Awans pionowy oraz poziomy – a szkolenia w firmie

Awans zawodowy jest jednym z istotnych czynników które sprawiają, że pracownicy pragną związać się z danym przedsiębiorstwem na dłuższy czas. Powszechnie w pracy zawodowej wyróżnia się awans pionowy i poziomy. Znaczną rolę w rozwoj pracownika odgrywa awans w pracy szkolenie.

zdjęcie - (the_title())

 
Awans pionowy oraz poziomy - a szkolenia w firmie

Awans zawodowy jest jednym z istotnych czynników które sprawiają, że pracownicy pragną związać się z danym przedsiębiorstwem na dłuższy czas. Powszechnie w pracy zawodowej wyróżnia się awans pionowy i poziomy. Znaczną rolę w rozwoj pracownika odgrywa awans w pracy szkolenie.

W ostatnim czasie pytanie o awans zawodowy coraz częściej pojawia się już w czasie rozmów rekrutacyjnych. W szczególności młode osoby, chcą podejmować taką pracę zawodową, w której będą mieć możliwość rozwijania się, podnoszenia dotychczasowych kwalifikacji oraz możliwość dobrego zarobkowania. Istotną funkcję w miejscu pracy pełniawans w pracy szkolenie.

Awans pionowy i poziomy – jakie są istotne różnice?

Powszechnie awans zawodowy jest definiowany jako przejście na wyższe stanowisko w ramach hierarchii danego przedsiębiorstwa. Niemniej zwrot ten nie wyczerpuje wystarczająco wszystkich aspektów tego zjawiska. Istnieje awans pionowy i poziomy.

Awans pionowy jest związany z objęciem wyższego w hierarchii firmy stanowiska i jest on zazwyczaj związany z podwyżką płac lub zwiększeniem kompetencji. W wielu zakładach pracy rosnąca tendencja do spłaszczania struktur sprawia, że awans ten jest znacznie ograniczony.
 
Awans poziomy – dochodzi do niego wówczas, gdy podwładny zmienia swoje dotychczasowe stanowisko, ale nie jest ono jakoś szczególnie wyższe w strukturze danej firmy. Często wiąże się on z przeniesieniem danego pracownika do innej jednostki prosperującej w obrębie danego przedsiębiorstwa.
Taki awans zawodowy jest często związany ze zwiększeniem uprawnień czy też rozpoczęciem koordynacji pracy innych osób.

Zdarza się, że celem takiego awansu jest załagodzenie konfliktów istniejących często w miejscu pracy. Ponadto zapobiega on redukcji etatów lub ma na względzie lepsze dopasowanie stanowiska do kwalifikacji pracownika. Wyróżnienie takie często jest przygotowaniem danego pracownika do przyszłego awansu pionowego.
Awans w pracy szkolenie jest istotny w kazej sytuacji, w której dochodzi do zmian w strukturach organizacyjnych danej firmy.

Profesjonalne szkolenia dla Team Leaderów

Obecnie na rynku pracy nie brakuje zarówno ludzi sukcesu jak i takich którym w życiu zawodowym się nie powodzi. Pierwszym z nich w robieniu kariery zawodowej pomaga nie tylko zdobyta wiedza zawodowa lecz także pewność siebie oraz umiejętne wykorzystywanie swych umiejętności w praktyce. Budowanie autorytetu poprzez posiadanie wizji rozwoju zespołu w połączeniu z pewnością siebie to istotne cechy charakteru każdego lidera grupy.
Menager który wyuczył się kontrolować swoją gestykulację oraz dobrze zna mowę ciała, jest zawsze chętnie słuchany i szybko znajduje poważanie u swych podwładnych. Umiejętności takich uczą szkolenia dla team leaderów.

Przywódca grupy to silna osobowość obdarzona umiejętnościami przywódczymi, która to jest w pełni odpowiedzialna za osiągnięcia całego zespołu. Najważniejszym celem leadera jest integrowanie zespołu, ocenianie pracy i motywowanie pracowników poprzez system kar i nagród.
Szkolenia dla team leaderów uczą przywódców kompetencji miękkich, które to mają istotny wpływ na efektywność zespołu oraz atmosferę panująca w miejscu pracy.

Awans wewnętrzny - nowy szef wybrany spośród pracowników

Poszukiwanie pracowników na stanowiska kierownicze nie należy do łatwych zadań. W związku z tym coraz więcej właścicieli dużych przedsiębiorstw decyduje się na wybór szefów spośród swojej kadry. Działanie takie przynosi wiele istotnych korzyści.

Dzięki takiemu rozwiązaniu pracodawcy ograniczają ryzyko zatrudnienia nieznanego pracownika z zewnątrz, który to może okazać się osobą niekompetentną do sprawowania danego stanowiska.
Poprzez awans wewnętrzny następuje promowanie własnego zespołu pracowniczego. Informacja o awansie jest dla danego pracownika niezwykle ważną informacją o jego wartości. Czuje się on doceniony i w związku z tym zaczyna się jeszcze bardziej starać, żeby nie zawieść swojego przełożonego.

Ponadto osoba, która pracuje w firmie przez dłuższy czas jest już dobrze dopasowana do panującej kultury organizacyjnej. Awans wewnętrzny wiąże się też z niższym kosztem rekrutacji oraz wdrażania pracownika na nowe stanowisko. Niemniej awans w pracy szkolenie jest konieczne zawsze po objęciu nowego stanowiska.

ZOBACZ OSTATNIE ARTYKUŁY

z tej strefy wiedzy

Project management (czyli zarządzanie projektami) to szereg czynności mających na celu zrealizowanie wszystkich związanych z danym projektem założeń. Zajmują się nim osoby wchodzące w skład specjalnych zespołów projektowych, a ich praca stanowi podstawę działalności wielu przedsiębiorstw.
AGILE to coraz popularniejsze w każdej większej (i mniejszej) firmie pojęcie związane z realizacją projektów biznesowych. Z pewnością każda osoba zatrudniona w takim miejscu choć raz się z nim spotkała.
Nawet zespół złożony z doskonale wykształconych i kompetentnych pracowników nie będzie w stanie sprawnie realizować swoich zadań, jeśli zabraknie w nim odpowiedniego kierownictwa. Zawsze niezbędna jest osoba nadzorująca wszystkie czynności wykonywane przez pracowników.
Aby proces produkcyjny w zakładzie przemysłowym mógł przebiegać sprawnie, potrzebna jest przynajmniej jedna kompetentna osoba kontrolująca prawidłowe wykonywanie wszystkich prac. Zadanie to spoczywa na barkach mistrza zakładu produkcyjnego.
Profesjonalny zakład przemysłowy przypomina żywy organizm. Cały proces produkcji składa się z wielu etapów, które z kolei powiązane są z konkretnymi częściami zakładu oraz maszynami. Jeśli na którymkolwiek z tym etapów pojawią się opóźnienia lub błędy, zawsze ucierpi na tym cały proces.

strefy wiedzy

WikiGamma
WikiGamma

Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy.

Gamma Q&A
Gamma Q&A

Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR.

Artykuły eksperckie
Artykuły eksperckie

Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi.

Video
Video

WikiGamma w formacie video.

Recenzje książek
Recenzje, Stanowiska pracy

Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów.

Artykuły
Artykuły, Artykuły cd., Prawo

Standardowe informacje z obszaru szkoleń.

ZOBACZ NAJBLIŻSZE SZKOLENIA

powiązane z tematem artykułu

Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

Telefon
Zadzwoń do nas:

tel.:505 273 550,

Miejsce

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Mapa
Znajdź nas na mapie

Zobacz mapę

lub użyj formularza
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.