Zamiast popychać ludzi, lepiej ich pociągać

Szkolenia otwarte: Menedżerskie

Przeszkoliliśmy ponad 40 tys. osób na stanowiskach menedżerskich. Szkolenia prowadzą trenerzy z dużym doświadczeniem zawodowym i trenerskim. Zapraszamy na szkolenia z przywództwa, szkolenia z motywowania i zaangażowania, szkolenia z delegowania zadań i odpowiedzialności.

Jest wiele dróg budowania efektywności firmy poprzez rozwój kadry menedżerskiej. Wybór skutecznego podejścia wymaga uwzględnienia kultury organizacyjnej, dojrzałości kadry oraz stawianych przed nią wyzwań. Wierzymy, że odpowiednie sprofilowanie szkoleń i stworzenie procesu rozwoju wychodzącego poza ramy samego szkolenia (portfolio narzędzii pre work , follow up) pozwoli dokonać realnej, oczekiwanej zmiany.
 
Poniżej prezentujemy punkt wyjścia – przykładowe szkolenia, które odpowiadają na najczęściej pojawiające się oczekiwania szkoleniowe.
Excellent Manager - sztuka delegowania i motywowania zespołu
2019-03-28
28 marzec 2019 -
2019-03-29
29 marzec 2019
warszawa
warszawa
Excellent Manager - sztuka delegowania i motywowania zespołu /></div>

            <div class= Delegowanie sprawia, że menedżer ma więcej czasu na zarzadzanie, a pracownicy zwiększają zakres odpowiedzialności co daje satysfakcję. Motywowanie, zaangażowanie pracowników daje poczucie sensu i lepsze wykorzystanie ich talentów. Szkolenie delegowanie i motywowanie to pozycja obowiązkowa w rozwoju menedżerskim.
Metodologia Design Thinking dla HR
2019-04- 1
1 kwiecień 2019 -
2019-04- 2
2 kwiecień 2019
Warszawa
Warszawa
Metodologia Design Thinking dla HR /></div>

            <div class= Szkolenie Design Thinking daje możliwość poznania metodyki projektowania i wdrażania innowacyjnych rozwiązań. Podczas warsztatu uczestnicy korzystając z DT zaprojektują rozwiązanie będący odpowiedzią na jedno z wyzwań menedżerskich, organizacyjnych, z perspektywy klienta. (retencja, zaangażowanie, zarządzanie pokoleniami etc.).
Efektywność i ewaluacja działań rozwojowych
2019-04-15
15 kwiecień 2019
2019-04-15
Warszawa
Warszawa
Efektywność i ewaluacja działań rozwojowych /></div>

            <div class= Ocena efektywności szkoleń, ewaluacja firmy szkoleniowej pozwala zdobyć argumenty do prowadzenia dalszych działań rozwojowych, pozwala wyciągać wnioski, poprawiać obecne praktyki. Szkolenie z nowego modelu Kirkpatricka. Warsztat dla HR w formule mentoringowej dostarcza rekomendacji i narzędzi gotowych do wdrożenia.
Efektywnie przez wyzwania w zespole. Action learning w codziennej pracy menedżera.
2019-04-16
16 kwiecień 2019 -
2019-04-17
17 kwiecień 2019
Warszawa
Warszawa
Efektywnie przez wyzwania w zespole. Action learning w codziennej pracy menedżera. /></div>

            <div class= Według badań przeprowadzonych przez MIT i Carnegie Mellon zespoły, w których ludzie wypowiadają się w mniej więcej takim samym stopniu, mogą poszczycić się lepszymi wynikami niż te, w których dominują jedna bądź dwie osoby.
Budowanie pozycji i autorytetu HR Business Partnera
2019-04-25
25 kwiecień 2019 -
2019-04-26
26 kwiecień 2019
Warszawa
Warszawa
Budowanie pozycji i autorytetu HR Business Partnera /></div>

