Organizacja szkoleń – Czy ankiety oceny szkolenia są potrzebne?

Regularne przeprowadzanie szkoleń to w dzisiejszym świecie biznesu już niemal norma. Na rynku pacy stanowią one niemal obowiązek, pozwalający na zachowanie dobrego wizerunku przedsiębiorstwa i postrzeganie go w oczach pracowników jako dobrego i odpowiedzialnego pracodawcy.

Gamma - Organizacja szkoleń - Czy ankiety oceny szkolenia są potrzebne?

 
Organizacja szkoleń - Czy ankiety oceny szkolenia są potrzebne?

Regularne przeprowadzanie szkoleń to w dzisiejszym świecie biznesu już niemal norma. Na rynku pacy stanowią one niemal obowiązek, pozwalający na zachowanie dobrego wizerunku przedsiębiorstwa i postrzeganie go w oczach pracowników jako dobrego i odpowiedzialnego pracodawcy.

Duże potrzeby szkoleniowe i popyt na tego typu usługi w różnym zakresie sprawiają, że na rynku nie brakuje podmiotów świadczących usługi szkoleniowe o różnej tematyce i w różnym zakresie. W przypadku większych organizacji powoływane są specjalne zespół lub też dział kadr czy tez human resources sam zajmuje się przeprowadzaniem szkoleń wśród pracowników. Aby jednak szkolenia były skuteczne muszą być odpowiednio dobrane, dlatego punktem wyjścia do ich organizacji i przeprowadzania powinno być badanie potrzeb szkoleniowych. Na jego podstawie będziemy w stanie określić jakie szkolenia nasi pracownicy uważają za potrzebne. Bardzo często to właśnie nasi podwładni wiedzą najlepiej rozwój jakich kompetencji okazałby się pomocy w ich codziennej pracy, wpływając pozytywnie na jej efektywność.

Oprócz ankiety poprzedzającej organizację szkoleń, wyniki której pomogą nam w dobraniu tematyki i zakresu szkoleń, warto każdorazowo pamięta o przeprowadzaniu ankiety poszkoleniowej. Ewaluacja szkolenia pozwoli nam na ocenę jakości przeprowadzenia szkolenia, zadowolenia pracowników ze sposobu i formy kursu. Ankieta ocena szkolenia pozwoli nam na ciągłe korygowanie formuły i tematyki szkoleń., Jest to nie tylko pożądane w celu wyeliminowania pewnych błędów i niedociągnięć szkoleniowych lub też ewentualnej zmiany firmy szkoleniowej czy tez składu zespołu zajmującego się szkoleniami wewnątrz firmy, ale także pozwala na ciągłą aktualizację tematyki i formy szkolenia do potrzeb nieustannie zmieniającego się rynku pracy.
Dobrze skonstruowania ankieta ewaluacyjna szkolenia pozwala na uzyskanie pożądanych odpowiedzi i dostarcza cennych informacji, które sprawią, że w przyszłości szkolenia będą jeszcze bardziej efektywne, skuteczne, a ich przeprowadzanie będzie przynosić naszemu przedsiębiorstwu i jego pracownikom większe korzyści.

Hasło „ewaluacja szkolenie” powinno więc na stałe wpisać się w zakres obowiązków każdego kto zajmuje się organizacją lub też nadzorem organizacji szkoleń wewnątrz naszej organizacji. Wykonywanie ankiet ma także wymiar pozytywny pod względem budowania relacji pracodawcy z pracownikami i w zakresie komunikacji wewnętrznej firmy.

