Przykłady komunikacji niewerbalnej

Celem każdej firmy jest osiągnięcie sukcesu. Najwięcej firm dąży zaś do osiągnięcia sukcesu sprzedażowego. Za sukces sprzedażowy odpowiedzialnych jest wiele rozmaitych czynników. Niektóre z nich są ze sobą powiązane, inne nie. Na niektóre mamy wpływ, a na inne niestety nie.

zdjęcie - (the_title())

 
Przykłady komunikacji niewerbalnej

Celem każdej firmy jest osiągnięcie sukcesu. Najwięcej firm dąży zaś do osiągnięcia sukcesu sprzedażowego. Za sukces sprzedażowy odpowiedzialnych jest wiele rozmaitych czynników. Niektóre z nich są ze sobą powiązane, inne nie. Na niektóre mamy wpływ, a na inne niestety nie.

Wśród tych zaś na które mamy wpływ, można wyróżnić czynniki, na którymi mamy znaczną kontrolę oraz takie, na które nasz wpływ jest znikomy. Oczywiście w znaczącej mierze będziemy mieli wpływ na dobór odpowiedniej kadry pracowniczej. Doświadczony i wykwalifikowany pracownik w znaczącej mierze przyczynia się bowiem do sukcesu firmy, w której jest zatrudniony. Wśród czynników, na które nie mamy wpływu można zaś wyróżnić chociażby czynniki pogodowe.

Niekorzystne czynniki atmosferyczne mogą bowiem spowodować w wielu firmach opóźnienie produkcji. Czynnikiem na który pracodawca ma zaś częściowy wpływ jest chociażby atmosfera w miejscu pracy. Atmosfera w miejscu pracy w znaczącej mierze wpływa na efekty pracy. Im lepsze relacje między pracownikami, tym większa szansa na sukces osiągnięty wspólnymi siłami. Jak powszechnie wiadomo, im bardziej liberalny pracodawca, tym atmosfera w pracy jest luźniejsza.

Surowy i wymagający pracodawca może bowiem wzbudzać lęk u pracowników i sprzyjać powstawaniu konfliktów. Pracodawca rzadko kiedy ma jednak wpływ na zachowanie pracowników względem siebie. Może jednak pomóc pracownikom w tym, aby zasady komunikacji interpersonalnej nie miały dla nich tajemnic. Właściwa komunikacja w firmie jest bowiem nie do przecenienia. Wszelkie konflikty między współpracownikami upośledzają bowiem realizację zadań.

Kontakt interpersonalny powinien być oparty na zasadach wzajemnego szacunku i przywiązania. Nie da się również ukryć, ze w kontaktach między pracownikami nie powinno zabraknąć życzliwości oraz empatii. Polecenia służbowe powinny być zaś przekazywane w sposób zrozumiały i klarowny. Jak jednak powszechnie wiadomo, mowa nie jest jedynym narzędziem komunikacji. Niebagatelną rolę w kontaktach interpersonalnych ogrywa bowiem mowa niewerbalna. Na pozór drobne gesty mogą mieć kolosalne znaczenie.

Bardzo ważne jest to, aby mowa ciała współgrała z tym co mówi nasz język. Jeżeli bowiem zachodzą sprzeczności między komunikacją werbalną a niewerbalną, osoba odpowiedzialna za komunikat, może być posądzona o kłamstwo. Jeśli kierownik podczas rozmowy z podwładnymi będzie miał zaciśnięte usta oraz ściągnięte brwi, a ton jego głosu będzie zdradzał zniecierpliwienie, trudno będzie uwierzyć w jego dobre intencje, nawet jeśli będzie mówił o tym, jak bardzo zależy mu na zbudowaniu pozytywnych więzi z podwładnymi. Znaki niewerbalne są bowiem odbierane przez nas dużo silniej niż znaki werbalne, choć sami często nie zdajemy sobie z tego sprawy.