            <div class= Szkolenie HR Business Partner uczy w jaki sposób budować swoją pozycję w organizacji, w relacji z biznesem, z pracownikami. Warsztat ma formułę mentoringową - uczestnicy otrzymają szereg praktycznych rekomendacji i narzędzi gotowych do wdrożenia. Zapraszamy na szkolenie przygotowujące dl roli HR Business Partnera.
Employer Branding - czyli jak skutecznie budować markę pracodawcy
2019-05- 7
7 maj 2019
2019-05- 7
Warszawa
Warszawa
Employer Branding - czyli jak skutecznie budować markę pracodawcy /></div>

            <div class= Jak wykorzystać siłę opiniotwórczą pracowników i ich środowiska, aby firma wydawała się atrakcyjna jako pracodawca, przyciągała dobrych specjalistów oraz współpracowników, ograniczała kosztowną fluktuację kadr i jednocześnie budowała pożądaną reputację na rynku? Szkolenie employer branding - zapraszamy.
Excellent Manager- sztuka delegowania i motywowania zespołu
2019-05- 8
8 maj 2019 -
2019-05- 9
9 maj 2019
Warszawa
Warszawa
Excellent Manager- sztuka delegowania i motywowania zespołu /></div>

            <div class= Delegowanie sprawia, że menedżer ma więcej czasu na zarzadzanie, a pracownicy zwiększają zakres odpowiedzialności co daje satysfakcję. Motywowanie, zaangażowanie pracowników daje poczucie sensu i lepsze wykorzystanie ich talentów. Szkolenie delegowanie i motywowanie to pozycja obowiązkowa w rozwoju menedżerskim.
Wczoraj kolega, dziś przełożony - budowanie autorytetu nowego menadżera
2019-05-16
16 maj 2019 -
2019-05-17
17 maj 2019
Warszawa
Warszawa
Wczoraj kolega, dziś przełożony - budowanie autorytetu nowego menadżera /></div>

            <div class= Modele przywództwa zakładają, że  podstawową metod wpływu lidera na zespół jest osobisty przykład. To w jaki sposób jest postrzegany przez  podwładnych wpływa na postawy pracownicze, zaangażowanie, lojalność – czyli te czynniki, które odróżniają tradycyjne zarządzanie od leadershipu. Zapraszamy na szkolenie Budowanie autorytetu menedżera / lidera.
Triber - kierownik projektu 2.0
2019-05-21
21 maj 2019 -
2019-05-22
22 maj 2019
Warszawa
Warszawa
Triber - kierownik projektu 2.0 /></div>

            <div class= Nigdy jeszcze zmiany nie następowały tak szybko i – gospodarcze, społeczne, kulturowe. Naturalne jest, że w ślad za zmianami pojawiają się nowe profesje, funkcje zawodowe.  Jednym z nich jest – wyodrębniony przez futurologa Joe Tankersleya - triber.
Project manager - zarządzanie projektami wg PMI
2019-05-23
23 maj 2019 -
2019-05-24
24 maj 2019
Warszawa
Warszawa
Project manager - zarządzanie projektami wg PMI /></div>

            <div class= Zarządzanie projektami wg PMI w naszym wykonaniu ma charakter praktyczny Pracujemy na realnych studiach przypadku. Zalecenia, narzędzia, dobre praktyki mają bezpośrednie odniesienia do projektów firmowych i uwzględniają realia organizacyjne. Zapraszamy na szkolenie zarządzanie projektami PMI.
Zarządzanie pokoleniami
2019-05-28
28 maj 2019 -
2019-05-29
29 maj 2019
Warszawa
Warszawa
Zarządzanie pokoleniami /></div>

            <div class= Różnorodność w zespole - również ta pokoleniowa to olbrzymi potencjał, ale też wyzwanie. Szkolenie zarządzanie pokoleniami wskazuje, które techniki menedżerskie i w jaki sposób należy stosować. Zwraca również uwagę na mentalną stronę zagadnienia - różnice wartości oraz postawę otwartości wobec różnic pokoleniowych.
Retencja – jak zatrzymać najlepszych pracowników w firmie?
2019-05-30
30 maj 2019 -
2019-05-31
31 maj 2019
Warszawa
Warszawa
Retencja – jak zatrzymać najlepszych pracowników w firmie? /></div>

