Mobbing – zmora współczesnych zakładów pracy?

Zgodnie z zapisem artykułu 94 ustawy Kodeks Pracy na pracodawcę został nałożony obowiązek wykrywania, przeciwdziałania i zwalczania zjawiska mobbingu w swoim przedsiębiorstwie. Jeżeli pracodawca nie tworzy warunków sprzyjających szybkiemu wykrywaniu i zwalczaniu mobbingu i jeżeli nie zapobiega występowaniu tego zjawiska naraża się na wysokie kary z tytułu niedopełnienia obowiązków ustawowych.

   
  Zgodnie z zapisem artykułu 94 ustawy Kodeks Pracy na pracodawcę został nałożony obowiązek wykrywania, przeciwdziałania i zwalczania zjawiska mobbingu w swoim przedsiębiorstwie. Jeżeli pracodawca nie tworzy warunków sprzyjających szybkiemu wykrywaniu i zwalczaniu mobbingu i jeżeli nie zapobiega występowaniu tego zjawiska naraża się na wysokie kary z tytułu niedopełnienia obowiązków ustawowych.

  Aby pracodawca wiedział jak dokładnie powinien się zachowywać, by spełnić wymagania stawiane przed nim w zapisach ustawy Kodeks Pracy może wybrać się na stosowne szkolenie. Szkolenie mobbing – przeciwdziałanie i zwalczanie uświadomi wszystkim jego uczestnikom konieczność wykrywania, zapobiegania, przeciwdziałania, zwalczania i eliminacji skutków zjawiska mobbingu w miejscu pracy zgodnie z zapisami ustawy z 2004 roku. Uczestnicy zostaną zapoznani również z formami mobbingu i kolejnymi etapami jego przebiegu.
   
  Wszystkim partycypującym w szkoleniu zostanie również uświadomiona odpowiedzialność prawna wynikająca z zaniechania przeciwdziałania mobbingowi oraz wpływ tego zjawiska na efektywność pracy zespołu i efektywność całego podmiotu gospodarczego działającego na rynku, w którym zjawisko takie występuje. W końcu, trenerzy i nauczyciele podadzą efektywne metody wykrywania, zapobiegania, przeciwdziałania, zwalczania i naprawy skutków procesów mobbingu w miejscu pracy. Wszystko to w dbałości zarówno o komfort pracodawców, jak i o komfort pracowników. Dobra atmosfera w miejscu pracy sprzyja zwiększeniu efektywności działań zatrudnionych pracowników, co z kolei przekłada się na lepsze wyniki finansowe firmy. Dlatego też o lepszą atmosferę w pracy warto dbać – nie tylko od święta.

  Warsztaty realizowane są w ciągu jednego dnia roboczego w sesji ośmiogodzinnej z przerwami – kawową i obiadową. Opisywane szkolenie mobbing przeznaczone jest przede wszystkim dla pracodawców, kierowników oraz dyrektorów, ale także pracowników i kierowników działów personalnych, zarządzających zasobami ludzkimi oraz dla psychologów i wszystkich tych, którzy chcieliby poszerzyć swoją wiedzę w zakresie działań związanych z przeciwdziałaniem zjawisku mobbingu w miejscu pracy.

  ZOBACZ OSTATNIE ARTYKUŁY

  z tej strefy wiedzy

  Project management (czyli zarządzanie projektami) to szereg czynności mających na celu zrealizowanie wszystkich związanych z danym projektem założeń. Zajmują się nim osoby wchodzące w skład specjalnych zespołów projektowych, a ich praca stanowi podstawę działalności wielu przedsiębiorstw.
  AGILE to coraz popularniejsze w każdej większej (i mniejszej) firmie pojęcie związane z realizacją projektów biznesowych. Z pewnością każda osoba zatrudniona w takim miejscu choć raz się z nim spotkała.
  Nawet zespół złożony z doskonale wykształconych i kompetentnych pracowników nie będzie w stanie sprawnie realizować swoich zadań, jeśli zabraknie w nim odpowiedniego kierownictwa. Zawsze niezbędna jest osoba nadzorująca wszystkie czynności wykonywane przez pracowników.
  Aby proces produkcyjny w zakładzie przemysłowym mógł przebiegać sprawnie, potrzebna jest przynajmniej jedna kompetentna osoba kontrolująca prawidłowe wykonywanie wszystkich prac. Zadanie to spoczywa na barkach mistrza zakładu produkcyjnego.
  Profesjonalny zakład przemysłowy przypomina żywy organizm. Cały proces produkcji składa się z wielu etapów, które z kolei powiązane są z konkretnymi częściami zakładu oraz maszynami. Jeśli na którymkolwiek z tym etapów pojawią się opóźnienia lub błędy, zawsze ucierpi na tym cały proces.

  strefy wiedzy

  WikiGamma
  WikiGamma

  Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy.

  Gamma Q&A
  Gamma Q&A

  Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR.

  Artykuły eksperckie
  Artykuły eksperckie

  Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi.

  Video
  Video

  WikiGamma w formacie video.

  Recenzje książek
  Recenzje, Stanowiska pracy

  Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów.

  Artykuły
  Artykuły, Artykuły cd., Prawo

  Standardowe informacje z obszaru szkoleń.

  Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

  Telefon
  Zadzwoń do nas:

  tel.:505 273 550,

  Miejsce

  ul. Farysa 64
  01-971 Warszawa

  Mapa
  Znajdź nas na mapie

  Zobacz mapę

  lub użyj formularza
  kontakt

  ul. Farysa 64
  01-971 Warszawa
  NIP: 113-26-90-108

  firma szkoleniowa

  Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
  © Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
  Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.