Analiza potrzeb szkoleniowych

Szkolenia w biznesie są tematem, który znajduje zarówno wielu zwolenników, jak i przeciwników. Niemniej wydaje się, że inwestycje w rozwój zasobów ludzkich jest najkorzystniejszą lokatą kapitału oraz czynnikiem zwiększającym konkurencyjność przedsiębiorstwa na rynku. Czy inwestycja szkoleniowa się opłaca i jak trafnie dobrać szkolenia pracowników?

zdjęcie - (the_title())

 
Analiza potrzeb szkoleniowych

Szkolenia w biznesie są tematem, który znajduje zarówno wielu zwolenników, jak i przeciwników. Niemniej wydaje się, że inwestycje w rozwój zasobów ludzkich jest najkorzystniejszą lokatą kapitału oraz czynnikiem zwiększającym konkurencyjność przedsiębiorstwa na rynku. Czy inwestycja szkoleniowa się opłaca i jak trafnie dobrać szkolenia pracowników?

W biznesie naukę można czerpać z różnorodnych źródeł i może ona dotyczyć przeróżnych dziedzin. Zatem czy faktycznie warto inwestować pieniądze w godziny spędzone z trenerem, mentorem czy specjalistą, który pomoże podnieść kwalifikacje naszych pracowników?
Często zdarza się, że poszczególne programy szkoleniowe są uważane za źródło marnotrawstwa, ze względu na ich niską efektywność czy brak informacji o wymiernych rezultatach szkoleń. Zatem co zrobić aby inwestycja szkoleniowa? był dopasowana do biznesowych potrzeb organizacji, nie narażając jej jednocześnie a niepotrzebne koszty. W tym celu niezbędna jest analiza potrzeb szkoleniowych.

Inwestycja szkoleniowa - jakie przynosi korzyści?

Można wymienić kilka istotnych korzyści płynących z dobrze zorganizowanych szkoleń takich jak:

 • zwiększenie kwalifikacji, które przekładają się na większą efektywność pracy, które z kolei wiąże się z większymi zyskami w danej firmie.
 • zwiększenie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa na rynku - dzięki wykwalifikowanej kadrze każda organizacja buduje sobie wizerunek profesjonalnej marki, posiadającej specjalistyczny oraz w pełni wyszkolony zespół
 • wyższe kompetencje oraz znacznie lepsza komunikacja wewnętrzna – inwestycja szkoleniowa sprawia, że zespoły są bardziej zgrane oraz dochodzi w nich do mniejszej liczby spięć.
 • zwiększenie zaangażowania oraz lojalności pracowników – wpływa to bardzo korzystnie na zmniejszenie rotacji pracowniczej, co z kolei wiąże się z pomniejszeniem kosztów zatrudnienia oraz szkolenia nowych pracowników.
 • zwiększone morale - pracownicy którzy widzą, że kadra chętnie wydaje pieniądze na szkolenia oraz wyjazdy integracyjne powiązane z nauką są bardziej zadowoleni i mają większą motywację do pracy.

Analiza potrzeb szkoleniowych, a ewaluacja szkolenia?

Ewaluacja szkolenia jest procesem o charakterze praktycznym, którego najważniejszym zadaniem jest ustalenie, czy dany projekt szkolenia osiągnął pierwotnie zakładane cele. Ewaluacja szkolenia jest rozumiana jako:

 • ocena wartości projektu przez porównanie rezultatów programu ze wstępnymi celami. Jest ona czyniona za pomocą analizy, syntezy, generalizacji oraz wnioskowania.
 • proces systematycznego zbierania oraz analizowania ilościowo lub jakościowo poszczególnych informacji.

Ewaluacja szkolenia może być przeprowadzona na każdym etapie projektu. Tak więc:

 • ewaluacja ex-ante jest zawsze przeprowadzana przed działaniem i ma ocenić trafność zamierzonych przedsięwzięć zgodnie z celami projektu
 • ewaluacja mid-term – jest przeprowadzana podczas trwania projektu i ocenia osiągnięte etapy oraz rezultaty. Daje ona możliwość modyfikacji działania w taki sposób, aby lepiej spełniało zamierzone cele.
 • ewaluacja ex-post – jest przeprowadzana po zakończeniu szkolenia i ma na celu zbadanie długotrwałych rezultatów oraz ocenia realizację poszczególnych etapów realizacji zakładanych celów.

Jak trafnie dobrać szkolenia?

