Specustawa drogowa

Specustawa drogowa, a tak naprawdę Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ma na celu sprawną realizację inwestycji drogowych oraz szybką wypłatę odszkodowania za nieruchomość wywłaszczoną na ten cel. Ustawa ta była wielokrotnie nowelizowana, ostatnie zmiany weszły w życie 10 września 2018 roku.

zdjęcie - (the_title())


Specustawa drogowa

Specustawa drogowa, a tak naprawdę Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ma na celu sprawną realizację inwestycji drogowych oraz szybką wypłatę odszkodowania za nieruchomość wywłaszczoną na ten cel.

Ustawa ta była wielokrotnie nowelizowana, ostatnie zmiany weszły w życie 10 września 2018 roku.

Czego dotyczy specustawa drogowa?

Ustawa ta określa wszelkie zasady oraz warunki przygotowania inwestycji z zakresie dróg publicznych: ekspresowych, krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych (w takim rozumieniu, jakie zgodne jest z definicjami tych dróg zawartymi w ustawie o drogach publicznych).

Aby inwestycje związane z drogami publicznymi zostały usprawnione, niezbędne jest uproszczenie procedur administracyjnych.

Zgodnie z przepisami specustawy drogowej, zamiast kilku decyzji niezbędne jest otrzymanie jednej decyzji zintegrowanej, znanej jako zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (w skrócie ZRID).

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Jeżeli interesują Cię aktualne zmiany w prawie budowlanym i praktyczne ich konsekwencje, zapraszamy na szkolenie Prawo Budowlane po zmianach

Uczestników tego szkolenia interesuje również:

Nowelizacja z września 2018

Najważniejsze zmiany w ustawie dotyczą:

  • połączenia decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi i o pozwoleniu na budowę w zintegrowaną decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, co skutkuje zmniejszeniem czasu potrzebnego na wydanie decyzji do 3 miesięcy (z 5),
  • uregulowania kwestii związanych z własnością organów w sytuacji, gdy decyzja dotyczy obszaru więcej niż jednego województwa,
  • sankcje karne nałożone na organ, który nie wyda decyzji w terminie 90 dni od dnia złożenia wniosku,
  • udzielenie zezwolenia na przebudowę istniejących sieci uzbrojenia terenu i dróg innej kategorii niż realizowana bezpośrednio w decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji bez potrzeby uzyskiwania odrębnych decyzji,
  • nałożenie na Lasy Państwowe obowiązku dokonania bezpłatnej wycinki i uprzątnięcia drzew i krzewów na terenach przeznaczonych na inwestycje drogowe,
  • nadanie zarządcy drogi uprawnienia do nieodpłatnego zajęcia terenu takiego jak wody płynące lub linie kolejowe na czas realizacji inwestycji,
  • obowiązek wysyłania przez organ zawiadomienia o wszczęciu postępowania do wnioskodawcy, oraz do właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości objętych wnioskiem,
  • wydłużenie terminu na wydanie nieruchomości z 30 dni do 4 miesięcy,
  • i inne.

 

ZOBACZ OSTATNIE ARTYKUŁY

z tej strefy wiedzy

Jak zapewne każdy doskonale się orientuje, w tym roku pojawiła się w ustawodawstwie bardzo ważna nowelizacja ustawy o odpadach. Co dokładniej się z nią wiąże? Jakie obowiązki spadną teraz na przedsiębiorców i na firmy? O tym wszystkim powiemy pokrótce poniżej…
Ochrona środowiska to rzecz zdecydowanie bardzo istotna dla każdej firmy i to naprawdę z wielu powodów. Jak dokładniej wyglądają takie powody? Jak firmy mogą chronić środowisko?
Ustawa o odpadach jest dość istotną ustawą dla każdej firmy. Kiedy dokładnie nowe przepisy wejdą w życie? Od kiedy ich przestrzeganie będzie już normalnie egzekwowane? Z czym trzeba się tutaj na pewno liczyć?
Ustawa o ochronie środowiska obowiązuje każdego z nas – bez wyjątku. Warto podkreślić, że określona jest w niej także dokładnie kwestia wycinki drzew. Czy taka wycinka drzew musi być gdziekolwiek zgłaszana? Jak to w zasadzie dokładniej wygląda? Czy z prywatnej posesji można wyciąć cokolwiek?
Prawo wodne to dość skomplikowane prawo w ustawodawstwie polskim. Na czym dokładniej ono polega? Kogo w zasadzie obowiązuje? Jak wygląda egzekwowanie prawa wodnego? Na te pytania odpowiemy pokrótce poniżej.

strefy wiedzy

WikiGamma
WikiGamma

Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy.

Gamma Q&A
Gamma Q&A

Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR.

Artykuły eksperckie
Artykuły eksperckie

Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi.

Video
Video

WikiGamma w formacie video.

Recenzje książek
Recenzje, Stanowiska pracy

Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów.

Artykuły
Artykuły, Artykuły cd., Prawo

Standardowe informacje z obszaru szkoleń.

ZOBACZ NAJBLIŻSZE SZKOLENIA

powiązane z tematem artykułu

Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

Telefon
Zadzwoń do nas:

tel.:505 273 550,

Miejsce

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Mapa
Znajdź nas na mapie

Zobacz mapę

lub użyj formularza
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.