Rodzaje charakteru

W zarządzaniu zasobami ludzkimi wśród najważniejszych elementów jest osobowość tych osób. Każdy z nas jest jednostką indywidualną. Każdy posiada swoje własne cechy osobowości, swoje doświadczenia życiowe, przeżycia i reakcje na nie. Każdy posiada także inny styl zachowywania się, inny rodzaj charaktery i temperamentu, jak i w zupełnie inny sposób zachowuje się w obliczu różnych sytuacji życiowych.

zdjęcie - (the_title())

 
Rodzaje charakteru

W zarządzaniu zasobami ludzkimi wśród najważniejszych elementów jest osobowość tych osób. Każdy z nas jest jednostką indywidualną. Każdy posiada swoje własne cechy osobowości, swoje doświadczenia życiowe, przeżycia i reakcje na nie. Każdy posiada także inny styl zachowywania się, inny rodzaj charaktery i temperamentu, jak i w zupełnie inny sposób zachowuje się w obliczu różnych sytuacji życiowych. Świadomość tego jest niezbędna, by kompetentnie i efektywne zarządzać personelem w firmie. Właśnie z tego powodu powstały narzędzia extended disc, które umożliwiają określenie cech osobowościowych pracowników.

Zgodnie z założeniem tych narzędzi, pracowników można podzielić na 4 typy osobowości. Są to główne typy charakteru, które można dość łatwo określić, a względem których należy podejmować konkretne działania. Diagnozowaniu pod względem typu charakteru można poddać konkretnego pracownika, ale również cały zespół pracowników. Dzięki diagnozie można wskazać określone kompetencje pracowników, świadomie budować zespół, rozwijać kluczowe talenty wśród pracowników i świadomie je wykorzystywać, jak i odpowiedzialnie podejmować istotne decyzje. Ponadto, można zapobiegać konfliktom czy migracji pracowników. Każdy manager czy lider zespołu powinien jak najlepiej poznać zespół i poszczególnych pracowników w zespole. Wówczas będzie mógł najlepiej przydzielać zadania i mieć pewność, że pracownicy doskonale się z nich wywiążą.

W każdej firmie managerowie czy dyrektorzy powinni doskonale znać kompetencje i potencjał pracowników. Warto także dowiedzieć się, w jakich obszarach dany pracownik sprawdzi się najlepiej i jakie jego umiejętności warto rozwijać. Dzięki temu lider może świadomie i kompetentnie powierzać zadania pracownikom mając pewność, że pracownik doskonale poradzi sobie z ich realizacją, da pracownikowi satysfakcję i przyniesie korzyści dla całego przedsiębiorstwa. Takie przydzielanie zadań może okazać się kluczowe dla odniesienia sukcesu przez całe przedsiębiorstwo, zapewni jego rozwój i prawidłowe funkcjonowanie. Świadome i efektywne wykorzystywanie mocnych stron wszystkich pracowników to najlepszy sposób, by zapewnić przedsiębiorstwu sukces, a przy tym podarować wszystkim pracownikom wiele satysfakcji i pewności, że znajdują się na właściwym miejscu. Dzięki temu uda się zapobiec odejściu z pracy, zwłaszcza tych najlepszych pracowników.

Narzędzia extended disc pozwalają ponadto na budowanie zaangażowania wszystkich pracowników. Jeśli umiejętnie przeprowadzimy analizy zespołowe i indywidualne będziemy mogli zapewnić pracownikom zarówno zadania, którym są w stanie sprostać, jak i te, które dadzą im wiele satysfakcji. Jednocześnie, wiedząc jakie są mocne i słabe strony będzie można unikać przydzielania zadań, które mogą okazać się zbyt trudne dla danej osoby, jak i rozwijać te szczególnie przydatne dla przedsiębiorstwa cechy osobowości pracownika. Przeprowadzając profesjonalny test na typy osobowości w zespole, będzie można odpowiednio tworzyć i zarządzać całym zespołem pracowników, a przy tym mieć absolutną pewność, że współpraca w grupie będzie odbywała się na równych zasadach, a każdy odnajdzie w zespole swoje miejsce. To bez wątpienia buduje zaangażowanie w pracę wśród pracowników, daje im ogromne poczucie przynależności do przedsiębiorstwa i satysfakcję. Pracownicy nie będą chcieli odchodzić z firmy jeśli będą mieli pewność, że są jej ważną częścią.

Warto wykorzystywać narzędzia, jakie daje extended disc i robić to w sposób świadomy i umiejętny. Dzięki temu skorzysta nie tylko osoba zarządzająca grupą pracowników, ale również sami pracownicy, jak i całe przedsiębiorstwo. Świadomość tego, jakie typy charakteru mamy w zespole i jak nimi zarządzać sprawia, że to zarządzanie talentami i umiejętnościami pracowników jest bardzo precyzyjne i skuteczne. To zaś zapewni efektywne wywiązywanie się ze wszystkich obowiązków i rozwiąże wiele potencjalnych problemów, które mogłyby zaistnieć w przypadku niewłaściwego przydzielania obowiązków. Z tego też powodu, każdy pracodawca i manager powinien doskonale radzić sobie z oceną typów osobowości pracowników i wiedzieć, jak wykorzystać ich mocne strony.

ZOBACZ OSTATNIE ARTYKUŁY

z tej strefy wiedzy

Project management (czyli zarządzanie projektami) to szereg czynności mających na celu zrealizowanie wszystkich związanych z danym projektem założeń. Zajmują się nim osoby wchodzące w skład specjalnych zespołów projektowych, a ich praca stanowi podstawę działalności wielu przedsiębiorstw.
AGILE to coraz popularniejsze w każdej większej (i mniejszej) firmie pojęcie związane z realizacją projektów biznesowych. Z pewnością każda osoba zatrudniona w takim miejscu choć raz się z nim spotkała.
Nawet zespół złożony z doskonale wykształconych i kompetentnych pracowników nie będzie w stanie sprawnie realizować swoich zadań, jeśli zabraknie w nim odpowiedniego kierownictwa. Zawsze niezbędna jest osoba nadzorująca wszystkie czynności wykonywane przez pracowników.
Aby proces produkcyjny w zakładzie przemysłowym mógł przebiegać sprawnie, potrzebna jest przynajmniej jedna kompetentna osoba kontrolująca prawidłowe wykonywanie wszystkich prac. Zadanie to spoczywa na barkach mistrza zakładu produkcyjnego.
Profesjonalny zakład przemysłowy przypomina żywy organizm. Cały proces produkcji składa się z wielu etapów, które z kolei powiązane są z konkretnymi częściami zakładu oraz maszynami. Jeśli na którymkolwiek z tym etapów pojawią się opóźnienia lub błędy, zawsze ucierpi na tym cały proces.

strefy wiedzy

WikiGamma
WikiGamma

Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy.

Gamma Q&A
Gamma Q&A

Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR.

Artykuły eksperckie
Artykuły eksperckie

Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi.

Video
Video

WikiGamma w formacie video.

Recenzje książek
Recenzje, Stanowiska pracy

Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów.

Artykuły
Artykuły, Artykuły cd., Prawo

Standardowe informacje z obszaru szkoleń.

ZOBACZ NAJBLIŻSZE SZKOLENIA

powiązane z tematem artykułu

Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

Telefon
Zadzwoń do nas:

tel.:505 273 550,

Miejsce

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Mapa
Znajdź nas na mapie

Zobacz mapę

lub użyj formularza
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.