Wysoka kultura korporacyjna w firmie

Doświadczenia licznych, dobrze prosperujących na rynku firm dowiodły, że kultura kooperacyjna nie jest tylko i wyłącznie wymysłem szalonych prezesów, liderów czy badaczy. Jak się okazuje organizacje, które stworzyły wysoki poziom kultury organizacyjnej, uzyskały dzięki temu znaczne korzyści. W związku z tym coraz bardziej pożądane są kultura organizacyjna szkolenia.

zdjęcie - (the_title())

 
Wysoka kultura korporacyjna w firmie

Doświadczenia licznych, dobrze prosperujących na rynku firm dowiodły, że kultura kooperacyjna nie jest tylko i wyłącznie wymysłem szalonych prezesów, liderów czy badaczy. Jak się okazuje organizacje, które stworzyły wysoki poziom kultury organizacyjnej, uzyskały dzięki temu znaczne korzyści. W związku z tym coraz bardziej pożądane są kultura organizacyjna szkolenia.

Jakie są ważne cechy kultury organizacyjnej?

Wielu autorów definiuje kulturę organizacyjną jako poszczególne normy społeczne oraz systemy wartości stymulujące pracowników do działania. Wysoka kultura organizacyjna wpływa na właściwy klimat organizacyjny oraz sposób zarządzania. Sprawia one, ze w firmie podzielane są istotne symbole, schematy poznawcze oraz wymogi zachowania.

Kultura kooperacyjna – zalety

Wysoka kultura organizacyjna przedsiębiorstwa posiada szereg istotnych zalet. Wśród wielu z nich można wymienić:

 • wzrost wartości firmy na tle konkurencji. Co prawda nie każdy klient musi znać dokładnie kodeks etyczny firmy czy system obowiązujących wartości firmy, ale jeżeli pracownicy mają dobre podejście do klienta oraz angażują się w wykonywaną pracę, to wówczas klienci to dostrzegą.
 • kultura korporacyjna pozwala osiągać firmie znacznie większe zyski. Według przeprowadzanych badań ponad dziewięćdziesiąt procent menedżerów wyższego szczebla twierdzi, że kultura organizacyjna ma istotny wpływ na rozwój przedsiębiorstwa.

Na kształt wysokiej kultury organizacyjnej w firmie wpływa mnóstwo czynników. Przeprowadzane badania wykazują, że dzięki wysokie kulturze organizacyjnej firma może osiągać od 20 do 30 procent lepsze wyniki, niż firmy konkurencyjne, które na tym tle niczym się nie wyróżniają. W związku z tym niezwykle istotną rolę odgrywają kultura organizacyjna szkolenia.

Istotne cechy kultury organizacyjnej

Kultura organizacyjna przedsiębiorstwa jest często postrzegana jako indywidualny dla każdej organizacji i nadający jej niepowtarzalny charakter system wartości oraz myślenia. Dzięki temu w trwały sposób wyznacza ona postępowanie członków tak wewnątrz organizacji, jak i poza nią. Reasumując można stwierdzić, ze pod pojęciem kultury organizacji kryje się zestaw istotnych wartości, które pomagają członkom organizacji rozumieć za jakimi wartościami firma się opowiada, jak pracuje oraz co uważa za priorytety.

Kultura organizacyjna przedsiębiorstwa znacznie usprawnia komunikację, ułatwia szybkie podejmowanie ważnych decyzji oraz pozwala zmniejszyć kontrolę sprawowaną nad pracownikami. Ponadto wzmaga u pracowników motywację do pracy oraz zapewnia stabilność działania organizacji.

Istotne cechy kultury organizacyjnejto między innymi:

 • Innowacja oraz podejmowanie ryzyka – czyli, w jakim stopniu poszczególni pracownicy są pobudzani do kreatywności oraz podejmowania ryzyka.
 • zwracanie uwagi na szczegóły – a więc oczekiwania dotyczące precyzji pracowników oraz ich zwracanie uwagi na szczegóły.
 • nastawienie na wyniki – czyli w jakim stopniu liderzy skupiają swoją uwagę na wynikach a nie na metodach stosowanych do ich uzyskania.
 • nastawienie na ludzi – czyli w jakim stopniu szefowie w podejmowaniu poszczególnych decyzji uwzględniają wpływ wyników na ludzi w organizacji.

