Jakie są prawa i obowiązki stron według kpa?

Nie ulega wątpliwości, że Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku jest najważniejszym aktem prawnym regulującym kwestie związane z postępowaniem administracyjnym w Polsce. Postępowanie administracyjne może dotyczyć tak naprawdę każdego z nas, więc dobrze byłoby znać jego podstawowe zasady.

zdjęcie - (the_title())


Jakie są prawa i obowiązki stron według kpa?

Nie ulega wątpliwości, że Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku jest najważniejszym aktem prawnym regulującym kwestie związane z postępowaniem administracyjnym w Polsce. Postępowanie administracyjne może dotyczyć tak naprawdę każdego z nas, więc dobrze byłoby znać jego podstawowe zasady.

Nie ulega wątpliwości, że przydatna mogłaby okazać się chociażby definicja strony postępowania administracyjnego. W myśl przepisów wyżej wspomnianego już Kodeksu, stroną postępowania może być każdy, pod warunkiem, że postępowanie dotyczy jego interesu lub obowiązku prawnego.

Stroną postępowania administracyjnego mogą więc być osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale wyposażone w zdolność prawną. Nie ulega wątpliwości, że każda strona ma prawo do wszczęcia postępowania administracyjnego. Postępowanie może zostać również wszczęte z urzędu, przez organ.

Nie da się ukryć, że strony mają zarówno prawa jak i obowiązki. Przede wszystkim strona jest zobowiązana do przestrzegania decyzji, która zapadła. Oczywiście każda ze stron ma prawo odwołać się od decyzji organu do wyższej instancji. Nie da się również ukryć, że każda ze stron powinna stawiać się na rozprawę w wyznaczonym czasie.

Niezmiernie ważne jest również terminowe donoszenie czy dosyłanie potrzebnych i wymaganych dokumentów. Z całą pewnością strony posiadają też prawa. Organ administracji publicznej wyposażony jest we władztwo, którego brakuje stronie.

Dlatego też przepisy zawarte w Kodeksie postępowania administracyjnego silniej ochraniają stronę niż organ. Na pewno należy zaznaczyć, że organ jest zobowiązany przestrzegać określonych zasad postępowania administracyjnego.

Strona postępowania oprócz prawa do wniesienia odwołania, a również prawo do tego, aby postępowanie było prowadzone zgodnie z zasadą legalizmu. Na pewno ważne jest również prowadzenie postępowania w myśl zasady staranności.

Organ musi bowiem dołożyć wszelkich starań, aby dokładnie poznać wszystkie okoliczności rozpatrywanej sprawy. Aby lepiej radzić sobie z zagadnieniami związanymi z postępowaniem administracyjnym dobrze byłoby wziąć udział w szkoleniach takich jak kpa szkolenie czy szkolenia deweloper. Dzięki temu możliwe stanie się podniesienie posiadanych kwalifikacji.

ZOBACZ OSTATNIE ARTYKUŁY

z tej strefy wiedzy

Jak zapewne każdy doskonale się orientuje, w tym roku pojawiła się w ustawodawstwie bardzo ważna nowelizacja ustawy o odpadach. Co dokładniej się z nią wiąże? Jakie obowiązki spadną teraz na przedsiębiorców i na firmy? O tym wszystkim powiemy pokrótce poniżej…
Ochrona środowiska to rzecz zdecydowanie bardzo istotna dla każdej firmy i to naprawdę z wielu powodów. Jak dokładniej wyglądają takie powody? Jak firmy mogą chronić środowisko?
Ustawa o odpadach jest dość istotną ustawą dla każdej firmy. Kiedy dokładnie nowe przepisy wejdą w życie? Od kiedy ich przestrzeganie będzie już normalnie egzekwowane? Z czym trzeba się tutaj na pewno liczyć?
Ustawa o ochronie środowiska obowiązuje każdego z nas – bez wyjątku. Warto podkreślić, że określona jest w niej także dokładnie kwestia wycinki drzew. Czy taka wycinka drzew musi być gdziekolwiek zgłaszana? Jak to w zasadzie dokładniej wygląda? Czy z prywatnej posesji można wyciąć cokolwiek?
Prawo wodne to dość skomplikowane prawo w ustawodawstwie polskim. Na czym dokładniej ono polega? Kogo w zasadzie obowiązuje? Jak wygląda egzekwowanie prawa wodnego? Na te pytania odpowiemy pokrótce poniżej.

strefy wiedzy

WikiGamma
WikiGamma

Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy.

Gamma Q&A
Gamma Q&A

Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR.

Artykuły eksperckie
Artykuły eksperckie

Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi.

Video
Video

WikiGamma w formacie video.

Recenzje książek
Recenzje, Stanowiska pracy

Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów.

Artykuły
Artykuły, Artykuły cd., Prawo

Standardowe informacje z obszaru szkoleń.

ZOBACZ NAJBLIŻSZE SZKOLENIA

powiązane z tematem artykułu

Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

Telefon
Zadzwoń do nas:

tel.:505 273 550,

Miejsce

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Mapa
Znajdź nas na mapie

Zobacz mapę

lub użyj formularza
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.