Jeżeli kierownik będzie upominał podwładnego za niedopatrzenie, ale będzie unikał kontaktu wzrokowego, a jego głos będzie cichy i niewyraźny, pracownik może nie przejąć się reprymendą, nawet jeśli treść przekazu werbalnego będzie wyrażała krytykę. Dlatego aby pracownicy nauczyli się dostosowywać mowę ciała do mowy werbalnej, warto organizować regularne i systematyczne szkolenia z firmą szkoleniową. Szkolenie może nosić na przykład nazwę: znaki niewerbalne. Znajomość gestów, które wyrażają poszczególne emocje ułatwi współpracownikom wzajemny kontakt i pomoże uniknąć szczególnie niebezpiecznych konfliktów, jakimi z pewnością są konflikty na linii podwładny- przełożony.

Podsumowując wyżej zebrane rozważania, z łatwością można dojść do wniosku, że za sukces firmy odpowiada wiele czynników. Nie wszystkie są zależne od pracodawcy. Z całą jednak pewnością pracodawca może pomóc pracownikom w budowaniu pozytywnych więzi, co przełoży się na skuteczniejszą realizację firmowych zadań. Komunikacja niewerbalna to bardzo ważny, choć często niedoceniany element komunikacji między pracownikami. Aby pracownicy nauczyli się dostrzegać rolę znaków niewerbalnych, dobrze jest organizować cykliczne szkolenia, dzięki którym pracownicy zrozumieją jak ważna jest komunikacja pozasłowna. Często bowiem komunikacja niewerbalna odgrywa większą rolę w kontakcie niż zachowania werbalne.

ZOBACZ OSTATNIE ARTYKUŁY

z tej strefy wiedzy

Project management (czyli zarządzanie projektami) to szereg czynności mających na celu zrealizowanie wszystkich związanych z danym projektem założeń. Zajmują się nim osoby wchodzące w skład specjalnych zespołów projektowych, a ich praca stanowi podstawę działalności wielu przedsiębiorstw.
AGILE to coraz popularniejsze w każdej większej (i mniejszej) firmie pojęcie związane z realizacją projektów biznesowych. Z pewnością każda osoba zatrudniona w takim miejscu choć raz się z nim spotkała.
Nawet zespół złożony z doskonale wykształconych i kompetentnych pracowników nie będzie w stanie sprawnie realizować swoich zadań, jeśli zabraknie w nim odpowiedniego kierownictwa. Zawsze niezbędna jest osoba nadzorująca wszystkie czynności wykonywane przez pracowników.
Aby proces produkcyjny w zakładzie przemysłowym mógł przebiegać sprawnie, potrzebna jest przynajmniej jedna kompetentna osoba kontrolująca prawidłowe wykonywanie wszystkich prac. Zadanie to spoczywa na barkach mistrza zakładu produkcyjnego.
Profesjonalny zakład przemysłowy przypomina żywy organizm. Cały proces produkcji składa się z wielu etapów, które z kolei powiązane są z konkretnymi częściami zakładu oraz maszynami. Jeśli na którymkolwiek z tym etapów pojawią się opóźnienia lub błędy, zawsze ucierpi na tym cały proces.

strefy wiedzy

WikiGamma
WikiGamma

Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy.

Gamma Q&A
Gamma Q&A

Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR.

Artykuły eksperckie
Artykuły eksperckie

Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi.

Video
Video

WikiGamma w formacie video.

Recenzje książek
Recenzje, Stanowiska pracy

Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów.

Artykuły
Artykuły, Artykuły cd., Prawo

Standardowe informacje z obszaru szkoleń.

ZOBACZ NAJBLIŻSZE SZKOLENIA

powiązane z tematem artykułu

Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

Telefon
Zadzwoń do nas:

tel.:505 273 550,

Miejsce

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Mapa
Znajdź nas na mapie

Zobacz mapę

lub użyj formularza
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.