Słuchanie empatyczne – co to jest i dlaczego jest takie ważne?

Komunikacja między ludźmi, to zjawisko które obecne jest niemal w każdej sferze życia. Wydaje się wręcz niemożliwe, aby znaleźć osobę, która potrafiłaby poprawnie funkcjonować w społeczeństwie bez komunikacji z innymi. Rozmowa, wzajemne przekazywanie sobie informacji następuje w domu, w sklepie, urzędzie czy też w środowisku pracy. Warto zdać sobie sprawę z tego, że od sprawnej komunikacji bardzo wiele zależy.

Gamma - Słuchanie empatyczne - co to jest i dlaczego jest takie ważne?

 
Słuchanie empatyczne - co to jest i dlaczego jest takie ważne?

Komunikacja między ludźmi, to zjawisko które obecne jest niemal w każdej sferze życia. Wydaje się wręcz niemożliwe, aby znaleźć osobę, która potrafiłaby poprawnie funkcjonować w społeczeństwie bez komunikacji z innymi. Rozmowa, wzajemne przekazywanie sobie informacji następuje w domu, w sklepie, urzędzie czy też w środowisku pracy. Warto zdać sobie sprawę z tego, że od sprawnej komunikacji bardzo wiele zależy. Jak duże znaczenie w biznesie ma efektywna komunikacja może świadczyć chociażby to, że jeżeli w niewłaściwy sposób zostaną przekazane zespołowi podstawowe informacje o prowadzonym projekcie, to wówczas szanse na jego skuteczną realizację spadają niemal do zera. Komunikacja między ludźmi zakłada istnienie przynajmniej dwóch osób, z których jedna jest nadawcą, a druga odbiorcą komunikatu. Dla poprawności procesu komunikacji niezwykle istotne jest to, aby zarówno w sposób precyzyjny przekazywać komunikat, jak i nastawić się na aktywne słuchanie, po to by go dobrze zrozumieć. Oczywiście, sam komunikat powinien mieć także właściwą formę, odpowiednio dopasowaną do możliwości percepcyjnych odbiorcy. Jeżeli któraś ze wskazanych części składowych procesu komunikacji zawiedzie, wówczas komunikat może zostać odebrany niezgodnie z intencjami nadawcy, a to najkrótsza droga do poważnych konfliktów wewnątrz firmy.

Aktywne słuchanie - czyli jak słuchać by usłyszeć

Większość osób, gdy zastanawia się nad poprawnością procesu komunikacyjnego kładzie nacisk głównie na zachowanie nadawcy jak i kształt samego komunikatu. Koncentrują się na tym, aby stworzyć komunikat prosty w przekazie oraz by zadbać o jego właściwy przekaz, zapominając tym samym jak ważną rolę odgrywa również druga strona, a mianowicie odbiorca komunikatu, czyli słuchacz. Komunikacja interpersonalna w pracy będzie w pełni efektywna tylko wówczas, gdy pracownicy zaczną się wzajemnie słuchać w sposób aktywny. Co to jest aktywne słuchanie? Można określić jako pełne zaangażowanie w rozmowę, nastawienie na pogłębienie problemu i próbę zrozumienia intencji osoby nadającej komunikat. Jest to zupełne przeciwieństwo słuchania biernego, do którego skłonność ma wiele osób.

Jakie są techniki aktywnego słuchania?

