Jakie są etapy przygotowania szkolenia?

Analiza potrzeb szkoleniowych jest ważnym elementem systematycznego modelu szkolenia pracowników, czyli takiego który to już z założenia zapewnia efekt sprzężenia zwrotnego pomiędzy dogłębną analizą poszczególnych potrzeb szkoleniowych oraz oceną efektów i uzyskanych wyników.

Gamma - Jakie są etapy przygotowania szkolenia?

 
Jakie są etapy przygotowania szkolenia?

Analiza potrzeb szkoleniowych jest ważnym elementem systematycznego modelu szkolenia pracowników, czyli takiego który to już z założenia zapewnia efekt sprzężenia zwrotnego pomiędzy dogłębną analizą poszczególnych potrzeb szkoleniowych oraz oceną efektów i uzyskanych wyników. Jak przygotować szkolenie oraz jakie są etapy przygotowania szkolenia?

Na czym polega analiza potrzeb szkoleniowych?

Obecnie szkolenia pracowników są nieodłącznym elementem każdej dobrze prosperującej na rynku firmy handlowej czy usługowej. W związku z tym firmy szkoleniowe wychodzą naprzeciw oczekiwaniom klientów i organizują szkolenia na bardzo wysokim poziomie. Zatem jak organizować szkolenia, aby przynosiły one zamierzone rezultaty. W tym celu wykonywana jest szczegółowa analiza potrzeb szkoleniowych., która to odbywa się zazwyczaj na trzech istotnych poziomach takich jak:

 • stanowisko pracy – w tym przypadku analiza potrzeb szkoleniowych skupia się w dużej mierze na dogłębnym badaniu identyfikacji wiedzy, umiejętności oraz zachowań. Jej priorytetowym celem jest tego, jakie umiejętności powinien nabyć uczestnik szkolenia, aby wykonywał swą pracę jeszcze efektywniej, niż dotychczas.
 • indywidualny – wówczas to analiza skupia się na pojedynczej osobie, gdyż szczegółowo określone wymagania kompetencyjne pozwalają ocenić poziom kompetencji pracownika.
 • organizacja jak całość - analiza taka pozwala określić ogóln poziomu kompetencji pracowników w danej firmie.

Analiza potrzeb szkoleniowych ma za zadanie:

 • określić jakie szkolenie należy przeprowadzić
 • dostosować szkolenie do oczekiwań danej organizacji
 • zapoznać się z motywacją, umiejętności poszczególnych uczestników
 • skuteczne wykorzystać czas szkolenia
 • sformułować poszczególne cele oraz oczekiwania zgłaszane przez zleceniodawcę
 • zmotywować uczestników do aktywnego udziału w szkoleniu
 • stworzyć solidne podstawy do badania potrzeb szkoleniowych

Jak przygotować szkolenie - ewolucja szkolenie

Ewaluacja szkolenie jest powszechnie stosowanym procesem polegającym na mierzeniu zmian, które to zaszły od samego początku procesu szkolenia, aż do momentu zastosowania ich w zakładzie pracy.
Ewaluacja szkolenie dotyczy więc wpływu szkolenia na uczestników oraz organizację w której pracują.
Ponadto ewaluacja szkolenie] informuje o tym, że każde szkolenie pracowników powinno być prowadzone w przyjemny i ciekawy sposób. Co więcej powinno ono dawać każdemu uczestnikowi mnóstwo narzędzi i inspiracji do zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce.

Jak organizować szkolenia – poszczególne etapy przygotowania szkolenia

Jak przygotować szkolenie, aby osiągnąć zamierzone rezultaty? - takie oto pytanie jest często kierowane do wielu firmy szkoleniowych. Jak przygotować szkolenie mówią o tym poszczególne etapy przygotowania szkolenia takie jak:

 • Analiza
 • Projekt
 • Rozwój
 • Implementacja
 • Ocena

Na etapie analizy należy zawsze ustalić warunki, w których funkcjonować będzie tworzone szkolenie.

