Jaka jest definicja kultury organizacyjnej?

Oczekiwane wyniki każdej jednostki gospodarczej zależą od wielu elementów a w szczególności od kompetencji kadry zarządzającej, posiadanych zasobów materiałowych i finansowych. Istotne znaczenie w tej kwestii ma również kultura organizacyjna przedsiębiorstwa.

Gamma - Jaka jest definicja kultury organizacyjnej?

 
Jaka jest definicja kultury organizacyjnej?

Oczekiwane wyniki każdej jednostki gospodarczej zależą od wielu elementów a w szczególności od kompetencji kadry zarządzającej, posiadanych zasobów materiałowych i finansowych. Istotne znaczenie w tej kwestii ma również kultura organizacyjna przedsiębiorstwa.

Podstawą funkcjonowania każdej jednostki jest ustalenie uznawanych przez nią zasad, procedur oraz wartości. Elementy tę mają być wskazówkami dla wszystkich zatrudnionych osób, jak właściwie się zachowywać i myśleć, aby zrealizować cel i misję firmy. Niezwykle ważne jest aby wszystkie te zagadnienia były możliwe do wdrożenia w firmie.

Definicja kultury organizacyjnej

Zarówno w literaturze jak i na stronach internetowych można spotkać wiele rozmaitych definicji tego pojęcia. Oto jak ogólnie można scharakteryzować zagadnienie, które ma brzmienie: kultura organizacyjna definicja. A zatem jest to zbiór norm, zachowań, które są oczekiwane i akceptowane wewnątrz jednostki gospodarczej. Wpływ na kulturę przedsiębiorstwa mają przede wszystkim jej założyciele, kadra zarządzająca oraz pracownicy. Preferowane przez nich wartości, oczekiwania, sposób komunikowania się, relacje i zasady funkcjonujące wewnątrz organizacji to właśnie kultura danego przedsiębiorstwa.

Narzędziem mającym wpływ na tę kulturę ma stosowany styl zarządzania oraz elastyczność osób zarządzających w podejściu do pracowników. We współczesnych firmach od pracownika dość często wymaga się poszerzania wiedzy i praktycznego jej wykorzystania. Ponadto w tej kwestii istotna jest spójność tego co się w danej chwili mówi i tego co się późniejszym okresie dzieje. Konsekwencja w zarządzaniu daje pracownikom wówczas poza stabilizacją zrozumienie tego co się może wydarzyć. W kształtowaniu tej kultury organizacyjnej znaczenie ma także informacja zwrotna. Najlepszym rozwiązaniem jest aby była ona przekazywana nie tylko od managerów do pracowników, ale również aby managerowie otrzymywali ją we właściwej formie i czasie od podległych pracowników.

Dlaczego kultura korporacyjna jest niezwykle ważna?

W każdej korporacji panują określone wzorce zachowań, współpracy z pracownikami i z klientami, oraz ogólnie przyjęte oczekiwania. Te wszystkie wymienione elementy tworzą kulturę korporacyjną. Kultura korporacyjna spaja pracowników i jest inna dla każdej firmy. Daje poczucie wspólnych celów i misji oraz jest gwarantem standardów, które obowiązują w przedsiębiorstwie. Oddziałuje na pracowników, którzy mając wówczas poczucie solidarności i starają się wykonywać powierzone obowiązki jeszcze bardziej efektywnie oraz dążą do jak najlepszych swoich osiągnięć zawodowych oraz firmy.

Dzięki wypracowanym elementom kultury korporacyjnej łatwiej jest ocenić załogę. Choć z reguły podstawowe założenia kultury korporacyjnej są znane wszystkim pracownikom, nie ma jednego schematu, który byłby stosowny we wszystkich przedsiębiorstwach. Najistotniejsze jest aby kultura ta była źródłem sukcesów firmy i integracji pracowników. Zadaniem kadry menedżerskiej jest takie kierowanie i zarządzanie aby wprowadzone procedury nie były niekorzystnymi zmianami. Może zdarzyć się bowiem, że niewłaściwa polityka korporacyjna może doprowadzić do kryzysu a nawet upadku przedsiębiorstwa.

Jakie znaczenie mają szkolenia w kształtowaniu kultury przedsiębiorstwa

Kultura organizacyjna szkolenie jest jednym z wielu narzędzi mających wpływ na funkcjonowanie firmy. Celem szkolenia o tej tematyce jest wskazanie znaczenia kultury organizacyjnej, oraz doskonalenie skuteczności jej działania. Podczas szkolenia jego uczestnicy poznają przede wszystkim definicję kultury organizacyjnej. Po jego zakończeniu mają możliwość omówienia kultury przedsiębiorstwa, w którym pracują. W trakcie zajęć omówione są także elementy, które kształtują kulturę korporacji. Kultura organizacyjna szkolenia kierowane jest przede wszystkim dla menedżerów wyższego i średniego szczebla przedsiębiorstw oraz właścicieli jednostek gospodarczych. W celu zrozumienia prezentowanych zagadnień przeprowadzana zostaje wnikliwa analiza różnych przykładów i studiów przypadku.

ZOBACZ OSTATNIE ARTYKUŁY

z tej strefy wiedzy

Project management (czyli zarządzanie projektami) to szereg czynności mających na celu zrealizowanie wszystkich związanych z danym projektem założeń. Zajmują się nim osoby wchodzące w skład specjalnych zespołów projektowych, a ich praca stanowi podstawę działalności wielu przedsiębiorstw.
AGILE to coraz popularniejsze w każdej większej (i mniejszej) firmie pojęcie związane z realizacją projektów biznesowych. Z pewnością każda osoba zatrudniona w takim miejscu choć raz się z nim spotkała.
Nawet zespół złożony z doskonale wykształconych i kompetentnych pracowników nie będzie w stanie sprawnie realizować swoich zadań, jeśli zabraknie w nim odpowiedniego kierownictwa. Zawsze niezbędna jest osoba nadzorująca wszystkie czynności wykonywane przez pracowników.
Aby proces produkcyjny w zakładzie przemysłowym mógł przebiegać sprawnie, potrzebna jest przynajmniej jedna kompetentna osoba kontrolująca prawidłowe wykonywanie wszystkich prac. Zadanie to spoczywa na barkach mistrza zakładu produkcyjnego.
Profesjonalny zakład przemysłowy przypomina żywy organizm. Cały proces produkcji składa się z wielu etapów, które z kolei powiązane są z konkretnymi częściami zakładu oraz maszynami. Jeśli na którymkolwiek z tym etapów pojawią się opóźnienia lub błędy, zawsze ucierpi na tym cały proces.

strefy wiedzy

WikiGamma
WikiGamma

Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy.

Gamma Q&A
Gamma Q&A

Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR.

Artykuły eksperckie
Artykuły eksperckie

Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi.

Video
Video

WikiGamma w formacie video.

Recenzje książek
Recenzje, Stanowiska pracy

Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów.

Artykuły
Artykuły, Artykuły cd., Prawo

Standardowe informacje z obszaru szkoleń.

Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

Telefon
Zadzwoń do nas:

tel.:505 273 550,

Miejsce

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Mapa
Znajdź nas na mapie

Zobacz mapę

lub użyj formularza
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.