Na etapie ewaluacji szkolenia ważnymi poziomami oceny jest bowiem reakcja osób uczestniczących w szkoleniu. dlatego w formularzu czy też ankiecie powinny znaleźć się pytania o to jak uczestnicy oceniają szkolenie. Ale nie tylko subiektywna ocena uczestników jest tu istotna. W ankiecie warto zawrzeć choćby elementy testu wiedzy. Dzięki temu ocenimy również skuteczność szkolenia i poziom zdobytej w jego wyniku wiedzy. Wytrawny szkoleniowiec może także zaobserwować poziom zdobytych umiejętności. Dalszym poziomem obserwacji jest ocena wdrożenia nabytych umiejętności. Ten obowiązek spoczywa już na bezpośrednich przełożonych, którzy w codzienny toku pracy powinni ocenić czy przeszkolone osoby stosują nabyte umiejętności w praktyce w czasie swojej działalności w strukturach organizacji.

Dopiero dokonując oceny efektów szkolenia na tych wszystkich poziomach będziemy w stanie zyskać pełen obraz i w pełni ocenić skuteczność podejmowanych działań szkoleniowych.
Dlatego warto zwrócić uwagę na te aspekty nie tylko zlecając przeprowadzenie szkoleń firmie zewnętrznej, ale także przygotowując komórkę funkcjonującą wewnątrz firmy do efektywnego szkolenia pracowników. Choć brzmi to paradoksalnie warto przeprowadzić wybranemu zespołowi szkolenie z zakresu prowadzenia i ewaluacji szkoleń. Taki kurs powinien obejmować przede wszystkim tematykę związaną z dobieraniem metodologii oraz technik szkoleniowych. Po drugie pozwoli podnieść kompetencje szkoleniowców i zaktualizować je w oparciu o obecnie obowiązujące standardy szkoleniowe. Inwestycja w takie szkolenia dla pracowników może oznaczać dużą oszczędność dla firmy, która w przyszłości nie będzie musiała inwestować i płacić za organizację szkoleń zewnętrznemu podmiotowi.

ZOBACZ OSTATNIE ARTYKUŁY

z tej strefy wiedzy

Project management (czyli zarządzanie projektami) to szereg czynności mających na celu zrealizowanie wszystkich związanych z danym projektem założeń. Zajmują się nim osoby wchodzące w skład specjalnych zespołów projektowych, a ich praca stanowi podstawę działalności wielu przedsiębiorstw.
AGILE to coraz popularniejsze w każdej większej (i mniejszej) firmie pojęcie związane z realizacją projektów biznesowych. Z pewnością każda osoba zatrudniona w takim miejscu choć raz się z nim spotkała.
Nawet zespół złożony z doskonale wykształconych i kompetentnych pracowników nie będzie w stanie sprawnie realizować swoich zadań, jeśli zabraknie w nim odpowiedniego kierownictwa. Zawsze niezbędna jest osoba nadzorująca wszystkie czynności wykonywane przez pracowników.
Aby proces produkcyjny w zakładzie przemysłowym mógł przebiegać sprawnie, potrzebna jest przynajmniej jedna kompetentna osoba kontrolująca prawidłowe wykonywanie wszystkich prac. Zadanie to spoczywa na barkach mistrza zakładu produkcyjnego.
Profesjonalny zakład przemysłowy przypomina żywy organizm. Cały proces produkcji składa się z wielu etapów, które z kolei powiązane są z konkretnymi częściami zakładu oraz maszynami. Jeśli na którymkolwiek z tym etapów pojawią się opóźnienia lub błędy, zawsze ucierpi na tym cały proces.

strefy wiedzy

WikiGamma
WikiGamma

Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy.

Gamma Q&A
Gamma Q&A

Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR.

Artykuły eksperckie
Artykuły eksperckie

Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi.

Video
Video

WikiGamma w formacie video.

Recenzje książek
Recenzje, Stanowiska pracy

Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów.

Artykuły
Artykuły, Artykuły cd., Prawo

Standardowe informacje z obszaru szkoleń.

Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

Telefon
Zadzwoń do nas:

tel.:505 273 550,

Miejsce

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Mapa
Znajdź nas na mapie

Zobacz mapę

lub użyj formularza
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.