Kultura organizacyjna szkolenia

Kultura organizacyjna szkolenie jest coraz bardziej pożadane na rynku biznesowym. Jest ono przeznaczone przede wszystkim dla kadry zarządzającej, a więc przedsiębiorców, dyrektorów, kierowników zmian oraz managerów.

Kultura organizacyjna szkolenie w znaczny sposób rozwija u pracowników świadomość w kwestii kultury organizacyjnej oraz pozwala zrozumieć jaką pełnią rolę w zakładzie pracy. Kultura organizacyjna szkolenie sprawia, że pracownicy bardziej identyfikują się z zespołem oraz firmie.

Przynosi ono wiele wymiernych korzyści takich jak:

 • dogłębne zrozumienie pojęcia kultury, norm oraz wartości przedsiębiorstwa
 • pozwala skutecznie promować wśród pracowników zespołu postaw sprzyjających realizacji przyjętego systemu wartości
 • pozwala wielu osobom odnaleźć swoje miejsce oraz uświadomić im to jaki mają wpływ na kształt kultury organizacyjnej w firmie
 • kontynuowanie procesu świadomego budowania kultury organizacji przedsiębiorstwa z perspektywy zajmowanego obszaru i stanowiska

ZOBACZ OSTATNIE ARTYKUŁY

z tej strefy wiedzy

Project management (czyli zarządzanie projektami) to szereg czynności mających na celu zrealizowanie wszystkich związanych z danym projektem założeń. Zajmują się nim osoby wchodzące w skład specjalnych zespołów projektowych, a ich praca stanowi podstawę działalności wielu przedsiębiorstw.
AGILE to coraz popularniejsze w każdej większej (i mniejszej) firmie pojęcie związane z realizacją projektów biznesowych. Z pewnością każda osoba zatrudniona w takim miejscu choć raz się z nim spotkała.
Nawet zespół złożony z doskonale wykształconych i kompetentnych pracowników nie będzie w stanie sprawnie realizować swoich zadań, jeśli zabraknie w nim odpowiedniego kierownictwa. Zawsze niezbędna jest osoba nadzorująca wszystkie czynności wykonywane przez pracowników.
Aby proces produkcyjny w zakładzie przemysłowym mógł przebiegać sprawnie, potrzebna jest przynajmniej jedna kompetentna osoba kontrolująca prawidłowe wykonywanie wszystkich prac. Zadanie to spoczywa na barkach mistrza zakładu produkcyjnego.
Profesjonalny zakład przemysłowy przypomina żywy organizm. Cały proces produkcji składa się z wielu etapów, które z kolei powiązane są z konkretnymi częściami zakładu oraz maszynami. Jeśli na którymkolwiek z tym etapów pojawią się opóźnienia lub błędy, zawsze ucierpi na tym cały proces.

Zapraszamy do naszej

gamma Wiki +

Znajdziesz tam:
 • 800 pigułek wiedzy
 • 40 filmów edukacyjnych
 • ~14h nagrań raportów w wersji audiobook i wiele więcej.
Raporty HR
Raporty HR

Okręty flagowe naszej strefy wiedzy w wersji audio.

Video
Video

Szereg koncepcji, narzędzi i idei w wersji video.

Audio
Audio

Audiopigułki wiedzy w drodze do pracy czy w – trakcie spaceru.

Artykuły
Artykuły

Do przeczytania w lub do pobrania w formacie pdf.

strefy wiedzy

WikiGamma
WikiGamma

Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy.

Gamma Q&A
Gamma Q&A

Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR.

Artykuły eksperckie
Artykuły eksperckie

Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi.

Video
Video

WikiGamma w formacie video.

Recenzje książek
Recenzje, Stanowiska pracy

Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów.

Artykuły
Artykuły, Artykuły cd., Prawo

Standardowe informacje z obszaru szkoleń.

ZOBACZ NAJBLIŻSZE SZKOLENIA

powiązane z tematem artykułu

Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

Zadzwoń do nas:

tel.:505 273 550,

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Znajdź nas na mapie

Zobacz mapę

lub użyj formularza

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108


Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.