            <div class= Koszty finansowe retencji pracowników można policzyć. Zwykle są wysokie. Koszty pozafinansowe w postaci obniżenia motywacji i zaangażowania są trudne do oszacowania, choć odczuwane. Szkolenie z zarzadzania retencją przeciwdziała odejściom pracownikom, wykorzystuje współczesne narzędzia menedżerskie.
Mentoring - jak skutecznie przekazać swoje doświadczenie?
2019-05-30
30 maj 2019 -
2019-05-31
31 maj 2019
Warszawa
Warszawa
Mentoring - jak skutecznie przekazać swoje doświadczenie? /></div>

            <div class= Wzrastające potrzeby rozwojowe pracowników nie idą w parze z adekwatnym wzrostem budżetów szkoleniowych. Często jednak wiedza, która  jest dostępna wewnątrz firmy nie jest w pełni wykorzystywana. Szkolenie mentoring traktuje jako narzędzie wykorzystujące wiedzę tkwiącą w organizacji.
Coaching menadżerski i zarządzanie rozwojem
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Coaching menadżerski i zarządzanie rozwojem /></div>

            <div class= Wyzwalanie potencjału pracowników to jedno z największych wyzwań menedżerskich, przywódczych. Szkolenie coaching menedżerski i zarządzanie rozwojem dostarcza paletę narzędzi rozpoznających poziom kompetencji pracowników i wspierający go.
Menedżer architektem zaangażowania. Recognition i motywowanie 2.0
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Menedżer architektem zaangażowania. Recognition i motywowanie 2.0 /></div>

            <div class= Podnoszenie zaangażowania pracowników do kluczowa funkcja menedżerska. Zaangażowany pracownik w pełni korzysta ze swoich talentów, jest efektywny czerpiąc satysfakcję z pracy. Szkolenie z motywowania i angażowania korzysta ze współczesnych narzędzi dostosowanych do dzisiejszych oczekiwań pracowników.
Ownership mindset – Menedżer architektem odpowiedzialności
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Ownership mindset – Menedżer architektem odpowiedzialności /></div>

            <div class= Współodpowiedzialność bierze się z poczucia współwłasności, a to z poczucia wpływu, współdecydowania i powiązania celów własnych z celami firmowymi. Zapraszamy do szkolenia Menedżer architektem współodpowiedzialności.
Wolontariat pracowniczy i CSR – narzędzie rozwoju pracowników i firmy
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Wolontariat pracowniczy i CSR – narzędzie rozwoju pracowników i firmy /></div>

            <div class= Wolontariat i CSR to narzędzie employer brandingu, podnosi zaangażowanie pracowników, udrażnia komunikację pomiędzy działami - a co najważniejsze zwiększa sumę dobra na świece. Szkolenie CSR i szkolenie z wolontariatu w formacie dwudniowego warsztatu mentoringowego.
Zarządzanie talentami wg Gallupa - jak wydobyć talenty pracowników i zbudować na nich mocne strony organizacji?
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Zarządzanie talentami wg Gallupa - jak wydobyć talenty pracowników i zbudować na nich mocne strony organizacji? /></div>

            <div class= Badanie Gallupa wskazało, że każdy z nas ma 5 kluczowych talentów ze zbioru 34. Poznaj własne talenty i zacznij zarządzać, organizować pracę, komunikować się eksploatując swoje mocne strony. Zapraszamy na szkolenie zarządzanie talentami wg Gallupa.
MOC AUTORYTETU – najsolidniejszy fundament zarządzania
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
MOC AUTORYTETU – najsolidniejszy fundament zarządzania /></div>

