Istota przywództwa w pracy zespołowej

Przywództwo określane jest jako umiejętność wpływania na postawę i zachowanie podwładnych, w celu realizowania konkretnych celów. Dobry przywódca jest osobą charyzmatyczną, cieszącą się autorytetem, dzięki któremu umiejętnie kieruje innymi ludźmi. Nie każdy kierownik jest jednak liderem, który potrafi wykorzystać swoje umiejętności do usprawnienia pracy zespołowej.

zdjęcie - (the_title())

 
Istota przywództwa w pracy zespołowej

Przywództwo określane jest jako umiejętność wpływania na postawę i zachowanie podwładnych, w celu realizowania konkretnych celów. Dobry przywódca jest osobą charyzmatyczną, cieszącą się autorytetem, dzięki któremu umiejętnie kieruje innymi ludźmi. Nie każdy kierownik jest jednak liderem, który potrafi wykorzystać swoje umiejętności do usprawnienia pracy zespołowej.

Cechy dobrego lidera

Każdy efektywny przywódca musi posiadać szereg cech i umiejętności, które pozwalają mu na zarządzanie zespołem pracowników. Według Roberta Kazta umiejętności te można podzielić na trzy główne grupy:

  • umiejętności techniczne, stanowiące źródło wiedzy oraz zdolność do posługiwania się nią - dotyczą menedżerów na niższych szczeblach, którzy zarządzają przede wszystkim pracownikami wykonawczymi,
  • umiejętności społeczne, czyli ogólne kompetencje miękkie, dzięki którym lider ma możliwość wpływać na zachowania innych ludzi oraz skutecznie się z nimi komunikować,
  • umiejętności koncepcyjne, które są ogółem koordynacyjnych i intelektualnych możliwości menedżera - pozwalają one na ustalanie strategii działań długo i krótkofalowych.

Dobry lider to osoba, która nie boi się wyzwań, jest pewna siebie i zdecydowana, potrafi szybko podejmować właściwe decyzje. Swoim zachowaniem daje przykład pracownikom, stanowi wzór do naśladowania, często przyjmuje na siebie rolę autorytetu ze względu na posiadaną wiedzę i charyzmę. Dobry lider wzbudza zaufanie oraz jest nastawiony na pomoc swoim pracownikom. Jego rozwinięte kompetencje miękkie pozwalają na skuteczną komunikację z innymi oraz zarządzanie zespołem pracowników.

Ewolucyjna teoria przywództwa

Jedną z najbardziej popularnych teorii przywództwa jest stworzona przez P. Herseya i K. Blancharda koncepcja ewolucji przywództwa. Jest to model, według którego styl kierowania ludźmi zależy od ich dojrzałości. Na dojrzałość pracowników wpływa m. in. ich staż, doświadczenie i umiejętności. Dużą rolę odgrywa także kultura organizacyjna, od której zależy charakter sprawowanej władzy.

Psychologia przywództwa w oparciu o ewolucję pracowników wyróżnia cztery główne style kierowania ludźmi.

  1. Styl autorytarny. Stosuje się go w odniesieniu do pracowników o niskim stopniu dojrzałości - tych, którzy dopiero rozpoczynają swoją pracę w przedsiębiorstwie i nie są skłonni do ponoszenia odpowiedzialności. Lider wydaje przejrzyste dyrektywy i rozkazy, które mają na celu naukę przepisów i procedur obowiązujących w przedsiębiorstwie oraz samego wykonywania obowiązków.
  2. Styl integrujący. Stosowany w przypadku pracowników, którzy znają już procedury oraz charakterystykę obowiązków pracowniczych, jednak wciąż nie są gotowi na ponoszenie większej odpowiedzialności za swoją pracę. Lider nie musi już kontrolować każdego elementu pracy podwładnych, stara się jednak usprawniać wszystkie procesy zachodzące w zespole pracowniczym.
  3. Styl partycypacyjny. Styl kierowania ludźmi, który charakteryzuje pracowników o wzrostowym stopniu dojrzałości. Coraz chętniej podejmują oni wykonywanie dodatkowych obowiązków, chcą się doszkalać i ponosić coraz większą odpowiedzialność. Lider rozszerza ich obowiązki w zależności od osobistych cech, umiejętności i możliwości.
  4. Styl delegujący. Charakterystyczny dla pracowników o wysokiej dojrzałości, gdzie rola lidera sprowadza się do delegowania obowiązków i sporadycznych kontrolach. Pracownicy ponoszą odpowiedzialność za swoją pracę, równocześnie mają duży wpływ na całe przedsiębiorstwo. Stosowany jest często wśród osób wysoko wykwalifikowanych lub w zespołach, gdzie każda osoba zajmuje się wykonywaniem odrębnych obowiązków.

Przywódca powinien posiadać szereg cech osobowościowych, które są podstawą do nawiązywania stosunków interpersonalnych. Jednak wielu elementów pracy lidera można szkolić i poprawiać. Z pomocą przychodzą zarówno kursy menedżerskie, jak i kompleksowe szkolenia z zakresu rodzajów sprawowania władzy. Dobry lider z pewnością wciąż musi poprawiać swoje umiejętności, tym samym dając przykład swoim podwładnym.

ZOBACZ OSTATNIE ARTYKUŁY

z tej strefy wiedzy

Project management (czyli zarządzanie projektami) to szereg czynności mających na celu zrealizowanie wszystkich związanych z danym projektem założeń. Zajmują się nim osoby wchodzące w skład specjalnych zespołów projektowych, a ich praca stanowi podstawę działalności wielu przedsiębiorstw.
AGILE to coraz popularniejsze w każdej większej (i mniejszej) firmie pojęcie związane z realizacją projektów biznesowych. Z pewnością każda osoba zatrudniona w takim miejscu choć raz się z nim spotkała.
Nawet zespół złożony z doskonale wykształconych i kompetentnych pracowników nie będzie w stanie sprawnie realizować swoich zadań, jeśli zabraknie w nim odpowiedniego kierownictwa. Zawsze niezbędna jest osoba nadzorująca wszystkie czynności wykonywane przez pracowników.
Aby proces produkcyjny w zakładzie przemysłowym mógł przebiegać sprawnie, potrzebna jest przynajmniej jedna kompetentna osoba kontrolująca prawidłowe wykonywanie wszystkich prac. Zadanie to spoczywa na barkach mistrza zakładu produkcyjnego.
Profesjonalny zakład przemysłowy przypomina żywy organizm. Cały proces produkcji składa się z wielu etapów, które z kolei powiązane są z konkretnymi częściami zakładu oraz maszynami. Jeśli na którymkolwiek z tym etapów pojawią się opóźnienia lub błędy, zawsze ucierpi na tym cały proces.

strefy wiedzy

WikiGamma
WikiGamma

Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy.

Gamma Q&A
Gamma Q&A

Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR.

Artykuły eksperckie
Artykuły eksperckie

Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi.

Video
Video

WikiGamma w formacie video.

Recenzje książek
Recenzje, Stanowiska pracy

Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów.

Artykuły
Artykuły, Artykuły cd., Prawo

Standardowe informacje z obszaru szkoleń.

ZOBACZ NAJBLIŻSZE SZKOLENIA

powiązane z tematem artykułu

Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

Telefon
Zadzwoń do nas:

tel.:505 273 550,

Miejsce

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Mapa
Znajdź nas na mapie

Zobacz mapę

lub użyj formularza
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.