Elementy zarządzania zasobami ludzkimi

Zarządzanie zasobami ludzkimi od kilku lat przoduje wśród najpopularniejszych kierunków studiów. Nic dziwnego – proces zarządzania kapitałem ludzkim jest niezwykle istotny z punktu widzenia przedsiębiorstwa lub organizacji. Jednocześnie, ciągle pojawiające się nowe trendy w zarządzaniu zasobami ludzkimi sprawiają, że zarówno kierunek studiów, jak i kursy doszkalające nieustannie ewoluują, dostarczając nowego materiału do nauki.

zdjęcie - (the_title())

 
Elementy zarządzania zasobami ludzkimi

Zarządzanie zasobami ludzkimi od kilku lat przoduje wśród najpopularniejszych kierunków studiów. Nic dziwnego - proces zarządzania kapitałem ludzkim jest niezwykle istotny z punktu widzenia przedsiębiorstwa lub organizacji. Jednocześnie, ciągle pojawiające się nowe trendy w zarządzaniu zasobami ludzkimi sprawiają, że zarówno kierunek studiów, jak i kursy doszkalające nieustannie ewoluują, dostarczając nowego materiału do nauki. Co składa się na zarządzanie zasobami ludzkimi i na jakie elementy należy zwrócić uwagę?

Żeby mówić o zarządzaniu zasobami ludzkimi, trzeba zdać sobie sprawę, czym i kim tak naprawdę będziemy zarządzać. Na zasoby ludzkie składają się:

  • Wiedza - rozumiana jako wiedza teoretyczna (np. znajomość przepisów związanych z rachunkowością);
  • Umiejętności - zarówno wrodzone, jak i nabyte (np. umiejętność obsługi pakietu Microsoft Office i programów księgowych);
  • Doświadczenie - rozumiane jako ogół czasu pracy i stażu (np. 3-miesięczne praktyki w prywatnym biurze rachunkowym);
  • Postawy - rozumiane jako zachowania, skłonności i nawyki (np. zaangażowanie w pracę i drobiazgowość);

Każda ze składowych stanowi o bezpośredniej wartości pracownika. Oczywiście, dla każdego przedsiębiorstwa będzie istotny inny zasób. Jedni właściciele będą woleli niedoświadczonych, lecz zdolnych absolwentów, a inni postawią na doświadczenie i zdobyte umiejętności w toku wieloletniej pracy na podobnym stanowisku. Przechodząc zaś do samego kierowania pracownikami - na proces zarządzania zasobami ludzkimi składają się następujące czynności:

  1. Planowanie zasobów ludzkich: na początku należy rozpoznać potrzeby przedsiębiorstwa i ustalić portret "kandydata idealnego", czyli określić, czego oczekujemy, a co dyskwalifikuje kandydatów - czy będziemy potrzebowali doświadczonej księgowej, a może młodego praktykanta do przyuczenia zawodu?
  2. Nabór pracowników i selekcja kandydatów: po ustaleniu kryteriów naboru i określeniu cech pożądanych u przyszłego pracownika, przeprowadzamy proces rekrutacji i na podstawie życiorysów, listów motywacyjnych i rozmów wstępnych decydujemy się na przyjęcie kandydatów spełniających kryteria.
  3. Wdrożenie i adaptacja nowo przyjętego pracownika - ten etap jest o wiele ważniejszy od samego procesu rekrutacyjnego, należy bowiem zadbać, by nasz nowy pracownik nie tylko zapoznał się z funkcjonowaniem organizacji, ale i bezkonfliktowo zaadaptował się do zespołu pośród innych pracowników.
  4. Ocenianie efektów pracy: od pierwszego dnia należy monitorować postępy nowego pracownika, by sprawdzić, w których dyscyplinach czuje się dobrze, a nad którymi powinien jeszcze popracować; ten moment powinien wykazać pierwsze faktyczne uzdolnienia, ale i pierwsze negatywne efekty funkcjonowania.
  5. Szkolenie i rozwój pracownika: po wstępnej ocenie następuje analiza pracownika i podejmowane są odpowiednie kroki: określa się, które obszary należy doszkolić, w których obszarach poziom powinien zostać utrzymany, a który zakres pozwala na maksymalne wykorzystanie kompetencji pracowniczych.
  6. Motywowanie i stymulacja pracownika: wiedząc już, jakie cechy przejawia zaadaptowany pracownik, możemy mu zaproponować system motywacyjny oraz zastosować odpowiednie stymulanty - jedni pracownicy będą woleli otrzymać premie finansowe, a inni delegacje na szkolenia i szybsze możliwości awansu.

Elementy zarządzania zasobami ludzkimi są złożone z wielu drobiazgowych czynności, tworzących spójny i zintegrowany proces. Efektem takiego zarządzania jest wzrost zaangażowania i zadowolenia pracownika względem organizacji, maksymalne wykorzystanie zasobów ludzkich przez przedsiębiorstwo, czego rezultatem będzie wyższa jakość produktów i usług oferowanych konsumentom i partnerom biznesowym. Jednak by do tego doszło, należy przejść motywowanie pracowników szkolenie, aby odpowiednio zarządzać kapitałem ludzkim i zatrudnionymi osobami. Warto regularnie decydować się na szkolenie z zarządzania zasobami ludzkimi, by być pewnym, że nasze przedsiębiorstwo jest na bieżąco zapoznane z nowymi trendami.

ZOBACZ OSTATNIE ARTYKUŁY

z tej strefy wiedzy

Project management (czyli zarządzanie projektami) to szereg czynności mających na celu zrealizowanie wszystkich związanych z danym projektem założeń. Zajmują się nim osoby wchodzące w skład specjalnych zespołów projektowych, a ich praca stanowi podstawę działalności wielu przedsiębiorstw.
AGILE to coraz popularniejsze w każdej większej (i mniejszej) firmie pojęcie związane z realizacją projektów biznesowych. Z pewnością każda osoba zatrudniona w takim miejscu choć raz się z nim spotkała.
Nawet zespół złożony z doskonale wykształconych i kompetentnych pracowników nie będzie w stanie sprawnie realizować swoich zadań, jeśli zabraknie w nim odpowiedniego kierownictwa. Zawsze niezbędna jest osoba nadzorująca wszystkie czynności wykonywane przez pracowników.
Aby proces produkcyjny w zakładzie przemysłowym mógł przebiegać sprawnie, potrzebna jest przynajmniej jedna kompetentna osoba kontrolująca prawidłowe wykonywanie wszystkich prac. Zadanie to spoczywa na barkach mistrza zakładu produkcyjnego.
Profesjonalny zakład przemysłowy przypomina żywy organizm. Cały proces produkcji składa się z wielu etapów, które z kolei powiązane są z konkretnymi częściami zakładu oraz maszynami. Jeśli na którymkolwiek z tym etapów pojawią się opóźnienia lub błędy, zawsze ucierpi na tym cały proces.

strefy wiedzy

WikiGamma
WikiGamma

Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy.

Gamma Q&A
Gamma Q&A

Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR.

Artykuły eksperckie
Artykuły eksperckie

Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi.

Video
Video

WikiGamma w formacie video.

Recenzje książek
Recenzje, Stanowiska pracy

Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów.

Artykuły
Artykuły, Artykuły cd., Prawo

Standardowe informacje z obszaru szkoleń.

ZOBACZ NAJBLIŻSZE SZKOLENIA

powiązane z tematem artykułu

Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

Telefon
Zadzwoń do nas:

tel.:505 273 550,

Miejsce

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Mapa
Znajdź nas na mapie

Zobacz mapę

lub użyj formularza
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.