            <div class= Modele przywództwa zakładają, że podstawową metod wpływu lidera na zespół jest osobisty przykład. To w jaki sposób jest postrzegany przez podwładnych wpływa na postawy pracownicze, zaangażowanie, lojalność – czyli te czynniki, które odróżniają tradycyjne zarządzanie od leadershipu. Zapraszamy na szkolenie Budowanie autorytetu menedżera / lidera.
Wczoraj kolega, dziś przełożony - budowanie autorytetu nowego menadżera
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Wczoraj kolega, dziś przełożony - budowanie autorytetu nowego menadżera /></div>

            <div class= Modele przywództwa zakładają, że  podstawową metod wpływu lidera na zespół jest osobisty przykład. To w jaki sposób jest postrzegany przez  podwładnych wpływa na postawy pracownicze, zaangażowanie, lojalność – czyli te czynniki, które odróżniają tradycyjne zarządzanie od leadershipu. Zapraszamy na szkolenie Budowanie autorytetu menedżera / lidera.
Ospały zespół sprzedażowy – jak obudzić zespół i zamienić farmerów w hunterów
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Ospały zespół sprzedażowy – jak obudzić zespół i zamienić farmerów w hunterów /></div>

            <div class= Najważniejszym zasobem handlowca jest czas. Powinien go inwestować w tych klientów, u których zwrot w postaci zleceń będzie najwyższy. Szkolenie z zarządzania zespołem sprzedaży prowadzi Dawid Didiuk. Ekspert, którego autorska metodyka budzenia ospałych zespołów sprzedaży wdrażana jest w wiodących firmach w Polsce.
Zarządzanie zmianą
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Zarządzanie zmianą /></div>

            <div class= 80% zmian kończy się niepowodzeniem - opór jest zbyt silny. Można nim jednak zarządzać, obniżać jego skalę, kierunkować energię w stronę pozytywnych efektów. Szkolenie zarządzanie zmianą dostarcza nowoczesnych rozwiązań zarządzania zmianą i oporem - uwzględniających zmiany pokoleniowe i aktualne modele leadershipu.
Wczoraj kolega, dziś przełożony - budowanie autorytetu nowego menadżera
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Wczoraj kolega, dziś przełożony - budowanie autorytetu nowego menadżera /></div>

            <div class= Modele przywództwa zakładają, że  podstawową metod wpływu lidera na zespół jest osobisty przykład. To w jaki sposób jest postrzegany przez  podwładnych wpływa na postawy pracownicze, zaangażowanie, lojalność – czyli te czynniki, które odróżniają tradycyjne zarządzanie od leadershipu. Zapraszamy na szkolenie Budowanie autorytetu menedżera / lidera.
Zarządzanie w oparciu o metodologię MBTI
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Zarządzanie w oparciu o metodologię MBTI /></div>

            <div class= Jest wiele sposóbów skutecznego zarządzania i przywództwa. Szkolenie menedżerskie bazujące na MBTI daje wiedzę na temat predyspozycji menedżerskich i rekomendacje jak je wykorzystywać. Uczy jak dopasowywać sposób zarządzania, wpływania do różnych typów pracowników. Zapraszamy na MBTI dla managerów.
Turkusowa organizacja – inspiracyjny warsztat dla HR
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Turkusowa organizacja – inspiracyjny warsztat dla HR /></div>

            <div class= Turkus wyzwala pełnię talentów i potencjału pracowników, obszary niczyje zastępuje postawą współodpowiedzialności, łączy cele strategiczne z pracowniczymi nadając pracy sens. HR jest naturalnym ambasadorem idei turskusowej organizacji. Zapraszamy na szkolenie turkus dla HR.
Budowanie zaangażowania
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Budowanie zaangażowania /></div>

            <div class= Zbudujmy to wspólnie! Zbudujmy zaangażowanie! Motywacja do działania, współpraca, chęć pracowników jest jednym z kluczowych elementów wpływających na komfort i efektywność ich pracy. Udział w szkoleniu opartym na modelu transformacyjnym i recognition bezpośrednio przekłada się na lepsze wyniki zespołu.
Leadership według Jacka Rozenka
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Leadership według Jacka Rozenka /></div>

