Co jest naważniejsze w zarządzaniu zasobami ludzkimi i czy można się tego nauczyć?

Zarządzanie zasobami ludzkimi wymaga sporej dawki wiedzy z różnych dziedzin, aby można to było robić jak najlepiej i przede wszystkim dbając nie tylko o interes firmy, w której pracują, ale także o dobro pracowników. Osoby odpowiedzialne za kierowanie zespołem powinny więc nabyć odpowiednią wiedze, która pomoże im w piastowaniu stanowiska.

zdjęcie - (the_title())

 
Co jest naważniejsze w zarządzaniu zasobami ludzkimi i czy można się tego nauczyć?

Zarządzanie zasobami ludzkimi wymaga sporej dawki wiedzy z różnych dziedzin, aby można to było robić jak najlepiej i przede wszystkim dbając nie tylko o interes firmy, w której pracują, ale także o dobro pracowników. Osoby odpowiedzialne za kierowanie zespołem powinny więc nabyć odpowiednią wiedze, która pomoże im w piastowaniu stanowiska.

Szkolenie z zarządzania zasobami ludzkimi – dla kogo?

Szkolenie z zarządzania zasobami ludzkimi kierowane jest przede wszystkim do osób piastujących stanowiska kierownicze. Wiadomości, jakie są na nich przekazywane pozwalają bowiem jak najlepiej wykorzystywać potencjał grupy w celu realizacji założonego celu. Osoby zainteresowane udziałem w takich szkoleniach poznają bardzo szczegółowo najważniejsze cechy zarządzania zasobami ludzkimi, których powinny podczas kursu nabyć. Ponieważ ich znajomość jak również umiejętność zastosowania jest bardzo ważna, nie dziwi fakt, iż na większości takich szkoleń to omówienie ich stanowi najobszerniejszą część kursu.

Motywacja – droga do sukcesu

Jedną z cech, która w procesie zarządzania zasobami ludzkimi jest niezwykle istotna z pewnością jest właściwa motywacja. Motywowanie pracowników szkolenie może odbywać się na wiele sposobów, jednakże to osoba odpowiedzialna za zarządzanie powinna dobrać odpowiedni do sytuacji. Czasem najlepszym sposobem może okazać się przyznanie pracownikom dodatkowej nagrody za wykonanie prac, czasem niezbędne jest osobiste zaangażowanie pracowników zespołu, aby osiągnąć zamierzony cel. Efektywne zarządzanie zespołem wymaga więc od kierownictwa bardzo dobrej analizy danej sytuacji oraz dostosowania do niej właściwych środków. Ponadto niezbędnym elementem jest także wiedza z zakresu psychologii człowieka, dzięki czemu osoba zarządzająca zespołem znacznie lepiej może przewidzieć reakcje na dane sytuacje.

Wykorzystywanie predyspozycji pracowników

W czasie szkoleń można dowiedzieć się także, jak skutecznie zarządzać zespołem wykorzystując zdolności i predyspozycje poszczególnych osób. Nie każdy jest dobry w każdej dziedzinie, warto więc przy rozdzielaniu zadań zwrócić wiele uwagi na to, aby przydzielać je osobom mającym w danej materii największe doświadczenie i wiedzę. To gwarantuje, iż prace zostaną przeprowadzone nie tylko właściwie, ale często także decyduje o czasie ich wykonanie. To zaś w przypadku bardzo wielu firm ma ogromne znaczenie. Dlatego też coraz więcej firm inwestuje w swoich pracowników, zwłaszcza kadrę kierowniczą, organizując im udział w szkoleniach, dotyczących tematyki zarządzania zasobami ludzkimi.

Korzyści osobiste i korzyści dla firmy

Uczestnictwo w kursach poprawiających wiedzę z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi jest bardzo korzystne nie tylko dla samych kursantów. Oczywiście nabywają oni nową wiedzę i wiadomości, dzięki którym znacznie lepiej mogą wykonywać powierzone im obowiązki. Jednakże jest to bardzo korzystne także z punktu widzenia firmy, w której są zatrudnieni. Większa wiedza kierownictwa przekłada się przede wszystkim na rosnącą wydajność pracowników i całego zespołu, co z kolei przekłada się na wymierne, rosnące zyski firmy. Nie dziwi więc fakt, że z każdym rokiem rośnie zainteresowanie firm różnorodnymi szkoleniami, w tym także tymi z tematyki zarządzania zasobami ludzkimi, organizowanymi na indywidualne zamówienie.

Firmy realizujące szkolenia mogą w takiej sytuacji dostosować ich tematykę jak najlepiej do dziedziny działalności danej firmy, co z kolei przekłada się często na informacje przekazywane w trakcie szkolenia. Często także w takiej sytuacji szkolenia organizowane są na terenie firmy, co umożliwia ich lepsze dostosowanie do czasu pracy załogi. Ze względu na bardzo szybki rozwój wielu dziedzin i stosowanie nowych rozwiązań i metod, w wielu firmach tego typu szkolenia organizowane są regularnie, aby kadra kierownicza mogła nie tylko nabywać nowe wiadomości ale także aby mogła utrwalać zdobytą dotychczas wiedzę. W przypadku wielu szkoleń ich istotna częścią są warsztaty, na których kursanci w sposób praktyczny mogą sprawdzić nabyte w czasie kursu wiadomości.

ZOBACZ OSTATNIE ARTYKUŁY

z tej strefy wiedzy

Project management (czyli zarządzanie projektami) to szereg czynności mających na celu zrealizowanie wszystkich związanych z danym projektem założeń. Zajmują się nim osoby wchodzące w skład specjalnych zespołów projektowych, a ich praca stanowi podstawę działalności wielu przedsiębiorstw.
AGILE to coraz popularniejsze w każdej większej (i mniejszej) firmie pojęcie związane z realizacją projektów biznesowych. Z pewnością każda osoba zatrudniona w takim miejscu choć raz się z nim spotkała.
Nawet zespół złożony z doskonale wykształconych i kompetentnych pracowników nie będzie w stanie sprawnie realizować swoich zadań, jeśli zabraknie w nim odpowiedniego kierownictwa. Zawsze niezbędna jest osoba nadzorująca wszystkie czynności wykonywane przez pracowników.
Aby proces produkcyjny w zakładzie przemysłowym mógł przebiegać sprawnie, potrzebna jest przynajmniej jedna kompetentna osoba kontrolująca prawidłowe wykonywanie wszystkich prac. Zadanie to spoczywa na barkach mistrza zakładu produkcyjnego.
Profesjonalny zakład przemysłowy przypomina żywy organizm. Cały proces produkcji składa się z wielu etapów, które z kolei powiązane są z konkretnymi częściami zakładu oraz maszynami. Jeśli na którymkolwiek z tym etapów pojawią się opóźnienia lub błędy, zawsze ucierpi na tym cały proces.

strefy wiedzy

WikiGamma
WikiGamma

Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy.

Gamma Q&A
Gamma Q&A

Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR.

Artykuły eksperckie
Artykuły eksperckie

Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi.

Video
Video

WikiGamma w formacie video.

Recenzje książek
Recenzje, Stanowiska pracy

Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów.

Artykuły
Artykuły, Artykuły cd., Prawo

Standardowe informacje z obszaru szkoleń.

ZOBACZ NAJBLIŻSZE SZKOLENIA

powiązane z tematem artykułu

Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

Telefon
Zadzwoń do nas:

tel.:505 273 550,

Miejsce

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Mapa
Znajdź nas na mapie

Zobacz mapę

lub użyj formularza
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.