O tym, że podczas komunikacji interpersonalnej słuchacz pozostaje aktywny świadczyć będzie przekaz dwojakiego rodzaju. Chodzi mianowicie zarówno o język ciała (przekaz niewerbalny) jak i o przekaz werbalny. Wśród technik aktywnego słuchania wyróżnić można na przykład zadawanie pytań, które służy zarówno utwierdzaniu mówcy w tym, że jego przekaz jest przyjmowany, jak i ma na celu zgłębienie tematu. Dla urozmaicenia procesu komunikacyjnego warto pytania otwarte przeplatać pytaniami zamkniętymi. Kolejną z technik będzie odzwierciedlanie emocji poprzez używanie przez słuchacza stwierdzeń chociażby w stylu "wydaje mi się, że jesteś zadowolona" czy "smucisz się gdy to mówisz". Istotne jest także to, aby utrzymywać kontakt wzrokowy z rozmówcą, a także zachowywać otwartą pozycję ciała, która będzie zachęcała nadawcę komunikatu do kontynuowania rozmowy. Niezmiernie ważną sprawą jest kontrolowanie emocji. Nagły wybuch złości może zniweczyć cały wysiłek włożony w proces komunikacji.

Komunikacja interpersonalna w pracy - wartościowe szkolenia

Komunikacja w prowadzona jest na kilku rozmaitych płaszczyznach (szef - pracownik, pracownik - pracownik) i na wszystkich tych poziomach powinna być przejrzysta, gdyż zapewni to wzrost efektywności pracowników i przyczyni się do zwiększenia zysków firmy. Kompetencje miękkie są na tyle istotne, że planując rozwój kariery warto im się bliżej przyjrzeć. Wśród nich komunikacja międzyludzka odgrywa kluczową rolę. Człowiek jest bowiem istotą, która ze swej natury została stworzona do życia w grupie społecznej. A wszędzie tam, gdzie jest grupa ludzi, a komunikacja zacznie szwankować, to prędzej czy później pojawią się konflikty. Oferta szkoleń z komunikacji interpersonalnej jest niezmiernie szeroka - można zdecydować się na udział w szkoleniu otwartym lub też można namówić kierownictwo firmy do tego, by zorganizowało szkolenie zamknięte przeznaczone dla wszystkich pracowników.

ZOBACZ OSTATNIE ARTYKUŁY

z tej strefy wiedzy

Project management (czyli zarządzanie projektami) to szereg czynności mających na celu zrealizowanie wszystkich związanych z danym projektem założeń. Zajmują się nim osoby wchodzące w skład specjalnych zespołów projektowych, a ich praca stanowi podstawę działalności wielu przedsiębiorstw.
AGILE to coraz popularniejsze w każdej większej (i mniejszej) firmie pojęcie związane z realizacją projektów biznesowych. Z pewnością każda osoba zatrudniona w takim miejscu choć raz się z nim spotkała.
Nawet zespół złożony z doskonale wykształconych i kompetentnych pracowników nie będzie w stanie sprawnie realizować swoich zadań, jeśli zabraknie w nim odpowiedniego kierownictwa. Zawsze niezbędna jest osoba nadzorująca wszystkie czynności wykonywane przez pracowników.
Aby proces produkcyjny w zakładzie przemysłowym mógł przebiegać sprawnie, potrzebna jest przynajmniej jedna kompetentna osoba kontrolująca prawidłowe wykonywanie wszystkich prac. Zadanie to spoczywa na barkach mistrza zakładu produkcyjnego.
Profesjonalny zakład przemysłowy przypomina żywy organizm. Cały proces produkcji składa się z wielu etapów, które z kolei powiązane są z konkretnymi częściami zakładu oraz maszynami. Jeśli na którymkolwiek z tym etapów pojawią się opóźnienia lub błędy, zawsze ucierpi na tym cały proces.

strefy wiedzy

WikiGamma
WikiGamma

Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy.

Gamma Q&A
Gamma Q&A

Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR.

Artykuły eksperckie
Artykuły eksperckie

Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi.

Video
Video

WikiGamma w formacie video.

Recenzje książek
Recenzje, Stanowiska pracy

Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów.

Artykuły
Artykuły, Artykuły cd., Prawo

Standardowe informacje z obszaru szkoleń.

Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

Telefon
Zadzwoń do nas:

tel.:505 273 550,

Miejsce

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Mapa
Znajdź nas na mapie

Zobacz mapę

lub użyj formularza
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.