Jakie wyróżniamy style przywództwa?

Nauki o zarządzaniu, szczególnie w kontekście zarządzania zasobami ludzkimi oraz w socjologicznym ujęciu badania wpływu jednostki i figury lidera na daną grupę społeczną są od lat kluczowymi zagadnieniami.

Gamma - Jakie wyróżniamy style przywództwa?

 
Jakie wyróżniamy style przywództwa?

Nauki o zarządzaniu, szczególnie w kontekście zarządzania zasobami ludzkimi oraz w socjologicznym ujęciu badania wpływu jednostki i figury lidera na daną grupę społeczną są od lat kluczowymi zagadnieniami. I nie chodzi tu jedynie o teoretyczny wymiar badania tych zagadnień, ale także możliwość wykorzystanie zgromadzonej wiedzy w wymiarze praktycznym, na co dzień na gruncie funkcjonowania firm i organizacji.
Efektywnie zarządzanie zespołem to obecnie hasło kluczowe w każdej organizacji, która chce osiągnąć sukces, zarówno wizerunkowy, jak i komercyjny – także w wymiarze finansowym. To właśnie dlatego kluczowi gracze w świecie biznesowym dbają o to, aby kadra zarządzająca w ich organizacjach była odpowiednio przeszkolona i przygotowana do efektywnego zarządzania ludźmi.

Jednak ważnym aspektem są także naturalne i wrodzone predyspozycje przywódcze, w oparciu o które dana osoba w instynktowny i naturalny sposób reprezentuje dany rodzaj zarządzania. Tak zwane style przywódcze różnią się między sobą. Wyróżniamy ich kilka, każdy z nich posiada swoje wady i zalety. Preferowane style przywódcze ewoluowały na przestrzeni lat, w obecnych czasach preferowane podejście opierają się na szacunku dla pracownika, współpracy z nim w celu maksymalnego wykorzystanie jego talentów, umiejętności i predyspozycji, dzięki czemu pracodawca i dana firma zyskują nie tylko wizerunkowo, ale również biznesowo maksymalnie korzystając ze zgromadzonych w swoich zespołach zasobów ludzkich.

Przywództwo biznesowe może odbywać się w oparciu o różne modele. Jednak zawsze powinno mieć na uwadze dwa aspekty: po pierwsze działanie na rzecz organizacji, po drugie dobro pracowników i efektywne, ale równocześnie zrównoważone wykorzystanie zasobów ludzkich.
Modnym trendem ostatnio stało się przyjmowanie modelu przywództwa transakcyjnego. Wszystko przez liczne zalety przywództwa transakcyjnego. Jest to model zarządzania zespołem czy też organizacja w oparciu o transakcje.

Lider zespołu stara się wzmacniając motywację pracowników poprzez proces transakcji. W praktyce oznacza to, ze pracownikom oferuje się nagrody za wykonanie zadania czy tez realizacje postawionych przed nimi celów. Nagrodą może być podwyżka, premia czy też awans. Ten rodzaj zarządzani opiera się na relacjach międzypersonalnych między liderem i pracownikami. Ze względu na to, ze kluczowa jest tu znajomość pracowników i wyczucie ze strony kierownika. Tylko w takiej sytuacji będzie on potrafił odpowiednio dobrać proponowane nagrody, tak aby były one atrakcyjne i satysfakcjonujące dla pracowników.

Dlatego jako uzupełnienie szkoleń dla kadry zarządzającej, warto zadbać o szkolenie z zakresu budowania zespołu. Zgrany zespół to nie tylko zasługa wzajemnych sympatii jego członków, ale także efekt umiejętnego działania, delegowania zadań i zarządzania grupą ludzi przez kierownika. Team building to obecnie modny trend. I nic dziwnego biorąc pod uwagę jakie korzyści dla organizacji potrafi przynieść. Członkowie zespołu też zapewne docenią starania włożone przez pracodawcę w celu zbudowania dobrych relacji i pozytywnej atmosfery pracy.

Ciekawostką i nową modą staje się powoli zatrudnianie, szczególnie w dużych organizacjach tribera. Triber to nowy zawód, cieszący się w ostatnich latach rosnącą popularnością, szczególnie w organizacjach o korporacyjnym charakterze. Sprawdza się w sytuacji rozproszonego charakteru organizacji i konieczności współpracy poszczególnych zespołów, często przebywających w innych lokalizacjach lub też licznych na tyle, że nie sposób aby ich członkowie znali się personalnie i mogli samodzielnie zorganizować swoją współpracę. Triber to pośrednik tych kontaktach czyli osoba oddelegowana do koordynacji i organizacji wykonanie konkretnego zadania czy też projektu, w którym udział biorą przedstawiciele różnych działów, zespołów czy też nawet oddziałów funkcjonujących w danej organizacji, Takie międzyzepsołowe grupy powoływane są dla realizacji danego projektu, a następnie rozwiązywane i przy kolejnych zadaniach powołuje się kolejny zespół zadaniowy. Wszystko w oparciu o predyspozycje i wiedzę poszczególnych osób.

ZOBACZ OSTATNIE ARTYKUŁY

z tej strefy wiedzy

Project management (czyli zarządzanie projektami) to szereg czynności mających na celu zrealizowanie wszystkich związanych z danym projektem założeń. Zajmują się nim osoby wchodzące w skład specjalnych zespołów projektowych, a ich praca stanowi podstawę działalności wielu przedsiębiorstw.
AGILE to coraz popularniejsze w każdej większej (i mniejszej) firmie pojęcie związane z realizacją projektów biznesowych. Z pewnością każda osoba zatrudniona w takim miejscu choć raz się z nim spotkała.
Nawet zespół złożony z doskonale wykształconych i kompetentnych pracowników nie będzie w stanie sprawnie realizować swoich zadań, jeśli zabraknie w nim odpowiedniego kierownictwa. Zawsze niezbędna jest osoba nadzorująca wszystkie czynności wykonywane przez pracowników.
Aby proces produkcyjny w zakładzie przemysłowym mógł przebiegać sprawnie, potrzebna jest przynajmniej jedna kompetentna osoba kontrolująca prawidłowe wykonywanie wszystkich prac. Zadanie to spoczywa na barkach mistrza zakładu produkcyjnego.
Profesjonalny zakład przemysłowy przypomina żywy organizm. Cały proces produkcji składa się z wielu etapów, które z kolei powiązane są z konkretnymi częściami zakładu oraz maszynami. Jeśli na którymkolwiek z tym etapów pojawią się opóźnienia lub błędy, zawsze ucierpi na tym cały proces.

strefy wiedzy

WikiGamma
WikiGamma

Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy.

Gamma Q&A
Gamma Q&A

Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR.

Artykuły eksperckie
Artykuły eksperckie

Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi.

Video
Video

WikiGamma w formacie video.

Recenzje książek
Recenzje, Stanowiska pracy

Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów.

Artykuły
Artykuły, Artykuły cd., Prawo

Standardowe informacje z obszaru szkoleń.

Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

Telefon
Zadzwoń do nas:

tel.:505 273 550,

Miejsce

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Mapa
Znajdź nas na mapie

Zobacz mapę

lub użyj formularza
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.