 22/266 08 48, tel. kom.: 505 273 550,
biuro@projektgamma.pl
Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
 ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone.