Jakie są sposoby na badanie efektywności szkoleń?

Badanie potrzeb szkoleniowych jest nieodłącznym elementem systematycznego modelu szkolenia, czyli takiego który z założenia zapewnia efekt sprzężenia zwrotnego między analizą poszczególnych potrzeb szkoleniowych, planem szkolenia, programem szkolenia, jego realizacją a także oceną efektów i uzyskanych wyników. Co to jest ewaluacja szkolenia?

zdjęcie - (the_title())

 
Jakie są sposoby na badanie efektywności szkoleń?

Badanie potrzeb szkoleniowych jest nieodłącznym elementem systematycznego modelu szkolenia, czyli takiego który z założenia zapewnia efekt sprzężenia zwrotnego między analizą poszczególnych potrzeb szkoleniowych, planem szkolenia, programem szkolenia, jego realizacją a także oceną efektów i uzyskanych wyników. Co to jest ewaluacja szkolenia?

Badanie potrzeb szkoleniowych odbywa się na trzech poziomach, wśród których można wymienić:

 • stanowiska pracy – w tym przypadku badanie efektywności szkoleń skupia się przede wszystkim na dogłębnym badaniu identyfikacji wiedzy, umiejętności i zachowań i ma określić jakie umiejętności powinien nabyć uczestnik szkolenia, aby wykonywał swą pracę jeszcze bardziej efektywnie.
 • indywidualnym - warunkiem dokonania takiej analizy osobowej jest skupienie się na pojedynczym pracowniku, bowiem zczegółowo określone wymagania kompetencyjne pozwalają na cenę poziomu kompetencji pracownika.
 • organizacji jako całości - otóż dokonując indywidualną analizę indywidualną i analizę na poziomie stanowiska pracy, firma zawsze uzyskuje informację zwrotną nie tylko na emat poziomu kompetencji poszczególnych pracowników, lecz także ogólnego poziomu kompetencji w danej organizacji. Działania takie pozwalają na badanie potrzeb szkoleniowych na poziomie całej organizacji, opartej na analizie luki szkoleniowej. Ponadto powiązanie modelu kompetencji ze strategią firmy pozwala na odzwierciedlenie tego poziomu w poszczególnych planach szkoleniowych.

Badanie potrzeb szkoleniowych ma na celu:

 • podjęcie decyzji, kiedy oraz jakie szkolenie należy przeprowadzić
 • poznanie oraz dostosowanie szkoleń do oczekiwań organizacji
 • zapoznanie się z motywacją, postaw, umiejętności oraz zachowań uczestników
 • skuteczne wykorzystane czasu szkolenia
 • łatwiejsze skonkretyzowanie poszczególnyc celów oraz oczekiwań zgłaszanych przez zleceniodawcę
 • zmotywowanie przyszłych uczestników szkolenia do aktywnego udziału w szkoleniu
 • stworzenie solidnych podstaw do badania efektywności i skuteczności szkolenia

Co to jest ewaluacja szkolenia

Ewaluacja szkolenia jest procesem mierzenia zmian, jakie zaszły od początku procesu szkolenia aż do jego skutecznego zastosowania w danym miejscu pracy.
Ewaluacja szkolenia dotyczy znacznie szerszego wpływu szkolenia na uczestników i organizację niż walidacja, która koncentruje się tylko na efektywności samych zajęć.
Ewaluacja szkolenia mówi o tym, że szkolenie powinno być przyjemne oraz pragmatyczne. Powinno ono dawać dużo narzędzi oraz inspiracji do zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce.

Ankieta ewaluacyjna szkolenia

Ankieta ewaluacyjna szkolenia jest istotnym elementem edukacji zawodowej pracownika, bowiem pozwala ona na kontrolę jakości szkolenia.
Regularnie przeprowadza ankieta ewaluacyjna szkolenia pozwala usprawniać proces szkolenia oraz eliminować ewentualne problemy.
Zazwyczaj ankieta ewaluacyjna szkoleniajest bardzo łatwa w wypełnieniu, dlatego też wszyscy uczestnicy chętnie ją wypełnią.
Świetną metodą uzyskania informacji na temat przebiegu i efektów szkolenia są ankiety online. Otrzymując taką informację dotyczącą przeprowadzonego szkolenia można dowiedzieć się co należy poprawić w przyszłości. Weryfikując tę istotną wiedzę firma szkoleniowa może sprawdzić skuteczność przekazywania wiedzy, a w razie potrzeby usprawnić ten proces w przyszłości.