            <div class= Czy przywództwa można się uczyć? Czy istnieją sposoby, aby stawać się coraz lepszym i skuteczniejszym liderem? Tak, pod warunkiem, że posiada się dostęp do unikalnej, fachowej wiedzy na ten temat. Inwestując swój czas i pieniądze w warsztaty biznesowe z Jackiem Rozenkiem spodziewaj się zysku z inwestycji i maksymalizacji satysfakcji.
FLOW - jak przejść od apatii do pasji w miejscu pracy?
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
FLOW - jak przejść od apatii do pasji w miejscu pracy? /></div>

            <div class= Flow to stan, w którym upływ czasu przyśpiesza, a człowiek w pełni wykorzystuje swoje talenty i zasoby. To punkt, w którym praca daje satysfakcję, a organizacja otrzymuje w pełni zaangażowanego i efektywnego pracownika. Trening Flow pozwala wyzwalać energię i entuzjazm pracowników.
 Lider Transformacyjny- przywództwo przyszłości
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
 Lider Transformacyjny- przywództwo przyszłości /></div>

            <div class= Zamiast popychać ludzi do pracy, trzeba umieć ich pociągać. Szkolenie z przywództwa transformacyjnego uczy menedżerów jak stać się pociągającymi przywódcami.  W tym modelu menedżerowie mają większą satysfakcję pracy z zespołem, pracownicy większe zaangażowanie a organizacja wyższą efektywność.
Turkusowe przywództwo
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Turkusowe przywództwo /></div>

            <div class= Turkus wyzwala pełnię talentów i potencjału pracowników, obszary niczyje zastępuje postawą współodpowiedzialności, łączy cele strategiczne z pracowniczymi nadając pracy sens. Zapraszamy na szkolenie turkusowe przywództwo. Turkus nie musi oznaczać rewolucji w firmie tylko ewolucję w Twoim dziale.
Akademia Assessment Center i Development Center - czyli jak najskuteczniej zbadać kompetencje kandydata do pracy/pracownika?
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Akademia Assessment Center i Development Center - czyli jak najskuteczniej zbadać kompetencje kandydata do pracy/pracownika? /></div>

            <div class= AC/DC to trafna metoda oceny kandydata do pracy oraz skuteczny sposób określenia potencjału pracowników. Wiele organizacji chce poznać i zastosować tę metodę w procesie doboru kadr oraz programach rozwojowych. Szkolenie AC/DC dla HR pozwala projektować, planować i realizować sesje oceny.
Performance Management – nowa formuła systemu ocen i rozwoju efektywności
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Performance Management – nowa formuła systemu ocen i rozwoju efektywności /></div>

            <div class= Jednym z podstawowych oczekiwań kierowanych ku przedstawicielom HR jest wsparcie organizacji oraz menedżerów w wykorzystaniu potencjału pracowników i zapewnieniu możliwie najwyższego poziomu efektywności. Istotą Performance Management jest odejście od tradycyjnych ocen pracowniczych.
Trudne sytuacje- trudne decyzje
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Trudne sytuacje- trudne decyzje /></div>

            <div class= Każda decyzja menedżerska ma swoje konsekwencje. Podejmując i komunikując warto ustalić - jakie cele chcę zrealizować? Oraz czego chcę uniknąć? Szkolenie menedżerskie trudne sytuacje - trudne decyzje prowadzony jest przez Tomasza Sidewicza, uznanego trenera zarządzania.
Zarządzanie Energią Osobistą Managera – wyzwanie nowoczesnych Liderów – z wykorzystaniem Calligraphy Health System
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Zarządzanie Energią Osobistą Managera – wyzwanie nowoczesnych Liderów – z wykorzystaniem Calligraphy Health System /></div>

