Autorytet lidera zespołu – czym jest i jak go zdobyć?

Autorytetem można nazwać ogół cech, które posiada dana jednostka, dzięki którym cieszy się uznaniem wśród innych osób. Niezmiernie ważne jest więc wypracowanie sobie autorytetu wśród podwładnych. Dzięki temu władza menedżera umacnia się, może on skuteczniej motywować swoich pracowników, co w konsekwencji wpływa na ich wyniki w pracy.

zdjęcie - (the_title())

 
Autorytet lidera zespołu - czym jest i jak go zdobyć?

Autorytetem można nazwać ogół cech, które posiada dana jednostka, dzięki którym cieszy się uznaniem wśród innych osób. Niezmiernie ważne jest więc wypracowanie sobie autorytetu wśród podwładnych. Dzięki temu władza menedżera umacnia się, może on skuteczniej motywować swoich pracowników, co w konsekwencji wpływa na ich wyniki w pracy.

Co to jest autorytet?

Autorytet formalny swoje źródło ma we władzy, która wynika ze stopnia stanowiska. Formalnym autorytetem jest więc każdy kierownik, szef czy menedżer, który kontroluje pracę innych osób, bez względu na osobiste zdanie lub preferencje pracowników. Odmiennym zjawiskiem - i zdecydowanie bardziej pożądanym przez osoby sprawujące władze - jest wypracowanie autorytetu osobistego.

Zależny jest on od indywidualnych cech i walorów kierownictwa. Menedżer swoim zachowaniem wzbudza szacunek, zwykle wykazując się szerokimi kompetencjami, wiedzą branżową i specjalistyczną oraz charyzmą. W przeciwieństwie od autorytetu formalnego, trudniej go zyskać, równocześnie zdecydowanie łatwiej stracić poprzez zmianę nastawienia, popełnianie błędów zawodowych lub zmniejszenie zaangażowania. Do najważniejszych cech autorytetów osobistych należą:

 • wzbudzanie zaufania wśród pracowników,
 • wysoka empatia w stosunku do podwładnych,
 • rozwinięte umiejętności komunikacyjne,
 • szeroka wiedza ekspercka,
 • chęć niesienia pomocy pracownikom,
 • dbanie o rozwój osobisty i zawodowy podwładnych,
 • zainteresowanie życiem prywatnym (np. umiejętność ocenienia czy pracownik znalazł się w trudnej sytuacji życiowej, która mogłaby wpłynąć na jego pracę).


Dobry kierownik - czyli jaki?

Idealny szef powinien dbać nie tylko o dobro całego przedsiębiorstwa, ale również o swoich pracowników. To osoba, która zwraca uwagę na ich samopoczucie i rozumie, że pewne sytuacje osobiste mogą przenosić się na życie zawodowe. Idealny szef rozumie istotę komunikacji, która wpływa na pracę w zespole. To także osoba, która posiada szerokie umiejętności przywódcze i menedżerskie oraz wykorzystuje je do motywowania pracowników. Dobry kierownik ponadto potrafi:

 • angażować zespół do działania i realizowania określonych celów,
 • delegować zadania w oparciu o wiedzę i doświadczenie poszczególnych pracowników,
 • podejmować szybkie i słuszne decyzje,
 • słuchać pracowników oraz wyciągać z ich informacji wnioski,
 • zarządzać konfliktami, które wynikają w trakcie pracy,
 • koordynować pracę poszczególnych jednostek, jak i całego zespołu.

Zarządzanie zespołem w oparciu o autorytet osobisty

Wypracowanie sobie własnego autorytetu osobistego znacząco ułatwia zarządzanie całym zespołem pracowników. Szacunek i zaufanie podwładnych sprawia, że stają się oni zdecydowanie bardziej zaangażowani w wykonywanie obowiązków oraz są mniej skłonni do kwestionowania ostatecznych decyzji kierownictwa. Równocześnie kierownicy cieszący się uznaniem często wyznają zasadę, że nie są nieomylni, chętnie słuchają wskazówek osób niżej postawionych oraz ułatwiają im współtworzenie przedsiębiorstwa.

Tego typu zachowania sprawiają, że pracownicy ponoszą odpowiedzialność za swoje czyny, ale również odczuwają decyzyjność, dzięki której utożsamiają się z misją i polityką przedsiębiorstwa. Wysoka empatia lidera sprawia, że jest on zdecydowanie bardziej otarty, wpływa na atmosferę w zespole oraz podnosi zadowolenie pracowników z wykonywania obowiązków. Wszystko to bezpośrednio przekłada się na wyniki i osiąganie celów zawodowych.

Rolą kierownika jest przede wszystkim zarządzanie grupą pracowników. Choć jego autorytet może wynikać jedynie ze względów formalnych i piastowanego stanowiska, nadrzędnym celem menedżerów jest wypracowanie sobie osobistej "marki", dzięki której będą postrzegani jako osoby godne zaufania, efektywne i charyzmatyczne. Choć droga do zdobycia takiego uznania często nie jest łatwa, z pomocą przychodzą specjalistyczne szkolenia, które pomagają w rozwijaniu najważniejszych umiejętności miękkich, które w znaczącym stopniu zwiększą naszą skuteczność w zarządzaniu zespołem.

ZOBACZ OSTATNIE ARTYKUŁY

z tej strefy wiedzy

Project management (czyli zarządzanie projektami) to szereg czynności mających na celu zrealizowanie wszystkich związanych z danym projektem założeń. Zajmują się nim osoby wchodzące w skład specjalnych zespołów projektowych, a ich praca stanowi podstawę działalności wielu przedsiębiorstw.
AGILE to coraz popularniejsze w każdej większej (i mniejszej) firmie pojęcie związane z realizacją projektów biznesowych. Z pewnością każda osoba zatrudniona w takim miejscu choć raz się z nim spotkała.
Nawet zespół złożony z doskonale wykształconych i kompetentnych pracowników nie będzie w stanie sprawnie realizować swoich zadań, jeśli zabraknie w nim odpowiedniego kierownictwa. Zawsze niezbędna jest osoba nadzorująca wszystkie czynności wykonywane przez pracowników.
Aby proces produkcyjny w zakładzie przemysłowym mógł przebiegać sprawnie, potrzebna jest przynajmniej jedna kompetentna osoba kontrolująca prawidłowe wykonywanie wszystkich prac. Zadanie to spoczywa na barkach mistrza zakładu produkcyjnego.
Profesjonalny zakład przemysłowy przypomina żywy organizm. Cały proces produkcji składa się z wielu etapów, które z kolei powiązane są z konkretnymi częściami zakładu oraz maszynami. Jeśli na którymkolwiek z tym etapów pojawią się opóźnienia lub błędy, zawsze ucierpi na tym cały proces.

strefy wiedzy

WikiGamma
WikiGamma

Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy.

Gamma Q&A
Gamma Q&A

Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR.

Artykuły eksperckie
Artykuły eksperckie

Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi.

Video
Video

WikiGamma w formacie video.

Recenzje książek
Recenzje, Stanowiska pracy

Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów.

Artykuły
Artykuły, Artykuły cd., Prawo

Standardowe informacje z obszaru szkoleń.

ZOBACZ NAJBLIŻSZE SZKOLENIA

powiązane z tematem artykułu

Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

Telefon
Zadzwoń do nas:

tel.:505 273 550,

Miejsce

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Mapa
Znajdź nas na mapie

Zobacz mapę

lub użyj formularza
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.