Ewaluacja szkolenie dla poszczególnych grup pracowniczych

Celem ewaluacja szkolenie jest nabycie przez poszczególnych uczestników wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do monitorowania efektywności działań rozwojowych w firmie.

Ewaluacja szkolenie skierowane jest przede wszystkim do:

 • pracowników działów szkoleń
 • pracowników działów personalnych
 • osób odpowiedzialnych za koordynację oraz ocenę szkoleń w danej organizacji
 • pracowników, którzy w codziennej pracy badają lub zamierzają badać efekty prowadzonych w firmach działań rozwojowych

Ewaluacja szkolenie jest znakomitą okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy przedstawicielami wielu wiodących polskich oraz międzynarodowych organizacji.
Po ukończeniu takiego szkolenia poszczególni uczestnicy potrafią procesowo pracować z organizacjami oraz znają dogłębnie metodykę mierzenia efektywności działań rozwojowych. Ponadto potrafią monitorować zmiany zachodzące wewnątrz organizacji czy też na bazie uzyskiwanych wyników projektować kolejne działania rozwojowe.

Ewaluacja szkolenie jest prowadzone metodą warsztatową z dużym zaangażowaniem uczestników szkolenia oraz wykorzystaniem case study.

Czy badanie efektywności szkoleń jest potrzebne?

Co prawda badanie efektywności szkoleń nie jest prostą sprawą, niemniej korzyści z niej wynikające w pełni rekompensują wszystkie niedogodności. Patrząc z punktu widzenia uczestników, najwyższa wartością ewaluacji szkoleń jest jej cel nadrzędny, w postaci usprawniania narzędzi rozwojowych oraz podnoszenia skuteczności procesów szkoleniowych w organizacjach.

ZOBACZ OSTATNIE ARTYKUŁY

z tej strefy wiedzy

Project management (czyli zarządzanie projektami) to szereg czynności mających na celu zrealizowanie wszystkich związanych z danym projektem założeń. Zajmują się nim osoby wchodzące w skład specjalnych zespołów projektowych, a ich praca stanowi podstawę działalności wielu przedsiębiorstw.
AGILE to coraz popularniejsze w każdej większej (i mniejszej) firmie pojęcie związane z realizacją projektów biznesowych. Z pewnością każda osoba zatrudniona w takim miejscu choć raz się z nim spotkała.
Nawet zespół złożony z doskonale wykształconych i kompetentnych pracowników nie będzie w stanie sprawnie realizować swoich zadań, jeśli zabraknie w nim odpowiedniego kierownictwa. Zawsze niezbędna jest osoba nadzorująca wszystkie czynności wykonywane przez pracowników.
Aby proces produkcyjny w zakładzie przemysłowym mógł przebiegać sprawnie, potrzebna jest przynajmniej jedna kompetentna osoba kontrolująca prawidłowe wykonywanie wszystkich prac. Zadanie to spoczywa na barkach mistrza zakładu produkcyjnego.
Profesjonalny zakład przemysłowy przypomina żywy organizm. Cały proces produkcji składa się z wielu etapów, które z kolei powiązane są z konkretnymi częściami zakładu oraz maszynami. Jeśli na którymkolwiek z tym etapów pojawią się opóźnienia lub błędy, zawsze ucierpi na tym cały proces.

strefy wiedzy

WikiGamma
WikiGamma

Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy.

Gamma Q&A
Gamma Q&A

Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR.

Artykuły eksperckie
Artykuły eksperckie

Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi.

Video
Video

WikiGamma w formacie video.

Recenzje książek
Recenzje, Stanowiska pracy

Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów.

Artykuły
Artykuły, Artykuły cd., Prawo

Standardowe informacje z obszaru szkoleń.

ZOBACZ NAJBLIŻSZE SZKOLENIA

powiązane z tematem artykułu

Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

Telefon
Zadzwoń do nas:

tel.:505 273 550,

Miejsce

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Mapa
Znajdź nas na mapie

Zobacz mapę

lub użyj formularza
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.