            <div class= W naszej biznesowej rzeczywistości XXI wieku życie liderów sprowadza się często do wytężonej pracy psychicznej i fizycznej, do multitaskingu, życia w ciągłej zmianie na wysokich obrotach. W tym miejscu na myśl przychodzi najbardziej istotne wyzwanie, które dotyczy wszystkich nowoczesnych liderów czyli zarządzanie energią osobistą, swoim własnym dobrostanem.
Agile – zwinne zarządzanie projektami
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Agile – zwinne zarządzanie projektami /></div>

            <div class= Zarządzanie projektami wg metodyki Agile jest dziś szeroko stosowane w praktyce zarządczej we wszystkich branżach. Zwinne zarządzanie projektami jest skuteczne dzięki koncentracji na odbiorcy usługi i szybkim reagowaniu na zmieniające się otoczenie projektu.
Różnice międzykulturowe i komunikacja międzynarodowa – warsztat w języku angielskim / polskim
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Różnice międzykulturowe i komunikacja międzynarodowa – warsztat w języku angielskim / polskim /></div>

            <div class= Różnice kulturowe - wszyscy są świadomi ich istnienia. Uwzględnianie ich w sprzedaży, zarządzaniu i obsłudze klienta pozwala na lepsze zrozumienie, wyższą efektywność decyzji i ich wdrożenia. Szkolenie z różnic kulturowych jest profilowane pod kątem krajów, których ma dotyczyć.
Design Thinking - warsztat dla Moderatorów
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Design Thinking - warsztat dla Moderatorów /></div>

            <div class= Szkolenie Design Thinking dla moderatorów daje możliwość poznania metodyki projektowania, prowadzenia sesji i wdrażania innowacyjnych rozwiązań. Podczas warsztatu uczestnicy korzystając z DT zaprojektują proces będący odpowiedzią na jedno z wyzwań organizacyjnych bądź z perspektywy klienta (retencja, cusomer expirience, szybkie reagowanie na zmiany etc.).
Rozmowy oceniające i podsumowujące
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Rozmowy oceniające i podsumowujące /></div>

            <div class= Otrzymywanie informacji zwrotnej zawsze zajmuje wysokie miejsca w zestawieniach oczekiwań pracowników. W raz ze zmianami pokoleniowymi te oczekiwania się intensyfikują. Szkolenie z oceny okresowej pracuje na postawach i dostarcza współczesnych rozwiązań menedżerskich.
Charyzmatyczny lider - trening zarządzania i kreowania własnego autorytetu
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Charyzmatyczny lider - trening zarządzania i kreowania własnego autorytetu /></div>

            <div class= Autorskie warsztaty Tomasza Piotra Sidewicza podnoszące skuteczność w osiąganiu celów biznesowych z elementami komunikacji, wywierania wpływu i kreowania własnego autorytetu.
Zarządzanie w wymagającej rzeczywistości VUCA
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Zarządzanie w wymagającej rzeczywistości VUCA /></div>

            <div class= Współczesne otoczenie biznesowe, określane jest jako "świat VUCA". VUCA to akronim wprowadzony przez amerykańskich wojskowych strategów na określenie sytuacji, jaka powstała po zakończeniu Zimnej Wojny: Volatility (zmienność, ulotność), Uncertainty (niepewność), Complexity (złożoność) i Ambiguity (niejednoznaczność). Obecnie nazwa nawiązuje do chaotycznej specyfiki rzeczywistości, z którą mierzą się menadżerowie, zarządzający w „dekadzie piekła”, jak nazywa współczesność biznesową Time Magazin.
Misja naszej firmy brzmi „Bierzemy odpowiedzialność za rezultaty”. W przypadku otwartych szkoleń dla menedżerów cele, które chcemy zrealizować definiujemy posiłkując się metodologią Kirkpatricka:
 • Uczestnik powinien potrafić stosować proponowane na szkoleniu techniki menedżerskie
 • Uczestnik powinien rozumieć sens i mieć motywację do stosowania nowych rozwiązań w praktyce
 • Uczestnik powinien znaleźć przestrzeń w swojej pracy na wykorzystywanie nowych umiejętności menedżerskich
Szkolenia menedżerskie, które najczęściej realizujemy dotyczą dwóch obszarów – szeroko rozumianego wywierania wpływu (od przywództwa po kompetencje komunikacyjne) oraz fundamentalnych kompetencji menedżerskich takich jak delegowanie, motywowanie, angażowanie, rozwiązywanie konfliktów czy zarządzanie rozwojem.

