Ustanowienie służebności przesyłu

Ustanowienie służebności przesyłu następuje na mocy umowy zawieranej między przedsiębiorcą przesyłowym a właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości.

Gamma - Ustanowienie służebności przesyłu


Ustanowienie służebności przesyłu

Ustanowienie może nastąpić także na mocy decyzji administracyjnej lub wyroku sądu. W celu ustanowienia służebności właściciel lub użytkownik nieruchomości powinien złożyć oświadczenie woli, które musi mieć formę aktu notarialnego.

Oświadczenie woli składane przez przedsiębiorcę nie musi mieć żadnej szczególnej formy. Po ustanowieniu służebności należy przeprowadzić wpis tego prawa do księgi wieczystej danej nieruchomości.

Często zdarza się, że między właścicielem nieruchomości a przedsiębiorcą przesyłowym dochodzi do nieporozumienia dotyczącego warunków na jakich zostanie ustanowiona służebność przesyłu. W takiej sytuacji obie strony mają prawo do żądania sądowego ustanowienia służebności.

W tego typu przypadku stosuje się przepisy dotyczące ustanowienia służebności drogi koniecznej. Jeśli właściciel nieruchomości nie chce zawrzeć umowy, przedsiębiorca może żądać jej ustanowienia za wynagrodzeniem. Jeśli to przedsiębiorca odmawia zawarcia tej umowy, właściciel nieruchomości może żądać stosownego wynagrodzenia.

Innym rozwiązaniem jest wydanie przez starostę decyzji administracyjnej ustanawiającej służebność. Warto również pamiętać, że przedsiębiorca przesyłowy może nabyć służebność przesyłu na skutek zasiedzenia.

Więcej szczegółów dotyczących tych zagadnień przedstawią szkolenia służebność przesyłu, które szczegółowo omawiają kwestie dotyczące różnych sposobów ustanawiania służebności przesyłu.

Szkolenie prawo energetyczne obejmują szereg różnych zagadnień związanych z realizacją inwestycji.

Często są to bardzo skomplikowane kwestie prawne. Warto poszerzyć swoją wiedzę na temat służebności przesyłu, ponieważ jest to zagadnienie, które często prowadzi do sporów między przedsiębiorstwami przesyłowymi i właścicielami nieruchomości.

Kontrowersje budzi nie tylko samo ustanawianie służebności, ale także problemy związane z wynagrodzeniem, czy zasiedzeniem.

ZOBACZ OSTATNIE ARTYKUŁY

z tej strefy wiedzy

Jak zapewne każdy doskonale się orientuje, w tym roku pojawiła się w ustawodawstwie bardzo ważna nowelizacja ustawy o odpadach. Co dokładniej się z nią wiąże? Jakie obowiązki spadną teraz na przedsiębiorców i na firmy? O tym wszystkim powiemy pokrótce poniżej…
Ochrona środowiska to rzecz zdecydowanie bardzo istotna dla każdej firmy i to naprawdę z wielu powodów. Jak dokładniej wyglądają takie powody? Jak firmy mogą chronić środowisko?
Ustawa o odpadach jest dość istotną ustawą dla każdej firmy. Kiedy dokładnie nowe przepisy wejdą w życie? Od kiedy ich przestrzeganie będzie już normalnie egzekwowane? Z czym trzeba się tutaj na pewno liczyć?
Ustawa o ochronie środowiska obowiązuje każdego z nas – bez wyjątku. Warto podkreślić, że określona jest w niej także dokładnie kwestia wycinki drzew. Czy taka wycinka drzew musi być gdziekolwiek zgłaszana? Jak to w zasadzie dokładniej wygląda? Czy z prywatnej posesji można wyciąć cokolwiek?
Prawo wodne to dość skomplikowane prawo w ustawodawstwie polskim. Na czym dokładniej ono polega? Kogo w zasadzie obowiązuje? Jak wygląda egzekwowanie prawa wodnego? Na te pytania odpowiemy pokrótce poniżej.

strefy wiedzy

WikiGamma
WikiGamma

Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy.

Gamma Q&A
Gamma Q&A

Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR.

Artykuły eksperckie
Artykuły eksperckie

Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi.

Video
Video

WikiGamma w formacie video.

Recenzje książek
Recenzje, Stanowiska pracy

Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów.

Artykuły
Artykuły, Artykuły cd., Prawo

Standardowe informacje z obszaru szkoleń.

Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

Telefon
Zadzwoń do nas:

tel.:505 273 550,

Miejsce

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Mapa
Znajdź nas na mapie

Zobacz mapę

lub użyj formularza
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.