Zapobieganie konfliktom w organizacji

Jedną z ważnych funkcji przełożonego jest zapobieganie konfliktom.

Gamma - Zapobieganie konfliktom w organizacji

  Zapobieganie konfliktom

  Menadżer, który potrafi skutecznie zapobiegać konfliktom:

  • Potrafi rozpoznać symptomy konfliktu
  • Ma umiejętności analizy konfliktu, które prowadzą do zidentyfikowania problemu
  • Potrafi użyć swojej władzy, aby zareagować, kiedy sytuacja tego wymaga
  • Stara się być obiektywny
  • Nie osądza

  Przełożony może reagować w ten sposób, jeżeli ma predyspozycje i kompetencje ku temu, a ponadto wie, co się dzieje w firmie, ale nie z donosów tylko z bezpośredniego kontaktu z pracownikami. Bardzo często problemy wynikają z braku czasu na rozmowy z zespołem. Często w firmach, w których przełożeni poświęcają dużo czasu na rozmowy z pracownikami, przyglądają się ich pracy, są pomocni, rzadziej dochodzi do konfliktów. Wynika to z faktu, iż ludzie aktywnie komunikują się ze sobą, określając swoje potrzeby i koncepcje. Poza tym przełożony ma odwagę interweniować i dbać o zapobieganie konfliktom, jeśli sytuacja tego wymaga.

  Gamma. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. Realizujemy szkolenie zamknięte w małych 10 osobowych grupach z obszarów: sprzedaży, managerskiego, rozwoju osobistego. Szkolenie otwarte dodatkowo z obszarów: Human Resources oraz eksperckich. Zobacz szkolenie administracja dla sektora publicznego.


  Do najistotniejszych działań mających zapobiegać konfliktom zaliczamy:

  • Bardzo skutecznym mechanizmem hamującym powstawanie konfliktów jest ustalanie jasnych oraz czytelnych dla wszystkich norm i zasad. Stabilne normy regulujące relacje międzyludzkie, określające obowiązki i przywileje są podstawą sprawnie działających związków, grup w różnych kontekstach życia. Jasne procedury i reguły działania niwelują konflikty, gdyż ludzie wiedzą, jakie zachowania są akceptowane, a jakie reakcje są nieaprobowane. Zaakceptowane przez wszystkie strony normy służą egzekwowaniu praw oraz są wskazówką, jak działać, aby nasze zachowania były adekwatne do sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy. Przykładem takiego mechanizmu jest kontrakt psychologiczny, który jasno określa na jakie warunki się umawiamy, a jakich zachowań nie akceptujemy i jakie konsekwencje grożą osobie, która je prezentuje.
  • Skuteczną metodą zapobiegania konfliktów w organizacji jest usprawnienie kanałów komunikacji. Komunikowanie pracownikom w jasny, czytelny sposób kierunków działania, misji i strategii firmy, jak również konieczności zmian, wpływa na zdrową atmosferę w organizacji, a przez to zmniejsza się podatność na konflikty. Dobrym sposobem jest określenie sposobu porozumiewania się np.: cotygodniowe zebrania, itp.
  • W zapobieganiu konfliktów w organizacji istotne będzie stawianie celów grupowych nad indywidualnymi.
  • Budowanie atmosfery otwartości będzie sprzyjało dialogowi i wymianie informacji między pracownikami. Taka postawa będzie niwelowała pojawianie się konfliktów ukrytych i wrogich nastawień. Warunkiem do uruchomienia takich schematów działania jest upowszechnienie przekonania, że konflikty są zjawiskiem naturalnym.
  • Jeśli w organizacji zostaną opracowane procedury rozwiązywania konfliktów, z pewnością zwiększy to skuteczność działania pracowników w potencjalnych sytuacjach konfliktowych, które nie muszą przerodzić się w konflikt. Wypracowane przez zespół procedury działania w sytuacji, kiedy pojawia się przedmiot konfliktu, mogą doprowadzić do spokojnej wymiany myśli, pomysłów, bez rozbudowanego komponentu emocjonalnego. Warto stworzyć czytelne standardy radzenia sobie z konfliktami i upowszechnić je tak, aby każdy wiedział:
   • Do kogo zwrócić się , jeśli mamy do czynienia z konfliktem
   • Jak postępować, kiedy pojawiają się konflikty
   • Kiedy działać na własną rękę bez angażowania przełożonych

   

  ZOBACZ OSTATNIE ARTYKUŁY

  z tej strefy wiedzy

  Project management (czyli zarządzanie projektami) to szereg czynności mających na celu zrealizowanie wszystkich związanych z danym projektem założeń. Zajmują się nim osoby wchodzące w skład specjalnych zespołów projektowych, a ich praca stanowi podstawę działalności wielu przedsiębiorstw.
  AGILE to coraz popularniejsze w każdej większej (i mniejszej) firmie pojęcie związane z realizacją projektów biznesowych. Z pewnością każda osoba zatrudniona w takim miejscu choć raz się z nim spotkała.
  Nawet zespół złożony z doskonale wykształconych i kompetentnych pracowników nie będzie w stanie sprawnie realizować swoich zadań, jeśli zabraknie w nim odpowiedniego kierownictwa. Zawsze niezbędna jest osoba nadzorująca wszystkie czynności wykonywane przez pracowników.
  Aby proces produkcyjny w zakładzie przemysłowym mógł przebiegać sprawnie, potrzebna jest przynajmniej jedna kompetentna osoba kontrolująca prawidłowe wykonywanie wszystkich prac. Zadanie to spoczywa na barkach mistrza zakładu produkcyjnego.
  Profesjonalny zakład przemysłowy przypomina żywy organizm. Cały proces produkcji składa się z wielu etapów, które z kolei powiązane są z konkretnymi częściami zakładu oraz maszynami. Jeśli na którymkolwiek z tym etapów pojawią się opóźnienia lub błędy, zawsze ucierpi na tym cały proces.

  strefy wiedzy

  WikiGamma
  WikiGamma

  Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy.

  Gamma Q&A
  Gamma Q&A

  Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR.

  Artykuły eksperckie
  Artykuły eksperckie

  Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi.

  Video
  Video

  WikiGamma w formacie video.

  Recenzje książek
  Recenzje, Stanowiska pracy

  Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów.

  Artykuły
  Artykuły, Artykuły cd., Prawo

  Standardowe informacje z obszaru szkoleń.

  Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

  Telefon
  Zadzwoń do nas:

  tel.:505 273 550,

  Miejsce

  ul. Farysa 64
  01-971 Warszawa

  Mapa
  Znajdź nas na mapie

  Zobacz mapę

  lub użyj formularza
  kontakt

  ul. Farysa 64
  01-971 Warszawa
  NIP: 113-26-90-108

  firma szkoleniowa

  Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
  © Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
  Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.