Nasze podsumowanie – „otwarte szkolenia managerskie” za 2016 rok wskazało, że uczestnicy najwyżej cenili  doświadczenie zawodowe trenera, sposób prowadzenia szkolenia oraz praktyczne narzędzia, które chcieli stosować później w swojej praktyce zawodowej.

Zobacz w dziale:

Szkolenia otwarte: Menedżerskie
Zamiast popychać ludzi, lepiej ich pociągać
Przeszkoliliśmy ponad 40 tys. osób na stanowiskach menedżerskich. Szkolenia prowadzą trenerzy z dużym doświadczeniem zawodowym i trenerskim. Zapraszamy na szkolenia z przywództwa, szkolenia z motywowania i zaangażowania, szkolenia z delegowania zadań i odpowiedzialności.
Szkolenia otwarte: Sprzedażowe
Uruchamiamy napęd sprzedażowy poprzez szkolenia
Dysponujemy szerokim portfolio otwartych szkoleń sprzedażowych: od  podstawowych technik sprzedaży przez challanger sale po autorskie Seek&Sale Training. Propozycję uzupełniają szkolenia z negocjacji na kilku poziomach, szkolenie z obsługi klienta oraz zestaw szkoleń z wywierania wpływu, psychologii sprzedaży i psychomanipulacji. Zapraszamy!
Szkolenia otwarte: Efektywność osobista
Pozwalamy opuścić strefę komfortu w bezpieczny sposób i rozwinąć umiejętności
Szkolenia interpersonalne podnoszą kompetencje przydatne w życiu zawodowym i prywatnym. Szkolenie z zarządzania czasem, szkolenie w wystąpień publicznych, szkolenie z asertywności. Zapraszamy na nasze szkolenia z efektywności osobistej.
Szkolenia HR
Aby wygrać na rynku, musisz najpierw wygrać w miejscu pracy
Nasze szkolenia  HR są odpowiedzią na współczesne potrzeby pracowników. Zarządzanie pokoleniami, turkusowy sposób zarządzania, design thingking, wolontariat pracowniczy – to wszystko tematy, które zagospodarowują potrzebę sensu, współuczestnictwa,  rozumienia własnej roli w organizacji.
Akademia Trainer’s Essential Skills
Akademia Trenerów Biznesu Trainer's Essential Skills to jedyny w Polsce tak intensywny program szkoleniowo-stażowy dla przyszłych trenerów. Łączy on w sobie cechy intensywnego szkolenia oraz praktycznego stażu: nasi absolwenci posiądą nie tylko wiedzę i umiejętności niezbędne do efektywnego prowadzenia szkoleń, ale również będą mogli sprawdzić się w roli trenera pod okiem doświadczonych fachowców.

Materiały i informacje

Szkolenia miękkie
Najnowsza lista szkoleń miękkich.
Szkolenia twarde
Pobierz listę szkoleń twardych.
Folder informacyjny
Dowiedz się o nas więcej.
Gamma w mediach
Zobacz co piszą o nas media.

Opinie o szkoleniach

Stefa wiedzy

WikiGamma
Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy
Gamma Q&A
Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR
Artykuły eksperckie
Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi
Wideo
WikiGamma w formacie video
Recenzje
Recenzje książek
Artykuły, Artykuły cd.
Standardowe informacje z obszaru szkoleń

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Porozmawiajmy o Twoich potrzebach:
tel: 22/266 08 48, tel. kom.: 505 273 550,
biuro@projektgamma.pl
Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
 ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone.