Sygnały niewerbalne w kontakie interpersonalnym

Każdy pracodawca chciałby, żeby jego firma przynosiła intratne zyski. Nie da się jednak ukryć, że za sukces firmy odpowiada całe mnóstwo różnorodnych czynników, a pracodawca ma wpływ tylko na niektóre z nich.

zdjęcie - (the_title())

 
Sygnały niewerbalne w kontakie interpersonalnym

Każdy pracodawca chciałby, żeby jego firma przynosiła intratne zyski. Nie da się jednak ukryć, że za sukces firmy odpowiada całe mnóstwo różnorodnych czynników, a pracodawca ma wpływ tylko na niektóre z nich. O sukcesie firmy w znaczącym stopniu przesądza zaangażowanie pracowników. I choć większość osób myśli, że odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenie to klucz do sukcesu, często zapominamy o tym jak ważną rolę odgrywa właściwa komunikacja między współpracownikami. Szczególnie istotny jest odpowiedni przepływ informacji na linii podwładny-przełożony.

Przełożony jest odpowiedzialny za to, by przekazać podwładnemu wszelkie wskazówki oraz informacje niezbędne do wykonania przez niego zadania. Kierownik powinien więc precyzować polecenia służbowe w sposób wyraźny i klarowny. Podwładny natomiast powinien zachować czujność w kontakcie z przełożonym i w razie zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości dotyczących zleconego przez szefa zadania, zadać mu niezbędne pytania wyjaśniające. Na kontakt między podwładnym a przełożonym składa się również mowa niewerbalna.

Komunikaty niewerbalne są wyrażane poprzez mimikę twarzy, ton głosu czy postawę ciała. Przekazując ważne informacje należy zadbać o odpowiednią intonację głosu. Znacznie przyjemniej słucha się osoby, która mówi głośno i wyraźnie, ale spokojnie niż osoby, która wyraża swoje zdanie krzykliwym tonem. Niebagatelną rolę w kontakcie interpersonalnym odgrywają również sygnały niewerbalne wysyłane za pomocą oczu. Bardzo ważne jest, by utrzymywać odpowiedni kontakt wzrokowy ze swoim rozmówcą. Należy unikać zarówno ciągłego wpatrywania się w drugą osobę jak i sytuacji, w których przez cały czas trwania rozmowy będziemy uciekać wzrokiem gdzieś w bok. Pierwsza sytuacja może sprawić, że nasz rozmówca poczuje się zdominowany, a druga może świadczyć o naszej zbytniej uległości. Najlepiej jest co jakiś czas spojrzeć w oczy swojego rozmówcy.

Oprócz komunikacji na linii podwładny- przełożony, bardzo istotna jest również właściwa komunikacja pomiędzy pracownikami zajmującymi podobne stanowiska. Współpracownicy powinni się wzajemnie szanować i dbać o to, by ich zachowania sprzyjały budowaniu pozytywnych relacji w całym zespole pracowniczym. Każdy pracownik musi zdawać sobie sprawę, że w kontakcie interpersonalnym bardzo ważną rolę odgrywają zachowania werbalne oraz niewerbalne.

Nie wolno zapominać ani o jednych ani o drugich. Ważne jest bowiem nie tylko to co mówimy, ale również w jaki sposób mówimy. Każdy pracownik powinien wyrażać swoje zdanie w sposób uprzejmy oraz kulturalny. Zarówno dla kadr kierowniczych jak i dla zwykłych pracowników powinny być organizowane szkolenia z zakresu komunikacji interpersonalnej. Kurs komunikacji interpersonalnej pomoże uczestnikom szkolenia zrozumieć jakimi prawami rządzi się komunikacja międzyludzka.

Uczestnik szkolenia dowie się jak sprawić, by kontakt interpersonalny przebiegał w sposób wzorcowy. Do przeprowadzenia takiego kursu warto zaprosić doświadczoną i wykwalifikowaną firmę szkoleniową. Najlepiej wybrać firmę, która cieszy się pozytywnymi opiniami wśród swoich klientów. Wówczas szanse na to, że szkolenie odniesie pozytywny skutek są bardzo duże. Podsumowując wyżej zebrane rozważania, z całą pewnością można stwierdzić, że na sukces firmy składa się wiele różnorakich czynników, a jednym z takich czynników jest z całą pewnością właściwa komunikacja.

Do najczęstszych błędów komunikacyjnych można zaliczyć na przykład: zbyt niedokładne tłumaczenie zadań, brak aktywnego słuchania czy brak skupienia na rozmówcy. Aby takich błędów uniknąć należy zapoznać się z podstawowymi zasadami komunikacji interpersonalnej. Bardzo ważne jest by kontakty interpersonalne opierały się na wzajemnym szacunku i zrozumieniu. Pracownicy muszą mieć również świadomość, że oprócz tego co mówią, nie mniej istotne jest to w jaki sposób mówią. Szczególnie istotna jest właściwa komunikacja na linii podwładny-przełożony. Dobrze by było, gdyby zarówno podwładni jak i kierownicy brali udział w kursach interpersonalnych. Dzięki udziałowi pracowników w takich szkoleniach, atmosfera w firmie na pewno ulegnie poprawie.

ZOBACZ OSTATNIE ARTYKUŁY

z tej strefy wiedzy

Project management (czyli zarządzanie projektami) to szereg czynności mających na celu zrealizowanie wszystkich związanych z danym projektem założeń. Zajmują się nim osoby wchodzące w skład specjalnych zespołów projektowych, a ich praca stanowi podstawę działalności wielu przedsiębiorstw.
AGILE to coraz popularniejsze w każdej większej (i mniejszej) firmie pojęcie związane z realizacją projektów biznesowych. Z pewnością każda osoba zatrudniona w takim miejscu choć raz się z nim spotkała.
Nawet zespół złożony z doskonale wykształconych i kompetentnych pracowników nie będzie w stanie sprawnie realizować swoich zadań, jeśli zabraknie w nim odpowiedniego kierownictwa. Zawsze niezbędna jest osoba nadzorująca wszystkie czynności wykonywane przez pracowników.
Aby proces produkcyjny w zakładzie przemysłowym mógł przebiegać sprawnie, potrzebna jest przynajmniej jedna kompetentna osoba kontrolująca prawidłowe wykonywanie wszystkich prac. Zadanie to spoczywa na barkach mistrza zakładu produkcyjnego.
Profesjonalny zakład przemysłowy przypomina żywy organizm. Cały proces produkcji składa się z wielu etapów, które z kolei powiązane są z konkretnymi częściami zakładu oraz maszynami. Jeśli na którymkolwiek z tym etapów pojawią się opóźnienia lub błędy, zawsze ucierpi na tym cały proces.

strefy wiedzy

WikiGamma
WikiGamma

Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy.

Gamma Q&A
Gamma Q&A

Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR.

Artykuły eksperckie
Artykuły eksperckie

Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi.

Video
Video

WikiGamma w formacie video.

Recenzje książek
Recenzje, Stanowiska pracy

Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów.

Artykuły
Artykuły, Artykuły cd., Prawo

Standardowe informacje z obszaru szkoleń.

ZOBACZ NAJBLIŻSZE SZKOLENIA

powiązane z tematem artykułu

Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

Telefon
Zadzwoń do nas:

tel.:505 273 550,

Miejsce

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Mapa
Znajdź nas na mapie

Zobacz mapę

lub użyj formularza
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.