Wewnętrzna Procedura Antymobbingowa – czym jest i jak ją stworzyć?

Wewnętrzna Procedura Antymobbingowa – WPA – do dokument, który każdy pracodawca powinien przedłożyć. Jego charakter regulowany jest Kodeksem Pracy, jednak wiele osób nie wie, że stworzenie takiego regulaminu może podlegać karom w trakcie inspekcji.

Gamma - Wewnętrzna Procedura Antymobbingowa - czym jest i jak ją stworzyć?

   

  Wewnętrzna Procedura Antymobbingowa - WPA - do dokument, który każdy pracodawca powinien przedłożyć. Jego charakter regulowany jest Kodeksem Pracy, jednak wiele osób nie wie, że stworzenie takiego regulaminu może podlegać karom w trakcie inspekcji.

  Czym jest WPA?

  Przeciwdziałanie mobbingowi zostało określone w artykule 94 Kodeksu Pracy jako obowiązek każdego, kto prowadzi działalność gospodarczą i zatrudnia pracowników. Dokument WPA ma za zadanie zdefiniować jasno podstawowe pojęcia dotyczące mobbingu, ale również ustalić procedurę składania skarg i zażaleń, które w przyszłości mogą dotyczyć nieetycznych zachowań ze strony kierownictwa lub współpracowników. Każdy pracownik ma obowiązek podpisać i złożyć oświadczenie, w którym informuje, że treść zakładowego dokumentu WPA jest mu znana oraz respektuje wszystkie jego założenia.

  Elementy WPA

  Do niezbędnych elementów Wewnętrznej Procedury Antymobbingowej należy określenie powoływania komisji, która będzie rozpatrywała wszystkie skargi. Nie ma jednak obowiązku wpisywania konkretnych działań, jakie będą prowadzone w przedsiębiorstwie w celu zmniejszenia i wyeliminowania zjawiska mobbingu, jednak jeśli pracodawca chce zachować odpowiednią atmosferę w zespole oraz nie chce dopuścić do jakichkolwiek przejawów dyskryminacji, może określić charakter konsekwencji dla osób, które dopuszczają się zachowań mających cechy mobbingu. Takie rozwiązanie pozwala na zabezpieczenie interesów pracownika, który będzie zabezpieczony przed dokument WPA, ale także nie dopuści do postawienia zarzutów o brak regulacji antymobbingowych w zakładzie pracy.

  Działania antymobbingowe, które będą zapisywane w WPA mogą dotyczyć bardzo wielu dziedzin. Pracodawca powinien jasno pokazać swoje stanowisko oraz wskazać całą procedurę rozpatrywania skarg ze strony pracowników. W dokumencie WPA mogą znaleźć się także inne elementy, takie jak obowiązkowe szkolenia antymobbingowe czy rodzaje konsekwencji w przypadku niestosowania się do odgórnych regulaminów.

  ZOBACZ OSTATNIE ARTYKUŁY

  z tej strefy wiedzy

  Project management (czyli zarządzanie projektami) to szereg czynności mających na celu zrealizowanie wszystkich związanych z danym projektem założeń. Zajmują się nim osoby wchodzące w skład specjalnych zespołów projektowych, a ich praca stanowi podstawę działalności wielu przedsiębiorstw.
  AGILE to coraz popularniejsze w każdej większej (i mniejszej) firmie pojęcie związane z realizacją projektów biznesowych. Z pewnością każda osoba zatrudniona w takim miejscu choć raz się z nim spotkała.
  Nawet zespół złożony z doskonale wykształconych i kompetentnych pracowników nie będzie w stanie sprawnie realizować swoich zadań, jeśli zabraknie w nim odpowiedniego kierownictwa. Zawsze niezbędna jest osoba nadzorująca wszystkie czynności wykonywane przez pracowników.
  Aby proces produkcyjny w zakładzie przemysłowym mógł przebiegać sprawnie, potrzebna jest przynajmniej jedna kompetentna osoba kontrolująca prawidłowe wykonywanie wszystkich prac. Zadanie to spoczywa na barkach mistrza zakładu produkcyjnego.
  Profesjonalny zakład przemysłowy przypomina żywy organizm. Cały proces produkcji składa się z wielu etapów, które z kolei powiązane są z konkretnymi częściami zakładu oraz maszynami. Jeśli na którymkolwiek z tym etapów pojawią się opóźnienia lub błędy, zawsze ucierpi na tym cały proces.

  strefy wiedzy

  WikiGamma
  WikiGamma

  Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy.

  Gamma Q&A
  Gamma Q&A

  Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR.

  Artykuły eksperckie
  Artykuły eksperckie

  Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi.

  Video
  Video

  WikiGamma w formacie video.

  Recenzje książek
  Recenzje, Stanowiska pracy

  Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów.

  Artykuły
  Artykuły, Artykuły cd., Prawo

  Standardowe informacje z obszaru szkoleń.

  Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

  Telefon
  Zadzwoń do nas:

  tel.:505 273 550,

  Miejsce

  ul. Farysa 64
  01-971 Warszawa

  Mapa
  Znajdź nas na mapie

  Zobacz mapę

  lub użyj formularza
  kontakt

  ul. Farysa 64
  01-971 Warszawa
  NIP: 113-26-90-108

  firma szkoleniowa

  Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
  © Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
  Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.