Obejmuje ona:

 • dokładne ustalenie zakresu projektu
 • wybór technologii, w której to będzie przeprowadzone szkolenie
 • charakterystykę grupy docelowej – czyli ustalenie kto będzie odbiorcą treści, jaka jest aktualna wiedza osób szkolących się oraz jakie są potrzeby szkoleniowe
 • ustalenie najważniejszych celów szkolenia
 • zaplanowanie ram czasowych szkolenia

Zbieranie danych potrzebnych do analizy może przebiegać z pomocą ankiet, kwestionariuszy lub wywiadów z odbiorcami końcowymi czy też osobami odpowiedzialnymi za organizację szkolenie.

W fazie projektu ustalane są warunki szkolenia oraz dobierane odpowiednie środki. Na tym etapie na podstawie materiałów dobiera się treści, interakcje oraz poszczególne multimedia.
Kolejny etap to prace rozwojowe, które obejmują przygotowanie niezbędnych elementów szkolenia, w postaci tekstów, symulacji filmów, animacji, interakcji czy ciekawych gier.
Następnie na etapie implementacji kurs jest instalowany w tym środowisku, z którego będą korzystać poszczególni uczestnicy szkolenia. Końcowe uruchomienie zazwyczaj jest poprzedzone testami funkcjonalności. Od momentu dystrybucji zgromadzonych materiałów rozpoczyna się proces nauczania.

Ostatni etap szkolenia to ewaluacja na którą składa się ocenianie formy oraz treści przygotowanego szkolenia. Ewaluacji podlegają wszystkie wcześniejsze etapy tworzenia kursu, a zgromadzone wnioski i spostrzeżenia służą poprawieniu strony metodycznej oraz  technicznej szkolenia.

ZOBACZ OSTATNIE ARTYKUŁY

z tej strefy wiedzy

Project management (czyli zarządzanie projektami) to szereg czynności mających na celu zrealizowanie wszystkich związanych z danym projektem założeń. Zajmują się nim osoby wchodzące w skład specjalnych zespołów projektowych, a ich praca stanowi podstawę działalności wielu przedsiębiorstw.
AGILE to coraz popularniejsze w każdej większej (i mniejszej) firmie pojęcie związane z realizacją projektów biznesowych. Z pewnością każda osoba zatrudniona w takim miejscu choć raz się z nim spotkała.
Nawet zespół złożony z doskonale wykształconych i kompetentnych pracowników nie będzie w stanie sprawnie realizować swoich zadań, jeśli zabraknie w nim odpowiedniego kierownictwa. Zawsze niezbędna jest osoba nadzorująca wszystkie czynności wykonywane przez pracowników.
Aby proces produkcyjny w zakładzie przemysłowym mógł przebiegać sprawnie, potrzebna jest przynajmniej jedna kompetentna osoba kontrolująca prawidłowe wykonywanie wszystkich prac. Zadanie to spoczywa na barkach mistrza zakładu produkcyjnego.
Profesjonalny zakład przemysłowy przypomina żywy organizm. Cały proces produkcji składa się z wielu etapów, które z kolei powiązane są z konkretnymi częściami zakładu oraz maszynami. Jeśli na którymkolwiek z tym etapów pojawią się opóźnienia lub błędy, zawsze ucierpi na tym cały proces.

strefy wiedzy

WikiGamma
WikiGamma

Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy.

Gamma Q&A
Gamma Q&A

Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR.

Artykuły eksperckie
Artykuły eksperckie

Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi.

Video
Video

WikiGamma w formacie video.

Recenzje książek
Recenzje, Stanowiska pracy

Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów.

Artykuły
Artykuły, Artykuły cd., Prawo

Standardowe informacje z obszaru szkoleń.

Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

Telefon
Zadzwoń do nas:

tel.:505 273 550,

Miejsce

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Mapa
Znajdź nas na mapie

Zobacz mapę

lub użyj formularza
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.