Wewnętrzna Procedura Antymobbingowa – czym jest i jak ją stworzyć?

Wewnętrzna Procedura Antymobbingowa – WPA – do dokument, który każdy pracodawca powinien przedłożyć. Jego charakter regulowany jest Kodeksem Pracy, jednak wiele osób nie wie, że stworzenie takiego regulaminu może podlegać karom w trakcie inspekcji.

zdjęcie - (the_title())

 

Wewnętrzna Procedura Antymobbingowa - WPA - do dokument, który każdy pracodawca powinien przedłożyć. Jego charakter regulowany jest Kodeksem Pracy, jednak wiele osób nie wie, że stworzenie takiego regulaminu może podlegać karom w trakcie inspekcji.

Czym jest WPA?

Przeciwdziałanie mobbingowi zostało określone w artykule 94 Kodeksu Pracy jako obowiązek każdego, kto prowadzi działalność gospodarczą i zatrudnia pracowników. Dokument WPA ma za zadanie zdefiniować jasno podstawowe pojęcia dotyczące mobbingu, ale również ustalić procedurę składania skarg i zażaleń, które w przyszłości mogą dotyczyć nieetycznych zachowań ze strony kierownictwa lub współpracowników. Każdy pracownik ma obowiązek podpisać i złożyć oświadczenie, w którym informuje, że treść zakładowego dokumentu WPA jest mu znana oraz respektuje wszystkie jego założenia.

Elementy WPA

Do niezbędnych elementów Wewnętrznej Procedury Antymobbingowej należy określenie powoływania komisji, która będzie rozpatrywała wszystkie skargi. Nie ma jednak obowiązku wpisywania konkretnych działań, jakie będą prowadzone w przedsiębiorstwie w celu zmniejszenia i wyeliminowania zjawiska mobbingu, jednak jeśli pracodawca chce zachować odpowiednią atmosferę w zespole oraz nie chce dopuścić do jakichkolwiek przejawów dyskryminacji, może określić charakter konsekwencji dla osób, które dopuszczają się zachowań mających cechy mobbingu. Takie rozwiązanie pozwala na zabezpieczenie interesów pracownika, który będzie zabezpieczony przed dokument WPA, ale także nie dopuści do postawienia zarzutów o brak regulacji antymobbingowych w zakładzie pracy.

Działania antymobbingowe, które będą zapisywane w WPA mogą dotyczyć bardzo wielu dziedzin. Pracodawca powinien jasno pokazać swoje stanowisko oraz wskazać całą procedurę rozpatrywania skarg ze strony pracowników. W dokumencie WPA mogą znaleźć się także inne elementy, takie jak obowiązkowe szkolenia antymobbingowe czy rodzaje konsekwencji w przypadku niestosowania się do odgórnych regulaminów.

ZOBACZ OSTATNIE ARTYKUŁY

z tej strefy wiedzy

Project management (czyli zarządzanie projektami) to szereg czynności mających na celu zrealizowanie wszystkich związanych z danym projektem założeń. Zajmują się nim osoby wchodzące w skład specjalnych zespołów projektowych, a ich praca stanowi podstawę działalności wielu przedsiębiorstw.
AGILE to coraz popularniejsze w każdej większej (i mniejszej) firmie pojęcie związane z realizacją projektów biznesowych. Z pewnością każda osoba zatrudniona w takim miejscu choć raz się z nim spotkała.
Nawet zespół złożony z doskonale wykształconych i kompetentnych pracowników nie będzie w stanie sprawnie realizować swoich zadań, jeśli zabraknie w nim odpowiedniego kierownictwa. Zawsze niezbędna jest osoba nadzorująca wszystkie czynności wykonywane przez pracowników.
Aby proces produkcyjny w zakładzie przemysłowym mógł przebiegać sprawnie, potrzebna jest przynajmniej jedna kompetentna osoba kontrolująca prawidłowe wykonywanie wszystkich prac. Zadanie to spoczywa na barkach mistrza zakładu produkcyjnego.
Profesjonalny zakład przemysłowy przypomina żywy organizm. Cały proces produkcji składa się z wielu etapów, które z kolei powiązane są z konkretnymi częściami zakładu oraz maszynami. Jeśli na którymkolwiek z tym etapów pojawią się opóźnienia lub błędy, zawsze ucierpi na tym cały proces.

Zapraszamy do naszej

gamma Wiki +

Znajdziesz tam:
  • 800 pigułek wiedzy
  • 40 filmów edukacyjnych
  • ~14h nagrań raportów w wersji audiobook i wiele więcej.
Raporty HR
Raporty HR

Okręty flagowe naszej strefy wiedzy w wersji audio.

Video
Video

Szereg koncepcji, narzędzi i idei w wersji video.

Audio
Audio

Audiopigułki wiedzy w drodze do pracy czy w – trakcie spaceru.

Artykuły
Artykuły

Do przeczytania w lub do pobrania w formacie pdf.

strefy wiedzy

WikiGamma
WikiGamma

Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy.

Gamma Q&A
Gamma Q&A

Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR.

Artykuły eksperckie
Artykuły eksperckie

Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi.

Video
Video

WikiGamma w formacie video.

Recenzje książek
Recenzje, Stanowiska pracy

Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów.

Artykuły
Artykuły, Artykuły cd., Prawo

Standardowe informacje z obszaru szkoleń.

ZOBACZ NAJBLIŻSZE SZKOLENIA

powiązane z tematem artykułu

Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

Zadzwoń do nas:

tel.:505 273 550,

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Znajdź nas na mapie

Zobacz mapę

lub użyj formularza

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108


Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.