Poszczególne szkolenia występują w wielu formach. Każdy pracodawca może wysłać pracowników na szkolenia twarde, uczące ich specjalistycznej wiedzy, podczas których pracownik nabywa umiejętności ściśle związanych z zawodem oraz wykonywaną pracą. Szkolenia takie mają zazwyczaj miejsce w sytuacjach, w których zachodzi potrzeba zmiany zakresu obowiązków czy też awansu. Można tu wymienić: szkolenia informatyczne, z zarządzania, z księgowości, sprzedażowe czy marketingowe. Z kolei szkolenia miękkie skupia się na rozwijaniu umiejętności indywidualnych takich jak: asertywność, odporność na stres, umiejętność pracy w grupie

Szkolenia mogą mieć formę warsztatów konferencji, seminariów czy eventów. Każda forma jest dobra jeśli firma wie, jak trafnie dobrać szkolenia do potrzeb oraz oczekiwań poszczególnych pracowników. Niektóre formy nie sprawdzą się podczas budowania zespołów projektowych, a inne z kolei nie mają sensu, podczas nauki sprzedawców. W związku z tym niezwykle ważna jest kontrola jakości szkolenia.

Analiza potrzeb szkoleniowych oraz kontrola jakości szkolenia

Analiza potrzeb szkoleniowychjest przeprowadzona w każdych dobrze prosperujących firmach zajmujących się prowadzeniem szkoleń pracowników. Kontrola jakości szkoleń[/b jest przeprowadzana w oparciu o metodologię, która jest obecnie powszechnie wykorzystywana na rynku oraz daje bardzo dużo informacji źródłowych na temat stanu faktycznego w firmie. Analiza pozwala na dopasowanie działań biznesowych oraz szkoleniowych do poszczególnych pracowników.

Analiza potrzeb szkoleniowych odbywa się poprzez zasady takie jak:

 • opieranie wszelkich działań na konkretnych rezultatach
 • ocenianie działania ludzi skoncentrowane jest na uzyskiwanych przez nich efektach, a nie zachowaniu
 • podejście do każdej sytuacji w sposób możliwie systemowy, uwzględniający różnorodne, kompleksowe rozwiązania

 

ZOBACZ OSTATNIE ARTYKUŁY

z tej strefy wiedzy

Project management (czyli zarządzanie projektami) to szereg czynności mających na celu zrealizowanie wszystkich związanych z danym projektem założeń. Zajmują się nim osoby wchodzące w skład specjalnych zespołów projektowych, a ich praca stanowi podstawę działalności wielu przedsiębiorstw.
AGILE to coraz popularniejsze w każdej większej (i mniejszej) firmie pojęcie związane z realizacją projektów biznesowych. Z pewnością każda osoba zatrudniona w takim miejscu choć raz się z nim spotkała.
Nawet zespół złożony z doskonale wykształconych i kompetentnych pracowników nie będzie w stanie sprawnie realizować swoich zadań, jeśli zabraknie w nim odpowiedniego kierownictwa. Zawsze niezbędna jest osoba nadzorująca wszystkie czynności wykonywane przez pracowników.
Aby proces produkcyjny w zakładzie przemysłowym mógł przebiegać sprawnie, potrzebna jest przynajmniej jedna kompetentna osoba kontrolująca prawidłowe wykonywanie wszystkich prac. Zadanie to spoczywa na barkach mistrza zakładu produkcyjnego.
Profesjonalny zakład przemysłowy przypomina żywy organizm. Cały proces produkcji składa się z wielu etapów, które z kolei powiązane są z konkretnymi częściami zakładu oraz maszynami. Jeśli na którymkolwiek z tym etapów pojawią się opóźnienia lub błędy, zawsze ucierpi na tym cały proces.

strefy wiedzy

WikiGamma
WikiGamma

Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy.

Gamma Q&A
Gamma Q&A

Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR.

Artykuły eksperckie
Artykuły eksperckie

Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi.

Video
Video

WikiGamma w formacie video.

Recenzje książek
Recenzje, Stanowiska pracy

Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów.

Artykuły
Artykuły, Artykuły cd., Prawo

Standardowe informacje z obszaru szkoleń.

ZOBACZ NAJBLIŻSZE SZKOLENIA

powiązane z tematem artykułu

Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

Telefon
Zadzwoń do nas:

tel.:505 273 550,

Miejsce

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Mapa
Znajdź nas na mapie

Zobacz mapę

lub użyj formularza
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.