Sposoby motywowania w pracy

Odpowiednia motywacja w pracy to klucza rzecz dla każdej firmy, która ma działać sprawnie i przynosić odpowiednie dochody. Przedsiębiorcy od całych dekad szukają sposobów na stworzenie dla swoich pracowników odpowiedniej atmosfery i zapewnienie im jak najlepszej motywacji do pracy.

zdjęcie - (the_title())

 
Sposoby motywowania w pracy

Odpowiednia motywacja w pracy to klucza rzecz dla każdej firmy, która ma działać sprawnie i przynosić odpowiednie dochody. Przedsiębiorcy od całych dekad szukają sposobów na stworzenie dla swoich pracowników odpowiedniej atmosfery i zapewnienie im jak najlepszej motywacji do pracy. Nie jest to wbrew pozorom proste. Problemem tym zajmuje się również współczesna psychologia. Bazując na jej doświadczeniach i pracy specjalistów jesteśmy w stanie wymienić czynniki, które sprzyjają budowaniu w miejscu pracy dobrej atmosfery i zgranego zespołu pracowników. Różne, znane dziś teorie motywacji zasługują na uwagę każdego przedsiębiorcy. W wielu miejscach prowadzone są specjalne szkolenia dla firm, których uczestnicy mogą bliżej zapoznać się z poszczególnymi technikami motywacyjnymi.

Czym są teorie motywacji?

Motywacja ot bardzo złożona kwestia. W przypadku każdego człowieka możemy wymienić kilka różnych czynników które sprawiają, że jest on mniej lub bardziej zmotywowany do wykonywania konkretnych czynności. Teorie motywacji podejmują próbę wyjaśnienia tych czynników i dotarcia do samego sedna ludzkiej motywacji. Istnieje wiele takich teorii. Warto je znać, bowiem dzięki dostarczanym przez nie informacjom jesteśmy w stanie o wiele lepiej zaplanować pracę we własnej firmie.

Teoria oczekiwań

Teoria oczekiwań to jeden ze sposobów na wyjaśnienie ludzkiej motywacji. Jednym z jej założeń jest to, że każdy człowiek - w zależności od swojej osobowości, wychowania i innych czynników - może posiadać odmienne od innych potrzeby. Ponadto zachowanie człowieka jest kształtowane zarówno przez siły tkwiące w jego wnętrzu, jak i działające w jego otoczeniu. We wprowadzaniu tej teorii w życie bardzo ważna jest znajomość swoich pracowników, ich potrzeb oraz oczekiwań. Chodzi tu bowiem o to, aby aby tworzyć system nagród przedstawiających dla danej osoby jak największą wartość.

Hierarchia w firmie

Teorie motywacji kładą zwykle duży nacisk na budowanie odpowiedniej hierarchii w miejscu pracy. Istotna jest zarówno hierarchia do pracy, określająca pozycję poszczególnych stanowisk i pracujących na nich ludzi, jak i odpowiednie ułożenie potrzeb i wymagań pracownika według stopnia ich ważności. Hierarchia wśród pracowników powinna być jasno określona. Nie chodzi jednak o to, aby jedne osoby mogły czuć się lepsze od innych. Chodzi o jasny podział obowiązków i wskazanie, za jakie rzeczy odpowiadają konkretni pracownicy.

Każdy ma własne potrzeby

O tym, że w każdym człowieku istnieje hierarchia potrzeb wiadomo już od dawna. Dokładny schemat potrzeb został stworzony w XX wieku przez Abrahama Maslowa, amerykańskiego psychologa. Model ten zakłada, że u samych podstaw leżą potrzeby fizjologiczne. Dopiero, kiedy są one spełniane przychodzi kolej na inne potrzeby, takie jak bezpieczeństwa, samorealizacji czy akceptacji w otoczeniu.

Schemat przygotowany przez Maslowa może znaleźć zastosowania w miejscach pracy. Pracodawca musi bowiem zwracać uwagę na to, czy podstawowe potrzeby pracowników są zaspakajane. Do tego grona należy między innymi otrzymywanie godziwego wynagrodzenia za pracę czy posiadanie odpowiednich warunków do wykonywania swoich obowiązków. Dopiero po spełnieniu takich potrzeb można myśleć o kolejnych, czyli na przykład odnoszenie w pracy większych sukcesów, podejmowanie się nowych wyzwań czy polepszanie wyników firmy.

Wykorzystaj potrzeby do motywowania pracowników

Teorie motywacji w dużym stopniu opierają się na rozumieniu potrzeb pracowników. Zawsze warto wychodzić z założenia, że nasze konkretne czynności czy podejmowane działania zależą właśnie od naszych potrzeb. Na szkoleniach związanych z teoriami motywacji uczestnicy poznają wiedzę na temat konkretnych teorii oraz tego, w jaki sposób można je zastosować w praktyce. Sama praktyka jest tu bardzo istotna. O ile bowiem w teorii wszystko wydaje się łatwe, o tyle w rzeczywistości często okazuje się, że każdy człowiek działa nieco inaczej i w inny sposób może wartościować swoje potrzeby. Dobre szkolenie powinno przygotowywać na każdą ewentualność.

ZOBACZ OSTATNIE ARTYKUŁY

z tej strefy wiedzy

Project management (czyli zarządzanie projektami) to szereg czynności mających na celu zrealizowanie wszystkich związanych z danym projektem założeń. Zajmują się nim osoby wchodzące w skład specjalnych zespołów projektowych, a ich praca stanowi podstawę działalności wielu przedsiębiorstw.
AGILE to coraz popularniejsze w każdej większej (i mniejszej) firmie pojęcie związane z realizacją projektów biznesowych. Z pewnością każda osoba zatrudniona w takim miejscu choć raz się z nim spotkała.
Nawet zespół złożony z doskonale wykształconych i kompetentnych pracowników nie będzie w stanie sprawnie realizować swoich zadań, jeśli zabraknie w nim odpowiedniego kierownictwa. Zawsze niezbędna jest osoba nadzorująca wszystkie czynności wykonywane przez pracowników.
Aby proces produkcyjny w zakładzie przemysłowym mógł przebiegać sprawnie, potrzebna jest przynajmniej jedna kompetentna osoba kontrolująca prawidłowe wykonywanie wszystkich prac. Zadanie to spoczywa na barkach mistrza zakładu produkcyjnego.
Profesjonalny zakład przemysłowy przypomina żywy organizm. Cały proces produkcji składa się z wielu etapów, które z kolei powiązane są z konkretnymi częściami zakładu oraz maszynami. Jeśli na którymkolwiek z tym etapów pojawią się opóźnienia lub błędy, zawsze ucierpi na tym cały proces.

strefy wiedzy

WikiGamma
WikiGamma

Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy.

Gamma Q&A
Gamma Q&A

Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR.

Artykuły eksperckie
Artykuły eksperckie

Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi.

Video
Video

WikiGamma w formacie video.

Recenzje książek
Recenzje, Stanowiska pracy

Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów.

Artykuły
Artykuły, Artykuły cd., Prawo

Standardowe informacje z obszaru szkoleń.

ZOBACZ NAJBLIŻSZE SZKOLENIA

powiązane z tematem artykułu

Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

Telefon
Zadzwoń do nas:

tel.:505 273 550,

Miejsce

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Mapa
Znajdź nas na mapie

Zobacz mapę

lub użyj formularza
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.